31 Ara 2015

2016 Asgari Geçim İndirimi (agi) tutarları açıklandı

Asgari Geçim İndirimi 2016, 2016 Asgari Geçim İndirimi, Agi 2016, 2016 Agi.

2016 yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte hesaplanan AGİ tutarında da Asgari Ücrette olduğu gibi ciddi bir artış yaşandı.

Asgari Geçim İndirimi işçinin bekâr, evli, eşi çalışan ya da çalışmayan ve çocuk sayısına göre değişiklik arz etmektedir. İşçinin durumuna göre alacağı AGİ tutarında da artışlar yaşanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi devlet adına işveren tarafından ödenmektedir. İşveren ise, işçiye yapmış olduğu bu ödemeyi Muhtasar Beyannamesinde ödeyeceği Stopajdan düşerek kalan kısmını vergi olarak ödemektedir.

AGİ tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. Yılın 2. Yarısında Asgari Ücret tutarında yaşanan değişiklik Asgari Geçim İndirimi tutarında herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.

01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır.ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO


(2016 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)
ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU
AYLIK TUTAR
- BEKAR123,53 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN148,23 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU166,67 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU185,29 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU197,64 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN123,53 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU142,05 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU160,58 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU172,94 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU185,29 TL

kaynak   www.MuhasebeTR.com

30 Ara 2015

2016 Asgari ücret Belli oldu

2016 yılında uygulanacak Asgari Ücret rakamı belli oldu
Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı aşağıdaki bilgi notuna göre brüt asgari ücret 2016 yılının başı itibariyle Brüt 1647,00 lira net olarak 1300,00 TL olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET BİLGİ NOTU

Çalışma hayatının temel unsurlarından biri olan asgari ücret, uygulanması zorunlu olan ücretin en düşük sınırını ifade etmektedir.

Anayasamızda da ifade bulduğu üzere ücret, en temel anlamıyla emeğin karşılığıdır. Anayasamızın devletimize verdiği en önemli görevlerden biri de çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri almaktır.

Bu çerçevede, sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret 1987 yılından bu yana her yıl belirlenmektedir. Bu uygulama, ulusal mevzuatımız yanında ülkemizce onaylanan uluslararası sözleşmeler bakımından da gereklidir.

4857 sayılı İş Kanunumuz, asgari ücretin devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü yapı içindeki bağımsız bir komisyon tarafından belirlenmesini düzenlemektedir.

Bu bakımdan asgari ücret, önemli bir sosyal politika aracı olarak çalışanlara belli bir ücretin altında ödeme yapılmasını engelleyen bir uygulamadır. İşçi ve işverenlerin, belirlenecek asgari ücretin üzerinde bir ücret belirleme imkanları her zaman vardır.

Halen uygulanmakta olan asgari ücret, Aralık ayının sonuna kadar geçerli olup, net 1.000,54 Türk Lirasıdır. 6645 sayılı Kanunla asgari geçim indirimi oranlarında değişiklik yapılarak üç çocuklu bir işçinin asgari ücret üzerinden gelir vergisi ödememesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)1.000,54 TL
NET ASGARİ ÜCRET (3 Çocuklu)1.072,80 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET1.273,50 TL
İŞVERENE MALİYET1.496,36 TL

asgari-ucret-2016

Asgari ücrette 2003'ten itibaren reel olarak % 69,49; kümülatif olarak %407,6 oranında artış gerçekleşmiştir.Ücret; işçilerin "tek" gelir kaynağıdır. Bunun yanı sıra ücret, gelir dağılımını etkilemekte ve emeğin ekonominin bütünü içindeki yerinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bu kapsamda hükümetlerimiz döneminde asgari ücretin brüt tutarlarında yapılan artışlara aşağıda yer verilmiştir:

EUROSTAT(Avrupa İstatistik Ofisi) Temmuz 2015 verilerine göre Türkiye 425? ile Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Polonya, Hırvatistan gibi AB üyesi ülkelerin de içinde bulunduğu asgari ücret düzeyi 100-500? aralığında olan 15 ülke içinde en yüksek asgari ücret düzeyine sahiptir.

Hükümetimiz Programında asgari ücretin net 1300 Türk Lirasına yükseltilmesi yönünde Komisyona teklifte bulunulacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda;

%11 ARTIŞTAKİ MALİYET 1660,28 TL

1300 TL OLDUĞUNDAKİ MALİYET1935,23 TL

olacaktır.

İşverenlerimizin ek maliyetlerini azaltmak amacıyla;

  • 274 TL'lik işverene ek maliyetin %40'ı olan 110 TL'si Hazine tarafından karşılanacaktır.

  • Örnek: Asgari ücret düzeyinde 10 işçi çalıştıran bir işyerinde 2.749,5 TL olan ilave maliyetin 1.100 TL'si Hazine tarafından karşılanacaktır.


Bu destekten; işyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10'u yararlanacaktır.

Bu destekten yararlanma şartları şunlardır:

Asgari ücretli çalışmak,

2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında bildirilmesi esastır.

Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır.

1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir. (%10'dan yararlanamayacakları için bu destek sağlanmıştır.)

2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.

Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.

Bu destekten 8,5 milyon sigortalının yanı sıra asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak %10'luk ilave sigortalı ile yeni açılan işyerlerindeki istihdam sağlanacakların yararlanacağı öngörülmektedir.

Sağlanan desteğe ilişkin maliyetler aşağıdaki şekildedir:Milyon TLAsgari Ücret DüzeyiDevletçe Karşılanan Kişi Başı MaliyetÖzel Sektör İşverenleri için toplam MaliyetKamunun Sağladığı Destek
Brüt Asgari Ücretİşverene Maliyet
İşverene 110 TL Teşvik1.6471.82511020.079*9.733

*20,1 milyar TL'lik işveren maliyeti %11 asgari ücret artışına göre ilave yükü ifade etmektedir. %11 artışlı brüt asgari ücret 1413 TL olup, neti 1116 TL'dir.

Bu minvalde net 1300 TL olarak gerçekleşen 2016 yılı asgari ücretinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

 

28 Ara 2015

Memur maaşlarında vergi kesintileri erken başlayacak

MEMUR MAAŞLARINA VERGİ OYUNU
2016 yılında ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak matrah tarifesindeki artış oranının memur maaş zammından az olması, 2016 yılında daha erken aylarda üst vergi dilimlerine girilmesi ve net maaşların düşmesi sonucunu doğuracak.

2016 yılı ilk altı ayı için %6 oranında maaş zammının yanı sıra, 2015 yıl sonu enflasyonunun %7,90’ın üzerinde çıkması durumunda fazla çıkan kısım kamı görevlilerinin aylıklarına zam olarak yansıyacak.

Ancak, ücretlerden kesilen gelir vergisi oranının belirlenmesinde esas alınan gelir matrahının maaş zammından daha düşük oranlarda artması, 2016 yılında kamu görevlilerinin daha erken aylarda üst vergi dilimlerine çıkmasına neden olacak.

2016 yılına ilişkin gelir vergisi matrahımdaki artış oranı

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Gelir Vergisi Genel Tebliği (290 Seri No.’lu) ile, 2016 yılında ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tarifeler belirlendi. Bu belirlemeye göre, tarifedeki en yüksek artış %15 gelir vergisi uygulanacak matrahta yapılırken artış oranı %5 oldu.

gelir vergisi

2016 yılına ilişkin maaş zammı oranı

1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak aylık ücretlere %6 oranında zam yapılacak. Ayrıca, 2015 yıl sonu enflasyon rakamları henüz açıklanmamış olmakla birlikte, enflasyon farkının da olacağını ve %6 oranındaki zam ile birlikte 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli toplam maaş zammının yaklaşık %7 oranında olacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Öte yandan 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak da %5 oranında maaş zammı yapılacak. Ayrıca, 2016 yılı ilk 6 ayına ilişkin enflasyon artış oranının %6’nın üzerinde çıkması durumunda, fazla çıkan kısım maaşlara ilave zam olarak yansıtılacak.

Ücretler, daha erken aylarda üst oranlardan vergiye tabi tutulacak

2016 yılında ücretlerden kesilecek gelir vergisine ilişkin tarifede, matrah dilimlerine yapılan artışın %3,45 ila %5 arasında olması ve buna karşılık aynı döneme ilişkin maaş artış oranlarının daha yüksek seviyelerde gerçekleşecek olması, 2016 yılında kamu çalışanlarının ücretlerinden kesilecek gelir vergisi oranları daha erken aylarda yükselecek ve net maaşlar daha erken aylarda azalmaya başlayacak.

memurunyeri.com

Memurlar, 2016 yılına kazançlı mı girecek?

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle maaşlara yapılmış olan zam hem emekliler hem de memurlar yönünden yürürlüğe girecek
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 6+5 ZAM YAPILDI

Bilindiği üzere, 2015 yılındaki toplu sözleşmede, birazda seçim öncesinin avantajıyla, memurlar için bugüne kadarki en büyük kazanım elde edildi.

