31 May 2019

2008 sonrası göreve başlayan engelli memur ne zaman emekli olur?

Soru
15.09.2008 de yüzde 60 engelli olarak kadrolu işe girdim belediyeye. 4-a gün sayısı:1663

05.06.2013 te memur olarak başladım. 969 gün var memuriyetten.

yüzde 60 engelliyim vergi indirimim var. kaç günden ve ne zaman emekli olabilirim.?

Cevap
2008 sonrası göreve giren engelli memur ne zaman emekli olabilir? Sorunuz özelinde değerlendirmekteyiz.

Yeni memurlara engelli adı altında bir aylık bağlanmamaktadır. Bu durumda olanlara bağlanan aylık da yaşlılık aylığı olarak adlandırılmıştır.

Yeni memurlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olup, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu uygulanmamaktadır.

Engellilik aylığı için yaş koşulu bulunmaz.

Halen kamu görevlisi olarak görev yapmakta olan özürlülerin, kamu görevlisi olarak görev yapmadan önce geçmiş olması şartıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun ile 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi geçen sürelerin mevcut olması halinde aylık bağlanması için durumlarına göre öngörülen 11, 15, 16 ve 18 yılın doldurulmasında dikkate alınmaktadır.

Engelli aylığı başvurusu sırasında memur olarak fiilen görev yapılması gerekiyor.

Yeni Kanunda engelli memurların aylığa hak kazanılması kurallarına gore değerlendirmemiz;

- Memur olarak göreve başlamadan önce çalışma gücünüzün en az % 60 ını veya vazifenizi yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünüzü kaybetmiş iseniz 5510 sayılı Kanuna gore malullük aylığından yararlanamayan engelli memurların en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

- Ayrıca, SGK Sağlık Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde çalışma gücünüzün kayıp oranının:

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu belirlenirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4320 gün hizmeniziniz olması,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu belirlenirse en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün hizmetinizin olması ,

durumunda yaşlılık aylığına hak kazanırsınız.

Değerlendirmemiz:

Göreve başlamadan önce % 60 oranında engellilik durumunuz olması durumunda SSK ve memurlukla birlikte 11 yıl hizmetiniz ve 15 yıllık sigortalılık süreniz (15/09/2023 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süreniz dolar) olduğunda engelliliğinize istinaden yaşlılık aylığı bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Şayet oranınız % 60 değil de, diğer oranlarda olması halinde yukarıda belirtilen süreleri tamamlamanız gerekir.

Bu süreç Kurumunuz tarafından size ait sağlık kurulu raporlarını ve diğer bilgi ve belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca da karar vermesiyle başlar. Karar neticesinde 11 yıl hizmet yeterli olduğunda isterseniz emekli talebinde bulunabileceğinizi, istemezseniz görevinize devam edebileceğinizi değerlendirmekteyiz.

www.memurlar.net

YHT Engelli ve Yaşlılara ücretsiz mi?

Soru: YHT (Yüksek Hızlı Tren) Engelli ve Yaşlılara ücretsiz mi?
Yüksek Hızlı Tren - YHT
Konuya ilişkin TCDD'nin açıklaması şöyle:
4 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 Sayılı Kanuna göre;

- 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları banliyö trenleri ve Marmaray dahil olmak üzere şehir içi trenlerde ücretsiz, şehirlerarasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerinde ise % 50 indirimli seyahat edebilecekler.

- % 40 ve üzeri engellinin kendisi, %50 ve üzeri engelli olup, “Ağır Engelli Raporu” bulunanların kendisi ve beraberindeki bir refakatçisi,

- Kanunlarla ücretsiz seyahatlerden yararlanan yolcuların yanı sıra vazife malullerinin anne, baba ve 25 yaşını aşmamış çocukları; banliyö trenleri ve Marmaray dahil olmak üzere şehir içi trenlerde ve şehirlerarasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde (yataklı, kuşetli ve Business vagonlar hariç) ücretsiz seyahat edebileceklerdir.

Bu indirim ve ücretsiz seyahatlerden yararlanabilmek için;
65 yaş üstü yolcularımızın nüfus cüzdanı, engelli yolcularımızın Başbakanlık Özürlüler İdaresinden veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınmış Engelli Kimliği, engel oranı işlenmiş ise nüfus cüzdanı, hiç birinin bulunmaması halinde sağlık raporu, Vazife Malullerinin yakınlarının ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınan kartları ibraz etmeleri gerekmektedir.

www.engellilerdunyasi.com

EKPSS başvurusunda işinize yarayacak 4 Soru 4 cevap

EKPSS'de en çok sorulan 4 soru ve cevabı.


