31 Eki 2015

2015 Yılı Engelli Hakları !

Gerek parasal, gerek vergisel haklar konusunda devletin engellilere tanıdığı bir çok hak bulunmaktadır. Bu haklara genel anlamda engelli hakları dense de tüm engelli haklarından herkes eşit şekilde faydalanamıyor. Her engelli hakkında faydalanmak için o hakka ilişkin şart ve koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Güncel bilgi olması açısından sizler için 2015 yılı engelli haklarını derleyip toparlamaya çalıştık

GÜNCEL ENGELLİ HAKLARI

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA YASAL DAYANAKLARIMIZ

Anayasanın 10 Maddesine ilave edilen (2010 yılı referandumunda ) cümlede pozitif ayrımcılık gereği ”engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı” ifadesi yer alır.

Anayasanın 42. maddesi 8. fıkrası; “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”.

Anayasanın 49. maddesi; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.”

Anayasanın 50. maddesi 2. fıkrası;” Bedenî veya ruhî yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar”.

Anayasa 70. madde; “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir” .

Anayasa 70.Madde 2. fıkra; “Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.”

5378 Sayılı Engelliler Yasası Madde 15;” Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez.Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.”

Engelli hakları konusundaki taleplerimizin yasal dayanaklarını Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinden. Anayasa ve 5378 Sayılı Engelliler Yasasında yer alır.

Engelli çalışanlar hakkında 2014 EPSS Yönetmeliğinde aşağıdaki hükümler yer alır:

MADDE 16 ? (1) Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır

(2) Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz.

MADDE 10-(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir.

ENGELLİ HAKLARI

1-SU İNDİRİMİ:Her belediye bu indirimi uygulamak zorundadır.Ankara’da 18 yaşını dolduranlar için indirim oranı %50’dir.

NOT:Yaş sınırının kaldırılması taleplerimiz arasındadır.

2-DİGİTÜRK İNDİRİMİ:%40 ve üzeri engellilere % 50 indirimlidir.Bu hakkı kendi evinizde kullanmıyorsanız istediğiniz bir kişinin bu indirimi kullanmasını sağlayabilirsiniz.

3-ŞEHİR İÇİ ULAŞIM:Belediye otobüslerinden %40 ve üzeri engel oranına sahip olanlar ücretsiz,’’ağır engelli’’ibareli raporu olanlara kendisi ile birlikte olan bir refakatçi de ücretsiz yararlanır.

4-EKPSS ‘YE GİRME HAKKI:%40 ve üzeri tüm engellilerin sınava girme hakkı vardır.

EKPSS 27 Nisan 2014 Pazar günü yapılacaktır.

5-GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ: %40 ve üzeri tüm engelli çalışan ve engelli çocuğu olan çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır.Serbest çalışanlar da bu hakkı kullanır.

NOT:Vasisi olmak,aynı hanede oturmak ve bakmakla yükümlü olunmak şartı ile engelli kardeşi olanların da bu haktan yararlanması talebimizdir.

6-TÜRK TELEKOM SOSYAL TARİFE: Türk Telekom Sosyal Tarife

(sabit ücret 12 lira +3000 dakika şehir içi).

7-TTNET:Fiber İnternet dahil yaş sınırı olmaksızın %25 indirimli.

8- UYDUNET ve TÜRKCELL SÜPERONLINE:Bu hizmetlerde de indirim mevcuttur.

9-ERKEN EMEKLİLİK:%40 ve üzeri çalışan engellilere (kamu personeli ve özel sektörde çalışanlar) erken emeklilik hakkı verilmiştir.

10-EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ:200 metrekareyi geçmemek şartı ile tek evde emlak vergisi muafiyeti vardır.Evin engelli bireyin üzerinde olması gereklidir.

NOT:Kredi çekerek ev sahibi olan engelli çocuğu olanlara da bu muafiyetin sağlanması talebimizdir.

11-ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERDE İNDİRİM:%40 ve üzeri engelliler için %30 indirim mevcuttur.İnternetten bilet alımlarında indirimli bilet alınamıyor.Bu konuda gerekli önlemlerin alınması için talep oluşturacağız.Bazı otobüs firmaları bilet alımında ”bir otobüste bir engelli için indirim yapıldığını ,diğerleri için indirim yapamayacaklarını”söyleyebilirler.

Ulaştırma Bakanlığından alınan bilgi sonucu şu şekildedir:”Bu durumu yaşayan engelli vatandaşlarımız terminal içinde zabıta,güvenlik görevlisi,terminal dışında emniyet mensuplarının yardımını alarak engelli kontenjanı uygulayan firma hakkında tutanak tutulması ve bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.”

12-THY İNDİRİMİ:%40 ve üzeri engelliler için%25 indirim mevcuttur.Ancak ekonomik bilet alanlar,internetten bilet alanlar bu indirimden yararlanamıyor.Bu konuda gerekli önlemlerin alınması için talep oluşturacağız.

tekerlekli sandalyede olanlar tek başlarına seyahat etme özgürlüğüne sahip değillerdir.Ayrıca görme ve işitme engellinin ikisine birden sahip olanlar da tek başına seyahat edemezler.Bu kişilerin yanında mutlaka refakatçi bulunmalıdır.

13-MUAYENEDE ÖNCELİK:Tüm hastanelerde muayene sırasında öncelik hakkı vardır.

14-DEVLET TİYATROLARINDA İNDİRİM:Ücretsiz izleme hakkı vardır.Engelli Tiyatroları Kültür Bakanlığı’ndan maddi destek almaktadır.Bazı özel tiyatrolarda ve sinemalarda indirim mevcuttur.

15-MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE İNDİRİM:%40 ve üzeri engellilere giriş ücretsizdir.Özel işletilen müze ve tarihi yerlerde indirim hakkını vermeyebilirler.

16-ÖTV VE MTV MUAFETİ: % 90 ve üzeri engelliler için ÖTV ve MTV muafiyetli yeni araç alma hakları vardır.

Kendisi H sınıfı ehliyet sahibi olup ”özel donanımlı araç kullanabilir ” ibareli sağlık kurul kararı alanlar da engel oranına bakılmaksızın(engel oranı %90’ın altında olması halinde. Bakınız http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beya…rgirehberi.pdf)

sol ayak veya sol bacak engeli bulunanlar otomatik vitesli araç,sağ ayak veya sağ bacak engeli olanlar otomatik vitesli araçlara engellerine uygun hareket ettirici tadilatlar yaptırarak ÖTV ve MTV muafiyetli araç alabilirler.

Ayrıca bu kişiler özel tertibatlı engelli aracı (%90 ve üzeri engelli olup yakını tarafından araç kullanılacak ise engelli kişinin ortopedik engelli olması şartı ile)ithali ile yurt dışından araç getirtebilirler.

