26 Eki 2016

KPSS 2016/6 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2016/6 (Sağlık Bakanlığı ) tercih sonuçları açıklandı.

DUYURU
(26 Ekim 2016)

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolu Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

 Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edeceği, Sağlık Bakanlığı KPSS-2016/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolu pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 26 Ekim 2016 tarihinde saat 17:35’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
KPSS-2016/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler:

25 Eki 2016

Kamu Kurumları, 2017 engelli memur kadrolarını bildirmekte geç kalmamalı

Kamu kurumlarının, 2017 yılında alacağı engelli memur alımında, bildirim süresi sona eriyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir." hükümleri yer almaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 29/09/2016 tarihinde gönderilen yazı ile %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu kurumlara hatırlatılarak, 31 Ekim 2016 tarihine kadar engelli memur alımları ile kadro taleplerinin bildirilmesi istenmiştir.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından TBMM'ye sevkedilen "2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı"nın eklerinde yer alan "İ Cetveli"nin "Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınır"larını incelediğimizde şu hüküm yer almaktadır :

"Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 5000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 9000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2016 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir."

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında öngörülen 5000 atama izninin, 5018 sayılı Kanuna ekli listelerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçe kapsamındaki devlet üniversiteleri ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacağını düşündüğümüzde bu sayı oldukça yetersizdir.

Öte yandan, "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" ek 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılan engelli memur atamaları bütçe kanununda belirtilen atama izni sınırlamalarına tabi tutulmamaktadır.

Genel olarak değerlendirdiğimizde; hükümetin personel giderleri kapsamında başlattığı tasarruf tedbirleri ile 2017 yılında kurumlara verilecek memur atama izinlerinde çok ciddi düzeyde bir azalma olacaktır.

Bu bakımdan; bütçe kanunundan istisna tutulan engelli memur atamalarına kurumlarca gerekli hassasiyet gösterilerek, 2017 yılında bir nebze olsun personel sıkıntısı yaşamamak için kurumların dolu kadrolarının %3'ü oranında engelli memur atama planlaması yapmaları ve taleplerini bu ayın sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmelerinde fayda vardır.

Yavuz Selim KAPLAN

www.memurlar.net

Sağlık Bakanlığı, görevde yükselme sınavını iptal etti

Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını iptal ettiGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Duyuru
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması 18.10.2016 tarihli Makam Onayı ile uygun görülmüş ve Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde ilan edilmişti.
Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Yönetmelikte yapılan değişikliklere istinaden; başvuruları 25.10.2016 02.11.2016 tarihleri arasında alınarak 12.02.2017 tarihinde yapılması planlanan ve münhal kadro tabloları, sınav duyuruları ile sınav konuları bildirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 24.10.2016 tarihli Makam Onayı ile iptal edilmiştir.
İLANEN DUYURULUR


24 Eki 2016

Hüseyin Şirin maliye bakanından engelli aralarında kısıtlama yok müjdesi geldiğini söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak şubesi başkanı Hüseyin Şirin maliye bakanından engelli aralarında kısıtlama yok müjdesi geldiğini söyledi.
 Şirin Atama izni sayısı sınırlamasına tabi olmayan alımlara engelli memur alımlarının da dahil edildiğini belirterek teşekkür etti. Şirin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

 MALİYE BAKANINDAN ENGELLİ ATAMALARINDA KISITLAMA YOK MÜJDESİ. BÜTÇE KANUNUNDAKİ ATAMA İZNİ SAYISINA DAHİL OLMAYAN ATAMALAR “190 sayılı KHK'da yer alan hükümler gereğince, bazı kadrolara, bütçe kanununda yer alan atama izni sayısı kısıtlamasına bağlı olmaksızın alım yapılabilmektedir. Atama izni sayısı sınırlamasına tabi olmayan alımlar şu şekildedir:
 - Hakim ve savcı alımı, - Doktor alımı,
 - Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,
 - Engelli memur alımı,
 - Askeri personel alımı,
 - Polis alımı,
 - Korunmaya muhtaç çocuklar arasından yapılan alımlar”

 (HABER- ERCAN DEMİR)

20 Eki 2016

Memur alım Kısıtlaması, Engelli Memur adaylarını etkilemeyecek

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Meclise sevk edilen kanun tasarısına göre, 2017'de kamu kurumlarına ayrılan atama izni sayısı 5 bin olarak belirlendi.

ATAMA SAYISI 5 BİNE DÜŞÜYOR

Kamu kurumlarının bir yılda kaç atama yapabileceği, Bütçe Kanunundaki toplam rakama göre belirlenmektedir. Geçen yıl bu toplam atama izni sayısı 51 bindi. Ama 2017 yılı Bütçe Kanunundaki belirlemeye göre bu sayı 5 bine inmektedir. (4 bin adet de öğretim elemanı alımı bulunmaktadır)

SÖZLEŞMELİ ALIM OLACAĞI BU SAYI DÜŞÜYOR

MEB ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar, tekrar sözleşmeli personel alımına döndüğü için, memur alım sayısı azalıyor.

BÜTÇE KANUNUNDAKİ ATAMA İZNİ SAYISINA DAHİL OLMAYAN ATAMALAR

190 sayılı KHK'da yer alan hükümler gereğince, bazı kadrolara, bütçe kanununda yer alan atama izni sayısı kısıtlamasına bağlı olmaksızın alım yapılabilmektedir.

Atama izni sayısı sınırlamasına tabi olmayan alımlar şu şekildedir:

- Hakim ve savcı alımı,

- Doktor alımı,

- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

- Engelli memur alımı,

- Askeri personel alımı,

- Polis alımı,

- Korunmaya muhtaç çocuklar arasından yapılan alımlar,

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha önce yaptığı açıklamada alımları dondurduklarını söylemişti. Bu açıklamanın detayları bütçe kanununda yer almıştır.

Geçen yıl 51 bin adet olan atama izni sayısının 5 bine düşecek olması, kariyer personel (müfettiş ve uzman yardımcısı), engelli memur, polis alımı dışında neredeyse hiç memur alımı yapılmayacağı anlamına gelmektedir.

İhtiyacı bulunan kurumlar da memur değil sözleşmeli personel alacaktır.

