4 Haz 2019

Engelli aylığında püf noktaları

Son yıllarda muhtaçlara yönelik haklarda önemli oranda iyileştirmeler yapılmıştır. Toplumda muhtaç durumda olanlara 2022 sayılı Kanuna göre 5 çeşit aylık bağlanmaktadır.

- 65 Yaş Aylığı

- %40-69 Arası Engelli Aylığı

- % 70 ve Üzeri Engelli Aylığı

- 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

- Silikozis Aylığı.

Bu kapsamda engellilere belli şartları taşımaları halinde aylık bağlanmaktadır.

Aylık başvuruları, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır. 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlara engelli aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte yapılan incelemenin ardından sonuçlandırılmaktadır.

Engelli Aylıklarına ilişkin tüm iş ve işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi kullanılarak yapılmaktadır.

2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında;

a) Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar "engelli",

b) Engel durumuna göre toplam Engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli"olarak kabul edilmektedir.

Yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu belirlenenlerden 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları SGK'dan bir gelir veya aylık almıyor, çalışmıyor ve (nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere) her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu tespit olunarak muhtaçlığına karar verilenlere engelli aylığı bağlanmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programında hak sahibi olan kişiler 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklardan yararlanamamaktadır.

****

Kimler aylıktan yararlanamıyor

* Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,

* 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60/(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),

* Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,

* Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,

* Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,

* Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),

* Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar,

Aylıktan yararlanamamaktadır.

***

2014 yılı için Engelli maaşları

2014 yılı için (01.01.2014-30.06.2014 dönemi) engelli aylıkları aşağıda sunulmuştur:

Engel Oranı-01.01.2014-30.06.2014 dönemi Aylık Tutarı

Yüzde 70 ve üzeri Engelli Aylığı -423,55 TL

Yüzde 40-69 Engelli Aylığı -282,37 TL

engellilersitesi.com

Bayramınız kutlu olsun, Resimli Kutlama Mesajı


Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için
insanlar vardır dostluğu paylaşmak için
ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için
Bayramınız kutlu olsun.

Tekerlekli Sandalye

Belediye başkanı‚ geniş rahat makam koltuğunda huzursuzca kımıldandı. Sesine daha bir otorite katarak kapıdaki ihtiyara seslendi;

-Ne istiyorsan‚ söyle amca !

-Şey‚ efendim. Benim bacaklarından özürlü bir torunum var.

 -Anlaşıldı anlaşıldı. Belediye aracılığıyla dağıtılacak tekerlekli sandalyeleri duydun‚ ondan istiyorsun. Kusura bakma‚ sayısı az. Başvurular alınacak‚ sonra kura çekilecek. Şansına artık.

-Yok efendim‚ onun için gelmedim. Torunumun tekerlekli sandalyesi var.

-Eee… derdin nedir öyleyse ?

-Tekerlekli sandalyesi var da‚ rahatça dolaştıramıyoruz. Başka şehirlerde belediyeler yardımcı oluyormuş. Onlara uygun otobüsleri veya dolmuşları oluyormuş. Ama bize şimdilik kaldırımları düzenleseniz yeter. Kaldırımların başlangıcıyla sonuna bu arabalarla kolayca geçilecek yerler yapsanız diye talepte bulunacaktım.


-Oooo amca‚ her gelenin bir talebi var. Belediye boş mu duruyor sanıyorsun. Çoğu yerin kaldırımı bile yok‚ önce onlarla uğraşmalıyız. Hele bir eskisi şekliyle tüm kaldırımları bitirelim‚ birkaç sene sonra da ek bütçe olursa‚ kaldırım girişlerine baktırırız. Öyle he demeyle olmaz her iş.

-Ama birkaç sene demek‚ torunumun ve onun gibi yaşamak zorunda olanların‚ en güzel çağlarını evde hapis geçirmesi demek.


-Bak amca‚ ben koskoca belediye başkanıyım. Herkese bu kadar vakit ayırırsak işimiz var.

O sırada başkanın yardımcısı telaşlı bir halde içeri girdi;

-Efendim trafikten aradılar !