Memur maaşlarına 2016 yılının ilk altı yarısında yüzde 6, ikinci altı yarısında ise yüzde 5 zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu zam oranına göre, memurlara toplamda yüzde 11,3 zam yapılmış olacak.

Ayrıca, asgari ücretin 1300 lira olması halinde, asgari geçim indirimi artacak, bu yolla da memurun ödediği gelir vergisi azalacaktır.

Yine, bazı meslek gruplarına küçük de olsa ek zamlar yapılmış ve 2005 yılından sonra memuriyete girenlere 1 derece verilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu ek düzenlemelerle birlikte yüzde 11,3'lük memur zammı, biraz daha yukarı bir oranda oluşmuş olacaktır.

VERGİLER YÜZDE 5,58 ARTIRILDI,
ENFLAYON YÜZDE 6,5 ÖNGÖRÜLÜYOR

Diğer taraftan, hükümet; bir çok vergide 2016 yılı için yüzde 5,58 zam yapılmasını karara bağlamıştır. Emlak vergisi zammı için buraya, motorlu taşı vergisi zammı için şuraya, değerli kağıt bedellerine yapılan zam için buraya, çevre temizlik vergisi için buraya, harçlar için şuraya tıklayınız.

Ayrıca, 2016 yılı için öngörülen enflasyon yüzde 6,5'tur.

MEMURLAR EN AZ YÜZDE 5 KAZANÇLI GÖRÜNMEKTEDİR

Bu verilere göre, enflasyonun yüzde 6,5 civarında oluşması halinde, memurlar 2016 yılında en azından yüzde 5 kazançlı olacaktır.

EMEKLİLER BİRAZ DAHA KAZANÇLI

Emekliler yukarıdaki zamlara ilave olarak ayrıca Eylül ayında 100 lira aldı. Bu zamla birlikte emeklilerin maaşları da enflasyon karşısında diğer yıllara göre bir nebze daha iyileştirilmiştir.

YANLIŞA YANLIŞ, DOĞRUYA DOĞRU DİYEBİLMELİYİZ.

Hali hazırdaki hükümet, her ne kadar bazı noktalarda eleştirilse de, zam konusunda söylenecek bir şey olmamalıdır.

Bu nedenle bazı sendika başkalarının ve bazı medya organlarının, kör bir muhalefet sergileyerek, "2016 yılına memur çok kötü girmektedir" şeklinde bir algı oluşturmalarının uygun olmadığını belirtmek istiyoruz.

Yanlış olan durumları mutlaka eleştirmeliyiz ama doğru olan noktaları görmez ise adaletten ayrılmış oluruz

www.memurlar.net

25 Ara 2015

Mv.Bennur Karaburun,Engellilere Hizmet İçin Çalışıyorum!

Çok değerli Engelli Kardeşlerim;
Sosyal medyada Dünya Engelliler Dernek Başkanı Sayın İslam MERAL'in paylaşımı üzerine size buradan açıklama yapma gereği duyuyorum. İnanın çok üzüldüm.
Siz çok değerli kardeşlerimi benimle ilgili yanlış düşüncelere sevk ettiğini gördüm. Bana telefon açan değerli kardeşlerim sayfamdan açıklama yapmamı ısrar ettikleri için yazıyorum. Bu durumu açıklayabilmem için seçim çalışmalarına geri dönmemiz gerekiyor. Devletimiz her yıl 2 EKPSS yapmayı planlamıştı ve 2. atamayı da yaptıktan sonra başka bir atama olmayacaktı ta ki yeni sınava kadar. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda 3. atama için çok yoğun şekilde çalışma yaptık. Biliyorsunuz bu atamalar sadece bir Bakanlıkla yapılmıyor. Bu atamanın muhatabı 3 Bakanlıktır.
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Maliye bakanlığı
Hepsine ayrı ayrı bildirimlerde bulunuldu. Engelli kardeşlerimiz Devlet Personel daire başkanımızla görüşmek istemişlerdi. Onlara randevu aldım. Bu konuda Muhammet Yaşar kardeşimize sorabilirsiniz.
Bir saat kırkbeş dakikalık uykuyla Bursa'dan Ankaraya gidip görüşmeler yaptık ve geri döndüm. Ardından Sayın Başbakanımız'la aynı günde 3 farklı yerde bu konuyu dile getirdim olayın ehemmiyetinden bahsettim. Kendileri de sağolsunlar bu konuya çok olumlu baktılar ve Kayseri mitinginde Engelli Milletvekili Adayımız Sayın Kadircan Beyin tekrar gündeme getirmesiyle 3. Atamanın sözünü Başbakan'ımızın ağzından duyduk. Tabi buraya kadar bu işin olgunlaşması için gerek bakanlarımızla gerek Başbakan'ımızla görüşerek bir sonuca bağlayabildik. Ancak sayının yetersizliği siz değerli kardeşlerimizi üzdüğü kadar beni de üzdü. Bununla ilgili bilgi almak adına Devlet Personel Daire Başkanı'mızla tekrar görüştüm. Kendilerinin istatistiksel açıklamaları parça parça atamanın toplamı bu yıl itibariye 9906 kişi olduğunu belirttiler. Bu rakam bakıldığında aslında hiçte az değildi. Ancak yine de belki birşeyler yapılabilir düşüncesiyle tekrar bakanlarımızla görüşmeye başladım. Hiç bir şeyi tam olgunlaştırmadan kimseye paylaşmamanın daha doğru olacağı düşüncesiyle siz değerli kardeşlerimin atanması için çalışmalarıma devam ediyorum. Hatta 150kişilik öğretmen kadrosu açan Çok Değerli Milli Eğitim Bakanımız Nabi AVCI ile görüşüp açıkta kalan 84 engelli öğretmen kardeşimizi ilettim. Kendileri bununla ilgili bir çalışma yaptılar ve atanamayan 84 kardeşimizle birlikte toplamda 234 engelli öğretmen kardeşimiz atandı. Sizlerin sağ duyusuna,ferasetine ve samimiyetine inandığım için bunları paylaştım. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece Engelli Milletvekili benim olmadığımı sizlere hatırlatmak isterim. Diğer Milletvekili arkadaşlarım yine Ak parti Milletvekilleri Erzincan bölgesindem Serkan BAYRAM Beyefendi ve Konya Bölgesinden Hacı Ahmet ÖZDEMİR Beyefendi CHP Milletvekili Şafak PAVEY Hanımefendi olmak üzere 4 Engelli Milletvekili olarak mecliste çalıştığımızı belirtmek isterim.
Şimdi gelelim İslam Meral'e,
Engelli vatandaşlarımızı hiç kimsenin kullanmamasını istediklerini söylerler. Ankaradaki bulunma maksadı acaba siz değerli engelli kardeşlerimizin hakkını korumak mı yoksa farklı işleri olduğu için mi orada???
Son olarak sizlere şunu hatırlatmak isterim; 1923 Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından 2005 yılına kadar Özürlüler Yasası adı altında hiç bir şekilde kanun yokken AK Parti ilk kez bu kanunu çıkardı ve sosyal devlet anlayışı içerisinde biz engellilere sahip çıktı. Evet 2005 yılında bir temel atıldı ve bizler o temelin üzerine tek tek tuğlalar koyarak sarsılmaz bir bina oluşturmak adına Ak gönüller olarak hep çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Sayın Cumhurbakanımızında dediği gibi
Yeter mi?
YETMEZ...!
Evet eksiklerimiz var ancak bizler Ak partinin Ak gönüllüleri olarak eksiklerimizi telafi etmek adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bizler için çalışan bu hükümeti miting havasında Ankara'da toplanıp sert bir şekilde eleştirmek sizce doğru mu?
Takdir sizlerin.
Siz Engelli kardeşlerimi ve çok değerli ailelerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum.
AK PARTİ
Bursa Milletvekili
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanvekili
Bennur KARABURUN

2016 Engellilik vergi indirimi tutarları belli oldu


Engellilere uygulanan 2016 Engellilik vergi indirimi tutarları açıklandı..


Maliye Bakanlığı yayınladığı 25 Aralık 2015 cuma, Resmi Gazete Sayı : 29573 tebliğinde 2016 Takvim yılında uygulanmak üzere engellilerin vergi hesaplamalarında uygulanmak üzere 2016 Engellilik vergi indirim tutarlarını açıkladı.

Buna göre 2016 Yılında aşağıdaki şekilde uygulanacak.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 900 TL,
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 460 TL,
III. Derece engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 210 TL,
olarak belirlendi.

Kaynak: www.engellilerdunyasi.com

23 Ara 2015

Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandıEngelli öğretmen adaylarının merakla beklediği, engelli öğretmen atama sonuçları MEB tarafından açıklandı..