İşitme engelliler bu haktan yararlanamazlar.Ancak araçlarının arkasına işitme engelli işareti sticker takmalıdırlar.

ÖTV indirimli araç alımlarında KDV indirimine özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

17-ENGELLİ PARK YERLERİ:Engelli araç park kartı ile engelli araç park yerlerine araç park edebilirsiniz.Ayrıca otobanlarda 15 dakikaya kadar aracınızı yol kenarına çekebilirsiniz.

ÖTV indirimli aracınız için evinizin önüne PARK YERİ yaptırabilirsiniz.Bunun için belediyeye müracaat etmelisiniz.(Sağlık raporu,nüfus kağıdı ve ruhsat fotokopisi ile başvurunuz)

18- TCDD İNDİRİM:Şehir içi ve şehir dışı seferlerinde %40 ve üzeri engellilere %50 indirimli ulaşım imkanı veriyor.Ağır engelliler için bir refakatçisi de %50 indirimli ulaşımdan yararlanır.

Not:2 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasa gereği TCDD nin %40 ve üzeri engellilere şehir içi ve şehir dışı uygulayacağı ÜCRETSİZ ULAŞIM hakkındaki uygulama ilgili bakanlıkların hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecektir.Bu yasaya göre ağır engelli bireyin yanındaki bir refakatçisi de ücretsiz seyahat edebilecektir.

19-HASTA ALT BEZİ:2 yaşını dolduran çocuklar için 2 yıllık tek doktor imzalı raporla aylık 120 adet bez ödeneği alınmaktadır.

20-CEP TELEFONU HİZMETLERİNDE İNDİRİM: Türkcell ,Telsim ve Vodafon da engellilere özel tarifeler mevcuttur.

21-ONSEKİZ YAŞ ÜSTÜ ENGELLİLİK MAAŞI: Yaşı 18’in üstünde olan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, herhangi bir geliri bulunmayan kişilerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca muhtaç olduklarına karar verilenlere, muhtaçlık hali devam ettiği sürece, 4860 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamış engellilerden, talep etmesine rağmen, Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olanlar için de 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Nafaka bağlanmış ya da bağlanacak olan kişiler, bu düzenlemenin kapsamı dışında olacak.Hane geliri kişi başına asgari ücretin üçte biri oranında düşmelidir.(255 lira)

22-ONSEKİZ YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI MAAŞI: 18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, geliri, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte 1’inden daha az olanlara, 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır.Asgari ücretin üçte biri 2014 yılı ilk yarısı için 255 liradır.

23-ÜNİVERSİTEDE ENGELLİ ÖĞRENCİLER: Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ilk yıllarında Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmalıdır.Engelli öğrencilere üniversite girişlerinde ek puan verilir.Bazı üniversitelerde engelli öğrencilere indirim uygulanmaktadır.Açık Öğretim Fakültesinde ise hiç bir ücret ödenmemektedir.Açık Öğretim Fakültesini mezun olmaları gereken sürede bitiremeyenler öğrenci harcında engel oranlarında indirim yapılarak ödeme yapılmaktadır.

Üstün yetenekli öğrencilerin YÖK tarafından değerlendirilmesi sonucu uygun görülmesi halinde YGS ye girmeden Güzel Sanatlar Bölümlerine kayıt olabilmeleri hakkı getirilmiştir.Bu nedenle Otizmli üstün yetenekli çocuklar da bu haktan yararlanabileceklerdir.

24-EVDE BAKIM MAAŞI: Ağır engelli olup yasaya göre uygun şartları taşıyan engelli çocuk annelerine ”evde bakım ücreti”ödenir.Kişi başına düşecek gelir 2024 yılı ilk yarısı için 510 liradır.Bu miktar asgari ücretin üçte ikisidir.

Hane içinde birden fazla bakıma muhtaç engelli var ise birinci engelliden sonraki engelli iki kişi sayılır.(1 Temmuz 2014’tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

NOT:Evde bakım maaşı alanların sigortalanması ile ilgili çalışma devam etmektedir.

25-ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLARA NÖBET MUAFİYETİ: Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve mesai muafiyeti vardır.

Bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara günlük bakım izni konusunda kolaylık tanınması sağlanmıştır.(Başbakanlık Genelgesi 30 Kasım 2010)

TSK da görev yapıp bakıma muhtaç engelli çocuğu olan muvazzaf asker ve sivil çalışanlara Haziran 2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile nöbet muafiyeti hakkı tanınmıştır.

NOT:Günlük eğitim ve bakım izninin ENGELLİ BİREYLER YASASINA dahil edilmesi talebimizdir.

26-ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNNELERE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI:”Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan annelerin ” yasanın yürürlüğe girdiği 28 Eylül 2008 ‘den sonraki kalan sigortalılık sürelerinden dörtte bir oranında indirim yapılır.Bu haktan Bağ-Kur,SSK,Emekli Sandığı,Tarım İşçileri ve İsteğe Bağlı Sigortalı olan anneler yararlanır.

NOT:Söz konusu hakkın babalara ve vasisi olmak,aynı hanede yaşamak şartı ile engelli kardeşi olanlara da tanınması taleplerimiz arasındadır.

27-ÖZEL EĞİTİM HAKKI: Alınan raporla özel eğitim alması gerektiği belirtilen engelli çocuk için (engel oranı en az %20 olmalı)Rehberlik Araştırma Merkezlerinin değerlendirmesi sonucu Özel Eğitim imkanlarından yararlanır.Bu durumda devletin ödeyeceği miktar en fazla …. liradır.

NOT:Anayasa ,BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve 5378 Sayılı Engelliler Yasasında engelli bireylerin ömür boyu eğitimi garanti alınmışken çıkarılan yönetmeliklerle gerek eğitim programının bitmesi gerekse yaş sınırlaması gibi şartlarla eğitimin sonlandırılması konusunda çocuklarımızın haklarının korunması için TBMM Dilekçe Komisyonuna dilekçe verilmiştir.

28-YETİM AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI ALANLAR: Aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen çocuklardan yetim aylığı alanların geliri, engelli olması nedeniyle ödenecek aylıktan daha düşük ise aradaki fark Hazine tarafından kapatılacaktır.

29-TAYİN HAKKI: Bakmakla yükümlü olunan kişinin durumu sağlık kurullarınca belirtildikten sonra kamu personeli olan anne ,baba ve kardeşler (vasi olmak şartı var)için atamaya esas karar oluşturur.

NOT:Çalışmaları devam eden Torba Yasada ‘’kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından engelli olan çalışana atama taleplerinde özel ve ayrık düzenleme yapılır’’ ifadesi yer almaktadır.Bir sefere mahsus istediği yere atama isteklerine yönelik talebimizin değerlendirilip değerlendirilmediği ilgili yasanın onaylanmasından sonra görebileceğiz.

30-ENGELLİ MEMURUN NÖBET DURUMU:Engelli memura kendi isteği dışında gece nöbet ve fazla mesai hizmeti yaptırılamaz.