-Noldu büyük bir kaza mı olmuş? Çok ölen mi olmuş‚ nedir bu telaşın?

-Bir çocuğa araba çarpmış.

Başkan sakinleşerek‚ koltuğuna doğru adım attı.

-Ne yapayım yahu‚ her kazaya belediye başkanı mı koşacak. Amca sen de çık artık. Görüyorsun işlerimiz var.


İhtiyar adam‚ boynu bükük dışarı yürüdü. Başkanın yardımcısı devam etti;

-Efendim‚ …çocuk‚ …çocuk sizin torununuzmuş.

Belediye başkanı‚ sendeleyerek koltuğuna oturdu. Gözünün önünde önce torununun gülen yüzü canlandı‚ sonra da tekerlekli bir sandalyede ağlayışı.

Titrer gibi bir sesle ;

-Az önce çıkan ihtiyarı çağırın çabuk.İhtiyar adam kapının önündeki koltukta başı önde oturuyordu. Çağrılınca içeri biraz heyecan‚ biraz çekingenlikle girdi;

-Buyrun.

-Amca‚ söz veriyorum kaldırımları yaptıracağım ama nolur beddua ettiysen geri al.

-Kırıldım ama beddua etmedim.

-Nolur o zaman‚ torunum için dua et.

O esnada telefon çaldı‚ başkanın uzanmayacağını anlayan yardımcısı telefonu açtı‚ sonra başkana uzattı;

-Kızınız arıyor efendim.

Kötü haber bekleyen başkan‚ dudaklarını ısırarak konuştu;


-Aaa..aloo

-Baba‚ az önce kızıma araba çarptı ama…

-Eee..evet‚ durumu nasıl? ..ba..bacak..ları

-Merak etme‚ sadece burnu kanamış. Biz hastanedeyiz‚ duyar da merak edersin diye aradım.

Başkan ağlayışı duyulmasın diye hızla kapattı telefonu.

Yardımcısı diğer telefonu uzattı;


-Efendim diğer telefonda emniyetten arıyorlar. Kazayı yapan şöförü tutuklamışlar. Şikayet tutanağı için bekliyorlarmış‚ aileden birinin gelmesi gerekiyormuş.

Başkan‚ hâlâ kapıda bekleyen ihtiyara dalgın dalgın baktıktan sonra;

-Bıraksınlar‚ gitsin. Makamın hırsına kapılıp‚ burnumuz büyüyünce‚ mevlamın bizi ikaz için gönderdiği bir vesile o. Biz alacağımız dersi aldık‚ onun bir suçu yok‚ suç bizim. Şikayetçi değiliz‚ bıraksınlar… ↓↓

Başkalarının görmesinede vesile olmak için paylaş 

2022 Engelli Maaşı Bağlanma Şartları! Tüm Detaylar

Genelde üç aylık engelli maaşı olarak bilinen bu maaşın bağlanmasında şartlar şunlardır:

1-Öncelikle engel oranının % 40’ ın üzerinde olması gerekiyor. Bu maaş;

Engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar için (18 yaş üstü) bağlanan ‘’engelli maaşı’’,

Engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar için (18 yaş üstü) bağlanan “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” maaşı,

Engel oranı %40’ın üzerinde olup 18 yaş altında olanların yakınlarına bağlanan ‘’engelli yakını maaşı’’ şeklinde adlandırılmaktadır.

Yukarıdaki maaşların ödemeleri arasındaki fark; % 70 ve üzerindeki engelli bireylere bağlanan maaşın daha fazla olmasıdır.

Yasaya göre belirlenen maaş miktarları şu şekildedir:

65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 705,62 TL (1 aylık miktar 235,21 TL)

Engellilik derecesi %40-69 engelli aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)

Engellilik derecesi %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1589,47 TL (1 aylık miktar 529,82 TL)

18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)

Hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı ise şu şekildedir:

01.01.2017 - 31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere 2022 aylıkları için muhtaçlık sınırı 423,58 TL olmuştur.