2017 yılı, kamuya atanmak isteyen tüm adaylar açısından zor bir yıl olacaktır.

www.memurlar.net

Memur alım Kısıtlaması, Engelli Memur adaylarını etkilemeyecek

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Meclise sevk edilen kanun tasarısına göre, 2017'de kamu kurumlarına ayrılan atama izni sayısı 5 bin olarak belirlendi.

ATAMA SAYISI 5 BİNE DÜŞÜYOR

Kamu kurumlarının bir yılda kaç atama yapabileceği, Bütçe Kanunundaki toplam rakama göre belirlenmektedir. Geçen yıl bu toplam atama izni sayısı 51 bindi. Ama 2017 yılı Bütçe Kanunundaki belirlemeye göre bu sayı 5 bine inmektedir. (4 bin adet de öğretim elemanı alımı bulunmaktadır)

SÖZLEŞMELİ ALIM OLACAĞI BU SAYI DÜŞÜYOR

MEB ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar, tekrar sözleşmeli personel alımına döndüğü için, memur alım sayısı azalıyor.

BÜTÇE KANUNUNDAKİ ATAMA İZNİ SAYISINA DAHİL OLMAYAN ATAMALAR

190 sayılı KHK'da yer alan hükümler gereğince, bazı kadrolara, bütçe kanununda yer alan atama izni sayısı kısıtlamasına bağlı olmaksızın alım yapılabilmektedir.

Atama izni sayısı sınırlamasına tabi olmayan alımlar şu şekildedir:

- Hakim ve savcı alımı,

- Doktor alımı,

- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

- Engelli memur alımı,

- Askeri personel alımı,

- Polis alımı,

- Korunmaya muhtaç çocuklar arasından yapılan alımlar,

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha önce yaptığı açıklamada alımları dondurduklarını söylemişti. Bu açıklamanın detayları bütçe kanununda yer almıştır.

Geçen yıl 51 bin adet olan atama izni sayısının 5 bine düşecek olması, kariyer personel (müfettiş ve uzman yardımcısı), engelli memur, polis alımı dışında neredeyse hiç memur alımı yapılmayacağı anlamına gelmektedir.

İhtiyacı bulunan kurumlar da memur değil sözleşmeli personel alacaktır.

2017 yılı, kamuya atanmak isteyen tüm adaylar açısından zor bir yıl olacaktır.

www.memurlar.net

18 Eki 2016

ÖSYM 2017 sınav takvimini yayımladı

ÖSYM 2017 sınav takvimini yayımladı
ösym
‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ Açıklanması (18.10.2016)

DUYURU
(18 Ekim 2016)

‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ Açıklanması

2017 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ 18 Ekim 2016 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin  internet adresinde yayımlanacaktır.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.
*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ile Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları (eALES), ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

ÖSYM 2017 sınav takvimini yayımladı

ÖSYM 2017 sınav takvimini yayımladı
ösym
‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ Açıklanması (18.10.2016)

DUYURU
(18 Ekim 2016)

‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ Açıklanması

2017 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ 18 Ekim 2016 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin  internet adresinde yayımlanacaktır.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.
*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ile Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları (eALES), ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

17 Eki 2016

Engel Türlerine göre Engelli Memur alım sayıları

Devlet Personel Başkanlığı 2016 Mayıs ayı itibariyle hangi engel grubundan ne kadar engelli memur alımı yapıldığını açıkladı.
Aşağıdaki tablodaki verilere göre en çok alınan engelli memur grubundan başlayarak sıralama şöyle:
Birinci sırada Ortopedik engelli 13 bin 541
İkinci sırada Sınıflanamayan engelli 10 bin 416
Üçüncü sırada Görme Engelli 9 bin 137
Dördüncü sırada Süreğen (kronik) engelli 3 bin 833
Beşinci sırada işitme engelli  2 bin 641
Altıncı sırada zihinsel engelli 2 bin 59 
Yedinci sırada Ruhsal ve Duygusal engelli Bin 118
Sekizinci sırada  Dil ve konuşma engelli 406 kişi olarak sıralanmıştır.
Toplamda 43 bin 151 engelli kamu kurumlarında istihdam edilmektedir.

engellilerdunyasi.com

Engel Derecelerine Göre Engelli Memur alım sayıları

DPB'nin 2016 Mayıs ayı itibariyle hangi engel derecesiyle ne kadar engelli memur alımı yapıldığını açıkladı. 

Bu verilere göre %40-%60 arası engel derecesi olan toplam 32 bin 755, Engel derecesi % 61-80 arasında olan toplam 6 bin 096 ve Engel derecesi toplam % 81-%100 arasında olan 4 bin 300 engelli memur ataması yapılmıştır. 

Verilerin detayına inildiğinde engelli kadınların atama sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Toplam 33 bin 156 engelli erkek atamasına karşılık, 9 bin 995 engelli kadın memur olarak bir kamu kurumunda işe başlamıştır. 
engellilerdunyasi.com

Engel Derecelerine Göre Engelli Memur alım sayıları

DPB'nin 2016 Mayıs ayı itibariyle hangi engel derecesiyle ne kadar engelli memur alımı yapıldığını açıkladı. 

Bu verilere göre %40-%60 arası engel derecesi olan toplam 32 bin 755, Engel derecesi % 61-80 arasında olan toplam 6 bin 096 ve Engel derecesi toplam % 81-%100 arasında olan 4 bin 300 engelli memur ataması yapılmıştır. 

Verilerin detayına inildiğinde engelli kadınların atama sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Toplam 33 bin 156 engelli erkek atamasına karşılık, 9 bin 995 engelli kadın memur olarak bir kamu kurumunda işe başlamıştır. 
engellilerdunyasi.com

Yıllara Göre Engelli Öğretmen alım sayıları

DPB'nin yayınladığı istatistiklere göre 2016 Mayısı ayına kadar toplam 2 bin 132 engelli öğretmen ataması MEB tarafından yapılmıştur. 2016 Mayısıy ayı itibariyle Ne kadar engelli öğretmen alımı yapıldığına dair sayısal veriler şöyle:
2013 Temmuz - Lisans  311
2014 Şubat - Lisans 200
2014 Kasım - Lisan 400
2015 Şubat - Lisans 530
2015 Aralık - Lisans 193
2016 Ağustos - Lisans  498
Toplam: 2 bin 132 Engelli öğretmen ataması MEB tarafından yapılmıştır.


