31 Oca 2016

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN KAMU ÇALIŞANLARININ İZLEYECEĞİ YOL

Kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin çalışma gücünde kayıp bulunan kamu çalışanlarının ücretlerinden kesilen gelir vergisine engelli indirimi istisnası uygulanmaktadır.

Engelli indiriminden kimler ne kadar yararlanıyor başlıklı haberimiz için tıklayınız …

Kamu çalışanlarının engelli indiriminden yararlanabilmesi, kendiliğinden olmamakta ve bazı başvuru ve uygun görme aşamalarından sonra mümkün olabilmektedir. Engelli indiriminden yararlanmak için izlenecek yol aşağıda anlatılmaktadır.

**Başvuru

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kamu görevlilerinin, bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

**Dilekçe ekinde bulunması gereken belgeler

-Engelli olan kamu çalışanı için: Kendi kurumdan alacağı çalıştığını gösterir belge; T.C. kimlik numarası; Engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter tasdikli örneği ya da ilgili hastane tarafından "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

-Kamu çalışanının engelli yakını için: Kamu çalışanının kendi kurumdan alacağı çalıştığını gösterir belge; kamu çalışanının ve engelli olan kişinin T.C. kimlik numarası; engelli kişiye kamu çalışanının bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge; Engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter tasdikli örneği ya da ilgili hastane tarafından "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

**Başvuru üzerine yapılacak işlem

İlgililerin hastanelerden aldıkları ve dilekçeleri ekinde sundukları raporlar ilgili müdürlükler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.

Raporlar, Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapan Merkez Sağlık Kurulunca "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ve eki cetvellere göre incelenir.

Merkez Sağlık Kurulu sağlık raporuna ilişkin değerlendirmesini yaparken; kendisine ulaşan raporların yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilip verilmediğine ve usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine bakar. Kurul, usulüne uygun olan raporlarda yer alan laboratuvar bulgularını, klinik muayene bulgularını, engellilik bulgularını ve konulan tanıyı ilgili mevzuata göre inceler. Kurul, raporlarda yer alan bulgular ve tanı ile mevzuatta belirlenen çalışma gücü kayıp oranları arasında çelişki görürse kendiliğinden karar verebilir. Öte yandan, kurul gerek görmesi halinde bu raporları bir daha incelenmek üzere raporu veren hastaneye iade edebilir veya başvuruda bulunanın başka bir yetkili sağlık kuruluşuna gönderilmesini isteyebilir. Ayrıca, raporda yer alan bilgilerin yetersiz görülmesi durumunda, Kurul ilgili hastaneden ek bilgi de isteyebilir.

Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvuruda bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilir ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğde bulunulur.

Başka amaçlarla alınmış raporların geçerliliği

Engellilik indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; diğer kurumların sevki sonucu alınmış olan raporlar (rapor aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmeleri mümkün olabilmektedir.

memurunyeri.com

29 Oca 2016

2016 YILI ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELİRLENDİ

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte her yıl Ocak ayında sınav ve/veya yerleştirme takviminin belirlenerek adaylara duyurulacağı, Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtlarının her bir dönem (iki yıl) için sadece bir kez alınacağı, dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adayların başvurabileceği, EKPSS sonuçlarının sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 24.04.2016 tarihinde ortaöğretim(lise), önlisans ve lisans eğitim seviyesinden engel gruplarına göre ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Başvuru Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak 23.02.2016 ile 09.03.2016 tarihleri arasında alınacaktır.

İlkokul/İlköğretim/ortaokul eğitim düzeyinden Kura usulüyle kayıt yaptıracak adayların başvuruları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Başvuru Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak 03.05.2016 ile 16.05.2016 tarihleri arasında alınacaktır.

2016 yılı EKPSS sonuçları ve Kura başvurularına göre engelli memur alımı yapılacak olan kadrolar için adaylar tercih işlemlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Tercih Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak 13.07.2016 ile 22.07.2016 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELİRLENDİ

2016 YILI ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELİRLENDİ.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte her yıl Ocak ayında sınav ve/veya yerleştirme takviminin belirlenerek adaylara duyurulacağı, Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtlarının her bir dönem (iki yıl) için sadece bir kez alınacağı, dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adayların başvurabileceği, EKPSS sonuçlarının sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, 24.04.2016 tarihinde ortaöğretim(lise), önlisans ve lisans eğitim seviyesinden engel gruplarına göre ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Başvuru Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak 23.02.2016 ile 09.03.2016 tarihleri arasında alınacaktır.
İlkokul/İlköğretim/ortaokul eğitim düzeyinden Kura usulüyle kayıt yaptıracak adayların başvuruları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Başvuru Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak 03.05.2016 ile 16.05.2016 tarihleri arasında alınacaktır.
2016 yılı EKPSS sonuçları ve Kura başvurularına göre engelli memur alımı yapılacak olan kadrolar için adaylar tercih işlemlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Tercih Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak 13.07.2016 ile 22.07.2016 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ekpss.biz

EKPSS'DE ENGEL DERECESI YÜZDE KAÇ OLMALI VE DIĞER DETAYLAR

Engelli memur adayları için yapılan EKPSS sınavı bu yıl Nisan ayında yapılacak. Başvurular ise Şubat'ta başlayıp Mart ayında sona erecek.
BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS’ye Başvuru : 23.02.2016 - 09.03.2016

Kura Başvuru : 03.05.2016 - 16.05.2016

Sonuçlar ise 18.05.2016 tarihinde açıklanacak.

2016 EKPSS’ye başvuru işlemleri için sayılı günler kala takipçilerimizden EKPSS ile ilgili çeşitli sorular gelmekte. Engellilersitesi.com olarak bu sebeple EKPSS ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmak istedik.

Öncelikle takipçimizin sorusundan başlayalım.

Takipçimizin sorusu şu şekilde;

“Ben şöyle bir şey duydum işitme kaybı yüzde 45 ten yukarı olan kişilere devlet iş veriyormuş. Lise mezunuyum yardımcı olursanız sevinirim nerden nasıl araştıracağımı bilemedim.”

Bu sorunun cevabı için Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliği incelemek gerekiyor. Bu yönetmelikte öncelikle engelli tanımına bakmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

İlgili yönetmeliğe göre engelli; Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişi olarak açıklanmıştır.

Sonuç olarak takipçimizin sorusunun cevabı aslında bu tanımda cevaplanmış oluyor. Eğer memur adayı sağlık kurulu raporu ile çalışabilir durumda olduğunu ve engel oranının yüzde 40’ın üzerinde olduğunu belgeler ise; engelli kamu personeli alımları için başvurularda bulunabilir. Bu kapsamda eğer en az ortaöğretim yani en az lise mezunu ise EKPSS sınavına eğer ilköğretim mezunu ise kuralara başvuru yapabilir.

