31 May 2016

EKPSS Tercihlerinde Bilinmesi Gerekenler.EKPSS tercihlerinde bilinmesi gerekenler.
1-EKPSS taban puanı yoktur ama geçmiş atamalarda en düşük puanla atananların oluşturduğu sınır vardır. Bir kadroyu kimse tercih etmezse o kadronun taban puanı sıfırdır.

2-Halen memur statüsünde çalışanlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; “Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmüne uygun olarak tercihte bulanabileceklerdir.

3-Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle 3 ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

4-Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, büro yönetimi ve sekreterlik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

5-Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla alan/dal/bölüm veya program belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

6-Üniversite kadrolarında tayin sorunu vardır.
Üniversitelerin merkez ve taşra teşkilat yapısı olmadığı yani sadece bulundukları illerde bağlı birimlerinin bulunması sebebi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan hiçbir memurun “özür durumu, sağlık durumu, eş durumu v.s.” sebepler ile yer değiştirme & tayin işlemleri yapılamamaktadır.

7-EKPSS sınav sonuçları iki yıl boyunca geçerlidir, 2016 yılında atanamazsanız 2017 yılında atanma ihtimaliniz vardır.

Temmuz Zammıyla Engelli İndirimi Artacak!

1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak memur maaşlarına %5 oranında zam yapılacak ve 2016 ilk altı aylık enflasyon artış oranının %6’nın üzerinde çıkması durumunda, aradaki fark da maaş zammına ilave edilecek.
Temmuz ayında memur maaşlarının artacak olması, memurların yararlandığı; aile yardımı, engelli indirimi ve asgari geçim indirimi gibi unsurların bazılarında artışa da neden olacak.

AİLE YARDIMI

Devlet memurlarına, her ay maaşlarıyla birlikte eş ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödenmektedir. Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı miktarlarının artması, memurların aylık net maaşlarının da artması anlamına geliyor.

Memurlara eş ve çocuklarından dolayı ödenen aile yardımının miktarı, aylık katsayısının belli göstergelerle çarpımı suretiyle belirlendiğinden, aylık katsayısının artması aile yardımı ödeneğinin miktarını da artıracaktır.

1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısının %5 oranında artacak olması (enflasyon farkı zammı beklenmemektedir) nedeniyle, 15 Temmuz 2016 itibariyle aile yardımı ödeneğinin miktarı da artacak.

1 Temmuz 2016 itibariyle geçerli olacak (15 Temmuz’da uygulanacak)  aile yardımı ödeneği miktarı

2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan aile yardımı ödeneği miktarları, yılın ikinci yarısında artacak.

Aile Yardımı Ödeneğin Aylık Miktarı
Eş için 199,01 TL
72 ay ve daha küçük her bir çocuk için 46,62 TL
72 aydan büyük her bir çocuk için 23,31 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretleri üzerinden, bulundukları dilim oranına göre gelir vergisi kesilmektedir. Ancak, eş ve çocuk durumları ile kendilerinden dolayı haklarında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarları, memurların aylık maaşından kesilecek gelir vergisi miktarından indirilmektedir.

Bu durum, memurların maaşından kesilecek gelir vergisi miktarını azaltırken, aylık net maaşlarının da artmasını sağlamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgarî Geçim İndirimi tutarları; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının belli oranları şeklinde belirlenmektedir. Bu nedenle, yıl içinde memur maaşlarının veya asgari ücretin artması, o yıl için belirlenmiş olan asgari geçim indirimi tutarlarını etkilemektedir.

1 Temmuz 2016 itibariyle geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları

2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan asgari geçim indirimi tutarları, 2016 yılının ikinci yarısında da aynı şekilde uygulanacak.

Eş Ve Çocuk Durumu Aylık AGİ Miktarı*
Bekar, çocuksuz 123,53 TL
Bekar, 1 çocuklu 142,05 TL
Bekar, 2 çocuklu 160,58 TL
Bekar, 3 çocuklu 185,29 TL
Bekar, 4 çocuklu 197,64 TL
Bekar, 5 çocuklu 209,99 TL
Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz 123,53 TL
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 142,05 TL
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 160,58 TL
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 185,29 TL
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 197,64 TL
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu 209,99 TL
Evli, eşi çalışmıyor, çocuksuz 148,23 TL
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 166,76 TL
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 185,29 TL
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu 209,99 TL
*Asgari Geçim İndirimi 2016 yılında en çok 209,99 TL olabiliyor.