Atama Sonuçlarına bakmak için TIKLAYINIZ

engelliler dünyası.com

Açık lise sınavında görev alan öğretmenin alacağı sınav ücreti

2-3 Ocak 2016 tarihindeki açıköğretim lisesi sınav ücreti ne kadar olacak?

1 Ocak 2016'ten itibaren MEB tarafından yapılan merkezi sınavlarda görevli öğretmenlere ödeneceksınav ücreti değişmiştir..

ESKİ DÜZENLEME 5 SAAT EK DERS ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADI

Daha önce, 11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesi gereğince, bina, salon sorumlusu veya gözcü olarak görevlendirilenlere her bir sınav oturumu için 5 saat ek ders üzerinden ödeme yapılmaktaydı.

İlgili hüküm şu şekildeydi:

"(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz."

1 OCAK 2016'DAN İTİBAREN ÖDEME MİKTARI DEĞİŞECEKTİR

Ancak, 2016-2017 toplu sözleşmesinde, MEB tarafından yapılan merkezi sınavlarda görevli öğretmenlere, 2006/11350 sayılı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar üzerinden değil 2012/2723 sayılı Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar üzerinden ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplu sözleşmenin ilgili hükmü şu şekildedir:

"Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri
Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır."

Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre ise

UnvanGöstergeMiktar (Brüt)
Maaş katsayısı X Gösterge
Miktar (NET)
Brüt Miktar*0,8424
Bina sınav sorumlusuna3000264 TL222
Bina sınav sorumlusu yardımcısına2000176 TL148
Bina yöneticisine2000176 TL148
Bina yönetici yardımcısına1800158 TL133
Salon başkanına1800158 TL133
Gözetmene1600141 TL118
Yedek gözetmene1400123 TL103
Yardımcı engelli gözetmene2200194 TL163

1 Ocak'taki maaş katsayısı: 0,088069

Özetle, bir örnek verecek olursak; 1 Ocak 2016'dan itibaren gözetmen olarak görevlendirilen bir öğretmen;
- 5 saat (150*5*maaş katsayısı=66 TL) ek ders yerine,
- yukarıdaki yeni 1600 göstergesi üzerinden 141 TL alacaktır.

Toplu sözleşme hükmü gereğince, hafta sonundaki merkezi sınavlarda görev alacak öğretmenlere 5 saat ek ders ödenmeyecek. Bunun yerie yukarıdaki yeni miktarlar ödenecektir.

www.memurlar.net

22 Ara 2015

3 Kurum 2015/2 Ekpss İle Atananlardan İstenecek Belgeleri Açıkladı!

2015/2 EKPSS İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

2015/2 EKPSS ile Bakanlığımıza Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2015/2 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımızın taşra teşkilatında açık bulunan Memur kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin; 08/01/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı, eğitimini yurtdışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
“Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya raporun verildiği hastane başhekimliği tarafından onaylanmış sureti,
Adli sicil kayıt belgesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6 (Altı) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebatında),
EK-1 NOLU DİLEKÇE
MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ
ETİK SÖZLEŞMESİ
Varsa ortaöğrenimde hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge,
Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı ise Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU
Spor Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yapılan açıklama ise şu şekilde;

Spor Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama

1. ÖSYM tarafından 2015/2 EKPSS tercih sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatına yerleştirilen adaylar ekte bulunan Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri 21/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:9 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için (Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

3. Bu konuyla alakalı tüm duyurular https://sgm.gsb.gov.tr ve http://www.gsb.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

İŞ TALEP FORMU
MAL BİLDİRİMİ FORMU
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA, 2015/2 EKPSS İLE ATANANLARDAN İSTENEN BELGELER

2015/2 EKPSS – Kura tercihlerinin açıklanması sonrasında Bakanlıklar atananlardan isteyecekleri belgeleri açıklamaya başladılar. İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklama aşağıda yer almakta olup, bu Bakanlığa atananlar belgeleri hazırlamakla sorumludur. İşte o açıklama ve belgeler;

İçişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklama;

E-Kpss yerleştirme sonuçlarına göre İçişleri Bakanlığı kadrolarına yerleştirilenlerden istenilen belgeler ektedir.

EKLER :
1- İstenilen Belgeler
2- Atama Başvuru Formu
3- Mal Bildirim Formu
4- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

engellilersitesi.com

Engelli Maaşları Asgari Ücretten Etkilenecek mi?

Net asgari ücretin yılbaşında 1.300 liraya çıkacak olması işçiden, işverene kadar geniş kesimi etkileyecek. Kısa vadede en fazla etkilenecek olanlar ise doğum, askerlik veya yurtdışı borçlanması yapanlar olacak. Borçlanmayı yeni yıla sarkıtanlar ise yüzde 29 daha fazla ödemek zorunda kalacaklar. Doğum borçlanmasını yeni yıl girmeden yapanlar bir çocuk için 2 bin 859 lira daha az ödeyecek.

Ancak, asgari ücretteki artıştan olumlu etkilenenler de var.

İşsizlik maaşı ve evde bakım ücreti alanlar, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve GSS için gelir testi yaptıran düşük gelirliler olumlu etkilenecekler arasında yer alıyor. Asgari geçim indiriminin (AGİ) herkes için yükselecek olması nedeniyle, işçi ve memur yaklaşık 16 milyon ücretli çalışan daha fazla para alacak.

ASGARİ ÜCRET 25 KANALDAN ETKİLEYECEK

- İşçi ve işveren sosyal güvenlik primleri

- Bağ-Kur primleri

- Genel Sağlık Sigortası primi

- İşsizlik Sigortası primi

- Sosyal Güvenlik Destek Primi

- Kıdem tazminatı

- İhbar tazminatı

- Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezaları

- Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

- Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

ETKİLENECEK 3 KESİM DAHA VAR

GSS PRİMLERİNDEN KURTULUN:

Sigortası olmayanların ödemeleri gereken Genel Sağlık Sigortası primleri hanehalkının kişi başına düşen geliri üzerinden hesaplanıyor. Bu da asgari ücrete göre hesaplanıyor. Yıl başından sonra hane içinde kişi başına gelir 548.6 liranın altında ise prim ödemekten kurtulacaklar. Son testte, sınıra yakın geliri çıktığı için prim ödemek zorunda kalanlar, 1 Ocak sonrası başvurursa prim ödemeyebilir.

EVDE BAKIM VE 65 YAŞ AYLIĞI:

Evde bakım için halen hane içinde kişi başına gelirin 667 liranın altında olması gerekiyor. 1 Ocak sonrası ise 867 liranın altında olması yeterli olacak. Kişi başına geliri 670-850 lira arasında çıktığı için başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için ise halen kişi başına gelirin 333 liranın altında olması gerekirken, 1 Ocak’tan itibaren 433 liranın altında olması yeterli kabul edilecek.

ÜCRETLİLERE 33 LİRA ASGARİ ZAMMI:

Ücretlilere maaşlarına ek olarak şu an her ay en az 90.11 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) karşılığı ödeme yapılıyor. Evli ise, eşi çalışmıyorsa, çocukları varsa bu rakam artıyor. AGİ tutarı, her yıl asgari ücrete göre yeniden hesaplanıyor. 2015 yılında 90.11 lira olan AGİ, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 123.43 liraya çıkacak. Dolayısıyla, ücretle çalışan herkesin aldığı AGİ’de en az 33 lira artış olacak.

- Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

- Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması

- İsteğe bağlı sigorta primleri

- Taksici, dolmuşçu, rehber ve part - time çalışanların sigorta primleri

- İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

- Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

- Geçici işsizlik ödeneği

- İşsizlik maaşı

- Asgari geçim indirimi

- Evde bakım ücreti

- 65 yaş ve engelli aylığı kriteri

- Emekli aylıkları

- Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

- Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı

engellilersitesi.com

21 Ara 2015

Engelli Memurlar 657'den Neler Bekliyor?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişmesi gerektiğini açıklaması üzerine son dönemde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda reform yapılacağı haberlerine her gün yenileri ekleniyor.

Her ne kadar 64. Hükümet tarafından 2016 yılı Eylem Planında yer almasa da, 2016'da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda önemli reformlar yapılacak.

ENGELLİLER 657’den NELER BEKLİYOR?

Peki 657 Devlet Memurları Kanundan engelli memurlar neler bekliyor.

Bizde engellilersitesi.com olarak engelli memurların 657’den beklentilerini sayfalarımıza taşımak istedik.

İşte engelli memurların 657 Sayılı Devlet Memurlarından beklentilerinin bazıları:

Engelli devlet memuru 15 yıl dolduğunda emekli olma hakkına sahiptir. Ancak bu hak verilirken kaçırılan noktalar bulunmaktadır.