EKPSS Başvuru Koşulları Nelerdir? İşte Detaylar

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları

gerekmektedir:

1)Türk vatandaşı olmak.

2)18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6)Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabil ir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,...ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7)Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu

Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye başvurabileceklerdir.

Sınavda 4 engel grubu vardır.

1) Genel engelliler

2) Görme engelliler

3) İşitme engelliler

4) Zihinsel engelliler

Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

EKPSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve

6)Güncel Sosyoekonomik Konular 6

Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.

Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.

Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

engellilersitesi.com

28 Oca 2016

EKPSS'de Engel derecesi yüzde kaç olmalı ve Diğer detaylar

Engelli memur adayları için yapılan EKPSS sınavı bu yıl Nisan ayında yapılacak. Başvurular ise Şubat'ta başlayıp Mart ayında sona erecek.


BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS’ye Başvuru : 23.02.2016  - 09.03.2016

Kura Başvuru           :  03.05.2016 - 16.05.2016

Sonuçlar ise 18.05.2016 tarihinde açıklanacak.

2016 EKPSS’ye başvuru işlemleri için sayılı günler kala takipçilerimizden EKPSS ile ilgili çeşitli sorular gelmekte. Engellilersitesi.com olarak bu sebeple EKPSS ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmak istedik.

Öncelikle takipçimizin sorusundan başlayalım.

Takipçimizin sorusu şu şekilde;

“Ben şöyle bir şey duydum işitme kaybı yüzde 45 ten yukarı olan kişilere devlet iş veriyormuş. Lise mezunuyum yardımcı olursanız sevinirim nerden nasıl araştıracağımı bilemedim.”

Bu sorunun cevabı için Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliği incelemek gerekiyor. Bu yönetmelikte öncelikle engelli tanımına bakmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

İlgili yönetmeliğe göre engelli; Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişi olarak açıklanmıştır.

Sonuç olarak takipçimizin sorusunun cevabı aslında bu tanımda cevaplanmış oluyor. Eğer memur adayı sağlık kurulu raporu ile çalışabilir durumda olduğunu ve engel oranının yüzde 40’ın üzerinde olduğunu belgeler ise; engelli kamu personeli alımları için başvurularda bulunabilir. Bu kapsamda eğer en az ortaöğretim yani en az lise mezunu ise EKPSS sınavına eğer ilköğretim mezunu ise kuralara başvuru yapabilir.

EKPSS Başvuru Koşulları Nelerdir? İşte Detaylar

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları

gerekmektedir:

1)Türk vatandaşı olmak.

2)18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6)Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabil ir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,...ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7)Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru  tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu

Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye başvurabileceklerdir.

Sınavda 4 engel grubu vardır.

1) Genel engelliler

2) Görme engelliler

3) İşitme engelliler

4) Zihinsel engelliler

Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

EKPSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve

6)Güncel Sosyoekonomik Konular 6

Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.

Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.

Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

engellilersitesi.com

Yüzde 90 engelliye bir de devlet engeli!

Sakarya’da tapu için Kaymakamlığa giden yüzde 90 engelli olan Şaban Zorbozan, engelli girişi ve asansörü girişi olmadığı yukarı çıkamadı. Tapu Müdürlüğü memurları 50 lira karşılığında evrakları aşağı getirtip imza attırdı...
YÜZDE 90 ENGELLİYE, 50 LİRALIK ENGEL

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan yüzde 90 engelli olan Şaban Zorbozan(56), ilçe kaymakamlığı binasında engelli asansörü ve girişi olmadığı için 50 liralık engelle karşılaştı. Çocukları ile birlikte kaymakamlık binasındaki Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne bir tapu işi için giden Zorbozan, ikinci katta bulunan müdürlük binasına asansör olmadığı için çıkamadı. Zorbozan’ın çocukları, Tapu Dairesi’nde görevli memurlardan iki kat aşağı inerek söz konusu belgeyi imzalatmak istedi. Tapu Müdürlüğü’nde görevli memurlar, iki kat aşağı indikleri takdirde işlemin ‘Büro Dışı’ işler kapsamına gireceği belirterek 50 liralık ücret tahsil edeceklerini söyledi. Mücbir durumda kalan Zorbozan, 50 liralık ücreti ödeyerek memurun iki kat aşağı inmesini sağladı. Engelli vatandaşlar için asansör bulundurması gerek Erenler Kaymakamlığı’ndan, hizmet almak isteyen engelli vatandaşlar, ilk önce 50 liralık engeli geçmek zorunda. Binada asansör olmadığı gerekçesiyle ilçe kaymakamının makam odasını zemin kata taşıttığı da iddialar arasında yer alıyor.

MeydanGazetesi.com.tr

MBSTS başvuruları başladı

2016 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2016-DİB-MBSTS), 2 Nisan 2016 tarihinde saat 14.00'de (90 dakika) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 28 Ocak-08 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınavın ilanı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Sınava, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adayların, sınava başvuru yapmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm başvuru koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır.

Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallara aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Sınava başvuru yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

Forum'da adaylar MBSTS'yi değerlendiriyor
 

 

26 Oca 2016

DPB, 4/C'lilere kadro çalışmasını tamamladı

Ali Yalçın, Devlet Personel Başkanlığının 4/C kadro çalışmasını tamamladığını ve bundan sonrasının Maliye Bakanlığının elinde olduğunu açıkladı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, katıldığı canlı yayınında 4/C çalışanları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ali Yalçın 4/C'lilere kadro çalışmasının Devlet Personel Başkanlığı tarafından tamamlandığını, bundan sonrasının Maliye Bakanlığı ve Hükümet'in elinde olduğunu açıkladı.

4/C'li personele ek ödeme verilmesine de değinen Başkan Ali Yalçın, 4/C'lilerin mahkeme kararıyla kazanmış oldukları ek ödemelerin toplu sözleşme masasında güvence altına alındığını, bunun içinde Hükümetin yazılı olarak Kamu Kurumlarını bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

www.memurlar.net

23 Oca 2016

Çürük raporu ile engelli kadrolarına atanabilir mi?