ENGELLİ İNDİRİMİ

Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretleri üzerinden, bulundukları dilim oranına göre gelir vergisi kesilmektedir. Ancak, kendilerinin veya yakınlarının çalışma gücü kayıpları nedeniyle engelli indiriminden yararlanıyorlarsa, gelir vergisi kesilecek olan tutardan, engel derecelerine göre belirlenmiş tutarlar indirilmektedir.

Bu durum, engelli indiriminden yararlanan memurların maaşından kesilecek gelir vergisi miktarını azaltırken, aylık net maaşlarının da artmasını sağlamaktadır.

Uygulanacak engelli indirimi tutarları, çeşitli mevzuat düzenlemeleriyle belirlenirken, genellikle yılbaşından geçerli olarak belirlenmekte ve yıl içinde ayrıca değişiklik yapılması yoluna gidilmemektedir. Ayrıca, memur maaşlarının artması engelli indiriminde artışa neden olmamaktadır.

1 Temmuz 2016 itibariyle geçerli olacak engelli indiriminin; oran, derece ve tutarları

2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan engelli indirimi tutarları, 2016 yılının ikinci yarısında da aynı şekilde uygulanacak.

Çalışma Gücü Kaybı Oranı Engel Derecesi Engelli İndirimi Tutarı (Aylık)
*%40 ile %59 arasında 3 210 TL
*%60 ile %79 arasında 2 460 TL
*%80 ve daha yukarı 1 900 TL

memurunyeri.com

Paypal Türkiye'de faaliyetlerini askıya aldı

İnternet üzerinden alışveriş yapılmasını sağlayan ödeme sistemi PayPal, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

İşte o Paypal'dan yapılan o açıklama:
Türkiye’deki Müşterilerimiz İçin Önemli Bilgilendirme
PayPal olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi durdurduğumuzu üzülerek bildirmekteyiz.
6 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’deki müşterilerimiz PayPal hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacaklardır.  Müşterilerimiz PayPal hesaplarına giriş yapabilir ve varsa hesaplarındaki bakiyeyi Türkiye’deki banka hesaplarına aktarabilirler.
Belirtmek isteriz ki, PayPal’ın önceliği her zaman müşterileri olmuştur. Ancak yerel düzenleyici kuruluşa yaptığımız lisans başvurusunun reddi ve ilgili kurumun Türkiye'deki faaliyetlerimizi durdurma talimatı doğrultusunda uygulamak durumunda olduğumuz bu karardan dolayı üzüntü duymaktayız.

Müşterilerimiz bilgi sayfasını ziyaret ederek bu sürecin kendilerini nasıl etkileyeceğine ilişkin detaylı bilgi alabilirler.

PayPal olarak tüm müşterilerimize bugüne kadar bizi tercih ettikleri için  teşekkürlerimizi iletmek isteriz. PayPal'a vermiş olduğunuz destek Türkiye'deki çalışanlarımız ve şirketimiz için her zaman önemli olmuştur.

Gelecekte Türkiye'deki müşterilerimize yeniden hizmet verebilmek için gerekli izinlerin alınması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir.

30 May 2016

2016 EKPSS tercih tarihleri hakkında açıklamalar

Aile Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü EKPSS tercihleriyle ilgili duyuru yayımladı.

İşte o duyuru:
2016 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Bu amaçla hazırlanan 2016 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almaktadır.

Tercih Kılavuzu, 13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr)internet adresinden yayımlanacaktır.
Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için,24 Nisan 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-EKPSS’ye girilmiş ve ortaöğretim mezunları için EKPSSP1, ön lisans mezunları için EKPSSP2, lisans mezunları için EKPSSP3 puanının alınmış olması ve Kura Usulü Yapılacak Yerleştirmede tercih yapılabilmesi için 2-16 Mayıs 2016 tarihlerinde Merkezimize başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini, 13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece tercih süresi içinde (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Adayların tercihlerinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmaları için ekranda “2016-EKPSS/KURA Tercihleriniz başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeleri gerekmektedir. Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde(https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalıdır.

Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde(https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifresini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2016-EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, EKPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden EKPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol ederek tercihlerini yapmalıdır.
Adaylar, aynı düzeyde birden fazla ortaöğretim/ön lisans/lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını sağlayabileceklerdir. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) eğitim bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ile Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapabilecek durumda olanlardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) alt öğrenim düzeyine ilişkin eğitim bilgisi yer almayanlar,13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezlerine giderken mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Onaylı belge görevlilerce teslim alınacaktır. (Belgenin aslı ve bir fotokopisi adayın yanında bulunmak kaydıyla fotokopi belge, aslı kontrol edilerek başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır.) Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezleri tarafından yapılacak güncellemeler EKPSS tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar tercih bildiriminden önce ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezlerinde eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı takdirde, adayların tercih süresi içerisinde (https://ais.osym.gov.tr) adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için adaylar tarafından tercihlerin yeniden bildirilmesi işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.

24 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2016-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların, başvurudaki ortaöğretimdeki alan/dal bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) MEB e-okul sistemine uyumlu olabilmesi amacıyla ekte yer alan “Alan/Dal Dönüşüm Tablosu” doğrultusunda yeniden düzenlenerek başvuru ekranına yansıtılmıştır. Adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri ve varsa düzeltmeleri tercih süresi içinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde yaptırmaları gerekmektedir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezlerinde eğitim bilgisi ile ilgili tüm değişiklikler onaylı resmî belge ile yapılmaktadır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu değişikliklerin yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçeler/diploma, mezuniyet vb. öğrenim belgeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. MEB e-okul sisteminden elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler MEB e-okul sisteminden değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına yansıtılır.

6 Bin Engelli Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

6 Bin Engelli Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak? Engelli Memur Atama Şartları Nelerdir?

Engelli personel alımı için geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Temmuz sonu itibarıyla Allah nasip ederse 6 bin engelli vatandaşımızı kamu istihdamıyla beraber buluşturacağız." dedi. Bakan Soylu, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe desteğinden yararlanılarak, engellilere yönelik yürütülen faaliyet kapsamında Serdivan ilçesinde yapılan simit fırınının açılış törenine katıldı. İŞKUR'un geçmiş yıllardaki durumunu, sürecini, vatandaşın gittiği zaman hangi ilgiyle karşılandığını, bugün de meseleler karşısında nasıl çözüm ürettiğini hep birlikte takip ettiklerini belirtti.
İŞKUR'un 1 Ocak'tan 12 Mayıs'a kadar 355 bini aşkın kişiyi iş sahibi yaptığına işaret eden Soylu, "Bu yıl hedefimiz, 1 milyon civarındadır. İnşallah bu hedefimize hep birlikte ulaşacağız. 2002'de iktidara geldiğimizde kamuda çalışan 5 bin 777 engellimiz mevcuttu. Bugün ise tam yüzde 753 artışla birlikte 43 bin 959'a ulaşmıştır." dedi ve engelli personel alımı şartları için gerekli koşulların ÖSYM tarafında yakın zamanda açıklanacağını ifade etti.

Engelliler Haftası dolayısıyla engellilere müjde vermek istediğini dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"24 Nisan'da, dünyada ilk kez yapılan, daha önce özürlü sınavı olarak bilinen ama Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) olarak nitelendirdiğimiz, bu konuda dünyada ilk kez öncelik yaptığımız bir süreç içerisinde şunu ifade etmem gerekir ki yaklaşık 75 bin vatandaşımız 24 Nisan'da yapılan EKPSS'ye girmiştir. Temmuz sonu itibarıyla inşallah Allah nasip ederse 6 bin engelli vatandaşımızı kamu istihdamıyla beraber buluşturacağız ve temmuz sonu itibarıyla 6 bin insanımıza daha kamuda istihdamı sağlayan bir anlayışı gerçekleştireceğiz." Soylu, 2002'deki 28 bin engelli istihdamının, yüzde 285 civarında artışla 82 bine çıkarıldığını bildirdi.

TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından birE-KPSS Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

engellilersitesi.com

29 May 2016

Engelime karşı Gülüşlerim var benim

Engelime karşı gülüşlerim var benim

Gülüşler
Gülüşlerim var benim tüm sıkıntılarıma, acılarıma, hüzünlerime meydan okuyabilecek, hayata sıkı sıkı bağlanmama sebep olan gülüşler.

Gülüşlerim var benim ne kadarda ameliyat köşelerinde ıstırap çeksem de ağlasam da hatta o ameliyatlardan vücudumda 50 adet nakışlı nakışlı dikişler kalsa da, Nur bu haline şükürler olsun Allah'ın emridir buna şükür etmelisin diyecek masumane gülüşler...

Kahkahalarım var benim bir güldüğüm zaman ardı arkası kesilmeyen taaaa ki gözlerimden yaş gelinceye kadar, gülmekten ağlayıncaya kadar içten gelen samimi gülüşler...

Gülüşlerim var benim ayağımın durumunu farkedemeyen küçük çocuklar, abla senin ayağını ayakkabımı vuruyo, ayakkabı sıkıyomuş gibi yürüyon diyen çocukların omuzlarına elimi atıp evet canım büyüyünce bana geniş ayakkabı al diyebilecek yürekli gülüşler bunlar...

Evden cıkınca bir dolmuş durağında beklergen bile neşeli yüzüm var benim dolmuşa binince insanların saygıdan kalktıgı bir dolmuşcunun bile ücret almadığı masumane gülüşlerim var...

Karşımdan gelen 2 insan birbirine kolumu gösterirler ve ben görmüyom duymuyorum zannederler,ah kızım vah kızım kızın, güzelliğine bak birde kız sakat derler ve tam benim yanımdan geçecekleri zaman ben hafiften ışıldarım masum bir şekilde,
Çünkü o durumda yapacak hiç bir şey yoktur o insanlara hafif bir tebessümden başka...

Gülüşlerim var benim bir kursa gittiğimde genellikle kursum sağlıklıların kursu olurdu ve o sınıfa meydan okuyacak neşem olurdu, Nur seni görünce kendimizden utanıyoruz diyen insanlar, Nur senin yanında hiç kimse yaşlanmaz diyen insanlar olurdu ve biliyormusunuz engelime inat sınıfta ani çıkışlarım, gaflarım, espirilerim olurdu ve diğer öğrenciler ve öğretmenler gülmekten çatlarlardı...

Ama kimseler bilmiyor ki Nur'un içinda bir hüzün bir ıstırap var, feleğin çemberinden gecmiş bütün kapılar yüzüne kapanmış. Hani bir laf vardır çok gülen neşeli görünen insanlar aslında mutsuz insanlardır. Çok dogru bir laf bence...
Olsun yinede gülüşlerim var benim o gülüşler bende olmalı hatta olmak da zorunda . Neden biliyormuzunuz canım arkadaşlarım?
Yitip giden ezilen boynu bükük geçen çocukluğuma inat...
Çoçukluğumu yaşayamadan mezara koydular...
Büyüğünce azıcıkta aklım başıma gelince, Nur kızım bu dünyada hep gül neşe saç gülmekten usanma her daim gül ve görürsün ki hayada meydan oku dimdik ayakta kalmayı öğren ve o çocuk Nur yok bari gençligini öldürme yaşa dedim...

Yüzünüzden gülüşleriniz eksik olmasın...
Sevgiyle kalın...
Yazar: Nur Kılıç

UYARI:Bu köşe yazısının telif hakları Nur Kılıç'a ve yayın hakları engellilerdunyasi.com'a aittir. "www.engellilerdunyasi.com" biçiminde aktif bağlantı kurularak, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

28 May 2016

Engellilere nerelerde hangi indirimler yapılıyor, İşte tüm Engelli İndirimleri

Engellilere nerelerde hangi indirimler yapılıyor, İşte tüm Engelli detaylarıyla engelli İndirimleri haberimizde.
1. Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57. maddesinin 11. fıkrası gereği; % 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenmektedir.