31-BAYİİLİKLER: En az 1 yıllık vergi mükellefliği bulunan %40 ve üzerinde sağlık kurulu raporu olan her engelli birey milli piyango genel müdürlüğü tarafından verilen sayısal loto bayiliklerini alabilir.

32-REFAKAT İZNİ: Şubat 2011 ‘de çıkan Torba Kanunda yer alan refakat izninden ”bir kişinin sürekli bakımına muhtaçtır ”ibareli sağlık kurul kararı ile engelli çocuğu olan memurlar da yararlanır.Bu sağlık kurul raporları sürekli kullandığımız sağlık raporlarından farklıdır ve salt izin amaçlı doktorun uygun gördüğü hallerde çıkarılabilmektedir.Çocuğunuzun bakıma muhtaçlığının olduğu hallerde doktor tarafından ”bir kişinin refakatlı bakımına muhtaç olduğu ” hakkında sağlık raporu verilirse yararlanılır.Refakat izninde 3 aylık ücretli izin kullanabilir.Gereği halinde bir kat uzatılabilir ve bu izin amir inisiyatifine bırakılmamıştır.Sağlık kurulu kararı çıktığı gün izin başlar.

Muvazzaf askeri personel için de refakatçi izni uygulaması Temmuz 2012’de 3 ay ile sınırlandırılmış, bu iznin devamında 6ay aylıksız izin hakkı verilmiştir.(29 Ağustos 2013 tarihli Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)

33-ENGELLİ MEMURUN İZİN HAKKI:

T.C.Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 03 Aralık 2002 tarihinde yayımladığı B.02.0.PPG.0.12-320-20515 sayılı 2002/58 nolu Genelgesi

3.Madde ‘’Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır. ’’

Devlet Memurları Kanununda ilgili maddeler.

Günlük çalışma saatlerinin tespiti:

Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. (1)

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/104 md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti:

Madde 101 – (Değişik: 132/2011-6111/105 md.)

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

34-SENELİK İZİN KULLANMA HAKKI: GnKur.Bşk.lığının 29 Nisan 2010 tarihli ‘’Engelli Yakını Olan Personel’’ konulu emrinde ‘’Engelli yakını olan personelin amirlerin inisiyatifi ile yıllık ve mazeret izinlerini parçalara bölerek,diledikleri tarihlerde kullanmaları gibi hususlarda kolaylıklar sağlanabileceği’’ bildirilmiştir.

35-HASTALIK İZNİ:TBMM de kabul edilen madde ‘’evli olmaması şartı ile %70 ve üzeri engelli çocuğu olan memurlara hastalık raporu ile belgelendirmeleri halinde 10 güne kadar mazeret izni (bölümler halinde ya da tamamı alınabilir,anne ve baba memur ise bir kişi tarafından kullanılır) verilir. Bu madde 657,926,211 Sayılı ve Uzman Erbaş Kanununa tarafımdan yapılan talep sonucunda ilave edilmiş ve yaş sınırı kaldırılmıştır.

Bu maddenin yeni torba yasada yer alması beklenmektedir.(Mart 2014)

36-SAĞLIK RAPOR ALIM ÜCRETİ: Engelli sağlık rapor alımı Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde ücretsizdir.Mart 2013 Sağlık Uygulama Tebliği ile diğer hastanelerde alınan engelli sağlık raporları eğer ilk kez alınıyorsa ücretsiz ancak yenilenen raporlar ücretli hale getirildi.Rapor esnasında yapılan her türlü işlem,test vb. ücretlidir.

NOT:Rapor alımı daha Mart 2013 tarihine dek ücretsiz iken yayınlanan SUT ile ücretli hale getirilmiştir.Bu konuda(var olan hakkın korunması adına)TBMM Dilekçe Komisyonunda dilekçemiz vardır.

NOT:TBMM Dilekçe Komisyonuna verdiğimiz dilekçe de askeri hastanelerden atamaya esas sağlık raporu almak zorunda kalan askeri personelin mağduriyetinden bahsetmiştik.Bu konuda aldığımız sonuç:Artık GATA ‘da sağlık rapor alım işlemleri(siviller de dahil)ücretsizdir.

37-İSTİHDAM: Elli ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör şirketlerinde en az %3 engelli personel çalıştırılmaktadır. Bu personelin sigorta priminin tamamı, %3'lük yasal kotasının üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli personele ait sigorta primlerinin de tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

38-TOKİ: TOKİ kampanyalarında uygun şartları taşıyan engellilere öncelikle ”engellilere ait kuraya katılma ”hakkı verilir.Bu kurada kendilerine ev çıkmayanlar ikinci olarak genel kuraya katılma hakları da vardır

39- OTURULAN KONUTTA DÜZENLEME YAPILMASI:Oturulan Konutta Engellilere Uygun Düzenlemeler Yaptırılabilir.

Kat mülkiyeti yasasına tabi olan apartman, site vb. konutlarda yaşayan kişiler getirilen yasal düzenleme ile engeline uygun düzenleme yaptırma olanağına sahip olmuşlardır. 5378 sayılı Yasanın 19. maddesinde;

“Madde 19- 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiştir.

Ayrıca Yasa hükmünde sözü edilen komisyonun kuruluş ve çalışma usülleri ile ilgili “Yapılarda Engellilerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

40-ENGELLİ SPORCULAR: Engellilerin profesyonel olarak spor yapmaları için Devlet Bakanlığına bağlı Engelliler Spor Federasyonu vardır.Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda madalya alan engelli bireylere YGS olmadan Yüksek Öğrenime yerleşme hakkı verilmiştir.(2013 Aralık)

41-İŞİTME ENGELLİLER:İşitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler .Ayrıca işitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde gündüzlü ve yatılı eğitim hizmeti verilmektedir.

42- ÇALIŞAN ENGELLİLER: Engellilerin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında engelli vatandaşlarımız işten çıkartılamaz .Engelli bireylerin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşları özelleştirme kapsamındaysa kapatma, tasfiye dışında engelli çalışanları işten çıkaramazlar. Kapatma veya tasfiye halinde işine son verilen engelli vatandaşlar ildeki Türkiye İş Kurumuna başvurmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı, kurumun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenmektedir.

Engelliler engelliliklerini artırıcı işlerde çalıştırılamazlar.İşveren iş yerinde engelli çalışanın engeline uygun önlemler almak zorundadır.

43-ARAÇ MUAYENE: Araç muayene istasyonlarında engellilere öncelik hakkı vardır.(ÖTV indirimli alınan araçlar için)

44-ENGELLİ SEÇMENLER: Seçimlerde oy kullanacak engelliler için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.Seçim kurulları oy kullanım alanlarını oy kullanan engelli vatandaşlar için uygun hale getirmek zorundadır.