1. %40 engelli ile %100 engele sahip iki engelli memur aynı görülmüş ve her ikisine de 15 yıl denilmiştir. Oysaki %100 engelli bir insanın çalışma şartları ile %40 engelli bir insanın şartları aynı değildir. Bu noktada dezavantajı yüksek olan gruptan diğer gruba doğru kademeli bir sistem düzenlemesine gidilebilir.

1.Engel Grubu ( %80-100 ) : 11 yıl

2.Engel Grubu (%60-80 ) : 13 yıl

3.Engel Grubu (%40-60 ) : 15 yıl

2- Devlet memurlarında her yılda bir kademe, üç yılda bir derece uygulaması vardır. Her kademe, her derece hem maaşınızı hem kariyer basamaklarında avantajlar sağlar. Ancak emekliliği 15 yıl olarak belirlenen bir engelliye, farklı bir uygulama yapılmamakta. Oysaki doğuda görev yapan bir öğretmenin doğu şartlarının ağırlığı nedeniyle 2 yılda bir derece alması sağlanmıştır. Buradan yola çıkarak şu öneriyi dile getiriyoruz ;

*Engelli devlet memurlarına, her yıl 1 kademe, iki yılda 1 derece uygulamasına gidilmeli.

3- Devlet memurları ilk 10 yıl, 20 gün süre yıllık izne sahiptir. 10 yıl dan sonra 30 gün yıllık izne tabidir. Normal devlet memurunun emekliliğe oranla ilk 10 yılı, toplam sürenin içerisinde yarı bile değildir. Engelli devlet memuru 15 yıl içinde 10 yıl, toplam sürenin 3/2 sini kapsamaktadır. Önerimiz şudur;

*Engelli devlet memurunun yıllık izni 5 yıla kadar 20 gün, 5 yıl sonrası 30 gün olmalıdır.

4- Asgari Geçim İndirimi uygulaması başlamadan evvel engelli devlet memuru ile normal memur arasında maaş farkı söz konusuydu. AGİ Uygulaması sonrası engelli devlet memuru ile normal memur arasında bir fark kalmamıştır. Engelli memur ile normal memur arasında bu farkın tekrar iade edilmesi gerekmektedir. Önerimiz şudur :

*Engelli devlet memuruna 100 TL ek ücret ödenmelidir.

5 - Engelli statüde kamu ya girenler devlet memurlarının gelir vergisinden "ENGELLERi ORANINDA MUAF TUTULMASI" bu husus bu gün yürürlükte olan vergi indirimi uygulaması ile karıştırılmasın lütfen"

6 - Engelli statüde devlet memuru olarak çalışanların günlük mesai sisteminin amirin insiyatifine bırakılmadan belirlenerek günlük 7 saat olarak düzenlenmesi,

"Bu husus özelikle büyük şehirlerdeki trafik sorunu dikkate alınarak konulmuştur"

Siz de konu ile ilgili haberimizin yorum kısımlarında belirteceğiniz ya da iletişim adreslerimize göndereceğiniz görüşlerinizle ve mesajlarınızla kamuoyu oluşturmak adına bu konuya katkıda bulunabilir sesinizi duyurabilirsiniz.

engellilersitesi.com

18 Ara 2015

Engelli öğretmen ataması 23 Aralık'ta yapılacak

2015 Yılı Aralık Ayı Engelli Öğretmen Alımı 2. Aşama Başvurusu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama:

Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi çerçevesinde, 2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılanlardan engelli öğretmen ataması için 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında başvurular alınmıştır.

Geçerli başvuru sahibi adaylar 17-21 Aralık 2015 tarihleri arasında 3 İl tercihinde bulunacaklardır. Adayların başvuruları il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Atamalar ise 23 Aralık 2015 tarihinde tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Bennur Karaburun'dan EKPSS Açıklaması.

Engelli Milletvekili Bennur Karaburun, EKPSS ve Engelli memur kadrolarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Gelen sorular üzerine Engelli Memur istihdamı ile ilgili veriler şu şekildedir.Boş kontenjanların neredeyse tamamı nitelikli kadrolardır. 2014 EKPSS için başvuranların sayısı 114.863 iken atananların sayısı 9906'dır.

Kpss sınavı ve Ekpss sınavı mukayese edildiğinde ise, başvuranlar ve atananların oranlarına bakılarak bizlere uygulanan pozitif ayrımcılık net bir şekilde görülmektedir.

Değerli kader arkadaşlarım Ak Parti her zaman engelliye ve engelli istihdamına önem vermiştir , vermeye de devam edecektir.Atanamayan arkadaşların morallarini bozmamaları gerektiğini, önümüzde yeni sınavlar ve atamaların olduğunu hatırlatmak isterim.
Selam ve dua ile...
tablo-1
tablo-2

16 Ara 2015

Hiç Bir Sınav Biz Engellileri Yıkmasın.Merhabalar.

Bugün biliyorsunuz ki EKPSS tercihleri yayınlandı ve kimimiz çok ama çok mutlu olurken kimimiz mutsuzluğa büründük ve köşemize çekildik.Hatta yukarıda ki papatya resmi gibi döküldük ve harabe olduk.

Lise düzeyi engellilerimiz özellikle,de MEB hizmetli konusunda tercih yaptı ve büyük olasılıkla bir çok üyemiz çok ama çok küçük farklarla direkten döndü ve şu anda onların duygu ve düşüncelerini çok içtenlikle anlıyorum…

Hep içlerinde Keşkeler olan üyelerimizin içinde 2012 EKPSS yani ( ÖMSS) sinde bende sizler gibi hep direkten döndüm ve ağlamaktan kendimi harap etmiştim…

Ama şunu düşünmüyoruz ki anlımıza yazılan neyse o dur. Allah isteseydi taktir etseydi saten şimdiye kadar puanların 60 lara kadar düşmez miydi?

Şu anda 1950 üyemiz yada engelli kardeşlerimizin evinde şenlik, huzur, mutluluk var…

Ama diğer yandan binlerce üyemizin evinde birer hüsran var.Belki de kimimizin tüm umutları bitti belki özelliklede yüksek puan alan ve atanamayan kardeşlerimizin Annelerinin gözlerinden yaş eksik olmuyordur.Daha ötesi bu yüksek puanla atanamayan üyelerimiz aman ALLAHIM ben nerede yanlış yaptım diye içleniyordur.

Ne olursunuz üzülmeyelim ağlamayalım Önümüzde ki günlerde tekrardan bir EKPSS sınavı olacak ve şimdiden buna kendimizi hazırlayalım..Gecen geçmiş olan olmuştur.Üzülmekle elimize ne geçecek sizce:

Sizlere hemen cevabını ben vermek istiyorum.Ola ki engelli tarafımız yani özürlü yanımız  nörolojikse ve en ufak bir şeyden etkileniyor ve hassas ise, sürekli bir ağrı kramp girmeleri olur.Ayrıca muhteşem bir baş ağrısı ve bize kalan çok ama çok feci şekilde gelen bir mutsuzluk…Gerisi yalan.

Buradan tüm memur olan 1950  engelli arkadaşlarımıza hayatlarındaki bu güzel dönem için mutluluklar ve iş hayatlarında ise başarılar dilerken.Diğer kazanamayan arkadaşlarımıza ise pes etmemelerini  ve hayata daha çok sıkı sıkıya bağlanmalarını canı  gönülden istiyorum.

Yazımın sonlarına geldiğimde sınavı kazanan bir kardeşimizden bahsetmek istiyorum.Arkadaşımızın adı Ahmet ve çok fakir bir aileden gelmekte.Benim kurs arkadaşımdı ve o kadar engel derecesi yüksekti ki tahtaya çıkacağı zaman heyecanlanır ve düşerdi…

Hocalarımızın bir tanesi onun tahtaya çıkmazını istemezdi çünkü bir öğretmen için Ahmet,in tahtaya çıkması zaman kaybından başka bir şey değildi..

Ama bugün oldu ve Ahmet Memur oldu..Ahmet seninde hayatında başarılar dilerim Engelli olman tahtaya çıkamaman seni yıldırmadı ve çok güzel yerlere geldin.

Saygılar…

Yazan:Nur Kılıç

2015/2 EKPSS TERCİHLERİ AÇIKLANDI.

2015-2 EKPSS-Kura tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavla giren ve Kurayla başvuru yapanların ekpss tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

EKPSS-2015/2 Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN

EKPSS-2015/2 Kura İle Yapılan Yerleştirme SonuçlarıSonuç Açıklama Ana Sayfası TIKLAYIN

ekpss-sayisal

EKPSS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı

15 Ara 2015

ÖSYM'den EKPSS Basın Açıklaması.

BASIN DUYURUSU
(15 Aralık 2015)

2015/2 EKPSS/Kura Yerleştirmelerine Başvuran Adayların Kura Töreni

4-11 Aralık 2015 tarihlerinde 2015/2 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemleri için tercihte bulunmuş olan engelli adaylarımızın, EKPSS/Kura sonucu kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri için düzenlenen Kura Töreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Dr. Sema RAMAZANOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ve ÖSYM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ömer DEMİR’in katılımlarıyla;

16 Aralık 2015 tarihinde (Çarşamba günü) Saat: 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Engelliler Bu Tarihe Dikkat ! Başvuru İçin Son gün...