Yıllara Göre Engelli Öğretmen alım sayıları

DPB'nin yayınladığı istatistiklere göre 2016 Mayısı ayına kadar toplam 2 bin 132 engelli öğretmen ataması MEB tarafından yapılmıştur. 2016 Mayısıy ayı itibariyle Ne kadar engelli öğretmen alımı yapıldığına dair sayısal veriler şöyle:
2013 Temmuz - Lisans  311
2014 Şubat - Lisans 200
2014 Kasım - Lisan 400
2015 Şubat - Lisans 530
2015 Aralık - Lisans 193
2016 Ağustos - Lisans  498
Toplam: 2 bin 132 Engelli öğretmen ataması MEB tarafından yapılmıştır.

engellilerdunyasi.com

DPB'nin açıkladığı Engelli memur sayısı ne kadar gerçek ?

DPB'nin 2016 Mayıs ayında açıkladığı engelli memur sayısı ile Ekim ayında da halen mayıs verileri yer almaktadır. DPB'nin açıkladığı engelli memur sayısının ne kadar gerçek olduğu akılları karıştırmaktadır.

2016 Mayıs ayı verilerine göre engelli memur sayısı ne kadar gerçek?
Daha önceki yazımızda, “2016 yılı Mayıs ayına ait memur ve diğer kamu görevlilerinin verileri açıklanmasına rağmen engelli personel verileri için Nisan ayı verileri açıklanmıştır.” ifadesini kullanmıştık. DPB Mayıs ayı verilerini açıkladı ve Nisan verileri aynen Mayıs ayı verileri olarak yerini aldı. Ekim ayında halen Mayıs verilerine yer verilmesi ise oldukça düşündürücü geliyor.
Yayımlanan bu verilere göre;
1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 4.870, Erkek; 14.030) 18.900
2- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 806, Erkek; 938) 1.744
3- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 304, Erkek; 1.669) 1.973
4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.354, Erkek; 2.768) 4.122 (Aralık 2.278)
5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 22, Erkek; 51) 73
6- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 109, Erkek; 1.111) 1.220
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)1
8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118
Bu rakamlar toplandığında 9.995 kadın ve 33.156 erkek engelli olmak üzere, toplam; 43.151 engelli memur istihdam edilmektedir. Görüleceği üzere, 10 hizmet sınıfından Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş.
Bu rakamlar incelendiğinde 112.603 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin hizmet alımı yöntemiyle yapılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.
Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü nasıl belirleniyor?
657 sayılı Kanunun Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü başlıklı 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükme göre, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşları engelli memur çalıştırmak zorundadır.
Bu bilgiler ışığında DPB tarafından verilen 2016 yılı Mayıs verilerine baktığımızda engelli istihdamına esas alınan memur sayısının 2.132.637, engelli kontenjanının % 3 üzerinden 64.191, çalışan engelli memur sayısının 43.151, açık engelli sayısının ise 21.040 olduğu görülmektedir.
DPB başka bir veride ise engelli memur çalıştırmak zorunda olan kamu kurumlarını ve engelli memur dağılımını belirtmiştir. Ancak, bu Kurum tarafından yayımlanan başka verilerle karşılaştırıldığında verilerin tutarsız olduğu görülecektir. Her şeyden önce, engelli çalıştırmak zorunda olan kamu kurumlarının ve çalışan engellilerin sayısının yer almadığı görülecektir. Yani en basitinden il özel idareleri, belediyeler ve KİT'lerin sayısal verilerinin olmadığı görülecektir. Keşke Ekim ayında Mayıs verileri kamuoyuna açıklanırken veriler de daha dikkatli olunabilseydi. Belki bundan sonra veriler daha dikkatli yayımlanır.
Ahmet Ünlü'nün yazısının tamamı yenisafak.com.tr

16 Eki 2016

Engelli Memur Adayları Mehmet Müezzinoğlu'ndan istediği cevaplar

Geçtiğimiz günlerd TBMM’de yapılan görüşmeler esnasında Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in engelli personelin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı, engellilere kamuda tahsis edilen kadro oranları ile ilgili Yazılı Soru Önergesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu söz konusu yazılı soru önergesini cevaplandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu; “Bakanlığımıza elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamı ve engellilere tahsisli kadro kontenjanlarının karşılaştırmalı durum cetveline göre kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı toplam 2.132.637'dir.

Bu çerçevede engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 64.191 olup, bu kadroların 43.151'i dolu, 21.040'ı boş bulunmaktadır.” şeklinde cevapladı.

SAYIN BAKAN ENGELLİ MEMUR ADAYLARI ASIL BU SORULARIN CEVAPLARINI BEKLİYOR.

Evet Sayın Bakanım Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli 43.151 engelli personel istihdam ederken, 21.040 adet de açık engelli kontenjanı bulunmakta. Yani bir başka ifade ile 2016 yılı itibari ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelinin yarısı kadar boş engelli kontenjanı bulunmaktadır.

 BU BOŞ KADROLARA NE ZAMAN ATAMA YAPILACAK?

Engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi istihdam iken kamuda 21 bin boş engelli kontenjanının bulunması,  bir sonraki yapılacak olası atamalarda yüksek sayıda kadro sayısının verilmesi gerektiği büyük bir gerçeklikle ortada. Bu nedenle Sayın Bakanım engelli adaylar hali hazırdaki verileri değil, bu kadar boş kadronun doldurulması için bir sonraki atamada ne kadar kadro verileceğini ve bu atamaların ne zaman gerçekleştirileceğini merak etmektedirler.

Bu bağlamda bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun engelli personel çalıştırma yükümlülüğü kenar başlıklı 53. maddesinin üçüncü fıkrasında engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorunda olduğu belirtilmektedir.

Buna göre, her yıl Ekim ayı sonuna kadar kamu ve kuruluşlardan engelli kontenjan sayılarını toplamakla mükellef olan Devlet Personel Başkanlığı, yeterli oranda (%3) verilmeyen engelli kontenjan sayılarının kontrollerini yapması ve bu kontenjan sayılarını vermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli yaptırımlarda bulunması gerekmektedir. Böylelikle mevcut engelli kadrolarının doldurulacağını düşünüyoruz.