45-ÜCRETSİZ ULAŞIM(ÖZEL EĞİTİM İÇİN): Özel eğitime devamlılığın sağlanması ve zorluk yaşanmaması için kurumlar engelli çocuklara ücretsiz taşıma olanağı sağlamak zorundadırlar.

NOT:Bu konuda Torba Yasada bir düzenleme yapılması beklenmektedir.

45-MESLEK EDİNDİRME: Halk eğitim merkezleri, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB gibi kamu kurumlarında engellilere özel meslek edindirme kursları açılmakta, bu kursları bitiren engellilere iş yerleştirmelerde öncelik tanınmaktadır.

46-ENGELLİ MAAŞLARI VE HACİZ: Engelli bireyin aldığı sosyal yardım kapsamındaki maaşlar(2022 yasası gereği bağlanan ve evde bakım maaşları)haczedilemez.

47-DENİZ YOLLARI ULAŞIM: Deniz yolları şehir içi ve şehir dışı ulaşımda %40 ve üzeri engellilere indirimli tarife uygulanmaktadır.%40 ve üzeri engellilere ücretsiz seyahat hakkının uygulama usulleri ilgili bakanlıkların çıkaracakları yönetmelikle belirlenecektir.Buna göre ağır engelli bireyin yanındaki bir refakatçisi de ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.

48-ENGELLİ KİMLİK KARTI: Tüm bu haklardan yararlanmak için ”engelli kimlik kartı ”beyanı yeterlidir. Daha önceden ‘’Özürlüler İdaresi Başkanlığı’’ibareli kimlik kartı alanların kartlarını ‘’Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’’ibareli kart ile değiştirmek için müracaat etmeleri gerekmektedir.Ayrıca yakın zamanda ağır engellilerin engelli kimlik kartlarında ‘’REFAKATLİ’’ ibaresi yer alacağı açıklaması Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılmıştır.Bu konuda henüz duyuru yapılmamıştır.Bu nedenle ağır engelli olanların kart yenileme işlemi için bu duyuruyu beklemeleri yerinde olacaktır.

Bu kart için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat gerekir.

Ankara’da Ulus Anafartalar Caddesinde eski Adliye Binası yanındadır.

Engelli raporu(aslı ve fotokopisi ile),nüfus cüzdanı ve bir resim ile müracaat ediniz.

49-ENGELLİ SORUNLARI DANIŞMA:Tüm bu haklar konularında Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı’ndan da yönlendirme alınabilir.

50-FİZİK TEDAVİ SEANSLARI:Uygun rapor alındığında engelli bireyin durumuna göre devlet hastanelerinde fizik tedavi alınabilir.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

4.5.4.F-1- Sağlık raporlarının düzenlenmesi (1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kuruma fatura edilebilmesi için; a) 30 seansa kadar (30. seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince, b) SUT eki “Bölge/Seans Kontrolüne Tabi Olmayan Tanı Listesi” nde (EK-9/B) yer alan tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için; 1- 31-60 seansa kadar (60. seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayaktan tedavilerde resmi sağlık kurulunca), 2- 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca, sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

51-YGS TABAN PUAN:Engellilere YGS taban puanı 100 puan olarak belirlendi.(20 Aralık 2013 YÖK açıklaması)

52-ORTA ÖĞRETİMDE ORTAK SINAVLARDAN MUAFİYET:Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip engelli öğrenciler ortak sınavlardan muaftır.Görme engelliler ve az görenler için sınav süresine ek süre verilir.

NOT:Otizmli öğrencilerin de ortak sınavlardan muaf tutulmaları taleplerimiz arasındadır.Bu çocukların sınava girip girmeyecekleri kararının BEP ve ailenin görüşleri alınarak verilmesi gerekmektedir.

53-MUHTAÇ AYLIĞI:Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” Vakıflar Yönetmeliği” hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

MUHTAÇ AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI:

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;

Sosyal güvencesi olmaması,

Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi,halinde muhtaç aylığı bağlanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:Muhtaç aylığı başvuru formu,Engelliler için engelini belirten sağlık kurulu raporu.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 2014 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 482,10 TL ödenmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü linkini tıklayınız.

54)ENGELLİ MEMUR VE ENGELLİ ÇOCUĞU ,BAKIMA MUHTAÇ YAKINI OLAN MEMURLARIN TAYİN HAKKI

Devlet Memurları Madde 72: “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

EK MADDE 39.- Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim

kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından

belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu

il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması

yapılır.

55)KORUMALI İŞ YERLERİ:

Zihinsel yetersizliği olan %40 ve üzeri engelli olanlar için Korumalı İşyerleri açılması konusunda yasal düzenlemeler yapılmıştır.(Şubat 2014)

Düzenleyen:Y.Hemşire Ayşe SARI

SİME-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU BAŞKANI

TSK ELELE VAKFI GATA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

engellilersitesi.com

Cumhurbaşkanlığından Engelliler İçin Açıklama !

Cumhurbaşkanlığı; muhtaç vatandaşlara yapılan yardımların bazı çevreler tarafından çarpıtıldığını ve bu yardımların örtülü ödenekle hiç bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan yardımlar konusunda yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından mahdut sayıdaki ihtiyaç sahiplerine yasal çerçevede yapılan mutat yardımların, bazı muhalefet milletvekilleri ve medya organları tarafından çarpıtılmaya çalışılmasını esefle karşılıyoruz.

Örtülü ödenekle hiçbir alakası bulunmayan söz konusu yardımlar, 2008’den bu yana Cumhurbaşkanlığı bütçesinde eğitim, sağlık, Yiyecek ve Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler başlığıyla yer almakta olan harcama kaleminden yapılmaktadır. 2015 yılı itibarıyla valiliklerden gelen bilgiler doğrultusunda toplam 600 vatandaşımıza yardım ulaştırılmıştır.

Yaşlı, engelli, dul, yetim ve şehit yakınlarından oluşan ihtiyaç sahiplerine yapılmış olan cüzi miktardaki bu nakdi yardımlara farklı anlamlar yüklenmeye kalkışılması, akıl ve izanla bağdaşmadığı gibi muhtaç vatandaşlarımızı incitmekte, toplumsal dayanışma duygusunu da zedelemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Engellilere Müjde! O Ödemeler Arttı

Yeni Sut değişiklileriyle artık sevindirici değişiklikler oldu.

Akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye ve banyo tuvalet sandalyesi gibi ürünlerin Sgk tarafından geri ödenme rakamları arttı.

Yapmanız gerekenler ve ödeme rakamları özetle şöyle;

Öncelikle raporunuzu kontrol ediniz, süresi dolmuşmu dolmuşsa yenilemeniz dolmamışsa kullanmanız gereken cihaz ile ilgili ibare şuan sizin ihtiyacınızı görüyormu. Mesela sizin akülü sandalye ihtiyacınız var raporunuzda akülü tekerlekli sandalye kullanabilir yazıyormu gibi..