3- On sekiz yaşının altında engelli olanlar için maaş kendisine değil, bakımını üstlenen kişiye bağlanır. Bu durumda engelli çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin (anne, baba veya vasi durumda olan kişi) sigortalı bir işte çalışıyor olması halinde maaş bağlanmaz. Engelli çocuk 18 yaşını doldurduğunda bu maaş kesilir. 18 yaş üstü maaş için, o kişinin adına yeniden müracaat gerekir.

Çocuğun anne ve babası yoksa, örneğin babaannesi tarafından bakılıyorsa; babaanne için maaş bağlanacağından; hane geliri testi yapılır. Babaanne ile engelli çocuğun aynı evde oturuyor olması şarttır.

4- Engelli kişi 18 yaşının üstünde ise; kişinin her hangi bir işte çalışmıyor olması gerekir. Sigorta kollarından birinden maaş alıyor olmaması gerekir. Maaş için gelir testi yapılır.

5- Engelli kişi 65 yaşını doldurduğunda engel oranı % 70 in altında ise bu kişiye yaşlılık maaşı bağlanır. Bu durum ile ilgili bir önceki yıl değişiklik yapılmıştır (Nisan 2016). Buna göre; yaşlılık kişinin birlikte yaşadığı çocukları veya torunlarının değil, sadece kendisi ve eşinin gelirine bakılıp gelir testi yapılacak; asgari ücretin üçte birinden az ise bu kişiye yaşlılık maaşı bağlanacak. Kişi % 70 in üzerinde engelli ise gelir hesabı engelli maaşında olduğu gibi; haneye giren her türlü gelir üzerinden gelir testi yapılacaktır. Yani; kişi 65 yaş üstü ve engel oranı % 75 ise bu kişinin alacağı maaş için, yaşlılık maaşında olduğu gibi sadece eşinin ve kendi gelirine değil, tüm hanedeki gelire bakılacaktır.

Engelli maaşı 2022 Yasasına göre bağlanır ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun). Uygulamada dikkate alınan Yönetmelik ise; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliktir. Hükümde engelli maaşı bağlanması için; ‘’65 yaşını doldurmamış olmak üzere 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak’’ ifadesi vardır. Dolayısıyla engelli maaşı 65 yaşını doldurunca yaşlılık maaşına dönüşür. Burada engel oranı %70 ve üzerinde olanlar hakkında yeni Torba Yasa ile yukarıda bahsi geçen 2022 sayılı Yasaya ilave edilen hüküm devreye girer. Yani; yaşlılık maaşı gelir testi ile engelli maaşı gelir testi farklıdır. Engelli maaşı gelir testi ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.

6- Siz engelli maaşı bağlatmak için başvurunuzu yaptıktan sonra, önemli olan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfının yapacağı Sosyal İnceleme sonucudur. Bu inceleme sonucunda size maaş bağlanıp bağlanmayacağı karara bağlanır. İnceleme ekibinin sizin evinizdeki eşyaları sorgulaması (birden fazla cep telefonu, birden fazla tv. gibi), evdeki eşyaların gelir beyanınızla uyuşup uyuşmadığına bakılması bundandır.

Akla şu soru gelebilir: Benim maaşım geliri aştığım için kesildiği halde, bir başkasının maddi durumu benden daha iyi ama onun maaşı kesilmedi. Neden? Cevap sosyal incelemede gizlidir. Size sosyal inceleme sırası gelmiş ancak diğer kişiye henüz gelmemiştir. Engelli maaşı alanlar hakkında sosyal inceleme hızla devam etmektedir. Maaşların her geçen gün kesiliyor olması bu yüzdendir.

Evde bakım maaşı alıp aynı zamanda engelli maaşı alanlar için de şu söylenebilir: Evde bakım maaşı alıyor olmak engelli maaşı almaya engel değildir. Ancak, gelir hesabında evde bakım maaşı gelirlere mutlaka ilave edilir. Bu durumda tüm gelir toplamı hane kişisine bölündüğünde, çıkan sonuç asgari ücretin 3 te birinden az ise, kişi engelli maaşı da almaya devam eder. Halen gelir sınırını aşıp, iki maaşı alanlar için de sosyal inceleme yapıldığında engelli maaşları kesilecektir.