Engelli vatandaşlara devletten geri ödemesiz hibe müjdesi.Kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere devlet belli şartları sağlaması halinde 36 Bin T.L.’ ye kadar hibe desteği verecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği için başvuru rehberi yayımlandı.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla verilecek olan hibe için engelli ve eski hükümlülerin kuracakları iş ile ilgili projelerini hazırlayarak 30 Aralık 2015 tarihine kadar bağlı bulundukları Türkiye İş Kurumu Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Hangi projeler desteklenecektir?

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Hibe için onay kim tarafından verilmektedir?

Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Hibe hangi fondan karşılanacak?

Engelli ve ya eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonudur.

Engellilerde hangi şartlar aranacak

-İŞKUR’a kayıtlı olmak,

-Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere verilen Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli olmamak,

-Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,

-İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

-Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Eski Hükümlüler için aranacak şartlar

-İŞKUR’a kayıtlı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli olmamak,

-Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,

-İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

-Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Destek kapsamında olmayan maliyetler nelerdir?

-İşyeri kirası,

-Depozito,

-Su, elektrik, iletişim v.b. abonelik ücretleri,

-çalışanların ücretleri,

-İşlenerek ya da doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,

-vergi, resim, harç ve çeşitli üyelik ücretleri,

-İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan demirbaş malzemeler,

-Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesi için yapılan giderler.

engellilersitesi.com

2015/2 EKPSS/KURA YERLEŞTİRMELERİNE BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Engelli vatandaşlarımızın, EKPSS/Kura sonucu kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri için düzenlenen KuraTöreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Dr. Sema RAMAZANOĞLU ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU‘ nun katılımlarıyla 16 Aralık, Çarşamba günü Saat: 10.00 da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devlet Personel Başkanlığı

14 Ara 2015

Anayasal Hakkımızı İstiyoruz ! KDV Kaldırılsın

Vergi Kanunları ile engellilere tanınan avantajlar var. Bunlardan birisi de motorlu taşıtlarla ilgili.

Engelliler binek araç alırken ÖTV’den muaf tutuluyorlar. Ancak aldıkları taşıtlar için KDV ödüyorlar.

Binek otomobiller KDV’ye tabi. Verginin oranı da yüzde 18. Engelli vatandaşlar otomobil alırken ÖTV avantajı var, ama KDV avantajı yok.

KDV Kanunu’nun 17/4 (s) maddesi uyarınca; özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna. Ancak, binek araçlar bu istisnaya girmiyor.

MALİYEYE GÖRE İSTİSNA YOK

Maliye Bakanlığı 110 sıra No'lu KDV Genel Tebliğinde, söz konusu maddede belirtilen araçlara örnek olarak; görme engellilerin kullandıkları bastonları, tekerlekli sandalye ve kabartma klavyeleri gösteriyor. Binek otomobil ve diğer nakil vasıtalarını ise istisna kapsamındaki araç-gereç olarak değerlendirmiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 61. Maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar…” Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 2o. Maddesinde “Taraf Devletler, engellilerin imkân dâhilinde azami ölçüde bağımsız hareket edebilmesini sağlamak için etkili tedbirler almalıdır. Bu tedbirler aşağıda belirtilenleri içerir:

(a) Engellilerin istedikleri şekilde ve zamanda, karşılanabilir bir maliyetle hareket edebilmelerini kolaylaştırmak;

(b) Engellilerin, hareketi kolaylaştırıcı kaliteli araç ve gerece, yardımcı teknolojilere, yardım sunan insanlara ve araçlara, karşılanabilir bir maliyetle erişiminin kolaylaştırılması…” şeklinde ifade edilmektedir.

Engellilerin araç alımında KDV ödetilmesi gerek anayasa, gerekse Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır.

“Engelleri kaldırmak çağdaş, sosyal hukuk devleti olmanın gereğidir”

Vergi gelirlerinin her yıl yaklaşık 1/3’ü KDV’den elde ediliyor. KDV önemli bir gelir kaynağı. Fakat, engelli vatandaşların binek araç alımlarına KDV avantajı sağlayacak bir düzenleme yapılırsa, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırır. Bu da vazgeçilen vergi tahsilatına değer! diye düşünüyoruz.

Bu bakımdan, Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 3065 sayılı KDV Kanununun 17. maddesinin “Diğer İstisnalar” başlıklı 4. fıkrasının (s) bendinde yer alan engellilerle ilgili istisna hükmüne “Binek Otomobili” ibaresinin eklenmesini istiyoruz.

Engellilersitesi.com olarak engelli sorunlarına bir nebze olsun katkı sağlayacak olan herkese şimdiden teşekkür ederiz.
engellilersitesi.com

12 Ara 2015

Başbakan Açıkladı! 65 Aylığında Kesinti Olmayacak

Özellikle akrabaları ve yakınları tarafından bakılan ancak kendi geliri olmayan yaşlı ve engellilere aylık bağlanmasında hane gelirine bakılmaktadır. Bu nedenle de yaşlı ve engellilerin kendilerinin muhtaç olmasına rağmen bu gelirden faydalanamadıkları görülmektedir.

Tamda bu noktada yaşlı kişinin kendisinin değil de, ikamete dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olunan ailenin gelirine bakıldığında sorunlar yaşanıyordu.

Örneğin, muhtaç bir yaşlı, maddi durumu biraz iyi olan yakınının evinde kaldığı takdirde, ikamet ettiği hanenin geliri yüksek çıktığı için kendisine aylık bağlanmamaktadır.

Yaşlılarımızın mağduriyetine neden olan bu uygulamaya, seçimler öncesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu duyarsız kalmadı. Seçimler öncesinde 10 Maddelik ‘Cumhuriyet Bayramı Müjde Paketi’nde sorunu ortadan kaldıracak değişiklikleri açıklamıştı.

Buna açıklamada;

65 yaşın üzerinde olup maaş almaya hak kazanmış bütün yaşlılar, kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşını alabileceğini,

65 yaşın üzerindeki muhtaç yaşlılarımız yanında yaşadığı oğlu veya kızının geliri ne olursa olsun maaşları kesilmeyeceği ve konu ile ilgili kanun değişikliği yapılacağını ve yaşlıların bu sorununun çözüleceğini söylemişti.

Bilindiği bugün de Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da, 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nı açıkladı. Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren eylem planında 65 yaşlığı konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan,

“65 yaş aylığı alan yaşlılarımız kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarımızda kesinti ve engelleme olmayacak.” diye konuştu.

Böylelikle yaşlı ve engellilerimizin konu ile ilgili yaşamış oldukları büyük mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.
engellilersitesi.com

11 Ara 2015

2015-2 EKPSS ve Kura tercihleri bugün son

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre ekpss ve kura tercihleri 11.12.2015 saat:23:59'da son buluyor. Adayların son dakikalara kalmadan ekpss sınava ve kuraya başvuranların bugün tercih yapmaları gerekiyor.

DUYURU
(4 Aralık 2015 )


2015/2 EKPSS/KURA İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. ÖSYM internet adresinden (www.osym.gov.tr)  tercih gönderme işlemleri 11 Aralık 2015 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Bu amaçla hazırlanan 2015/2 EKPSS/KURA İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almaktadır. Adaylar, 2015/2 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.2015/2 EKPSS/KURA İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemleri için tercih yapacak adayların bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2014-EKPSS’ye girmiş veya 2014-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSS P2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır.

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

2014-EKPSS puanı veya 2014-Kura başvurusu ile herhangi bir kadroya Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edemezler.

Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini, 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde,ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezlerinde güncelleyebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2015/2 EKPSS/KURA İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu

10 Ara 2015

1 yıl içinde, 657 değişecek

Başbakan Davutoğlu'nun bugün açıkladığı acil eylem planına göre, 1 yıl içerisinde, personel reformu yapılacak.

Başbakan Davutoğlu, 10 Aralık 2016 tarihi itibariyle, 216 maddelik bir acil eylem planı açıkladı. Tıklayınız.

Acil eylem planında, yapılacak işler; 3 ay, 6 ay ve 1 yıl olarak sınıflandırıldı.

1 yıl içerisinde yapılacak reformlardan birisi de "Kamu Personel Reformu"dur.

İşte, Acil Eylem Planında yer alan ilgili bölümü

KAMU YÖNETİMİ

113

Kamu personel rejimi reformu yapılacak

Başbakanlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK, Devlet Personel Başkanlığı

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Temel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenen bu alanda zaman içinde dağınık bir yapı oluşmuş ve sistem çok karmaşık bir hale gelmiştir.