Raporunuz hazırsa reçetenizi yazdırıyorsunuz heyetteki doktorlara,

Daha sonrada bağlı bulunduğunuz İl SGK ya gidiyorsunuz rapor+reçete+kimliğinizle,

İlgili memur arkadaşlar evraklarınızı kontrol edip eksiğiniz yoksa reçeteyi kaşeleyip bir takım evraklarla herhangi UBB kayıtlı ürün satmaya yetkili bir medikal firmasına yönlendiriyor sizi.Unutmayın aldığınız üründe UBB kayıtlı ürün olacak..

Daha sonrada siz reçetede yazılı ihtiyacınız olan ürünü bizin firmamız gibi Engelli ürünleri satış mağazasından kendinize uygun bir ürün alıp ödemesini yapıyorsunuz..

Siz dosyayı geri il sgk ya teslim edip 20-30 gün içinde SGK nın aldığınız ürünle ilgili geri ödeme rakamını iade alıyorsunuz.

Gelelim yeni SUT la Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınlamış olduğu Sağlık Uygulama Tebliğinde hangi şartlarda akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye vb. alınabileceği ve alacak olan engelli kişiler için yapılan ödeme rakamlarına;

ANTİDEKÜBİT OTURMA SİSTEMİ

SUT Kodu: 100075

Süre: 2 yıl

Özellikler: duyu kaybı olan ve uzun süre oturan hastalarda dekübit yaralarının oluşmasını önleyen kuru hava dolaşımlı, hücreli ya da jel oturma sistemli

Ödenecek Miktar: 1.000,00 TL

*******************************************************************

Tanımı: STANDART AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1345

Süre: 5 yıl

Özellikler: elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, elektronik akü şarj cihazlı, en az 24 ah 12 v 2 adet aküsü olan, suya dirençli, kolllukları ve ayaklıkları çıkabilen, 12 derecelik eğimi güvenli olarak çıkabilen, şasesi kalın çelikten üretilmiş, 100 kg a kadar hasta taşıma özelliğine sahip, ağırlığı 60-100 kg arasında olan, iç mekanlar için uygun olan, saatte max 6 km/h hız yapabilen,

Ödenecek Miktar: 2.500,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği:

“1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;

a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,

b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,

c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

2)Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi yada hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karşılanır.

3)Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

4) İlgili firma tarafından en az 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

5) 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. Ayrıca 11-16 (16 yaş dahil) yaş arası hastalarda da ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden Kurumca karşılanır.”

Tanımı: AKTİF TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: 100072

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma derinliği, oturma genişliği, sırt yüksekliği ve bacak uzunluğu gibi ölçülere göre kullanıcının ihtiyacı olan aksesuarlarda ilave edilerek üretilmiş, iç ve dış ortamda kullanılabilen, lastiklere 6-8 bar hava basılarak hastanın çok hızlı ve kolay hareket etmesini sağlayabilen,7-12 kg arasında ağırlığı olan,

Ödenecek Miktar: 2.250,00 TL

*******************************************************************

Tanımı: STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1342

Süre: 5 yıl

Özellikler: kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir, çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan, farklı oturma ebatları olan,

Ödenecek Miktar: 500,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

*******************************************************************

Tanımı: HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1343

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekanlarda kullanılanabilen

Ödenecek Miktar: 1.200,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi yanında, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi, veya nöroloji uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

*******************************************************************

Tanımı: PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1344

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihyiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan,okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen

Ödenecek Miktar: 1.200,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi yanında, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi, veya nöroloji uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda Kurumca bedeli karşılanır.

*******************************************************************

Tanımı: BANYO TUVALET SANDALYESİ

SUT Kodu: 100073

Süre: 5 yıl

Özellikler: banyo yapmaya elverişli, şase üzeri elektro statik boya kaplı, su sabun şampuan vs. etkilenmeyen, oturma zemini dekübiti önlemek için yumuşak olan, altında doldurma boşaltma kovası olan gerektiğinde kova yerine klozet kullanımı için arka tekerlekler 20-24 inç aralığında olan,

Ödenecek Miktar: 750,00 TL

http://www.engelliavm.com
engellilersitesi.com

30 Eki 2015

Raporluyken İl Dışına Çıkılır mı ?

Haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni verilen Devlet memurları, bu izin süresi içerisinde bulundukları yer dışına çıkmak istediklerinde, herhangi bir makamdan izin almalarına gerek olup olmadığı konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.

Yasal izin kullandıkları dönemlerde memuriyet mahalli dışına çıkmak isteyen Devlet memurlarının, bunun için de ayrıca izin almasını öngören bazı düzenlemeler söz konusu iken, yapılan değişiklikler neticesinde memurun izin almadan başka yere gitmesi mümkün hale gelmiştir.

İkamet mecburiyeti

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ve Devlet memurlarının tatillerde ikamet ettikleri il hudutları dışına çıkabilmesini yetkili amirin iznine bağlayan “ikamet mecburiyeti” düzenlemesi, 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklikle birlikte, tatillerde (yasal veya idari izin) ikamet yerinin ya da görev mahallinin dışına çıkmak isteyen memurun ayrıca izin almasına gerek kalmamıştır.

Raporlu memurun durumu

Hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen sağlık raporuna istinaden izin verilen memurlarla ilgili olarak; "Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır." şeklinde bir hüküm uygulanmaktaydı.

Hastalık izni kullanan memurun, bulunduğu yeri izinsiz terketmesini yasaklayan ve memurların çeşitli sıkıntılar yaşamasına neden olan bu düzenlemenin yer aldığı Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 29.10.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla, hastalık izni süresi içerisinde memuriyet mahallinden izinsiz ayrılmak mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca, 29.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, hastalık izni kullanan memurların bulundukları yerden ayrılmalarını izin alma ya da başka bir işlem yapma şartına bağlamamıştır.

Uygulamadaki durum

Mevcut düzenlemelerden, hastalık izni kullanmakta olan memurun, kurum veya amirinden izin almaksızın bulunduğu yer dışına çıkmasının mümkün olduğu ve izin alınmamasının herhangi bir yaptırımının da olmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak, bazı kurumların, hastalık iznini bulunduğu yer dışında geçirmek isteyen memurun, bu durumu görevli olduğu birime iletmesini ve varsa adres ve telefon bilgilerini bildirmesini istedikleri de görülebilmektedir.

engellilersitesi.com

1 Kasım Sabahı Engellilerin Seçimi Nasıl Olacak ?

1 Kasım sabahı sandığa ulaşmak bazıları için hiç kolay olmayacak. Onlar birtakım engelleri aşmak zorunda kalacak. Engelli yurttaşlarımızdan bahsediyoruz. Yaklaşık 2 milyon ortopedik engelli için oy kullanmak hiç de kolay değil...