Soru
Merhabalar adım emre benim bir sorum olacaktı size;
Ben 21 yaşındayım daha askere gitmemiştim geçtiğimiz eylül ayında k.k sözleşmeli er alımına mülakatlarına katıldım.
Mülakatları geçtim sağlık raporu için askeri hastaneye sevk edildim fakat böbreğimde bir sorun varmış. Yani boyut olarak küçük normal boyutların altında. Askerliğim yandı çürük sayıldım. ve çalışma hayatımda kendimi fazla yormamam gerektiği doktor tarafından söylendi. Lise mezunuyum Anadolu imam hatip lisesinden sizden ricam devlet kadrosuna geçme gibi bir imkanım olabilir mi çünkü böyle bir durum var diye duyuyorum özel sektörde çalışanım böyle bir şey mümkün mü ya da özürlü kontenjanları diye bir şey var mı?
Yardımcı olmanız dileğimle. İyi çalışmalar kolay gelsin.

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (...) akıl hastalığı (...) bulunmamak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükmü yer almaktadır.

Engelli sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 30.03.2013 tarihli 28603sayılı Resmi Gazete'de "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

1111 sayılı Askerlik Kanunu ve diğer askeri personele ilişkin kanunlara dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personel, öğrenciler ve bunların adayları ile askerlik göreviyle yükümlü vatandaşların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde;
1-Askerlik bakımından askerliğe elverişsiz olmak devlet memuru olmaya engel teşkil etmemektedir.
2-Devlet memur olmak için mesleğinizi icra etmenize engelinizin bulunmadığını gösterir rapor ile devlet memur olmak mümkün bulunmaktadır.
3-Askerlikten çürük raporu verilmesi engelli raporu değildir.
4- Engelli raporu Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak suretiyle yetkili kılınan hastanelerden en az % 40 engelli olduğunu gösteren belge almak ile mümkün bulunmaktadır.
5-Bu çerçevede KPSS sınav sonucuna göre veya engelli raporu almanız halinde EKPSS sonucuna göre devlet memur olmanız mümkün bulunmaktadır.

www.memurlar.net

21 Oca 2016

Yeni EKPSS'ye kadar Atama olmayacak!

2014 EKPSS Puanıyla atama bekleyen engelli memur adaylarını üzen haber en yetkili kişiden geldi. Bakan Süleyman Soylu, 2014 Puanıyla 2016 yılında EKPSS ataması olmayacağını açıkladı.Ekpss engelli memur atamaları 2016 ekpss puanıyla olacak.

Dün Milletvekili Bennur Karaburun , Çalışma bakanı Süleyman soylu ve DPB ile yapılan görüşmeler olumsuz geçmiş ve Sayın Süleyman soylunun hesabında yapmış olduğu açıklama şu şekildedir.

suleyman-soylu-ekpss

 

Bu haberle birlikte EKPSS 2014 yerleştirme işlemleri sonlanmış olup.2016 nisan ayında yapılacak olan EKPSS sınavına hazırlanma zamanı gelmiştir.

engelsizdunyam.net

Haberin Videosu

20 Oca 2016

Bennur Karaburun Ekpss konulu çalışmamız devam ediyor.

Engelli Milletvekili Bennur Karaburun Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; An itibari ile EKPSS görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn.Süleyman Soylu , ve Devlet Personel Başkan'ımız Sn.Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Ekpss konulu çalışmamız devam ediyor...

 

30 bin öğretmen ataması 11 Şubat'ta yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 30 bin öğretmen ataması 11 Şubat 2016 tarihinde yapılacak' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, Ülke TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avcı'nın yaptığı değerlendirmeler daha sonra MEB'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Avcı açıklamasında, KPSS puanıyla öğretmen atamalarında başvuru takvimini açıkladı

İşte o açıklamalar

"30 bin öğretmen ataması için branş dağılımlarını en geç 27 Ocak'ta açıklayacağız."

"Başvuruları, 2-8 Şubat tarihleri arasında alacağız, atamaları ise 11 Şubat'ta yapacağız."

kamu24.net

Bennur Karaburun: EKPSS görüşmeleri yapılıyor

Engelli Milletvekili Bennur Karaburun Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; An itibari ile EKPSS görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn.Süleyman Soylu , ve Devlet Personel Başkan'ımız Sn.Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Ekpss konulu çalışmamız devam ediyor...

açıklamasında bulundu.


19 Oca 2016

EKPSS Kadro Sayısı Artacak mı? İşte İlk Somut Adım

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde engelli memur adaylarını sevindiren haber Bursa Milletvekili Bennur KARABURUN’dan gelmişti.

KARABURUN söz konusu açıklamada engelli atamalarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman SOYLU ile görüşmelerin devam ettiğini, konu ile ilgili önümüzdeki günlerde Devlet Personel Başkanlığının da katılımıyla bir toplantı gerçekleşeceğini açıkladı.

Yapılacak herhangi bir atamada 2015/2 EKPSS atamalarında olduğu gibi hüsrana uğramak istemeyen engelli memur adayları taleplerini her platforma dile getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda alınan bilgilere göre konuyu yerinde mecliste görüşmek üzere Ankara’ya taşıyan engelli memur adayları Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Bennur KARABURUN ile görüştü.

Söz konusu görüşmeyi doğrular nitelikte sosyal paylaşım hesabından da paylaşımda bulunan Bursa Milletvekili Bennur KARABURUN yaptığı açıklamada;

“Türkiye Beyaz Ay Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Sn. Gökhan Kılıç ve ekibi ile beraber EKPSS atamalarıyla alakalı istişarelerde bulunduk.” dedi.

engellilersitesi.com

beyaz baston

BAĞCILAR BELEDIYESI EKPSS KURSU AÇTI

Bağcılar Belediyesi engelliler için ekpss kursunu faaliyete geçirdi.
Engellilere yönelik önemli hizmetlerin sunulduğu Bağcılar’da, yeni bir proje daha hayata geçirildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan engellilere yönelik kurs düzenleniyor. Toplam 10 sınıftaki kurslara 200 kursiyer katılıyor.