2. Türk Hava Yolları Tarafından Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

Türk Hava Yolları, % 40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda % 20 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen % 40 ve üzeri oranda engelli kişilerin ve refakatçilerinin, engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya ''Engelli'' ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.


3. Müze ve Ören Yeri Girişlerinde Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girmektedirler.


4. Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişinde Engellilere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır? 

Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları, ve anne babalarından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret alınmamaktadır.


5. Engelli bireyler için GSM Şebekelerinde (Cep Telefonlarında) Uygulanan İndirimli Tarife Nasıldır? 

GSM operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulanmaktadır.


6. Ücretsiz Ve İndirimli Seyahat Hakkı Konusunda Engelli Ve Yaşlı Bireyler Hangi Hak Ve Hizmetlerden Yararlanabilmektedir?

12 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla, “4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da yapılan değişiklikle;
- Şehit yakınları ve gazilere,

- Engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylere,

- Ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine

demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı;
- 65 yaşın üstündeki vatandaşlara;

demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile yukarıda sayılan şehir içi toplu taşıma hizmetlerindenücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise % 50 indirimli olarak yararlanma hakkı getirilmiştir.

Ayrıca toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerintoplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.
    
Ücretsiz seyahat hakkından yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, 4.3.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Bakanlığımızca çıkarılan “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğe göre ücretsiz seyahat hakkından;
- 65 yaşın üstündeki vatandaşlar nüfus cüzdanları ile,

- Engelli bireyler Bakanlığımız İl Müdürlüklerince verilen “Engelliler İçin Kimlik Kart”ları ile yararlanabileceklerdir.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca engelli bireyler;

‘ Halen yürürlükte olan 19/07/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” uyarınca almış oldukları engelli kimlik kartlarını,

‘ Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce alınmış ve anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçerlilikleri korunmuş olan; 13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği” uyarınca verilmiş bulunan engelli kimlik kartlarını,

‘ 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik”uyarınca nüfus cüzdanlarında engel oranını gösteren ibare bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz ederek bu haklarını kullanabileceklerdir.

Bu çerçevede, engelli bireylerin yürürlükteki hükümlere göre geçerli olan ve yukarıda sayılan engelli kimlik kartlarını yenilemelerine gerek bulunmamaktadır. 

Yukarıda sayılan engelli kimlik kartı bulunup ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi olmadantek başına yararlanmak isteyen ağır engelli bireylerin de kartlarını yenilemeleri gerekmemektedir.

Ancak ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi ile birlikte yararlanmak isteyen ağır engelli bireyler, Bakanlığımızca yeni dizayn edilen ve üzerinde “Ulaşımda refakatçi hakkı vardır” ibaresi bulunan “Engelliler için kimlik kartları”nı kullanmaları gerekmekte olup bu vatandaşlarımızikamet ettikleri ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurarak kartlarını yenilemelilerdir. Kimlik kartını değiştirmek isteyen ağır engelli bireylerin, ağır engellilik ilk olarak 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı için, başvuru yaparken bu tarihten önce alınmış olan veya bu tarihten sonra alınmış olsa bile ağır engelliliğin değerlendirilmiş olduğu sağlık kurulu raporlarını kullanmaları şarttır.

“Ulaşımda refakatçi hakkı vardır” ibaresini içeren “Engelliler için kimlik kartı”nı ibraz eden engelli bireylerin refakatçisinden başka herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

Bilindiği üzere, ücretsiz seyahat hakkını düzenleyen 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin yedinci fıkrası “İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.” hükmünü amirdir. Bu bağlamda belediyeler, söz konusu hakkın kullanımını sadece yetki sınırları içinde ikamet eden kişilerle sınırlandırılmasına sebebiyet verecek uygulamalardan kaçınarak, yetki sınırları içinde yaşasın ya da yaşamasın tüm vatandaşların söz konusu haktan eşit bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler

27 May 2016

Adli Tıp Kurumu Personel Alım İlanı


Adli Tıp Kurumu 9 sağlık teknisyeni, 22 otopsi, 2 sağlık teknisyen yardımcısı ve 17 sağlık teknikeri alacak.
İLAN
ADALET BAKANLIĞI
Adli Tıp Kurumu Başkanlığından
1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
EK-1'deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 17 sağlık teknikeri, 9 sağlık teknisyeni, 2 sağlık teknisyen yardımcısı ve 22 otopsi teknisyen yardımcısı kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına sağlık teknikeri kadroları için KPSSP93 (Önlisans), sağlık teknisyeni, otopsi teknisyen yardımcısı ve sağlık teknisyen yardımcısı kadroları için KPSSP94 (Ortaöğretim) puan türünden giren adaylar
başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetm eliği'nin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 10.06.2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f ) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
II) Özel şartlar:
Sağlık Teknikeri (Merkez Teşkilatı) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yüksek öğretim kurumlarının adli tıp teknikerliği, otopsi yardımcılığı, adli tıp önlisans programlarından herhangi birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP93 puan türünden (Önlisans) girmiş olmak. (Sağlık teknikeri kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacaktır. )
Sağlık Teknikeri (Taşra Teşkilatı) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yüksek öğretim kurumlarının adli tıp teknikerliği, otopsi yardımcılığı, adli tıp, patoloji laboratuvar, pataloji laboratuvar teknikleri önlisans programlarından herhangi birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP93 puan türünden (Önlisans) girmiş olmak. (Sağlık teknikeri kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacak ve atanacak personelden patoloji laboratuvar, pataloji laboratuvar teknikleri önlisans programlarından mezun olanlar atandığı yerdeki görevine başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süre ile hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. )
Sağlık Teknisyeni (Taşra Teşkilatı) kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının acil sağlık hizmetleri alanı ve acil tıp teknisyenliği alanlarının birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP94 puan türünden (Ortaöğretim) girmiş olmak. (Sağlık teknisyeni kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacak ve atandığı yerdeki görevine başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)
Sağlık Teknisyen Yardımcısı (Taşra Teşkilatı) kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının acil sağlık hizmetleri alanı ve acil tıp teknisyenliği alanlarının birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP94 puan türünden (Ortaöğretim) girmiş olmak. (Sağlık teknisyen yardımcısı kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacak ve atandığı yerdeki görevine başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)
Otopsi Teknisyen Yardımcısı (Taşra Teşkilatı) kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının acil sağlık hizmetleri alanı ve acil tıp teknisyenliği alanlarının birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP94 puan türünden (Ortaöğretim) girmiş olmak. (Otopsi teknisyen yardımcısı kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacak ve atandığı yerdeki görevine başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)
5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na bizzat veya bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6) Başvuru tarihi:
Başvurular 30.05.2016 Pazartesi günü başlayıp, 10.06.2016 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 17.06.2016 tarihinde açıklanacaktır.
7) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu EK-2,
b) Öğrenim belgesi fotokopisi
c) KPSS sonuç belgesi fotokopisi ç) T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
8) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP93 veya KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sıralamalar kadro yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Şanlıurfa sağlık teknikeri kadrosu için ayrı Malatya sağlık teknikeri kadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
9) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
10) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Yenibosna'daki merkez binasında 20.06.2016 - 24.06.2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen günlerde sözlü sınavların bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı, başvuru sonuçları ve sıralama listeleri birlikte ilan edilecektir.
11) Sonuçların açıklanması:
Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecek ve sınav sonuçları 01.07.2016 tarihinde ilan edilecek olup, atanmaya hak kazanan adaylar 22.07.2016 günü mesai bitimine kadar aşağıdaki belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.
Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :
1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).
2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
3) Askerlik Durum Belgesi.
4) 4 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).
5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi.
6) Mal Bildirim Beyannamesi.
Ekler:
1) EK-1
2) EK-2
İLAN OLUNUR
26.05.2016
KADRO YERİTEŞKİLATKADRO UNVANIKADRO
SAYISI
ÖĞRENİM ŞARTIARANILAN KPSS PUAN TÜRÜ
İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞIMERKEZSAĞLIK TEKNİKERİ10ÖNLİSANSKPSSP93
ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİKERİ2ÖNLİSANSKPSSP93
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞITAŞRASAĞLIK TEKNİKERİ2ÖNLİSANSKPSSP93
BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞITAŞRASAĞLIK TEKNİKERİ1ÖNLİSANSKPSSP93
VAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİKERİ1ÖNLİSANSKPSSP93
ÇANAKKALE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİKERİ1ÖNLİSANSKPSSP93
KIRIKKALE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
KİLİS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
MANİSA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
MARDİN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
MUŞ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
ISPARTA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
RİZE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
SAKARYA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
SİİRT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYENİ1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
AĞRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
ARDAHAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
ARTVİN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
BARTIN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
BATMAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
BAYBURT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
BİNGÖL ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
BİTLİS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
ÇANKIRI ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
ÇORUM ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
ERZİNCAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
GİRESUN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
GÜMÜŞHANE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
HAKKARİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
HATAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
IĞDIR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
KARABÜK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
KARS ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
KASTAMONU ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
TUNCELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
UŞAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
YOZGAT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRAOTOPSİ TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
ŞIRNAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94
TOKAT ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜTAŞRASAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI1ORTAÖĞRETİMKPSSP94