Onlar için engeller yalnızca sokakta değil... Evde, okulda, işyerinde, ulaşımda ve seçimlerde...

Türkiye'de 2 milyon 313 bin bedensel engelli var. Bu sayının 1 milyon 964 bini seçmen. Ancak onlar için oy kullanmak o kadar da kolay değil. Merdivenler, dar asansörler, ilgisiz vatandaşların her biri onların oy kullanması için büyük bir engel.

Çoğu zaman okullara sonradan yapılan engelli rampaları da onlar için çözüm olmuyor.

Yeterli imkanların sağlanamadığı okullarda, çoğu kez oy pusulası engellilerin bulunduğu alana getiriliyor. Bu sefer de oy mahremiyeti ortadan kalkıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesindeki "Engelli formu"nu dolduran yurttaşlar için seçimlerde kolaylık sağlanıyor. Ancak pek çok engelli yurttaşın bu formadan haberi bile yok!..

engellilersitesi.com

29 Eki 2015

Partilerin Engelli Vaadleri !

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini Ankara Arena'da açıkladı. 1 Kasım genel seçimleri için seçim startını veren MHP Lideri Bahçeli engelli ve gaziler için vaatlerini belirtti.

Engellilere yönelik politikalarımızdan bazılarını şu şekilde:

Engelli kardeşlerimize işe yerleştirmede öncelik verecek, kamudaki engelli kotasının tamamına atama yapacağız.

Engelli ve engelli yakını aylığını 400 liraya; ağır engelli aylığını 600 liraya çıkaracağız.

Engellilere muhtaç aylığı bağlanmasında, engellilerin kendi gelirlerini esas alacağız.

Gazilere ve şehit yakınlarına yönelik politikalarımızdan bazıları da şu şekildedir:

Gazilerimize 3600 günde emekli olabilme hakkını vereceğiz.

Ordu ve polis vazife malullerinin özlük haklarını iyileştireceğiz, gaziler arasındaki eşitsizliği gidereceğiz.

Şeref aylığı 1400 liraya yükseltilecek ve geliri olsun olmasın muharip gazilerimizin hepsine aynı tutarda ödeyeceğiz.

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı vereceğiz.

Gazilerimiz ve çocuklarının işe yerleştirilmelerine öncelik tanıyacağız.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Engelliler İçin Engelli Yaşam Merkezi

Engelli vatandaşlarımızın bizim dönemde ne kadar büyük, devrim mahiyetinde imkanlara kavuştukları herkesin malumudur. Engelsiz bir hayat için gerekli her türlü alt yapıyı oluşturacağız. Görme ve ortopedik engelli için gerekli teknolojik çalışmalar yapacağız. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için Engelli Yaşam Merkezi kuruyoruz.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Her Alanda Var Olan Engelliler Muhtaç Aylığı Değil, “Yaşam Aylığı”

• Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, % 40 engellilik düzeyi için 400 TL, % 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam aylığı bağlayacağız.

• Bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti vereceğiz.

• Evde bakım aylığı alan yurttaşlarımızı sosyal koruma kapsamına alacağız.

• Kısa ve uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

• Özel beslenme ihtiyacı olan engellilerin beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

Engelliler İçin Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

• Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız. ,

• Engellilerin kamu kurumlarına yapacakları her başvuru için ayrı ayrı rapor alma çilesini bitireceğiz.

• Herhangi bir ölçüte bakılmaksızın tüm engelli yurttaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız.

• Engellilerin rehabilitasyonunu, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili tüm yasalara ve engellilere özel yasalara dâhil edeceğiz.

• Zihinsel engellilerin erken tanı, tedavi ve eğitimi için özel projeler geliştirecek ve uygulayacağız.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

• Tüm engellilere koşullarına uygun, çok yönlü eğitimi eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlayacağız. • Engellilerin kaynaştırıcı bir ortamda eğitim alabilmeleri için öncelikle eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını engellilere uygun hale getireceğiz.

• Engelli rehberlik merkezleri ile engellilerin kültürel ve sosyal olanaklarını artıracağız.

• Engelli spor kulüplerini malzeme ve tesisler açısından destekleyeceğiz.

Kimseye Muhtaç Olmayan Yaşlılar Kaliteli ve Çağdaş Bakım Anlayışı

• Tüm kentlerde yaşlı bakımevleri açacağız.

• Huzurevlerinin sayısını yoğun ihtiyaç duyulan bölgelerden başlayarak artıracağız.

• Evde destek ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız.

• İhtiyacı olan yaşlılar için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde evlere sıcak yemek hizmeti sunacağız. • Evde yaşlılara bakan aile üyeleri için sosyal, psikolojik ve finansal destek programları oluşturacağız. • Eğitimli ve donanımlı yaşlı bakım personeli yetiştireceğiz.

Yaşlılara Özel Sağlık Hizmetleri

• Temel sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmasına son vereceğiz.

• Önleyici sağlık hizmetleri ile erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanacağı yaşlılık (geriatri) hastaneleri açacağız.

• Göz, diş sağlığı ve genel sağlık durumunun korunması için uzman ekiplerle düzenli taramalar gerçekleştireceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

• Üç ayda bir 600 TL olarak ödenen 65 Yaş Aylığını Aile Sigortası Programı kapsamında 900 TL’ye çıkaracağız.

• Çalışmak isteyen yaşlı yurttaşlara uygun istihdam seçenekleri sunacağız.

• Yaşlı yurttaşlarımızın değişen teknolojilere uyum sağlayabilmeleri için kısa süreli ve amaca yönelik eğitim programları hazırlayacağız.

• Engellilerin diğer yurttaşlarımızla birlikte eğitim alabilmesine öncelik verecek, bunun mümkün olmadığı durumlar içinse engelli okullarını destekleyecek ve bu okulların sayılarını artıracağız.

• Zihinsel engelli ve otizmli bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını gözetecek, örgün eğitimden dışlanmalarını engelleyeceğiz.

Çalışmak İsteyen Engellilere İş Olanağı

• Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdam edilmesini sağlayacağız.

• Engelli kadrolarını ve kotalarını artıracağız.

• Engellilere yönelik etkin meslek edindirme programları geliştirecek, çalışma yaşamına uyum için rehberlik hizmeti vereceğiz.

• Engellilerin bilgi kaynaklarına tüm yurttaşlarla eşit koşullarda erişebilmesini sağlayacağız.

• İşverenlerin engelli istihdam etmeyi tercih etmesi için özel teşvikler geliştireceğiz.

Engelli Dostu İş Yeri

• Tüm iş yerlerinin fiziksel koşullarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için destek sağlayacağız.

• Korumalı İş Yerleri Yasası çıkararak engelli yurttaşlarımızın çalışma hakkını güvence altına alacağız.

• Engellilerin eşit işe eşit ücret almasını güvence altına alacağız.