Bağcılar’daki engelliler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kurslarla hazırlanıyor. Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) Hazırlık Kursu 16 Nisan 2016 tarihine kadar sürecek.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kursa katılan 200 engelli kursiyer, değişik branşlarda ders alıyor. Kursta, görme engelli, işitme engelli, 2 zihinsel engelli, 4 bedensel engelli, ön lisans bedensel engelli, 1 de lisans bedensel engelli olmak üzere toplam 10 sınıfta ders veriliyor. Uzman hocalar eşliğinde Türkçe, Matematik, Tarih (Kültür ve Medeniyetler-temel Yurttaşlık-Türkiye ve Dünya ile ilgili Güncel Konular), Vatandaşlık, Güncel Konular, Atatürk İlkeleri ve Türkiye Coğrafyası dersleri veriliyor. Kursiyerlerin kaynak kitapları da yine Bağcılar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Kursun yanı sıra kursiyerlere EKPSS ile ilgili danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

16 Ocak 2016 tarihinde başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlık kursu 16 Nisan’a kadar devam edecek.

“İŞKUR İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ”
Engelliler Sarayı’nda 35 branşta kurs verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engellilerin meslek öğrenmesi ve yeteneklerini ortaya koyması amacıyla hizmet verdiklerini belirtti. Çağırıcı, bu kapsamda yaptıkları faaliyetleri şöyle anlattı: “İşbirliği yaptığımız İŞKUR ile her hafta Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile Engeliler Sarayı’nda toplantılar düzenliyoruz. Firma yetkililerini kursiyerlerle buluşturuyoruz. İşverenlerin engelli kursiyerlerle uyumu konusunda da rehberlik yapıyoruz. Kariyer Merkezimizde engellilerimizle birlikte firma ziyaretleri düzenliyoruz. Buralardaki başvuruları değerlendirip engellilerimizi firmalara yönlendiriyoruz.”
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/16183/engelliler-icin-ekpss-kursu-acildi.aspx

www.ekpss.biz

Engelli Raporu İle Emeklilik Şartları Nelerdir? Hangi Durumlarda Erken Emekli Olunur?

Bilindiği üzere yürürlükteki 5510 Sayılı Kanuna göre emekli olabilmek için işe giriş tarihine göre prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Fakat bu durumun Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler yani engelliler için bir istisnası bulunmaktadır. Engelli kişiler raporundaki iş gücü kayıp oranı ve işe giriş tarihine göre belli sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlamaları halinde emeklilik hakkı elde etmektedirler. Bunlar için yaş şartı aranmamaktadır.

5510 Sayılı Kanun’dan önce 4/b yani Bağ-Kur kapsamında çalışanların engelli emeklilik kapsamında emeklilik hakları bulunmazken 5510 Sayılı Kanunla birlikte bu hak Bağ-Kur’lulara da verilmiştir.

5510 Sayılı Kanuna göre engelli raporu ile emeklilik şartları

01.01.2015 tarihinden sonra ilk defa işe başlayan sigortalılar için engelli raporuna istinaden emeklilik şartları şu şekildedir:

Sağlık Kurullarından alınan rapora göre iş gücü kayıp oranı:

a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

şartlarını sağlamaları halinde emeklilik hakkı elde edebilmektedirler.

5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden 01.01.2015 tarihine kadar olan geçiş süreci için engelli raporuna istinaden emeklilik şartları ise şu şekilde:
İşe Başlama TarihiÇalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar%50 – %59 arası olanlar%40 – %49 arası olanlar
01.10.2008 – 31.12.200815 yıl, 3 bin 700 gün16 yıl, 3 bin 700 gün18 yıl, 4 bin 100 gün
01.01.2009 – 31.12.200915 yıl, 3 bin 800 gün16 yıl, 3 bin 800 gün18 yıl, 4 bin 200 gün
01.01.2010 – 31.12.201015 yıl, 3 bin 900 gün16 yıl, 3 bin 900 gün18 yıl, 4 bin 300 gün
01.01.2011 – 31.12.201115 yıl, 3 bin 960 gün16 yıl, 4 bin gün18 yıl, 4 bin 400 gün
01.01.2012 – 31.12.201215 yıl, 3 bin 960 gün16 yıl, 4 bin 100 gün18 yıl, 4 bin 500 gün
01.01.2013 – 31.12.201315 yıl, 3 bin 960 gün16 yıl, 4 bin 200 gün18 yıl, 4 bin 600 gün
01.01.2014 – 31.12.201415 yıl, 3 bin 960 gün16 yıl, 4 bin 300 gün18 yıl, 4 bin 680 gün
01.01.2015’den sonra15 yıl, 3 bin 960 gün16 yıl, 4 bin 320 gün18 yıl, 4 bin 680 gün

 

5510 Sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce 4/a eski adıyla SSK kapsamında işe girişi bulunan engellilerin emeklilik şartları 506 sayılı Kanuna göre hesaplanmaktadır. Aynı şekilde bu sigortalılara için de işgücü kayıp oranı ve sigorta başlangıcına göre emeklilik şartları farklılık göstermektedir.

01.10.2008 tarihinden önce işe girişi olan SSK’lı engellilerin emeklilik şartları

Sigortalılık BaşlangıcıI. Derece
(Yüzde 80 +)
II. Derece
(Yüzde 60-79)
III. Derece
(Yüzde 40-59)
05.08.1991 ve daha önce15 yıl- 3600 gün15 yıl- 3600 gün15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 arasında15 yıl- 3600 gün15 yıl, 8 ay-3680 gün16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 arasında15 yıl- 3600 gün16 yıl, 4 ay-3760 gün17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 arasında15 yıl- 3600 gün17 yıl, 3840 gün18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 arasında15 yıl- 3600 gün17 yıl, 8 ay-392019 yıl, 4240 gün
05.08.2003-30.09.2008 arasında15 yıl- 3600 gün18 yıl-4000 gün20 yıl-4400 gün

 

Engelli emekli olanların bilmesi gerekenler

Engelli raporuna istinaden emekli olan kişiler çalışmaya devam etse bile maaşları kesilmemektedir. Ancak malulen emekli olan kişilerin çalışma hakları bulunmamakta, çalıştıklarında aylıkları kesilmektedir.

Mehmet ERBEY

SGKREHBERİ-YAŞLI ve ENGELLİLER

 

Bağcılar Belediyesi EKPSS kursu açtı

Bağcılar Belediyesi engelliler için ekpss kursunu faaliyete geçirdi.

Engellilere yönelik önemli hizmetlerin sunulduğu Bağcılar’da, yeni bir proje daha hayata geçirildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan engellilere yönelik kurs düzenleniyor. Toplam 10 sınıftaki kurslara 200 kursiyer katılıyor.