Aksi halde mevcut olan açık engelli kontenjanı her dönem katlanarak artacak ve bu sorun daha da büyük bir hale gelecektir.

Engellilersitesi.com

Engelli Memur Adayları Bu Soruların Cevabını Bekliyor!

Geçtiğimiz günlerd TBMM’de yapılan görüşmeler esnasında Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in engelli personelin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı, engellilere kamuda tahsis edilen kadro oranları ile ilgili Yazılı Soru Önergesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu söz konusu yazılı soru önergesini cevaplandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu; “Bakanlığımıza elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamı ve engellilere tahsisli kadro kontenjanlarının karşılaştırmalı durum cetveline göre kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı toplam 2.132.637'dir.

Bu çerçevede engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 64.191 olup, bu kadroların 43.151'i dolu, 21.040'ı boş bulunmaktadır.” şeklinde cevapladı.

SAYIN BAKAN ENGELLİ MEMUR ADAYLARI ASIL BU SORULARIN CEVAPLARINI BEKLİYOR.

Evet Sayın Bakanım Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli 43.151 engelli personel istihdam ederken, 21.040 adet de açık engelli kontenjanı bulunmakta. Yani bir başka ifade ile 2016 yılı itibari ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelinin yarısı kadar boş engelli kontenjanı bulunmaktadır.

 BU BOŞ KADROLARA NE ZAMAN ATAMA YAPILACAK?

Engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi istihdam iken kamuda 21 bin boş engelli kontenjanının bulunması,  bir sonraki yapılacak olası atamalarda yüksek sayıda kadro sayısının verilmesi gerektiği büyük bir gerçeklikle ortada. Bu nedenle Sayın Bakanım engelli adaylar hali hazırdaki verileri değil, bu kadar boş kadronun doldurulması için bir sonraki atamada ne kadar kadro verileceğini ve bu atamaların ne zaman gerçekleştirileceğini merak etmektedirler.

Bu bağlamda bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun engelli personel çalıştırma yükümlülüğü kenar başlıklı 53. maddesinin üçüncü fıkrasında engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorunda olduğu belirtilmektedir.

Buna göre, her yıl Ekim ayı sonuna kadar kamu ve kuruluşlardan engelli kontenjan sayılarını toplamakla mükellef olan Devlet Personel Başkanlığı, yeterli oranda (%3) verilmeyen engelli kontenjan sayılarının kontrollerini yapması ve bu kontenjan sayılarını vermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli yaptırımlarda bulunması gerekmektedir. Böylelikle mevcut engelli kadrolarının doldurulacağını düşünüyoruz.

Aksi halde mevcut olan açık engelli kontenjanı her dönem katlanarak artacak ve bu sorun daha da büyük bir hale gelecektir.

Engellilersitesi.com

14 Eki 2016

Kamu kurumlarından Engelli Memur Talepleri alınmaya başladı

Devlet Personel başkanlığı kamu kurumlarının boş engelli personel sayılarını bildirmeleri için kamu kurumlarından talepleri almaya başladı.

DPB'nin ilgili duyurusu şöyle:
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde, kurum ve kuruluşların bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorunda oldukları, % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısının dikkate alınacağı, engelli memur açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorunda bulundukları hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Engelli memur kontenjan açığı bulunan kurumların, bu açığın giderilmesi amacıyla merkezi olarak yapılacak olan engelli memur alımına ilişkin münhal kadro bildirimlerinin 31/10/2016 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden "DPB EUygulama" linki içerisinde yer alan “Engelli Personel İşlemleri” başlığı altında bulunan "Talep Giriş" kısmına yapılması, ayrıca Devlet Personel Başkanlığınca da elektronik ortamda uygun görülen kadrolara ilişkin sistem üzerinden alınacak cetvellerin üst yazı ekinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.


engellilerdunyasi.com

Kamu kurumlarından Engelli Memur Talepleri alınmaya başladı

Devlet Personel başkanlığı kamu kurumlarının boş engelli personel sayılarını bildirmeleri için kamu kurumlarından talepleri almaya başladı.

DPB'nin ilgili duyurusu şöyle:
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde, kurum ve kuruluşların bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorunda oldukları, % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısının dikkate alınacağı, engelli memur açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorunda bulundukları hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Engelli memur kontenjan açığı bulunan kurumların, bu açığın giderilmesi amacıyla merkezi olarak yapılacak olan engelli memur alımına ilişkin münhal kadro bildirimlerinin 31/10/2016 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden "DPB EUygulama" linki içerisinde yer alan “Engelli Personel İşlemleri” başlığı altında bulunan "Talep Giriş" kısmına yapılması, ayrıca Devlet Personel Başkanlığınca da elektronik ortamda uygun görülen kadrolara ilişkin sistem üzerinden alınacak cetvellerin üst yazı ekinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.


13 Eki 2016

Kamuda Engelli İstihdamları TBMM'de Görüşüldü!

TBMM’de dün yapılan görüşmeler esnasında Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in engelli personelin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı, engellilere kamuda tahsis edilen kadro oranları ile ilgili Yazılı Soru Önergesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu yanıtladı.

İŞTE KONU İLE İLGİLİ BAKANIN CEVABI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu; “Bakanlığımıza elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamı ve engellilere tahsisli kadro kontenjanlarının karşılaştırmalı durum cetveline göre kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı toplam 2.132.637'dir.

Bu çerçevede engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 64.191 olup, bu kadroların 43.151'i dolu, 21.040'ı boş bulunmaktadır. Ayrıca, 2016 yılı Ağustos ayında 6.113 kadro belirlenmiş ve bu kadroların 5.812'sine yerleştirme yapılmıştır. Bu nedenle yerleşen tüm adayların ataması yapıldığından engelli personel sayısı 48.963'e ulaşacaktır. 2016 yılı Temmuz sonu itibarıyla 50'den fazla işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı kamu sektöründe 8.709, özel sektörde 107.116 olup işçi statüsünde engelli açık kontenjan sayısı kamuda 414, özelde ise 24.637 kişidir. Bununla birlikte zorunlu olmadığı hâlde kontenjan fazlası olarak kamu sektöründe 2.388, özel sektörde ise 6.444 engelli işçi istihdam edilmektedir.