Toplumun Her Alanında Erişebilirlik

• Engellilerin tüm kamu hizmetlerine ve toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde erişebilmeleri için “erişilebilirlik standartları” geliştireceğiz.

• Tüm altyapı hizmetlerini engellilere uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• Engellilerin ulaşım hakkının güvence altına alınması için “politika takip sistemi” oluşturacağız.

• Engellilere uygun yolcu taşıma hizmetlerini teşviklerle destekleyeceğiz

Engellilerin Sağlığı

• Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak, işitme engelliler için tercüman bulunduracağız.

• Engellilerin, hastanelere servis araçları ile randevulu olarak gelmesini sağlayacağız.

• Engelliler için evde fizik tedavi olanağı sunacağız.

• Engelli raporu alınması ve yenilenmesi sürecini kolaylaştıracağız.

• Engelli yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ihtiyaç duydukları yer ve ölçüde ücretsiz olarak yararlanabilmelerini temin edeceğiz.

engellilersitesi.com

Engelliler Bu Vergiden Muaf Olabilir ! İşte O Şart

200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan emekliler, dullar, yetimler, ev hanımları, işsizler ve gaziler dikkat! Emlak vergisinden muafsınız. Eğer ödemişseniz, son 5 yıllık dönemi geri alabilirsiniz...

Emlak vergisinde başta emekliler olmak üzere pek çok kesime muafiyet tanınıyor. Ancak pek çok kişi haklarını tam bilmediği için ödemeye devam ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Gündüz; emekliler, dullar, yetimler, ev hanımları, işsizler ve gazilerin eğer tek evleri varsa ve büyüklüğü 200 metrekareyi geçmiyorsa emlak vergisi ödemeyebileceğini belirterek, "Bu hak bilinmeyip ödenmişse de, son 5 yıllık dönemde yatırılan paralar geri alınabiliyor" dedi.

MUAF TUTULUYORLAR

2015 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı sonunda bitiyor. Ahmet Gündüz, mükelleflerin, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye ödeme yapabildiğini, ödenmeyen vergiler için ise her ay yüzde 1.4 gecikme cezası verildiğini kaydetti. Birçok vatandaşın devletin kendilerine sunduğu olanaktan haberdar olmadığını anlatan Gündüz, "Emlak Vergisi Kanunu'na göre, tek bir evi olup, geliri olmayan kişiler, belirli şartları taşıyorlar ise emlak vergisinden muaftır" diye konuştu. Gündüz, gelirini sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından alanların da kanun gereği vergiden muaf olduğunu ifade etti.

GAYRİMENKUL SATILMIŞSA...

Bunun dışında geliri olup da 2014 yılı itibariyle bu geliri 26 bin TL'yi aşmayanlar, kışlık evin yanında yazlık eve sahip olmayanlar, bir başka meskende hisse sahibi olmayanların da vergiden muaf olduğunu hatırlatan Gündüz, gayrimenkulün satıldığı yıla ait verginin satana, takip eden yılların vergisinin ise alana ait olduğunu, lakin satış işleminin yılın sonuna kadar belediyeye kaydettirilmesi gerektiğini belirtti.

NASIL GERİ ALINIR?

Ahmet Gündüz, emlak vergisinden muaf olan mükelleflerin, geçmişte fazladan ödedikleri emlak vergilerini de geri isteyebileceklerini vurguladı. Gündüz, şöyle konuştu: "Bu durumda olan emlak sahipleri, ilgili belediyeye muaf olduklarını yazılı bir dilekçe ile bildirmelidir. İade talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabilecektir. 2011 yılından bugüne kadar fazla ödenen vergiler iade edilir."

DİLEKÇE ŞART

Ahmet Gündüz, vatandaşın olanaklardan habersiz olması, bazı belediyelerin bu konuda vatandaşı uyarmaması ya da vatandaşın dilekçe vermemesi sebebiyle hak mağduriyetleri yaşandığını söyleyerek, şöyle devam etti: "Ev hanımları, engelliler, gaziler, işsizler, dullar, yetimler ve emekliler emlak vergisinden muaf olabilir. Ancak bu kişiler meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçe müracaat etmelidir. Aksi halde bu olanaktan faydalanmak mümkün değildir."

engellilersitesi.com

Engelli Olup Yeni Ehliyet Alacaklar Dikkat ! H Sınıfı Ehliyet Kalkıyor

Son güncellenen Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre artık H sınıfı engelli ehliyeti verilmeyecek. Bu kanun 01.01.2016 tarihi ile geçerli olacaktır.

Peki H Sınıfı Ehliyetler Ne Olacak?

Yönetmeliği geçici 10. maddesine göre “H” sınıfı sürücü belgeleri, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilecek. Bu değişim için 01.01.2016 dan itibaren 5 sene içerisinde gerekli değişikliğin yapılması gerekecek. (iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara A, otomobil ve kamyonet kullanacaklara B sınıfı ehliyet düzenlecektir.)

Değişiklik Nasıl Olacak…

Değiştirme işlemi sırasında ehliyet sahibinden Sağlık Raporu istenecek, Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılacak.

Sürücü Belgesinin Değiştirilebilmesi için :

İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları
İlgililerin bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükümlülükle ilgili şartları taşımaları
Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 76
Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması
gereklidir.

Ne Ödeyeceğiz…

Bu kapsamında yapılacak değiştirme işlemlerinden harç alınmaz. Ancak indirimli değerli kâğıt bedeli olarak 13 Türk Lirası ve 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin son fıkrası kapsamında da 2 T ürk Lirası bedel ödenir.

Dikkat!

Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, ilgililerin başvuruları halinde, gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. Ancak, sürücü belgeleri çeşitli nedenlerle geri alınmış olanlar ile mücbir sebeplerle sürücü belgelerini bu madde kapsamında belirlenen sürelerde değiştirmeyenlerden de belgelerinin değiştirilmesi sırasında harç alınmaz.

Engelli Olup Yeni Ehliyet/Belge Alacaklar İçin Şartlar

Sürücü belgesi alacakların;

a)-Yaş bakımından;

-B sınıfı sürücü belgesi alacakların 18

-A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),

b)-Deneyim bakımından;

-A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

sürücü belgelerine sahip olmaları gereklidir.

) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları

ç) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları

d) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

e) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması

g) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.

h) A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (b) şıkkında öngörülen deneyim şartı aranmaz.

Sağlık Muayeneleri, Belgenin düzenlenmesi, verilmesi gibi konular oldukça geniş olduğundan ilgili yönetmeliği okumanızda fayda var.

engellilersitesi.com

FAZLADAN ÇALIŞTIĞINIZ HER 1 YIL, EMEKLİLİK HAKLARINIZI NASIL ETKİLİYOR?