Bağcılar’daki engelliler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kurslarla hazırlanıyor. Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) Hazırlık Kursu 16 Nisan 2016 tarihine kadar sürecek.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kursa katılan 200 engelli kursiyer, değişik branşlarda ders alıyor. Kursta, görme engelli, işitme engelli, 2 zihinsel engelli, 4 bedensel engelli, ön lisans bedensel engelli, 1 de lisans bedensel engelli olmak üzere toplam 10 sınıfta ders veriliyor. Uzman hocalar eşliğinde Türkçe, Matematik, Tarih (Kültür ve Medeniyetler-temel Yurttaşlık-Türkiye ve Dünya ile ilgili Güncel Konular), Vatandaşlık, Güncel Konular, Atatürk İlkeleri ve Türkiye Coğrafyası dersleri veriliyor. Kursiyerlerin kaynak kitapları da yine Bağcılar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Kursun yanı sıra kursiyerlere EKPSS ile ilgili danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

16 Ocak 2016 tarihinde başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlık kursu 16 Nisan’a kadar devam edecek.

“İŞKUR İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ”
Engelliler Sarayı’nda 35 branşta kurs verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engellilerin meslek öğrenmesi ve yeteneklerini ortaya koyması amacıyla hizmet verdiklerini belirtti. Çağırıcı, bu kapsamda yaptıkları faaliyetleri şöyle anlattı: “İşbirliği yaptığımız İŞKUR ile her hafta Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile Engeliler Sarayı’nda toplantılar düzenliyoruz. Firma yetkililerini kursiyerlerle buluşturuyoruz. İşverenlerin engelli kursiyerlerle uyumu konusunda da rehberlik yapıyoruz. Kariyer Merkezimizde engellilerimizle birlikte firma ziyaretleri düzenliyoruz. Buralardaki başvuruları değerlendirip engellilerimizi firmalara yönlendiriyoruz.”
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/16183/engelliler-icin-ekpss-kursu-acildi.aspx

www.ekpss.biz

Engelli Sıfır Araç Alırken "KDV" Öder mi?

Soru: Engelli olarak 0 km. araç alırken Katma Değer Vergisi (KDV) ödeyecek miyim?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17. Maddesi Diğer İstisnalar konulu 4. Bendine göre, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları katma değer vergisinden istisnadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2008 Tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 110 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile bu konuda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilmektedir.

Ancak söz konusu tebliğde, binek otomobil ile diğer nakil vasıtaları istisna kapsamındaki "araç-gereç" olarak değerlendirilmemektedir. Fakat bu bağlamda yapılan uygulamalar idari yargı davalarına konu edilebilmektedir. Bu konuda, Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen bir karar örnek teşkil etmektedir.

Adana Bölge İdare Mahkemesi, 13.04.2010 gün ve E:2010/1658, K:2010/1721 kararı ile 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna” atıfta bulunarak, engeline göre tadilat yapılarak alınan aracın 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-s maddesinde sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Bu kapsamda engeline göre tadilat yapılarak yeni (0 km.) araç alırken yapılan KDV ödemesinin, ilgili vergi dairesine dilekçe ile müracaat edilerek geri istenmesi gerekmektedir. Ret cevabı verilmesi durumunda zaman aşımı dolmadan (en geç 1 ay içerisinde) ilgili vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir. (Dilekçede fatura bilgileri, araç özellikleri, ödenen katma değer vergisi miktarı, TC. no, adres, ödemenin geri yapılacağı adınıza açılmış banka hesap no bilgileri ile ekinde sağlık kurulu raporu, varsa yargı kararı örnekleri, diğer tertibat proje belgeleri, H sınıfı ehliyet vs. mutlaka yer almalıdır. Mahkeme dilekçesinde vergi dairesi red yazısı da olmalıdır.)

Soru; Engellilere karşı istismar içeren yayınlar karşısında vatandaş olarak başvurabileceğim bir mercii var mıdır?

Evet vardır. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun yayın ilkeleri konulu 8. Maddesi gereği, hiçbir yayın, çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez.

Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeren ve şiddeti teşvik eden yayınlar yapan medya hizmet sağlayıcılarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanır. Öncelikle uyarı şeklinde yapılan idari yaptırım, uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı hâlinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.

ALO RTÜK 444 1 178 telefon hattı veya http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/GorusOneri.aspx sayfasındaki formu doldurarak, 7 gün 24 saat şikâyet ve öneride bulunabilirsiniz.

Soru: İkamet ettiğim apartmanda engel durumuma göre değişiklik yaptırabilir miyim?

Kat mülkiyeti yasasına tabi olan apartman, site vb. konutlarda yaşayan engelli kişiler, engellilerin ulaşımı ve kullanımına uygun olmayan yapıların uygun şekle getirilmesine yönelik proje değişiklik talebinde bulunabilmektedirler.

Yapının güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde, engellinin ihtiyaç duyduğu fiziksel ve mimari değişiklik talepleri 634 Sayılı Kat mülkiyeti yasasının 42. Maddesine göre yapılmaktadır. Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır.

Toplantının belirlenen süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda, ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir, “Yapılarda Engellilerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile kurulan komisyondan alınacak rapora istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır.

Tadilat projeleri İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle, engellilerle ilgili Türk Standartlarına uygun olarak yapılır.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir. Örneğin rampa, asansör vb. tadilatlardan bütün kat malikleri faydalanacağından yapılan tadilat faydalanma oranı çerçevesinde diğer kat maliklerinden talep edilebilir. Ancak eğer tadilat sonrasında bu değişiklikten tek yararlanacak olan engelliyse yani tadilat çok özel değişiklik yapıp sadece engellinin yaşadığı daireye ulaşımda bir kolaylık sağlamışsa, tadilat yaptıran engellinin tadilattan sonra yapılan masrafı her dairenin faydalanma oranına bölüp onlardan talep edemez.

Proje değişikliği için başvuru yeri; belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapının bulunduğu yerin belediyesi, dışında ise il özel idaresi müdürlüğüdür. Başvuru, kat maliki veya vekili tarafından yapılır. Vekâletname ile kat maliki adına işlem yapılabilir.

İstenen Belgeler:

Başvuru dilekçesi

Proje değişikliği istenen yere ilişkin onaylı mimari proje,

Engellinin talebinin reddedildiğine ilişkin kararın bir örneği,

Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre alınmış sağlık kurulu raporu eklenir.

engellilersitesi.com

2016 yılı memur emekli maaş ve ikramiyeleri

2016 yılında Memur emekli maaş ve ikramiyeleri ne kadar oldu?
2016 yılı başı itibariyle tüm maaşlara belli oranlarda zam yapıldı. Asgari cretliler, Memurlar,İşszilik Maaşları, 2022 aylıları tüm ödemelerde artışlar yaşandı.

Bu zamlardan biri de emekli maaşlarına yapılanlar oldu. Özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 100 TL seyyanen zam ve enflasyon fark zammı ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon fark zammı yapıldı.

2016 yılında emekli olmayı düşünen yaklaşık 200 unvanda memurun emekli maaş ve ikramiyelerini sizler için hesapladık.