Akla şu soru da gelecektir: Geliri aştığım halde ödenen maaşlar yüzünden borçlu çıkartılır mıyım? Yasaya göre evet. Borçlu çıkartılırsınız, üstüne faizi de alırlar. Sizin bildirim yükümlülüğünüz var sonuçta. Ama siz, gelir testinin ne şekilde yapılıyor olduğunu biliyor musunuz? Sosyal inceleme gelinceye dek bundan haberdar mıydınız diye kendinize sormalısınız. Sadece hane kişi başına düşecek miktarın asgari ücretin üçte birinden az olması hali değil daha birçok husus var. Aşağıdaki tüm gelire dahil edilecekleri biliyor olmanız neredeyse mucize. Bu bilgileri bilmediğinize göre, bırakın sosyal inceleme ekibi gelsin. Ancak engel oranınız % 40 ın altına düştüyse, maaş alan kişi vefat ettiyse, adres değişikliği yapıldı ise, kişi işe girdiyse, kirada olmayan evi yüksek miktarda kiraya verdiyseniz, tarlanızı ekip biçmeye başlayıp gelir sağlamaya başladıysanız, evdeki kardeş işe girdiyse… tabi ki bildirim yapınız.

Peki…Akla şu sorular da geliyor olabilir: Gelir testine neler ilave edilir? Araba alsak maaşım kesilir mi?...Ev kredisi ödüyorum, dikkate alınmaz mı? Arsam var ama ekip biçmiyorum, maaşım kesilir mi, çocuğumun nafakasını da gelire dahil ettiler, bu olur mu?

Şu çok iyi bilinmelidir. Sizin temel ihtiyaçlarınız için yaptığınız giderler, ev kredisi ödemeleri, hacizli ödemeleriniz hiçbir şekilde gelirden düşülmez. Burada gideriniz gelirinizden fazla görünürse eğer, fazla kısım gelire dahil edilir. Ne hoş bir durumdur bu. Kredi kartınızdan geçiniyor olmanız sizin gelirinizi yükseltebilir mesela. 1000 lira geliriniz vardır. Ama taksitler, harcamalar, 1500 lira tutmuştur. 500 lirayı kredi kartından karşıladınız. Sizin harcadığınız bu 500 lira, aylık geliriniz olan 1000 liraya ilave edilecek ve geliriniz 1500 lira üzerinden hesap edilecektir. Karar vericiler hakkaniyeti bu şekilde sağlayacaklarını düşünmüşlerdir.

Kaynak: engellilersitesi.com

Engelli Araç İndirimi Şartlarıyla İlgili Her Şey!

Bilindiği gibi, 17 Nisan tarihli karayolları Trafik Yönetmeliğinde engelliler için önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklerden en önemlisi de ehliyetlerde yapıldı.

“H” SINIFI EHLİYETLER NE OLACAK

Şimdiye kadar engellilerin sürücü olabilmesi için “H sınıfı ehliyet” veriliyordu. 1.1.2016 tarihi itibariyle yeni ehliyet için başvuracak engellilere bundan böyle H sınıfı ehliyet değil engel durumlarına göre A veya B sınıfı ehliyet verilecek.

İLGİLİ MADDE:

“H” sınıfı sürücü belgeleri, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir. Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.

Sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için;

•a) İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,

•b) İlgililerin bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükümlülükle ilgili şartları taşımaları,

•c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması

•gereklidir.

Bu madde kapsamında yapılacak değiştirme işlemlerinden harç alınmaz. Ancak indirimli değerli kâğıt bedeli olarak 13 Türk Lirası ve 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin son fıkrası kapsamında da 2 Türk Lirası bedel ödenir.

Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, ilgililerin başvuruları halinde, gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. Ancak, sürücü belgeleri çeşitli nedenlerle geri alınmış olanlar ile mücbir sebeplerle sürücü belgelerini bu madde kapsamında belirlenen sürelerde değiştirmeyenlerden de belgelerinin değiştirilmesi sırasında harç alınmaz.

Engelli vatandaşların burada merak ettiği şey önceden alınan H sınıfı ehliyetlerin ne olacağı. Önceden alınan H sınıfı sürücü belgeleri 13-15 TL bir ücret karşılığında 5 yıl içerinde yani 2021 tarihine kadar A veya B sınıfı belgeleriyle değiştirilecek.