 Engelli işçi açığı bulunan özel sektör işverenleri veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan engelli iş gücü talepleri Türkiye İş Kurumu İnternet sayfasında yayınlanmakta ve açık kontenjanların kapatılmasına çalışılmaktadır.” şeklinde cevapladı.

engellilersitesi.com

Kamuda Engelli İstihdamları TBMM'de Görüşüldü!

TBMM’de dün yapılan görüşmeler esnasında Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in engelli personelin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı, engellilere kamuda tahsis edilen kadro oranları ile ilgili Yazılı Soru Önergesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu yanıtladı.

İŞTE KONU İLE İLGİLİ BAKANIN CEVABI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın Mehmet Müezzinoğlu; “Bakanlığımıza elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamı ve engellilere tahsisli kadro kontenjanlarının karşılaştırmalı durum cetveline göre kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı toplam 2.132.637'dir.

Bu çerçevede engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 64.191 olup, bu kadroların 43.151'i dolu, 21.040'ı boş bulunmaktadır. Ayrıca, 2016 yılı Ağustos ayında 6.113 kadro belirlenmiş ve bu kadroların 5.812'sine yerleştirme yapılmıştır. Bu nedenle yerleşen tüm adayların ataması yapıldığından engelli personel sayısı 48.963'e ulaşacaktır. 2016 yılı Temmuz sonu itibarıyla 50'den fazla işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı kamu sektöründe 8.709, özel sektörde 107.116 olup işçi statüsünde engelli açık kontenjan sayısı kamuda 414, özelde ise 24.637 kişidir. Bununla birlikte zorunlu olmadığı hâlde kontenjan fazlası olarak kamu sektöründe 2.388, özel sektörde ise 6.444 engelli işçi istihdam edilmektedir.

 Engelli işçi açığı bulunan özel sektör işverenleri veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan engelli iş gücü talepleri Türkiye İş Kurumu İnternet sayfasında yayınlanmakta ve açık kontenjanların kapatılmasına çalışılmaktadır.” şeklinde cevapladı.

engellilersitesi.com

10 Eki 2016

Engellilerin İstihdam Düzenlemeleri!

Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır, neredeyse herkes yaşamının belli bir noktasında geçici veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini yerine getirme konusunda artan zorluklarla karşılaşacaktır. Engellilik karmaşıktır ve engellilik ile bağlantılı dezavantajların üstesinden gelen müdahaleler çoklu ve sistemiktir bağlamına göre değişiklik gösterir.
2006 yılında benimsenen Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (CRPD) amacı, “tüm engelli insanların temel özgürlüklerden ve bütün insan haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanmasını teşvik etmek, sağlamak, korumak ve insan olmaktan ileri gelen haysiyetlerine yönelik saygıyı arttırmaktır”. Bu, dünya çapında engelliliğe yönelik anlayışta ve verilen tepkilerde büyük bir değişimi ifade etmektedir. Ülkemizde de bu anlayıştan hareketle Engellilerin Toplumsal hayatın bir parçası olarak İstihdam hakkının desteklenmesi ve iş hayatına katılımı amacıyla çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler Kamusal alanda ve özel sektörde engelli personel çalıştırılmasına yönelik yaptırımlar ile işveren açısından yükümlülükleri kapsamaktadır.
Engellilerin Devlet Memuru Olarak İstihdam Edilmeleri
Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü maddesinde ve bu madde dayanak alınarak hazırlanan 07 /02/ 2014 tarih ve 28906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik “ ile düzenlenmiş olup Engellilerin Devlet Memuru olarak istihdam edilmeleri konusunda yasal bir çerçeve sunmaktadır. Buna göre :
 • Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
 • Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır
 • Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.
 • Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 • Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.
 • Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Engellilerin Özel Sektörde İstihdam Edilmeleri
Engelli personel çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile özel sektör için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerleri için cezai bir yaptırımın söz konusu olduğu da ayrıca belirtilmiştir.
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ile Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenlerin istihdamını kapsamaktadır. Elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıştırılması zorunlu engelli, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerin niteliklerini, hangi işlerde çalıştırılabileceklerini, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma hükümleri ve mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları ve denetimi ile bu hükümlere uymayan işveren hakkında yapılacak işlemleri düzenlemektedir. Buna göre söz konusu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile ilgili yönetmelik aşağıdaki hükümleri kapsamaktadır;
 • İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
 • Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.
 • Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır.
 • Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.
 • İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 • Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.
 • Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.
 • Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır.
 • Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.
 • Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir
Kamu /Özel Kurum ve Kuruluşlarında İşe Girmek için Engelli Personel Alınıp Alınmayacağına İlişkin Bilgilerin Takip Edilebileceği Kurumlar ve Online Adresler
 • Engelli kadrosuna devlet memuru olarak atanmak için öncelikle yapılacak olan merkezi sınava girmek gerekmektedir. Devlet memurluğuna ilişkin sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığınca yapılmakta olup Resmi Gazete ve ilgili kurumun Web sitesinde yayımlanmaktadır. ((http://rega.basbakanlik.gov.tr/), ( www.basbakanlik-dpb.gov.tr ))
 • Engelli bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumu’na (Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya www.iskur.gov.tr adresinden) başvuru yapması gerekmektedir.
Engelli İstihdamı Konusunda Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İş Yerlerinin Cezai YükümlülüğüEngelli İstihdamı konusunda sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden her ay çalıştırmadığı her engelli için belli bir miktar para cezası kesilmektedir. Tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Engelli İstihdam Eden İşyerlerine Sağlanan Teşvikler Engellilerin istihdamı konusunda işverenler için teşviklerde söz konusudur. İşyeri; mevzuatlarla belirtilen engelli sayısından daha fazla engelli çalıştırırsa veya çalışan engellilerin engel derecesi % 80 den fazla olursa veya herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın engelli çalışanı varsa işveren tarafından ödenen sigorta priminin tamamı hazine tarafından karşılanmaktadır."
İşyerlerinde Engellilere Yönelik Düzenlemeler "Engelli, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmeliğe göre işverenler, işyerlerini, imkânlar ölçüsünde, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işyerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri, engellinin durumuna göre belirlenir.” denilmektedir. "Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerden en önemlisi binaların fiziksel koşullarının engellilerin erişilebilirliğini sağlama yönündeki düzenlemelerdir.
Engelli Personel Çalıştırılamayacak İş Alanları Engelli personeller ancak engel durumlarına uygun işlerde çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilen işyerlerine çalıştırılabilirler. Engelleri açısından sıkıntı oluşturabilecek hizmet alanlarında çalıştırılmamalıdırlar. Engelli personeller ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu işlerde çalışacak personellerin uygun bir sağlık raporunun bulunması gerekmektedir. Ayrıca yeraltı ve sualtı işlerinde engelli işçi çalıştırılması yasaktır. Bu işyerleri çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli personel sayılarını hesaplarken yer altı ve su altı işlerinde çalıştırdıkları işçileri toplama dâhil etmezler