NOT: Hesaplamalarda her bir kadronun 25 yıl çalıştığı, en üst derece ve kademede bulunduğu, mezuniyetin önlisans ya da lisans olarak ele alındığını beliritiriz.

UNVANNet MaaşİKRAMİYE
1.Hukuk Müşaviri3,535.11 TL77,777.66 TL
Ambar Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Antrenör1,934.81 TL62,012.64 TL
Arama Kurtarma Teknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Araştırma Görevlisi2,426.67 TL77,777.66 TL
Araştırmacı1,990.23 TL63,788.98 TL
Arkeolog1,934.81 TL62,012.64 TL
Arşiv Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Asistan2,426.67 TL77,777.66 TL
Aşçı1,584.95 TL50,799.50 TL
Avukat1,990.23 TL63,788.98 TL
Ayniyat Saymanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Bahçivan1,584.95 TL50,799.50 TL
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri1,990.23 TL63,788.98 TL
Başkanlık Müşaviri1,990.23 TL63,788.98 TL
Başkomiser2,034.81 TL62,012.64 TL
Başmüfettiş3,350.37 TL77,777.66 TL
Başmühendir2,426.67 TL77,777.66 TL
Bekçi1,584.95 TL50,799.50 TL
Belediye Başkan Yardımcısı1,990.23 TL63,788.98 TL
Berber1,584.95 TL50,799.50 TL
Bilgisayar İşletmeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Biolog2,426.67 TL77,777.66 TL
Bölge Müdür Yardımcısı1,990.23 TL63,788.98 TL
Bölge Müdürü3,350.37 TL77,777.66 TL
Cezaevi Katibi1,934.81 TL62,012.64 TL
Cezaevi Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Cezaevi Vaizi1,934.81 TL62,012.64 TL
Çarşı ve Mahalle Bekçisi2,034.81 TL62,012.64 TL
Çevirici(Akademik)2,426.67 TL77,777.66 TL
Çocuk Eğitimcisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Çocuk Gelişimcisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Çözümleyici1,934.81 TL62,012.64 TL
Dağıtıcı1,934.81 TL62,012.64 TL
Daire Başkanı3,350.37 TL77,777.66 TL
Daire Başkanı KİT Müşavir2,858.50 TL62,012.64 TL
Daire Tabibi2,426.67 TL77,777.66 TL
Daktilograf1,934.81 TL62,012.64 TL
Defterdarlık Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Denetçi-Başdenetçi3,350.37 TL77,777.66 TL
Destek Hizmetleri Daire Başkanı3,535.11 TL77,777.66 TL
DPB Başkanı5,208.15 TL95,874.12 TL
Diş Protez Teknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Diyetisyen2,426.67 TL77,777.66 TL
Doçent3,565.12 TL84,660.98 TL
Ebe1,934.81 TL62,012.64 TL
Eczacı2,426.67 TL77,777.66 TL
Eğitim Görevlisi1,990.23 TL63,788.98 TL
Eğitim Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Eğitim ve Öğretim Planlamacısı2,426.67 TL77,777.66 TL
Ekonomist1,990.23 TL63,788.98 TL
Emanet Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Enstitü Sekreteri1,934.81 TL62,012.64 TL
Fakülte Sekreteri1,990.23 TL63,788.98 TL
Fizikçi1,990.23 TL63,788.98 TL
Fizyoterapist1,990.23 TL63,788.98 TL
Garson1,584.95 TL50,799.50 TL
Gassal1,584.95 TL50,799.50 TL
Gelir Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
Genel Müdür5,166.58 TL94,541.87 TL
Genel Müdür Bakan Müşaviri4,335.26 TL94,541.87 TL
Genel Müdür Yardımcısı3,535.11 TL77,777.66 TL
Grafiker1,934.81 TL62,012.64 TL
Hademe1,584.95 TL50,799.50 TL
Hastabakıcı1,584.95 TL50,799.50 TL
Hemşire1,934.81 TL62,012.64 TL
Hizmetli1,584.95 TL50,799.50 TL
Hukuk Müşaviri1,990.23 TL63,788.98 TL
İcra Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
İcra Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
İcra Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
İç Denetçi3,350.37 TL77,777.66 TL
İl Emniyet Müdür Yardımcısı1,990.23 TL63,788.98 TL
İl Emniyet Müdürü3,583.59 TL79,331.96 TL
İl Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
İl Müdürü3,098.66 TL63,788.98 TL
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı2,090.23 TL63,788.98 TL
İlçe Emniyet Müdürü2,090.23 TL63,788.98 TL
İlçe Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
İmam-hatip1,934.81 TL62,012.64 TL
İnfaz Koruma Başmemuru1,934.81 TL62,012.64 TL
İnfaz Koruma Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
İstatistikçi1,990.23 TL63,788.98 TL
İstidalci1,934.81 TL62,012.64 TL
İşve Meslek Danışmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
İşletme Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
İşletme Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
İtfaiyeci1,934.81 TL62,012.64 TL
Kaloriferci1,584.95 TL50,799.50 TL
Kaymakam4,096.24 TL86,881.40 TL
Kaymakam Adayı2,454.38 TL78,665.83 TL
Kimyager1,990.23 TL63,788.98 TL
KİT Müşaviri1,934.81 TL62,012.64 TL
Komiser2,034.81 TL62,012.64 TL
Komiser Yardımcısı2,034.81 TL62,012.64 TL
Kontrolör-Başkontrolör3,350.37 TL77,777.66 TL
Koruma ve GüvenlikGörevlisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Koruma ve GüvenlikŞefi1,934.81 TL62,012.64 TL
Kuran Kursu Öğreticisi1,934.81 TL62,012.64 TL
Kütüphaneci1,934.81 TL62,012.64 TL
Mal Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Mali Hizmetler Uzmanı2,426.67 TL77,777.66 TL
Matbaacı1,934.81 TL62,012.64 TL
Matematikçi1,990.23 TL63,788.98 TL
Memur1,934.81 TL62,012.64 TL
Muayene Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Muhabir1,934.81 TL62,012.64 TL
Muhafaza Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Mimar2,426.67 TL77,777.66 TL
Murakıp1,934.81 TL62,012.64 TL
Musahhih1,934.81 TL62,012.64 TL
Mutemet1,934.81 TL62,012.64 TL
Mübaşir1,934.81 TL62,012.64 TL
Müdür1,934.81 TL62,012.64 TL
Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Müezzin Kayyım1,934.81 TL62,012.64 TL
Müfettiş3,184.11 TL77,777.66 TL
Müfettiş Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Mühendis2,426.67 TL77,777.66 TL
Mülkiye Müfettişi3,749.86 TL84,660.98 TL
Müsteşar5,843.20 TL101,425.19 TL
Müsteşar Yardımcısı5,166.58 TL94,541.87 TL
Müşavir3,350.37 TL77,777.66 TL
Mütercim1,934.81 TL62,012.64 TL
Müze Araştırmacısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Nüfus Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Okutman (Akademik)2,426.67 TL77,777.66 TL
Orman Muhafaza Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Öğretim Görevlisi2,426.67 TL77,777.66 TL
Öğretmen1,990.23 TL63,788.98 TL
Özel Kalem Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Pedagog1,990.23 TL63,788.98 TL
Polis Memuru2,034.81 TL62,012.64 TL
Profesör4,889.48 TL94,541.87 TL
Proramcı1,934.81 TL62,012.64 TL
Psikolog1,990.23 TL63,788.98 TL
Sağlık Fizikçisi1,990.23 TL63,788.98 TL
Sağlık Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Sağlık Teknikeri1,934.81 TL62,012.64 TL
Sağlık Teknisyen Yardımcısı1,584.95 TL50,799.50 TL
Sağlık Teknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Santral Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Sayman1,934.81 TL62,012.64 TL
Saymanlık Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Seçim Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Sektreter1,934.81 TL62,012.64 TL
Sivil Savunma Uzmanı1,934.81 TL62,012.64 TL
SGK Başkan Yardımcısı5,166.58 TL94,541.87 TL
SGK Başkanı5,208.15 TL95,874.12 TL
SGK Merkez Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
SGK Merkez Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Sosyolog1,990.23 TL63,788.98 TL
Strateji Geliştirme Başkanı5,166.58 TL94,541.87 TL
Şef1,934.81 TL62,012.64 TL
Şehir Plancısı2,426.67 TL77,777.66 TL
Şoför1,934.81 TL62,012.64 TL
Şube Müüdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Tabip2,426.67 TL77,777.66 TL
Tapu Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
TBMM Genel Sekreteri6,425.13 TL102,313.36 TL
TeknikÖğretmen THS1,990.23 TL63,788.98 TL
Teknik Ressam1,990.23 TL63,788.98 TL
Tekniker1,934.81 TL62,012.64 TL
Teknisyen1,934.81 TL62,012.64 TL
Terzi1,584.95 TL50,799.50 TL
Tıbbi Teknolog1,990.23 TL63,788.98 TL
Usta Öğretici1,934.81 TL62,012.64 TL
Uzman1,934.81 TL62,012.64 TL
Uzman(Akademik)2,426.67 TL77,777.66 TL
Vaiz1,990.23 TL63,788.98 TL
Vali5,843.20 TL101,425.19 TL
Vali Yardımcısı3,562.81 TL78,665.83 TL
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı1,934.81 TL62,012.64 TL
Vergi Dairesi Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
VHKİ1,934.81 TL62,012.64 TL
Veteriner Hekim2,426.67 TL77,777.66 TL
VeterinerSağlık Teknikeri1,934.81 TL62,012.64 TL
Veteriner SağlıkTeknisyeni1,934.81 TL62,012.64 TL
Veznedar1,934.81 TL62,012.64 TL
Yardımcı Doçent2,426.67 TL77,777.66 TL
Yazı İşleri Müdürü1,934.81 TL62,012.64 TL
Yoklama Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Yurt Müdürü1,990.23 TL63,788.98 TL
Yurt Yönetim Memuru1,934.81 TL62,012.64 TL
Yükseokul Sekreteri1,934.81 TL62,012.64 TL
Zabıt Katibi1,934.81 TL62,012.64 TL
Zabıta1,934.81 TL62,012.64 TL