Engelli Olup Yeni Ehliyet/Belge Alacaklar İçin Şartlar

Sürücü belgesi alacakların;

a)-Yaş bakımından;

-B sınıfı sürücü belgesi alacakların 18

-A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),

b)-Deneyim bakımından;

-A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

sürücü belgelerine sahip olmaları gereklidir.

c) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları

ç) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları

d) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

e) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması

g) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.

h) A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (b) şıkkında öngörülen deneyim şartı aranmaz.

İKİNCİ DEĞİŞİKLİK İSE SOL ELDEN KOLDAN ENGELLİLER İÇİN

Aslında 2015 yılına kadar sol bacaktan engelliler otomatik vitesli araçları ÖTV – MTV indirimli alabiliyordu.

Ama sol kol ve sol elden engelliler ne otomatik vitesli nede özel donanımlı, özel tertibatlı araçları ÖTV istisnasız alamıyordu. Sol kol engellilerin yaşadığı bu haksız mağduriyete bir son verildi ve artık bundan sonra sol kol veya sol eldeki engel durumuna göre özel donanımlı veya donanıma gerek olmayan durumlarda otomatik vitesli sıfır araçları ÖTV istisnalı alabilecekler.

“Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, ''Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulanması Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanmasına ilişkin ÖTV Sirküleri'' ile uygulamaya açıklık getirildiği belirtildi.

Buna göre, ÖTV istisnası için hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması gerekecek.

Sirküler uyarınca otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemekle birlikte, sol ayağında veya sol bacağında sakatlığı olanlar için otomatik vites, hareket ettirici özel tertibat olarak sayılacak.

Bu çerçevede, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan ''H'' sınıfı sürücü belgesine haiz malul ve engelliler, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araç alımında istisnadan yararlanabilecek. Sağ ayağında veya sağ bacağında sakatlığı olanlar da, gaz veya fren pedalında sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle otomatik vitesli araç alımında istisnadan faydalanabilecek.”

Bu iki önemli değişiklikten sonra son değişikliğe de göz atıp engelli kişi adına alınacak araçlar için aranan diğer şartlara geçelim. Son değişikliğimiz;

ENGELLİ KİŞİ ADINA ALINAN ARACI KİMLER KULLANABİLİR ?

Yapılan son değişiklikle birlikte engelliler adına araçların kimlerin kullanacağıyla ilgili de açıklık getirildi.

1- % 90 ve üzeri raporu olan kişi adına yurt içinden alınan aracı herkes kullanabilir. Bu konuda "3. derece yakınlar" vb. hiç bir kısıtlama kalmadı.

Yurt dışından alınan araçlar için ise 3. derece yakın sınırı devam ediyor

2- H sınıfı sürücü belgesi bulunup kendisi araç kullanan kişilerin özel donanıma sahip araçlarını kendileri ve bir de benzer sakatlığı bulunan H sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler kullanabiliyor.

3- Araçta özel donanım yoksa ve aynı zamanda otomatik vitesli ise, o aracı herkes kullanabiliyor. Bu konuda da hiç bir sınırlama kalmadı.

4- Araçta özel donanım varsa ve/fakat bu özel donanım takılırken aracın orijinal/teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamışsa, yani özel donanım ilaveten takılmışsa, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Burada geçen 3. derece yakınlar ibaresinin kapsamı aşağıdaki gibidir.

KAN HISIMLARI SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

Birinci Derecede Kan Hısımları İkinci Derecede Kan Hısımları

Kişinin; Kişinin;

- Çocukları [ve eşleri], - Kardeşleri [ve eşleri],

- Annesi [ve eşleri], - Torunları [ve eşleri],

- Babası [ve eşleri]. - Büyük annesi [ve eşleri],

İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Üçüncü Derecede Kan Hısımları

Kişinin; Kişinin;

- Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) - Kardeşinin çocukları (yeğenleri) [ve eşleri],

[ve eşleri], - Dayısı [ve eşleri],

- Eşinin büyük annesi [ve eşleri], - Amcası [ve eşleri],

- Eşinin büyük babası [ve eşleri]. - Halası [ve eşleri],

- Teyzesi [ve eşleri].

Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar

Kişinin;

- Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) [ve eşleri],

- Eşinin dayısı [ve eşleri], - Eşinin amcası [ve eşleri], - Eşinin halası [ve eşleri], - Eşinin teyzesi [ve eşleri].

Engelli vatandaşların sosyal hayatta sıkıntı çekmemeleri ve adaptasyonunu kolaylaştırması adına devletin sağladığı vergi indirimi ile engelli vatandaşlar MTV ödememektedir.

ENGELLİLERİN MTV (motorlu taşıtlar vergisi) MUAFİYETİ

MTV (motorlu taşıtlar vergisi) Karayolları Trafik Kanunu’na göre yılda iki defa ödenen vergidir. Motorlu taşıtlar vergisinin İlk taksiti OCAK ikinci taksiti ise TEMMUZ ayında ödenir. Motorlu Taşıtlar Vergisi aracın bağlı bulunduğun il veya ilçedeki vergi dairelerine yapılır. Vergi daireleri haricinde anlaşmalı olan bankalarla da ödemeler yapılabilir.

Özel tertibatlı otomobillerde MTV muafiyeti var mı?

Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

Engellilik oranı %90’nın üzerinde olan vatandaşlara istisna uygulaması Nasıl Olacak?

%90 oranında engelli olduğunu herhangi bir devlet hastanesinden aldığı raporu vergi dairesine onaylatan vatandaşların şahıslarına ait olan araçları, motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu uygulamadan ve ayrıcalıktan yararlanmak isteyen ve ilgili koşulları mevcut bulunan vatandaşlara ait olan araçlarda herhangi bir özel tertibat, düzenek olup olmaması önemli olmayacaktır.

Engellilik derecesi %90 dan altında olanlar MTV istisnasından Yararlanabilecek mi?

Engellilik oranı %90 oranından daha düşük olan özürlü vatandaşların durumunda ise; kişinin bir devlet hastanesinden bu durumunu belgeleyen sağlık raporunu alması ve şahsına ait olan taşıtın özürlülük durumuna uygun biçimde düzenlenip tertip edilmesi koşulu ile, bunu “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile onaylatan vatandaşlar bu vergi indiriminden ve istisna durumundan faydalanabilmektedirler.

Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Özürlü olan vatandaşın bu ayrıcalıktan yararlanabilmesi için kendi adına “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu”nu doldurarak, diğer gerekli belge ve bilgiler ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir. İlgili bildirim formu Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sitesinden temin edilebilmektedir.

engellilersitesi.com

2 Haz 2019

Engelli ve Ailesine Ücretsiz Yaz Tatili Verilecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim vaatlerinden Engellileri ilgilendiren en dikkat çekici olanı şu:

"Engellilere Ücretsiz Yaz Tatili vereceğiz. İstanbul'da yaklaşık 180 bin engelli ve ailesi bulunmaktadır. Her yıl ihtiyaç sahibi 25 bin engelli ailemizi en az bir hafta tatil yaptıracağız"

Cumhur İttifakı''nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim beyannamesinde yer alan vaadler:

 ‘’Su faturalarına yüzde 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul'da doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız. Dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek vereceğiz. Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği 'açma-kapama' ücreti kaldırılacak. İGDAŞ ve İSKİ'ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak. Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında 1 hafta tatil imkanı verilecek. Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek. Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek. Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak. Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak. Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak. Tüm öğrencilere müze ve Şehir Tiyatroları ücretsiz olacak. Üniversiteye hazırlanan gençlere de aylık ulaşım 40 lira olacak. Amatör spor kulüplerine 100 biner lira destek verilecek. Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız. Bilişim, yazılım, yapay zeka gibi konularda projeleri olan gençlere 100 bin liraya kadar bilişim sermayesi verilecek. 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak, bütçeyi Aile ve Çalışma Bakanlığı karşılayacak. Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkanları sağlanacak. Ayrıca İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller, yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek.’’

şeklinde vaadler sıralandı.