8 Eki 2016

Açıköğretim Sisteminde Engelli öğrenciler için yapılacak düzenlemeler

Anadolu Üniversitesi yayınladığı e-bültende, Açık Öğretim yoluyla Eğitim gören öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Açıköğretim Sistemi, engelli öğrencilerinin dezavantajlarını azaltmaya devam ediyor. Yıllardır engelli öğrencilere özel olarak uygulanan sınavlar ile yaratılan fark, yeni yönerge ile daha da geliştiriliyor.

Açıköğretim Sisteminde engelli öğrenciler için en iyi öğrenme koşullarının yaratılması için günümüz teknolojilerinden de yararlanılarak her geçen gün yeni öğretim materyalleri hazırlanıyor ve var olan materyaller güncelleniyor. Bu çalışmalar kapsamında, merkez büro ve konu hakkında uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından, engelli bireylere yönelik sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla, engelli öğrencilerden gelen talepler değerlendirilecek ve engelli öğrencilerin başarısız oldukları dersler ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Buna göre, özellikle görme ve işitme engelli öğrencilerin engeli ile doğrudan ilgili olup zorlandığı dersler için önce uyarlama yoluna gidilmesi uyarlamanın yapılamaması durumunda ise bu derslerin eşdeğer birer ders ile eşleştirilerek engelli öğrenciler için uygulanması, eşleştirme işlemlerine de 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde başlanması planlanıyor. Görme ve işitme engel bilgisini raporlandıran ve bu bilgisi sistem dâhilinde bulunan öğrenciler, ilan edilecek tarihler arasında engelleri nedeniyle zorlandıkları dersler için öğrenci otomasyonundan başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Engel bilgisi sistemde henüz bulunmayan veya sistemdekiyle farklı bir engel durumu bulunan öğrencilerin ise bulundukları şehirdeki Açıköğretim Sistemi bürolarına başvurmaları gerekiyor. Konuya ilişkin duyuru, atılması gereken adımlar ve güncellemeler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim bağlantısında “duyurular” sekmesi altından takip edilebilecek.

kamu24.net

Açıköğretim Sisteminde Engelli öğrenciler için yapılacak düzenlemeler

Anadolu Üniversitesi yayınladığı e-bültende, Açık Öğretim yoluyla Eğitim gören öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Açıköğretim Sistemi, engelli öğrencilerinin dezavantajlarını azaltmaya devam ediyor. Yıllardır engelli öğrencilere özel olarak uygulanan sınavlar ile yaratılan fark, yeni yönerge ile daha da geliştiriliyor.

Açıköğretim Sisteminde engelli öğrenciler için en iyi öğrenme koşullarının yaratılması için günümüz teknolojilerinden de yararlanılarak her geçen gün yeni öğretim materyalleri hazırlanıyor ve var olan materyaller güncelleniyor. Bu çalışmalar kapsamında, merkez büro ve konu hakkında uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından, engelli bireylere yönelik sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla, engelli öğrencilerden gelen talepler değerlendirilecek ve engelli öğrencilerin başarısız oldukları dersler ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Buna göre, özellikle görme ve işitme engelli öğrencilerin engeli ile doğrudan ilgili olup zorlandığı dersler için önce uyarlama yoluna gidilmesi uyarlamanın yapılamaması durumunda ise bu derslerin eşdeğer birer ders ile eşleştirilerek engelli öğrenciler için uygulanması, eşleştirme işlemlerine de 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde başlanması planlanıyor. Görme ve işitme engel bilgisini raporlandıran ve bu bilgisi sistem dâhilinde bulunan öğrenciler, ilan edilecek tarihler arasında engelleri nedeniyle zorlandıkları dersler için öğrenci otomasyonundan başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Engel bilgisi sistemde henüz bulunmayan veya sistemdekiyle farklı bir engel durumu bulunan öğrencilerin ise bulundukları şehirdeki Açıköğretim Sistemi bürolarına başvurmaları gerekiyor. Konuya ilişkin duyuru, atılması gereken adımlar ve güncellemeler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim bağlantısında “duyurular” sekmesi altından takip edilebilecek.

kamu24.net

6 Eki 2016

Mehmet Müezzinoğlu'na Engelli Atamaları Soruldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na Engelli Atamaları Soruldu!

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, engelli istihdamı konusunda yapılan çalışmaları hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sordu.

79 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 13'lük dilimini engelli vatandaşlarımızın oluşturduğuna dikkat çeken Altaca Kayışoğlu, iş kanuna göre 50'den fazla işçi çalıştıran özel sektör temsilcilerinin yüzde 3, kamunun da yüzde 4 oranında engelli çalıştırmak zorunda olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin önemli sorunlarından birisinin de engelli istihdamı olduğunu vurgulayan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını sürdürebilmesi için istihdam konusunda iş kanununa göre hakları söz konusudur. İş kanunda 50'den fazla işçi çalıştıran özel sektörün yüzde 3, kamunun ise yüzde 4 oranında engelli istihdam etmesi öngörülmektedir. Ancak, gelinen noktada engelli vatandaşlarımızın hem özel sektör hem de kamuda istihdam konusunda sıkıntılar yaşadığı gözlenmektedir" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddesi çerçevesinde Bakan Kaya ve Müezzinoğlu'ndan şu sorulara yazılı olarak yanıt vermesini istedi:

1.      Devlet kadrolarında engelli açığı ne kadardır?

2.      Varsa, bu kadrolara ne zaman atama yapılacaktır?

3.      EKPSS'de branşlara göre sıralama neden açıklanmamaktadır?

4.      Özel sektörde engelli kadrolarının etkin kullanımı konusunda yapılan denetimlerden istenen sonuç alınabilmekte midir?"

engellilersitesi.com

KPSS önlisans giriş belgeleri yayımlandı

KPSS lise-önlisans giriş belgeleri yayımlandı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans:Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

16 Ekim 2016 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atama işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

Adaylara saygı ile duyurulur.