SGKREHBERİ- Hakan BİLGE

www.memurlar.net

Aday öğretmenler için sınav kılavuzu yayımlandı

Sınav kılavuzunun pdf hali için tıklayın.

Bu kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, MEB Merkezi Sistem Yönergesi hükümleri ile MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ile 2016/Pr Nu: 03 No'lu protokole göre hazırlanmıştır.

SINAV TAKVİMİ

YAZILI SINAV ÜCRETİ YATIRMA: 29/01/2016- 19/02/2016

YAZILI SINAV : 19/03/2016 Cumartesi Günü Saat:10:00

SÖZLÜ SINAV: 21/03/2016 15/04/2016 tarihleri arasından il müdürlüklerince belirlenecektir.
YAZILI SINAV SONUÇ İLANI - 08/04/2016

SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI : Sözlü sınav tarihinden itibaren on iş günü içerisinde
1-GENEL AÇIKLAMALAR

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17 Nisan2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği " hükümleri ile 07 Ocak 2016 tarih ve 212873 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların başvuruları alınmaksızın doğrudan giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.

Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 19 Mart 2016 Cumartesi Günü Saat: 10.00'da 81 il merkezinde yapılacaktır. Yazılı Sınava giren adaylar 21/03/2016 - 15/04/2016 tarihleri arasında yazılı sınava girdiği illerde sözlü sınava gireceklerdir.

2. SINAVLARA GİRİŞ ESASLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğince performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getirmeleri halinde yazılı sınava girecektir. Yazılı sınava katılan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2.1.1.SINAVLARA GİRİŞ ŞARTLARI

Yazılı sınava, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan ve sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlayabilecek durumda olan aday öğretmenler başvurabilecektir. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

3. YAZILI SINAV İŞLEMLERİ
3.1.1. YAZILI SINAV ÜCRETİ
a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 55 TL'yi (Ellibeş Türk Lirası KDV dahil) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı ile 29 Ocak 2016 - 19 Şubat 2016 tarihleri arasında yatıracaktır.

b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

c. Banka dekontu/ATM işlem fişinde adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Sınav ücreti sadece 2.4.a maddesinde anılan şekilde bankaya yatırılacaktır. Mektup, elden, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

UYARI:
Aday, sınav ücretini yatırarak Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.1.2. YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavına adaylardan başvuru alınmayacaktır.

b. MEBBİS kayıtlarına göre sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara sınava giriş belgesi düzenlenerek www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

c. MEBBİS Bilgilerinin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda sınava girecek adaylar açısından sınava girememesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Aday bilgilerinin MEBBİS'te hatasız, eksiksiz ve sınav kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğüne ait olacaktır.