Kamu yönetiminin daha dinamik ve etkin bir hale getirilmesi, verimliliğin, hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve etkililiğin artırılması amacıyla uluslararası örnekler de dikkate alınarak yeni bir personel rejimi oluşturulacaktır. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkan verecektir.

Eylem planındaki iş tanımında, eylemden sorumlu kurum olarak Başbakanlık gösterilmiş, eylemle ilgili olarak ise 6 kurum sayılmıştır. Bu kurumlardan birisi de bu işi yapacak olan Devlet Personel Başkanlığıdır.

Reformun süresi için son tarih olarak 21 Aralık 2016 gösterilmiştir.

Kamu personel rejimi reformunun temel olarak 657'yi kapsayacağı açıklama kısmında yazmaktadır. Yapılacak kanuni düzenleme sonrasında, perfomansın ölçülmesine ve değerlendirilmesine imkan sağlayacak bir yapının kurulmasına vurgu yapılmıştı. Tüm paydaşlarda tepki toplayan "iş güvencesiyle" ilgili olarak ise açıklamada herhangi bir cümle yer almamıştır.

www.memurlar.net

Başbakandan Müjde! Bugünden İtibaren Zam Yapıyoruz

Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetin 2016 Eylem Planını açıklıyor.

İşte konuşmasından satır başları:

Toplumun yüzde 97'sinin temsil edildiği bir TBMM tablosu ortaya çıktı. Bütün dünyanın demokrasi tarihi açısından da manidardır. 7 Haziran - 1 Kasım seçimleri arasında üstlendiğimiz sorumluluk milletimizden destek gördü.

Dünyanın her yerinde başımız dik, alnımız ak. Daha demokratik bir Türkiye idealiyle geleceğe yürümeliyiz. Daha güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Bölgemiz büyük bir istikararsızlığın pençesinde. Ülkemiz ister istemez bu durumdan etkileniyor.

Bugünden başlayarak yeni bir sayfa açıyoruz. Vira bismillah diyoruz. Bir haftayı beklemeden, bugün imzalanan kararla lisans öğrencilerinin aldığı 350 Türk lirası burs ve kredi miktarını bugünden itibaren 400 Türk lirasına çıkardığımızın müjdesini veriyorum.

Bir hafta içinde hayata geçecek vaatler

Eylem planımızın uygulanmasına yönelik bakanlar kurulu kararı çıkarıyoruz.

Gençlere projeleri için nakdi destek başlatıyoruz.

Lisans öğrencilerinin aldığı bursları bugünden itibaren 400 TL'ye çıkarıyoruz.

Vaatlerin bütününü ilk üç ay içinde gerçekleştireceğiz. Ekonomik ve sosyal politikalar alanında yoğunlaştırdık. Türkiye'nin imkan ve kaynaklarını adaletle paylaşmayı merkezimize alıyoruz.

3 AY İÇİNDE YAPILACAKLAR

1- Asgari ücret 1300 liraya yükseltilecek.

2- Tüm işçi ve Bağ Kur emeklilerine yılda 1200 TL verilecek.

3- Emeklilerin maaşından sosyal destek primi kesilmeyecek.

4- 65 yaş aylığı alanların maaşlarından kesintiler kalkacak.

5- Şubat ayında 30 bin yeni öğretmen ataması yapılacak.

6- Muhtarların aylığı 1300 TL'ye çıkarılacak.

7- Polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 oranında artacak.

8- Askeri öğrencilerin maaşı 400 TL olacak.

9- Firmaların TSE maliyetleri devlet tarafından karşılanacak.

10- Doğum nedeniyle izne ayrılan kadınların izin süresi memuriyetten sayılacak.

11- Çalışan kadınlar ilk çocuk için 2, ikinci çocuk için 4, üçüncü çocuk için 6 ay yarı zamanlı çalışabilecek.

12- Yoksul ailelere belirli ölçülerle internet erişimi sağlanacak.

13- Kentsel dönüşüm şartı ile izinsiz yapılara elektrik verilecek.

14- Çocuklara yönelik bilgisayar ve animasyon oyunlarının üretimi teşvik edilecek.

15-Çeyiz hesabı uygulamasını başlatıyoruz. Yüzde 20 destek vermeye başlayacağız.

16- Emeklilerin maaşından sosyal destek primi kesilmeyecek

17-Gurbetteki vatandaşlarımızn askerlik bedelini 6 bin Euro'dan bin Euro!ya düşürüyoruz

18-Her bir KOBİ için 1,5 milyon TL olan kefaret limitini yükseltiyoruz.

19- Gençlerimizin ilk bir yıllık maaşı bizden

20- Gençlerimizin prim borçlarını siliyoruz.

21- Gençlere ücretsiz internet verilecek

22- Öğrenim gören gençlerin pasaport harcını kaldırıyoruz

23- Yeni iş kuran gençlere 3 yıl vergi muafiyeti

24- Yemde ve gübrede KDV'yi tamamen kaldırıyoruz

25- E- kimlik kartı dağıtımına başlıyoruz

26- Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek veriyoruz.

Cemevlerine huhuki statü tanınacak

Çalışma hayatında esneklik sağlanacak

Siyasetin finansmanında şeffaflık artırılacak

Kıdem tazminatında ilgili taraflarla görüşerek gerekli adımlar atılacak.

İş mahkemelerinin yapısı gözden geçirilecek. İstinaf mahkemeleri en geç 6 ayda hayata geçirilecek. Yargılama süreleri yeniden belirlenecek

Yeni gelir vergisi kanunu çıkarılacak.

Gümrüklerde tek pencere sistemine geçilecek, işlemler kolaylaşacak.

engellilersitesi.com

2016 zamlı Evde bakım Maaşı Tutarları belli oldu

2016 Memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte 2016 yılı şubat ayından itibaren ödenecek zamlı evde bakım maaş tutarları netlik kazandı.

Evde bakım maaşları hesaplanırken her yıl açıklanan memur maaşı katsayısına göre bulunan rakamın 10000 ile çarpılması sonucu çıkan rakam zamlı evde bakım maaşını vermektedir. Buna göre 2016 Memur maaş katsayısı 0,088069 olduğuna göre bu rakam 10000 gösterge rakamıyla çarpılınca 2016 yılı zamlı evde bakım maaşları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

(01.01.2016-30.06.2016)tarihleri arası evde bakım maaşı 880,69 TL.

Yılın ikinci yarısı için memur maaş katsayısı: 0,092473
(01.01.2016-30.06.2016)tarihleri arası evde bakım maaşı 924,73 TL olarak ödenecektir.

www.engellilerdunyasi.com

5 Ara 2015

Tarım'da tüm atamalar durduruldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, açıktan, naklen ve yeniden yapılacak atamaları ikinci bir emre kadar durdurdu
Tarım Bakanı Faruk Çelik tarafından, 25 Kasım 2015 tarihinde tüm birimlere gönderilen yazıda şöyle denildi

"GENELGE
2015/3

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar açıktan, naklen ve yeniden yapılacak atamalar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.

Ancak, yargı kararı gereği yapılacak atamalar ile mevzuat gereği yapılması gereken atanmalar bu Genelge kapsamı dışındadır.

Bunun dışındaki durumlarda yapılması gereken atamalar için Bakanlık izni alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Faruk Çelik
Bakan"

Bu Genelge, 2 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan 2015/13 sayılı Genelgeden önce yayımlanmıştır. Bilindiği üzere bu genelge, tüm atamaları durduran 2015/9 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldırmıştır. Dolaysıyla 2015/13 sayılı Başbakanlık genelgesi sonrasında, Tarım Bakanlığının kurumsal düzeydeki 2015/3 sayılı genelgesinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak edilmektedir.

www.memurlar.net

Engelli çocugu bulunan öğretmenlere MEB'den kolaylık

meb 2


 

www.memurlar.net

Engellilerden Başbakan’a açık mektup

EKPSS kadro sayısının seçim vaadiyle uyuşmaması üzerine engelli vatandaşlarımızdan birçok tepki mesajları aldık.

EKPSS kadro sayısının seçim vaadiyle uyuşmaması üzerine engelli vatandaşlarımızdan birçok tepki mesajları aldık. Bu mesajların tamamını yayınlamamız takdir edersiniz ki çok güç fakat başbakana hitaben kaleme alınan açık mektubu sizinle paylaşıyoruz. Siz de düşüncelerinizi #EkpssKadroSayısıArtsın hashtagi ile twitterda paylaşabilirsiniz.
işte başbakana yazılan açık mektup!

Sayın Başbakanım,

Engelli bir birey olarak almış olduğum eğitim ve sahip olduğum mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurularak istihdam edilmek ve kendi hayatını idame ettirebilen, sosyal ve mesleki statü sahibi vatandaş olarak ben de ülkeme katma değer sağlamak istiyorum.