EKPSS sınavına girmesi gereken adaylar için başvuru süresi 23 Şubat 2016 tarihinde başladı ve 9 Mart 2016 tarihinde sona erecektir. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi 03 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak, 16 Mayıs 2016 tarihinde sona erecektir.

Ancak, EKPSS sınav kılavuzunda bir çok konu detaylı bir şekilde yazmasına rağmen, bazı sorular yine de sıklıkla sorulamktadır.

İşte sıklıkla sorulan sorular ve cevapları

1- Geçen yıl başvuranlar yine Aile bakanlığına gidip ön taahhüt alacak mı?

Daha önce sınava girenlerin eğer özür gruplarında değişiklik yoksa Aile Bakanlığına gitmelerine gerek yoktur. Bu adaylar internet üzerinden başvuru yapabilecektir. Özür oranlarında değişiklik olanların da Aile Bakanlığına gidip ön taahhüt almasına gerek bulunmamaktadır.

Yine, ÖSYM sisteminde engel bilgisi olan ancak fotoğrafı veya eğitm durumu bilgisi olmayan adayların da Aile Bakanlığına gidip ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi almasına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar internetten başvuru yapamayacak bireysel başvuru merkezine gidecektir.

2- 2014 yılındaki EKPSS puanıyla atanan tekrar sınava girebilir mi?

Mezun oldukları üst öğrenime dayalı kadrolara başvuracak olanlar, yeniden sınava girebilir. Engelli alım yönetmeliğinin ilgili hükmü şu şekildedir:
"Madde 14 - (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz."

Örneğin GİH sınıfında memur olarak atanmış birisi daha sonra önlisans düzeyinde elektrik teknikerliğini bititrse yeniden sınava girip atama işlemlerine katılabilir. Zira, bu kişi başka bir hizmet sınıfındaki kadroya talip olmaktadır.

3- Üniversite son sınavda okuyanlar başvurabilir mi?

Evet başvurabilir. Kılavuza göre sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olacaklar istemeleri durumunda mezun olacakları üst öğrenim düzeyinden sınava girebilir ve mezun olduktan sonra tercih yapabilir. Örneğin 2017 yılında lisanstan mezun olacak bir aday sınava lisans düzeyinde girebilir ve 2017 yılında mezun olduktan sonra açılacak EKPSS tercih işlemlerine katılabilir.

4- Engelli adaya sınavda ek süre verilir mi?

Klavuza göre, adayın engeline göre süre verilir. Örneğin görme engellilerden isteyenlere okuyucu ve işaretleyici verilecek ve sürenin 2/3'ü oranında ek süre verilecektir. Yine,
- genel engellilerden CP hastalarına,
- genel engelli olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunanlara,
- İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası veya öncesinde işitme engelli olanlara,
- dil ve konuşma engelli adaylara,
- zihinsel engellilere,
ek süre verilmektedir.

www.memurlar.net

Engelli Raporu Prim İndirimi Hakkı Sağlar mı ?

Engelli raporu olan biriyim ve çalışmaktayım. Aldığım maaştan vergi indirimi veya yatan sigorta priminden indirim sağlanabilir mi? Ne yapabilirim? Mehmet Gökhan

Vergi indirimi hakkı alırsanız, ücretinizden kesilen verginin hesabında engellilik oranınıza göre engelli indirimden yararlanırsınız ve ücretinizden daha az vergi kesilir. Ücretinizden kesilen sigorta primi için ise indirim uygulanmaz.

Vergi indirim belgesi için dilekçe, fotoğraf, nüfus cüzdan örneği ve çalıştığınız işyerinden alacağınız çalıştığınıza dair belge ile illerde defterdarlık gelir müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, diğer ilçelerde mal müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor.

Emzirme ödeneği kime hangi şartlarla verilir?
24 Aralık 2012’de doğum yaptım. Çalışmıyorum, eşimin üzerinden sağlık yardımı alıyorum. Bir seferlik cüzi bir miktar ödeme alındığını duymuştum ama bir türlü ilgilenemedim. Acaba böyle bir ödeme alabiliyor muyum? Nilay Kantar

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşi doğum yapan sigortalı erkeğe, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi bildirilmiş olması, 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı için ayrıca prim borcu bulunmaması halinde (2015 yılı için 112 TL) emzirme ödeneği verilir.