Kamudaki Personel Kısıtlaması EKPSS kadrolarını Etkiler mi?

Devletin tasarruf tedbirlerini açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya yapılacak personel alımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan AĞBAL, kamu personel alımında kısıntıya gidileceğini belirtti. NTV'de açıklamalarda bulunan Ağbal, devletin 2017 yılında kira giderlerinden kırtasiye giderlerine kadar her alanda tasarrufa gideceğini belirtti.

AĞBAL, ayrıca "2017 yılında, 2016'ya göre daha az sayıda kamuya personel alacağız. Bunu da bütçe görüşmeleri sırasında Mecliste açıklayacağım" diye konuştu.

EKPSS ATAMALARI DA ETKİLENECEK Mİ?
Engelli memur adayları haklı olarak her fırsatta daha çok kadro talebinde bulunurken EKPSS tercihleri için engellilere verilen kadrolar her fırsatta beklentilerin altında kalmaktadır.
Hal böyleyken Maliye Bakanın açıklamaları 2016 yılı içerisinde ya da yakın bir zamanda yeni bir atama bekleyen tüm engelli memur adaylarını belirsizlikler içeresinde çaresizliğe ve beklemeye itmektedir.

PEKİ ÖNCEKİ YILLARDA NE KADAR ATAMA YAPILDI?
Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre en son verilerine göre;
Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli 43.151 engelli personel istihdam ederken, 21.040 adet de açık engelli kontenjanı bulunmakta. Bir başka ifade ile 2016 Mayıs ayı itibari ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelinin yarısı kadar boş engelli kontenjanı bulunmaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi istihdam iken kamuda 21 bin boş engelli kontenjanının bulunması, bir sonraki yapılacak olası atamalarda yüksek sayıda kadro sayısının verilmesi gerektiği büyük bir gerçeklikle ortada iken Bakan AĞBAL’ın, kamuda yapılacak personel kısıtlamasının engelli memur adayların yönünden yapılmaması gerektiği, önümüzdeki dönemde yapılacak olası atamaların engelli memur adaylarınca kısıtlanması değil aksine arttırılması gerekmektedir.

Aksi halde mevcut olan açık engelli kontenjanı her dönem katlanarak artacak ve bu sorun daha da büyük bir hale gelecektir.

engellilersitesi.com

5 Eki 2016

Engelliler Haklarını bu Telefon Numaralarından sorabilirler

Engellilerin haklarını aramak için iletişime geçebileceği yerler ve telefonla danışacağı numaralar.

Bimer
“Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

“ALO-150” nedir ve nasıl çalışır?

Sabit telefonlardan ve cep telefonlarından Alo150’ye ulaşmak için 150 çevrilir. “Alo 150” hangi ilimizden aranırsa, o ilin valiliğindeki görevli halkla ilişkiler personeli telefonu açmaktadır. Telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgileri ve müracaatının konusu elektronik ortama kaydedilir. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat Valilik’teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve başvuru sahibine cevap verilir. “Alo 150” numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise söz konusu başvuru ilgili valilikte görevli halkla ilişkiler personeli aracılığı ile sistem üzerinden Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık yetkilisi tarafından ilgili birime sistem üzerinden gönderilerek sonuçlandırılır ve vatandaşa cevap verilir. Verilen cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydedilir. http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgMain.aspx

AK PARTi İletişim Merkezi (AKİM), halkımızla yönetimi buluşturan bir halkla ilişkiler modelidir. Aşağıdaki başvuru formunu doğru iletişim bilgileri vererek, eksiksiz dolduran tüm vatandaşlarımızın her türlü görüş, düşünce, talep veya şikayetleri değerlendirilerek kendilerine cevabi dönüş yapılmaktadır. İşleminizi daha kolay sonuçlandırarak size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen TC Kimlik Numaranızı, Telefonunuzu ve Elektronik Posta Adresinizi doğru giriniz. Siz de AKİM'e başvurun, görüş ve düşüncelerinizi yönetime bildirelim. http://basvuru.akim.akparti.org.tr/vatandas/

ALO 144

Sosyal Yardım Hattını arayarak başvuru durumu sorgulama, ödeme bilgisi öğrenme ve benzeri işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Sabit ve mobil hatlardan144 tuşlandığında ücretsiz olarak aranabilen Alo Sosyal Yardım Hattı ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza profesyonel iletişim desteği sağlanmaktadır.

Evde bakım maaşı sorgulama

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aranıp öğrenilebilir Bakım paraları Ziraat Bankası hesaplarına yatıyor, internet bankacılığı kullanılıyorsa internetten hesaba bakılabilir Bankanın çağrı merkezi aranıp sorulabilir SMS (mesaj) Bankacılığını kullanarak da bakiye sorgulanabilir. BAKIYE yazıp 4747‘ye mesajla sorgulama yapılabilir.

Veya 444 00 00 Numaralı Hattı Arayarak Bilgi Alabilirsiniz

Doğum yardımı için ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 bilgi alınabilir

Kanun kapsamında ailelere canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacak.

*BAŞVURU NEREYE?:

Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışındaki konsolosluklara başvurabilecek. Kamuda çalışanlar kurumlarına başvuracak.

