28 Şub 2018

EKPSS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

EKPSS Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

EKPSS sonuçları ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 4 yıla çıkarıldı. Değişen EKPSS yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişen EKPSS yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

EKPSS yönetmeliğinde değişiklik yapılan bölümler şöyle:

MADDE 1- 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınır.

(3) Kura kaydı yaptıran adaylar dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar" ibaresi "dört yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır.

a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alman puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. ilan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir,"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yapılan değişikliklere ilişkin orjinal karar metni için TIKLAYIN

kaynak: Kamu24.net

6 Şub 2018

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2018 EKPSS Başvuru kılavuzunu yayımladı.

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
DUYURU
(6 Şubat 2018)
2018-EKPSS Başvuruları Alınacak
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında  Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Merkezimiz tarafından 22 Nisan 2018 tarihinde saat 10:15’de 81 il merkezinde uygulanacaktır.
EKPSS sınavına girmesi gereken adaylar için başvurular, 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru işlemleri  2-16 Mayıs 2018 tarihileri arasında yapılacaktır.
Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, Ek’te yer alan 2018-EKPSS Kılavuzunda yer almakta olup 2018-EKPSS’ye ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı


1 Şub 2018

EKPSS ve Kura Tercih tarihleri ve Yerleştirme Takvimi yayınlandı

Devlet Personel Başkanlığı 2018 yılında engelli memur adaylarının tercih ve yerleştirme takvimini açıkladı.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin  “EKPSS ve kura duyurusu”  başlıklı 7 nci maddesinde engelli memur alımına ilişkin sınav ve/veya yerleştirme takviminin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin(ÖSYM) görüşü alınarak her yılın Ocak ayı içerisinde duyurulacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı(EKPSS) ve Kura başvurularına ilişkin takvim belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TAKVİMİ Dönem: 2018/1 Tercih Tarihleri: 8 Mart - 16 Mart 2018 Dönemi: 2018/2 Daha sonra açıklanacaktır.

ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI(EKPSS) TAKVİMİ EKPSS - Sınav Tarihi: 22.04.2018 EKPSS - Sınava Başvuru tarihi: 06 Şubat - 21 Şubat 2018 Sınava Geç başvuru günü: 13 Mart - 14 Mart 2018 EKPSS sonuç açıklama tarihi: 17 Mayıs 2018 ENGELLİ EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ Kuraya Başvuru tarihi: 02 Mayıs 16 mayıs 2018 Kuraya geç başvuru günü: 29 Mayıs - 30 Mayıs 2018 Güncel gelişmelere göre yerleştirme, EKPSS veya Kura takvimlerinde değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklikler ÖSYM Başkanlığınca kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

engellilerdunyasi.com

Konuyu videomuzdan sesli olarak izleyebilirsiniz.