Emzirme ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl olup, emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, herhangi bir talep şartı aranmaksızın ödenir. Ancak, bilgilerin SGK sistemine düşmemesinden dolayı ödeneğin otomatik ödenememesi durumunda sigortalının bulunduğu yerdeki SGK il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekmektedir. Müracaat için gerekli belgeler ise talep dilekçesi ve doğum raporudur.

Eşim ne zaman emekli olabilir?
Eşim 3 sene evvel SGK'ya gittiğinde 4 senelik prim borcu bulunduğunu ve ödediği taktirde 55 yaşında emekli olacağını bildirdiler. Bu başvurudan sonra 2 sene çalışan olarak primi ödendi. Şimdi doğumu da borçlanmak istediğinde 3600 günden emekli olmayı düşünüyordu, tekrar SGK'ya başvurduğunda bu sefer de ancak 58 yaşında emekli olabileceğini söylediler. Kendisi 15 Haziran 1960 doğumlu. İşe giriş tarihi 12 Ocak 1982 (doğum sigorta başlangıcından sonradır). Doğumla beraber 3600 gün sayısı mevcuttur. Bu durumda eşim ne zaman emekli olabilir? Engin Yıldız

Eşinize üç yıl evvel, dört yıllık prim borcunu ödediği taktirde 55 yaşında emekli olabileceğini neye göre söylediler bilemiyorum. Verdiğiniz bilgilere göre bir değerlendirme yapabilmek mümkün değil. Zira eşinizin şu anda doğum borçlanmasıyla 3600 prim günü olduğunu belirtmişsiniz. 3600 günle Bağ-Kur statüsünden emekli olması mümkün değil. En az 5400 prim günü olması ve 56 yaşını doldurması gerekir.

Eşiniz, SSK statüsünden normal emeklilik için 40 yaş şartına tabi. Ancak ayrıca 5000 prim günü olması gerekiyor. 3600 günle yaştan emekliliği için ise 3600 prim gününü 23 Mayıs 2011 tarihinden sonra tamamladığından 58 yaş şartına tabi. 58 yaşını dolduracağı 15 Mayıs 2018 tarihinde emekli olmaya hak kazanır.

Sezgin ÖZCAN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sloganlar, Resimli Mesajlar

-Engelli olmak yaşama engelli olmak demek değildir. 

-"Siz hiç konuşmayıp şarkılar söylemek istediniz mi? "

-"Onların sevgileri dünyaya yeter sadece biraz farkında olalım..." 

-"Her insan bir engelli adayıdır, Engelli olmak bir seçim değildir." 

- "Onları değil, engellerini görmezden gelin!"

Engelli olmak üretime engel değildir, yeterki fırsat verillsin...
Engel fizikte değil yürektedir.
ETİKETLER:
engellilerle ilgili sloganlar, 3 aralık dünya engelliler günü mesajları, engellilerle ilgili resimli yazılar,engelliler

24 May 2019

ESENGÜL İÇİN 25 MAYIS

Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üstünde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür.

Vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkiler. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloid, lenfoid gibi) ve hastalığın süresine göre (akut, kronik) çeşitleri vardır.

Tedavi şemaları hastalığın tiplerine ve safhalarına göre değişiklik gösterir. Radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve kemik iliği nakli başlıca tedavi şekilleridir.

Esengül’e 2011 yılında lösemi teşhisi konmuş. Daha sonra ilik nakli yapılmış. Bu sırada oluşan komplikasyonlar sonucu kol ve bacaklarını kullanamıyor şu an.

Esengül’ün bir çağrısı var:

“Kol ve bacaklarımı tekrar kullanabilmek için sizin yardımlarınıza ihtiyacım var!”

Lütfen gelin güçlerimizi birleştirelim.

Hasta yakınları, Kanserle Dans ailesi ve gönüllülerin katılacağı iftar yemeğinde buluşalım!

Haydi Esengül için hep birlikte 25 Mayıs

Yer: Uğur Mumcu Cad. NO: 87/ A Kevin’s Home Cooking Gaziosmanpaşa / Ankara

Tarih: 25 Mayıs 2019