Dilekçe

http://www.aile.gov.tr/data/5555a62d...rneği.pdf

Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Yolda Başınıza Gelen Engellenmeye Yönelik Diyelim ki vatandaşın Birisi Sizin Geçiş Yolunuza Arabasını Park Ettiği Zaman Aracın Resmini Çekerek Plakasını Görünür Şekilde Bildirebilirsiniz http://www.egm.gov.tr/sayfalar/ihbar.aspx ( ÖZDANIŞ HATTI )

Engelli ve engellilerle ilgili yurttaşların kendilerine sağlanan haklardan haberdar olmaları ve yoğun olarak karşılaştıkları sorunlara yönelik başvurabilecekleri ücretsiz telefon hattı olan Özürlüler Danışma Merkezi, ( ÖZDANIŞ HATTI ) 0 800 314 83 00 ve 0 800 314 83 01 numaralı iki telefonla hizmet veriyor.

SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

ÖZÜRLÜLERLE İLGİLİ BÖLÜMÜ (SHÇEK): Telefon: 0 312 310 24 60, Faks: 0 312 311 07 39

BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI: Telefon: 0 312 418 35 52, Faks: 0 312 417 76 20

SAKATLAR FEDERASYONU: Telefon: 0 312 434 51 00, Faks: 0 312 434 10 25

GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU: Telefon: 0 312 231 82 43-44-45 Faks: 0312 229 16 72

TÜRKİYE SAĞIR ve DİLSİZLER MİLLİ FEDERASYONU: Telefon: 0 216 631 5349 Faks: 0 216 534 77 12

ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU: Telefon: 0 212 334 39 80

ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU: Telefon: 0 312 311 62 14 Faks: 0 312 311 62 14

engellilersitesi.com

4 Eki 2016

MAAŞLARA ENFLASYON ZAMMI YAPILACAK MI?


Kamu görevlilerinin 2016 yılı sonunda enflasyon farkı zammı alabilmeleri için, 1 Temmuz - 31 Aralık dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon artış oranının %5’in üzerinde olması gerekiyor. Söz konusu 6 ayık dönemin ilk 3 ayında gerçekleşen enflasyon artışı ise %1,05 oranında oldu. 2016 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon (TÜFE) artış oranının %5’in üzerinde çıkması durumunda, aradaki fark 1 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan %3 oranındaki maaş zammına ilave edilecek.

 Ancak, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde gerçekleşen enflasyon rakamlarına ve geçtiğimiz 5 yılın aynı dönemlerinde ve ikinci yarılarında gerçekleşen enflasyon rakamlarına baktığımızda, kamu görevlilerinin aylık ücretlerine Ocak ayında enflasyon farkı zammı yapılacağına pek ihtimal vermemekteyiz.

 2016 yılı ikinci 6 ayına ilişkin maaş zammı ve enflasyon farkı 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede; kamu görevlilerinin aylık maaşlarına 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5 oranında zam yapılması ve yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon artış oranının %5’ten fazla çıkması durumunda, aradaki farkın 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli yapılacak %3 oranındaki maaş zammına ilave edilmesi de kararlaştırılmıştı. 2016 yılı ikinci altı ayında enflasyon TÜİK tarafından açıklanan 2016 Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde) toplam %1,05 oranında artış gösterdi.
 Bu rakama göre, 1 Ocak 2017 tarihinde enflasyon farkı zammının gündeme gelebilmesi için, yılın son üç aylık döneminde enflasyon oranının kümülatif olarak yaklaşık %3,90 oranında artması gerekiyor.

 Son 5 yılda durum nasıl?
 Geçtiğimiz 5 yılın Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemlerinde ve yılın ikinci yarılarında gerçekleşen enflasyon rakamları şöyle

: Dönem 2012 2013 2014 2015 2016 Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde %1,36 %0,98 %0,68 %1,38 %1,05 Yılın ikinci altı aylık döneminde %4,14 %3,28 %2,33 %3,86 %5,00’in üzerinde çıkarsa zam var
 Ocak ayında enflasyon farkı zammı olur mu?
 Geçtiğimiz 5 yılın ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarına ve 2016 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen enflasyon artış oranı bilgilerinden hareketle; *2016 yılının ikinci altı aylık dönemi sonunda enflasyon artış oranının %5’in üzerinde çıkmayacağını (olağanüstü bir durum söz konusu olmadığı takdirde) *Kamu görevlilerine 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı zammı yapılmayacağını,

 *1 Ocak 2017 tarihinden geçerli maaş zammının, Toplu Sözleşme hükümleri gereği sadece %3 olacağını (asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak AGİ’de görülecek artış dışında) söyleyebiliriz.

memurunyeri.com

Başbakan: İkili Eğitim Son bulacak, Tam gün eğitim yapılacak

Başbakan Binalı Yıldırım Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısında yeni Eğitim sistemi konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın Tam gün Eğitime geçileceğine dair açıklaması şöyle:

"2019'a kadar ikili öğretime son vereceğiz, tekli eğitime geçeceğiz. Öğrenciler yarım gün yerine tam gün okuyacaklar. Ayrıca öğrencilere 5. yıldan itibaren yabancı dil eğitimi zorunlu olacak. Okul öncesi eğitim de zorunlu hale gelecek."
dedi.

engelsizdunyam.net

Başbakan: İkili Eğitim Son bulacak, Tam gün eğitim yapılacak

Başbakan Binalı Yıldırım Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısında yeni Eğitim sistemi konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın Tam gün Eğitime geçileceğine dair açıklaması şöyle:

"2019'a kadar ikili öğretime son vereceğiz, tekli eğitime geçeceğiz. Öğrenciler yarım gün yerine tam gün okuyacaklar. Ayrıca öğrencilere 5. yıldan itibaren yabancı dil eğitimi zorunlu olacak. Okul öncesi eğitim de zorunlu hale gelecek."
dedi.

engelsizdunyam.net

3 Eki 2016

Eylül Ayı Enflasyon rakamları belli oldu

Eylül Ayı Enflasyon rakamları belli oldu
Tüik'in açıkladığı verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,18 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2016

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,18 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,92 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,70 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde %1,98, lokanta ve otellerde %0,67, konutta %0,41 ve çeşitli mal ve hizmetlerde %0,28 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,49 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,70 ve eğlence ve kültürde %0,43 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %22,61 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim (%10,37), çeşitli mal ve hizmetler (%10,03), sağlık (%9,65), lokanta ve oteller (%8,31) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,77 ile TR72’de (Kayseri, Sivas, Yozgat) oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %6,08 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %9,36 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,12 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Eylül 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 111 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

kamu24.net