Bu amaçla Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS)’na girdim. Fakat, 2014 yılında yapılan EKPSS Tercih işlemlerinde alım sayısı az olduğundan herhangi bir kadroya yerleşemedim ve zaten niteliği uymadığı için birçok kadro da boş kaldı.
Türkiye'de bizler engellilerin milletvekili olarak görev aldıklarını ve milleti temsil ettiklerini gördük ve görüyoruz. Böylesine modern ve çağdaş bir toplum haline gelmişken engellilerin istihdamı konusunda kısır tartışmalara girilmesi engelli camiasında infiale sebep olmaktadır.

Bizler, oturduğumuz yerden "devlet bize baksın" mantığı yürütmüyoruz, çalışmak istiyoruz, iş istiyoruz.

1 Kasım seçimlerinden önce zatı alinizden ‘Aralık’ta engelli ataması’ olacağı müjdesini aldık. Sn. Faruk ÇELİK bey de sayının 4-5 bin olacağını bildirdi. 3 Aralık Engelliler Günü’nde yeni çalışma bakanımız Sn. Süleyman SOYLU bey de kadro sayısının 4 bin olacağını söyledi.

Fakat DPB 3 Aralık Engelliler Günü’nde biz engellileri çok üzen kadro sayısı haberini verdi. Maalesef Kadro sayısı vadedilen sayının çok altında olarak bin 950 idi.

Çoğu hizmetli ve branştan yoksun kadro dağılımı şöyle:
- İlköğretim/Ortaokul eğitim düzeyinden 210,
- Orta öğretim düzeyinde 1.549,
- Önlisans eğitim düzeyinden 126,
- Lisans eğitim düzeyinden 65.

Sayın Başbakanım engelli istihdamı konusundaki hassasiyetinize binaen diyoruz ki;

4 grup (ilköğretim, ortaöğretim, önlisans ve lisans) olan adaylara bu sayı gerçekten yeter mi? Bunu hangi vicdan kabul eder? Bizlere verilen değer bu mudur? Lütfen 3 Aralık Engelliler Günü’nde bize böyle iane verir gibi davranışlara müsaade etmeyiniz.
Hatırlanacağı üzere 2013 2. Atamada da sayı önce 4 bin denildi ardından 7 bin olarak düzeltilmişti.

Bu duygularla hiçbir şey için geç olmadığını ve kadro sayısının biz engellilere seçim vaadi olarak söylendiği üzere 4-5 bin olarak düzeltilmesi talimatı vermenizi saygılarımızla istirham ediyoruz.

engellilersitesi,com

4 Ara 2015

Bennur Karaburun’dan Kadrolar neden az oldu açıklaması

Engelli milletvekili Bennur Karaburun sosyal medya hesabından ekpss kadrolarının neden az olduğuna dair açıklama yaptı.

işte o açıklama:
Bilindiği üzere EKPSS 3.atamasıyla ilgili aylar süren çalışmamız sonucunda bir müjde almıştık.Sadece bununla da kalmayıp, sayının çok olmasıyla ilgili çalışmalarda yapmıştık.Ancak geldiğimiz pozisyonda açıklanan rakamlar bizleri pek memnun etmemiştir.
Dün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sn.Sema Ramazanoğlu’na memnuniyetsizliğimizi ve kontenjanlarla ilgili tekrar bir çalışma yapılması gerektiğini bildirdim.

Kendisi de konuyla ilgileneceğini eğer imkan varsa, kontenjanlarla ilgili bir gelişme olabileceğini söyledi.

Dualarınızı esirgemeyin, inşAllah hep beraber hayırlı haberler alırız…

bennur karaburun dan açıklama

engellilerdünyası.com

Hepi Topu 1950 Kadro Var ! Tercihlerinizden Emin Olun

Binlerce engelli memur adaylarının merakla beklediği ve dün de Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlana tercih kılavuzu bugün ÖSYM tarafından da yayımlandı.

Peki adaylar tercih işlemleri yaparken nelere dikkat etmeli?

TERCİHLERİNİZDEN EMİN OLUN ?

Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2014-EKPSS’ye girmiş veya 2014-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSS P2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacak. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41’inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacak. 2014-EKPSS puanı veya 2014-Kura başvurusu ile herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edemez. Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde adaya ait kayıt bilgilerinde yer alıyor. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebilir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini, 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nde ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinde güncelleyebilecekler.

EKPSS Tercih İşlemleri ile ilgili adaylar tarafından iletişim adreslerimize gönderilen bazı soruları sizler için derledik.

Soru 1: Kuralar nasıl gerçekleştirilir?

Noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

Soru 2: Kura ile yerleştirme nasıl yapılmaktadır?

• Adaylar, Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun koşulların bulunduğu kadrolar için tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme talebinde bulunabilir.

• Tercih edilen kadrolara birden fazla istekli olması halinde istekliler arasında kura çekilerek ilgili kadrolara yerleştirilecek adaylar tespit edilir.

• Adaylar, Tercih Kılavuzuna göre belirledikleri tercihleri dışında, tercih edilmeyen münhal kadrolara genel kurayla yerleştirilme talebinde de bulunabilir.

• Adaylar, Tercih Kılavuzunda belirtilen tarihte; eğitim durumuna ve engel grubuna ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilir.

• Yerleştirmede adayların Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

Soru 3 : Engel durumu dolayısıyla sınav esnasında refakatçi sağlanmakta mıdır?

EKPSS’de istekleri halinde engellilere engel grubuna uygun refakatçi temin edilir.

Soru : 4 EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

Soru 5 : Son sınıf öğrencisi engelli kişi EKPSS'den atanabilir mi?

Yerleştirme başvurularının son tarihi itibariyle mezun olacak kişilerin ataması yapılmaktadır.

Soru 6 : EKPSS kılavuzunda hangi bilgiler yer almaktadır?

EKPSS Kılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve engel grupları itibarıyla sınav konuları, Sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır.

Soru 7 : Başvuru belgesinde hangi bilgiler bulunmaktadır?

Ayrıntılı kimlik bilgileri, eğitim durumuna göre program adları, engel grubuna ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte hazırlanır.

Soru 8 : EKPSS atamaları neye göre belirlenmektedir?

EKPSS, kurum ve kuruluşların engelli kontenjan açığı bulunduğu sürece, Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan diğer sınavlardan ayrı zamanlı olarak yapılır. Bu sınav, başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi olarak gerçekleştirilir.

Soru 9 : EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?

EKPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

Soru 10 : Engelli kadrosunda Açık kadrosu bulunan kamu kurumlarının yükümlülüğü var mıdır?

Kurumlar, hizmet gereklerine göre engellilere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorundadır.

Soru 11: Engelli kadrolarının dolu olması halinde kadrolar nasıl açılır?

Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. engelli personelin istihdam edileceği birimler, ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir.

Soru 12 : Nitelik-Kod Kılavuzu nedir?

Nitelik-Kod Kılavuzunda, engelli alımı yapılacak kadrolara ilişkin olarak eğitim durumuna göre program adları, cinsiyet ile bonservis, sertifika ve benzeri belge ve özel şartlar yer alır.

Soru 13 : Yayımlanan tercih kılavuzunda yerleştirme hakkında neler yer almaktadır?

Yerleştirme bakımından; tercihlerin alınması, yerleştirmenin yapılması, yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim durumu ve engel grubu itibarıyla koşulları belirlenmiş münhal kadrolarının unvanı ve sayısı, bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler Tercih Kılavuzunda yer alır.

Soru 14: EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılmaktadır?

Adaylar, kadrolara; eğitim durumları ve engel gruplarına ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, EKPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.

Soru 15 : Aynı puanı alan adayların yerleştirmesi nasıl yapılmaktadır?

Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Soru 16 : Kura ile yerleştirme sonuçları bildirimi nasıl yapılır?

Yerleştirme sonuçları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerleştirilen adaylara bildirilir

Soru 17 : Atanmış kişiler tekrar atanması için süre var mıdır?

EKPSS atamalarında herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, iki yıl geçmedikçe tekrar yerleştirilemez.

Soru 18 : Yerleştirmesi yapılan kişilere kurum tarafından mülakat veya sınav yapılmakta mıdır?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

soru 19 : Kimlerin ataması yapılmaktadır?

Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Soru 20 : EKPSS 'de yüksek puan alanların yerleşme hakkın var mıdır?

EKPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez.

Soru 21 : Yerleştirmelere hangi durumlarda itiraz edilememektedir?

Yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilenler ile kura usulüne göre genel yerleştirme talep edenlerden yerleştirilmesi yapılan adaylar, bu durumdan dolayı başka bir hak iddia edemez.

Soru 22: Atanan engelliler için iş yerinde düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.

Soru 23 : Yerleştirilen engelliler hangi işlerde çalıştırılır?

• Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.

• Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engelliler, engel durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. engelliler, engelliliklerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz

Soru 24 : Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü hangi kurumun denetimi altındadır?