ç. Sınav giriş belgelerinin yayımlanması süresince oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek, adaylara başvuru süresi içerisinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce cevap verilecektir.

d. Sınava girecek adaylardan MEBBİS kayıtlarına göre engelli olanlar arasında sınav esnasında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, MEBBİS aday öğretmen modülünde "yazılı sınavda almak istediği hizmet" seçenekleri arasından uygun olan hizmeti 29/01/2016-19/02 2016 tarihleri arasında seçeceklerdir. Süresi içinde herhangi bir hizmet talebinde bulunmayan engelli adaylar için ÖDSGM tarafından hizmeti planlaması yapılamayacaktır, adayların konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday ve MEBBİS özlük bilgilerini kaydeden personel, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

e. Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezinde (görev yaptığı ilde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

3.2. YAZILI SINAVLA İLGİLİ ESASLAR
3.2.1. YAZILI SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda; adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır.
A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%20),
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
h) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50).
1. Eğitim öğretimin planlanması,
2. Öğrenme ortamları,
3. Sınıf yönetimi,
4. Öğretim yöntem ve teknikleri,
5. Ölçme ve değerlendirme.

3.2.2. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI
a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 19 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30'da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı veya pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
c. Onaylı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ç. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunupbulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

d. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

e. Aday; cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

f. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır. Geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.

g. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

ğ. Aday, cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

h. Cevap kağıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

ı. Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü bulunmaktadır. Aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

m. Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

n. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

p. Sınav bitiminden sonra;
Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kağıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adaylarındikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

3.2.3. YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a. Adayın cevap kağıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. Okutulan cevap kağıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

c. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

ç. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, hatalı soru/sorular tüm adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

3.2.4. YAZILI SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Sınava giriş şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,
b. Cevap kağıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, eksik çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,
c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
d. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,
e. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,
g. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
ğ. Cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,
h. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),
ı. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

3.2.5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav sonuçları 08 Nisan 2016 tarihinde www.meb.gov.trve adresinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

3.2.6. YAZILI SINAV İTİRAZLARI
a. Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM'ye yapabileceklerdir.
b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
c. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM'ye yapabileceklerdir.
ç. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara bildirilecektir.
ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
e. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
f. Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7'nci maddesine göre aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

4. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
4.1. SÖZLÜ SINAV ESASLARI
a. Yazılı sınava katılan adaylar yazılı sınavın sonucunu beklemeksizin sözlü sınava katılacaktır.
b. Sözlü sınav illerde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.
c. Adaylar sözlü sınava yazılı sınava katıldığı ilde girecektir.
ç. Adaylar bu kılavuzun 4.2. maddesine göre ilgili il milli eğitim müdürlüğünün ilan edeceği takvimde yer alan tarihlere göre sözlü sınava girecektir.
d. Adaylar sözlü sınav için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

4.2. SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ
a. İl milli eğitim müdürlükleri, il milli eğitim müdürlüğü internet sitesi ana sayfasında en geç 14 Mart 2016 tarihinde sözlü sınav takvimi yayınlayacaktır.
b. Sözlü sınav takvimi yayımlanmasının ardından il milli eğitim müdürlüklerince ilgili adaylara tebliğ edilecektir.
c. Sözlü sınavlar 21 Mart 2016 tarihinde başlayıp en geç 15 Nisan 2016 tarihinde tamamlanacaktır.

4.3. SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU
İl milli eğitim müdürlüğü sözlü sınava girecek aday sayısına göre sınav komisyonu oluşturacaktır. Komisyonun sekretarya hizmetleri il milli eğitim müdürlüğü yürütecektir.

4.3.1. BAŞKAN VE ÜYE BELİRLENMESİ
a. Komisyon il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında, il milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü veya şahsa bağlı eğitim uzmanı, ilçe milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü, bir öğretmen veya ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav komisyonu üyeleri il milli eğitim müdürünün teklifi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde farklı illerden aynı düzeyde komisyon üyesi Bakanlıkça görevlendirilebilir.
b. Gerek görülmesi halinde illerde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.
c. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır.
d. Sözlü sınav komisyonu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavda görev alamaz.

4.4. SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınav komisyonu aşağıda yer alan konulardan soru hazırlar veya hazırlatır. Sözlü sınavı sorularının konuları şunlardan oluşur:

1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü
2) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti
3) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
4) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri
4.5. SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ
a. Sözlü sınavının konuları sözlü sınav komisyonu üyelerince bu kılavuzun 4.4. maddesinde belirtilen sınav konularından dört konu ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilir.
b. Sözlü sınavda adayların değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ve bu kılavuzun ekinde yer alan ekinde yer alan Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna işlenir.
c. Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

4.6. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il milli eğitim müdürlüğü tarafından adaylara tebliğ edilir.

4.7. SÖZLÜ SINAVA İTİRAZLAR
a. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sözlü sınavı yapan sınav komisyonuna itiraz edebilir.
b. Sözlü sınava itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır.
c. İtirazlara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır.
ç. İtiraz sonuçları, il milli eğitim müdürlüklerince sözlü sınav komisyonunun karar süresi içinde itiraz sahibi adaya tebliğ edilir.

5. SINAV SONRASI İŞLEMLER
Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce "öğretmen" olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.

6. DİĞER HUSUSLAR
Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri değişiklikleri bu adresten öğrenebileceklerdir.
www.memurlar.net

15 Oca 2016

TEOG sınav sonuçları açıklandı!

25-26 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar, e-okul, MEB.gov.tr , EBA üzerinde yayınlandı. Öğrenciler, bilgilerini sisteme girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.
İŞTE MEB'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA

Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında birinci döneme ait ortak sınavlar 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız her yıl sınav takvimini ilan ederken hem öğrenci, öğretmen ve okul idaresince yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında gerçekleşmesini öngörmekte, hem de sınav sorularına yönelik itirazların hukuka uygun bir biçimde değerlendirilmesi için gerekli başvuru ve yargı sürecini dikkate almaktadır. 15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla ivedi yargılamaya ilişkin süre tamamlanmıştır.

Türkiye genelinde ve yurt dışındaki 14 merkezde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin sonuçlar, bugün saat 19.00 itibarıyla e- okul sistemine aktarılmıştır. Sonuçların tüm öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diler, süreçte katkısı olan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TEOG sonuçları için TIKLAYINIZ
TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

8. sınıflar için düzenlenen TEOG sınavlarının ilki sonuçlandı. 2. dönem sınavlar ise 27-28 Nisan 2016 tarihinde yapılcak. Mazeret sınavları 14-15 Mayıs 2016'da olacak. Sınav sonuçları ise Haziran 2016 olarak yayınlandı.

YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

AĞIRLIKLI ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencilerin 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

www.memurlar.net