KPSS'yi aynı gün açıklayan ÖSYM, EKPSS'de sorularını hala açıklamadı

ÖSYM bu yıl bir ilke imza atarak KPSS sorularını aynı gün yayımladı. Ancak Nisan ayında yapılan EKPSS soruları hala yayımlanmadı.

KPSS soruları aynı gün açıklandı, EKPSS soruları hala kayıp

ÖSYM daha önce de belirttiğimiz üzere keyfe keder bir şekilde istediği sınavın sorularını yayınlamakta istediğini yayınlamamaktadır.

22 Mayıs'ta yapılan KPSS sınavının soru ve cevapları, aynı günün akşamında (22 Mayıs akşamında) yayımlanabilmiştir.

Ancak, 24 Nisan'da yapılan EKPSS sınavı, sonuçlar da açıklanmasına rağmen hala cevapları ile birlikte yayımlanamamıştır.

Adaylar soru ve cevapları da unuttukları için sorulara itirazda bulunmak da mümkün olamamıştır.

Şimdi engelli adaylarının şu sorusuna cevap verilmelidir!

KPSS soruları aynı gün içinde açıklanırken neden EKPSS soruları açıklanmamıştır?

www.memurlar.net

Engelli Öğretmen Alımında Bu Yıl Aynı HATAYA DÜŞÜLMEYECEK!

2014 yılında Engelli öğretmen atamalarından önce engelli memur atamaları yapıldığı için önce memur olarak atanıp sonraki  engelli öğretmen atamalarında öğretmen olarak atananların kısa süreliğine memur kadrosunu da işgal etmesinden dolayı yüzlerce engelli memur olmayı bekleyen mağdur olmuş  ve atamaları yapılamamıştı. Halbuki önce engelli öğretmen ataması yapılmış olsaydı öğretmenlik yeterliliğine sahip engelli öğretmen adayları engelli memurluk kadrolarına başvurmayacak ve engelli memurların atanabileceği kadrolarda boşta kalacaktı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI ÖNCE YAPILACAK

Bursa Milletvekili Sayın Bennur KARABURUN’ un geçtiğimiz günlerde engelli öğretmen alımı engelli memur alımından önce yapılacağını açıklaması ile önceki yıl yaşanan mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.

PEKİ BİR ÖNCEKİ ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI NASIL YAPILDI?  NE KADAR ALIM YAPILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı üstünlüğüne göre 150 engelli öğretmen alımı gerçekleştirdi.

Engelli Öğretmen atamaları 07 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılıyor..

 Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilenlerin dışında şu şartları da taşıması gerekiyor:

- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),

- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulu’nun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,

- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılmış olmak,

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, özel şartları aranacak.

Adaylar, başvuru ekranı açıldığında başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapabilecekler. Başvuru formunun çıktısının, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve  EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek. Ayrıca, hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınıyor.

engellilersitesi.com