Engelli kadrolarının takip ve denetimi Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 25 : EKPSS dışında engelli atamaları nasıl yapılmaktadır?

EKPSS dışındaki personel alımı usullerine göre Devlet memuru kadrolarına atanmalarında veya yerleştirilmelerinde genel hükümler uygulanır.

engellilersitesi.com

Diyanet İşleri, görevde yükselme sınavı açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Görevde Yükselme Sınavı'yla 750 kişi alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nı (MBSTS) esas alarak, görevde yükselme yoluyla 750 personel alacak..

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan uzman vaiz, Kur'an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar BaşkanlıkçaBULUNDUĞU YERUNVANISINIFIADEDİ
Taşra TeşkilatıUzman VaizD.H.S.100
Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi100
Uzman İmam-Hatip500
Baş Müezzin50
TOPLAM750

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak niteliği taşımak.

B) Özel Şartlar

1- Uzman Vaizlik için;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

2- Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil Kur'an kursu öğreticisi olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

c) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

d) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

e) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

f) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

3- Uzman İmam-Hatiplik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil imam-hatip olarak 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

b) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

4- Baş Müezzinlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylardan Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 07.12.2015 (saat 08:30)-18.12.2015 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileri tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Uzman Vaizlik için;

1. T.C kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

2- Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

1. T.C. kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

4. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

3- Uzman İmam-Hatiplik için;

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanında yüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.

4- Baş Müezzinlik için;

1. T.C. kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi

4. Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları

kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime

teslim edilecektir.

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini https://ikys.divanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

2. Adaylar sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

2. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3. MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

4. Sözlü Sınav Konuları;

a) Uzman Vaiz için;

1) Kur'an-ı Kerim (Kıraat, anlam ve tefsir), (30 puan)

2) Arapça, (30 puan)

3) Dini bilgiler ( hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, (30 puan)

5) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat. (10 puan)

b) Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatip için;

1) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3) Hitabet. (10 puan)

c) Baş müezzin için;

1) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3) Ezan, ikamet. (10 puan)

5. Uzman vaiz, Kur'an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzinlik için sözlü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen "Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile "Uzman Vaiz, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Uzman İmam-Hatip ve Baş Müezzinlik Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

VII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Sayfa 3 / 4

2. İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

3. Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde, MBSTS puanı yüksek olana, MBSTS puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet sürelerinin de eşit olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

VIII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını https://ikvs.divanet.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

X- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adavdan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

XI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Telefon :

Fax :

E-mail :

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.memurlar.net

EKPSS tercih robotu yayınlandı

Kura ile atananlar hariç tüm kadrolar için EKPSS robotu
EKPSS için tercihler bugün başladı. Adaylar tercihlerini 14 Aralık 2015 tarihine kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilir.

Başvuru için ortaöğretim mezunları için EKPSSP1, ön lisans mezunları için EKPSSP2, lisans mezunları için EKPSSP3 puanının alınmış olması ve Kura Usulü ile yapılacak yerleştirmede ise tercih yapılabilmek için ÖSYM'ye başvuru yapılmış olması gerekiyor.

İlkokul/ilköğretim/ortaokul eğitim seviyesinden 210, Ortaöğretim(lise) eğitim seviyesinden bin 549, Önlisans eğitim seviyesinden 126, Lisans eğitim seviyesinden 65 adet olmak üzere, toplam bin 950 adet kadro için atama yapılacak.

Memurlar.net olarak Kura ile atanacaklar hariç, diğer bütün kadroların yer aldığı EKPSS robotunu hazırladık. Robota ulaşmak için TIKLAYINIZ.

www.memurlar.net

2015/2 EKPSS Tercih Kılavuzunu Yayımladı

ÖSYM, 2015/2 EKPSS Tercih Kılavuzunu Yayımladı
DUYURU
(4 Aralık 2015 )
2015/2 EKPSS/KURA İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar tercihlerini 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. ÖSYM internet adresinden (www.osym.gov.tr)  tercih gönderme işlemleri 11 Aralık 2015 günü, saat 23.59’da sona erecektir.
Bu amaçla hazırlanan 2015/2 EKPSS/KURA İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almaktadır. Adaylar, 2015/2 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.2015/2 EKPSS/KURA İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemleri için tercih yapacak adayların bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2014-EKPSS’ye girmiş veya 2014-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSS P2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır.
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.
2014-EKPSS puanı veya 2014-Kura başvurusu ile herhangi bir kadroya Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edemezler.
Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini, 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde,ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezlerinde güncelleyebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
engellilerdunyasi.com

2015/2 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ  KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır. 1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2014-EKPSS’ye girmiş veya 2014-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir. 1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır. 1.5 2014-EKPSS puanı veya 2014-Kura başvurusu ile herhangi bir kadroya Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edemezler. Bu yerleştirmede EKPSS/Kura ile yerleştirilen adaylar aynı sınav sonucu/kura başvurusu ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar.
2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1 Adayların Dikkatine! İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir. 2.2. Başvuru Genel Şartları İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir: 1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.). 2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.). 3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. 6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak. 7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak. 2 2.3 Başvuru Özel Şartları Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını”, tercihlerin son günü itibarıyla taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 1) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. 2) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. 3) Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla alan/dal/bölüm veya program belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir. 4) Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir. 5) Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, büro yönetimi ve sekreterlik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 6) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan tekrar atanamayacakları öngörüldüğünden, bu niteliği haiz adayların tercihleri arasında bahsi geçen kurumlara yer vermemesi gerekmektedir. Bu durumda olanların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. 7) İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir. 8) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerinde engelli adayların başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınacak olup, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış ise iptal edileceği, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 9) Halen memur statüsünde çalışanlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; “Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmüne uygun olarak tercihte bulanabileceklerdir. 10) Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, KPSS’ye ön lisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır. (Hem lisans hem de ön lisansta aynı isimle yer alan İşletme, Maliye, Hemşirelik gibi lisans programınlarından ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, ÖSYM sistemine kendilerini ön lisans İşletme, Maliye, Hemşirelik olarak değil, 9006-ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI” olarak kaydetmeleri ve “3001- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.” niteliği aranan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle 3 ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
4.1 Adaylar tercihlerini 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Aralık 2015 günü, saat 23.59’da sona erecektir. 4.2 Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir. 4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. DİKKAT: Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 4.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “TERCİHLER” alanından EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları, başkaları ile paylaşmamaları gerekmektedir. 4.6 EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan/dal tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki 4 tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ EKPSS/Kura Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini, 4-11 Aralık 2015 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezlerinde güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezlerine giderken mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra belge görevli tarafından teslim alınacaktır. (Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge görevliler tarafından teslim alınacağından adaylar bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı örnek belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır. Belgelerin asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.) ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki Başvuru Merkezleri eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır. Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen, eğitim bilgilerini gösterir belgeler işleme alınmayacaktır. Sadece bu merkezler tarafından yapılacak değişiklikler tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır. Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için adaylar tarafından tercihlerin yeniden bildirilmesi işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. 27 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2014-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların başvurudaki ortaöğretimdeki alan/dal bilgileri MEB e-okul sistemine uyumlu olabilmesi amacıyla “Alan/Dal Dönüşüm Tablosu” doğrultusunda yeniden düzenlenerek başvuru ekranına yansıtılmıştır. Adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri ve varsa düzeltmeleri tercih süresi içinde yaptırmaları gerekmektedir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu değişikliklerin yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçeler/diploma, mezuniyet vb. öğrenim belgeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. MEB e-okul sisteminden elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler MEB e-okul sisteminden değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına yansıtılır. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.”, “KKTC” ve/veya “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” olarak kayıtlı olan adaylar, EKPSS/Kura’da tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar, EKPSS/Kura’da tercih yapamazlar. 5 DİKKAT: 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU’nun 2.1. BAŞVURU KOŞULLARI maddesi içerisinde yer alan “EKPSS/Kuraya, ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.” hükmü gereği 2014 EKPSS'de; * ortaöğretim düzeyinde sınava giren; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans/lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2014-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde bir ön lisans veya bir lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar), * ön lisans düzeyinde sınava giren; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar), * kura ile yerleştirme için başvuru yapan ancak, 7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde almış olduğu ortaöğretim, ön lisans, lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2014-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 7 Mart 2014 tarihi ve öncesinde bir ortaöğretim kurumundan, bir ön lisans programından veya bir lisans programından mezun olan adaylar) bu tercih işlemlerinde tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

5. EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI 5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

6. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır. 6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. 6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir. 6.5 2014-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar, Tablo-1’den tercih yapamazlar.

7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla 6 internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA
EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında " Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın; 1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, 3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, 5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen adaylar ise (bir kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil) yeni bir EKPSS/kura için yapılacak başvuruya kadar yerleştirme işlemine alınmazlar.

9. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
EKPSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.