Emekli aylığı almaya hak kazanan Devlet memurları, daha yüksek emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alma düşüncesiyle de emekli olmayı erteleyebilmektedirler.

Hizmet süresi şartı ile yaş şartını doldurup emekli aylığı almaya hak kazanan Devlet memurlarının, 25 yıllık hizmetleri sonrasında çalışarak geçirecekleri süreler, alacakları emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin miktarını da artırmaktadır.

Emekli aylığı almaya hak kazanan Devlet memurlarının 25 hizmet yılından sonraki hizmet sürelerinin (ek göstergesi olmayanların 27 yıldan sonraki hizmet sürelerinin) her 1 yılının, emeklilik haklarını nasıl etkileyeceği konusunda bilgi olması bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Çalışmamızda, 2016 yılının ilk altı ayında geçerli olacak katsayılara ve emekli keseneğine esas derece/kademesi 1/4 olan yükseköğrenim mezunu Devlet memurlarına göre hesaplama yapılmıştır.

Fazla çalışılan her 1 yıllık sürenin emeklilik haklarına etkisi (2016 yılı ilk ayı için)


Derece KademeEk GöstergeMakam TazminatıTemsil/Görev Tazminatı25 yıl sonrası her 1 yıl hizmetin etkisi
Emekli aylığınaEmekli ikramiyesine
1/400021 TL2.015 TL
1/422000026 TL2.460 TL
1/430000026 TL2.530 TL
1/436000032 TL3.085 TL
1/436001000700032 TL3.085 TL
1/436001500750032 TL3.085 TL
1/436002000800032 TL3.085 TL
1/436003000900032 TL3.085 TL
1/448003000900035 TL3.358 TL
1/4530045001150035 TL3.402 TL
1/4640070001700039 TL3.750 TL
1/4700070001700040 TL3.803 TL
1/47600100001900042 TL4.023 TL
1/48000130001950042 TL4.058 TL
1/48000150002000042 TL4.058 TL

Not:

-Hesaplamalar, 2016 yılı ilk altı ayında geçerli olacak aylık katsayısına göre yapılmıştır. 2015 yılsonu enflasyon rakamlarına göre ilave maaş zammı yapılması durumunda sonuçlar değişebilecektir.

-Hesaplamalar,30/9/2008 sonrasında işe giren Devlet memurlarından yükseköğrenim mezunu olanlara ilişkindir.

-Tabloda ek göstergesi “0” olarak gösterilenlerin; 25 yıldan sonra 1 yıl fazla çalışmaları emekli aylıklarında değişiklik yapmayacak, 2 yıl fazla çalışmaları emekli aylıklarını 9 TL artıracak, 3 yıl ve ha fazla çalışmalarda ise her yıl için emekli aylığı 21 TL artacaktır. Bu personelin emekli ikramiyesi ise 25 hizmet yılından sonraki her fazla çalışma yılı karşılığında 2.015 TL artacaktır.
memurunyeri.com

27 Eki 2015

Sahte engelli raporu ile maaş almışlar!

 

Adlarına sahte rapor düzenlendiği tespit edilen 34 kişinin, 2014 ve 2015 yıllarında ücretsiz seyahat kartı, engelli kimlik kartı, evde bakım ücreti ve engelli maaşı aldıkları ortaya çıktı
Malatya'da, sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında bazı kamu kurumlarına verilen haklardan yararlanmak amacıyla müracaat eden bazı şahısların, ibraz ettikleri sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla haksız kazanç sağladıkları bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaklaşık 10 ay önce başlatılan çalışmada, 34 şüphelinin engelli sağlık kurulu raporlarının sahte olduğu anlaşıldı.

Adlarına sahte rapor düzenlendiği tespit edilen şüphelilerin, 2014 ve 2015 yıllarında ücretsiz seyahat kartı, engelli kimlik kartı, evde bakım ücreti ve engelli maaşı aldıkları tespit edildi.

İncelemede, 15 kişiye engelli maaşı ve evde bakım ücreti olarak 3 ve 6 aylık zaman diliminde 41 bin 414 lira ödeme yapıldığı belirlendi. Şüpheliler adına tahakkuk ettirilen 40 bin 192 lira ise ödeme gerçekleştirilmeden iptal edildi.

Polis ekipleri, tespit edilen 34 şüpheli adına para karşılığında sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Firari bir zanlı ise aranıyor.

engellilersitesi.com

Engelli Öğretmen Atamaları Açıklaması !

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden, eğitim çalışanlarının sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdür Hamza AYDOĞDU sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtlarken bu sorular arasına engelli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı sorusu da yer aldı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI
Aydoğdu engelli öğretmen alımı ile ilgili sosyal medya hesabından yapmış oldu açıklamada şu satırlara yer verdi .

Sayın bakanımız engelli öğretmen alımı ile ilgili açıklama yaptı çalışmalarımız devam ediyor yakında sizleri bilgilendireceğiz.

engellilersitesi.com

Obez bireylerde kalp ve damar hastalığı riski

 

Diyetisyen Cansu Kolukırık, obez bireylerde kalp damar hastalığının gelişme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Obez bireylerin vücutlarında fazladan kolesterol üretilir ve şişmanlık kan kolesterolünde artışa, damar hasarı gibi zararlara yol açar" dedi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi tarafından Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Katırcıbaşı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsa Coşkun katkılarıyla 'Beslenmenizi Değiştirin Hayatınız Değişsin' sloganıyla eğitim semineri düzenlendi. Hastaların yoğun ilgi gösterdiği seminerde sunum yapan Diyetisyen Cansu Kolukırık, kalp hastalarının beslenmede dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen Kolukırık, kalp ve damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan ciddi bir hastalık olduğunu hatırlatarak, "Obezite kalp hastalığının en önemli ikinci nedenidir. Kalp ve damar hastalıklarının temelinde ateroskleroz yani damar sertleşmesi vardır. Damar sertleşmesi sigara, obezite, diyabet gibi nedenlerle hasar gören damarda kanda taşınan kolesterolün birikmesiyle damarı tıkaması olayıdır. Kan kolesterolü yüksekliği böylece damar tıkanıklarına yol açar. Obez bireylerde kalp damar hastalığı gelişme riski yüksektir. Çünkü obez bireylerin vücutlarında fazladan kolesterol üretilir ve şişmanlık kan kolesterolünde artışa, damar hasarı gibi zararlara yol açar. Bypass veya stent ameliyatı ile daralmış veya tıkalı damarda kan akımı yeniden sağlanır. Ameliyat sonrası koruyucu tedbirler alınmaz ise bypass damarlarında da tekrar tıkanıklık oluşabilir. Bu da ciddi bir problemdir. Bir anlamda; mevcut yaşam tarzı değiştirilmezse damar tıkanıklığı tekrarlama riski yüksektir" diye konuştu.

"BESLENMEMİZİ DEĞİŞTİRMEYE YAĞLARDAN BAŞLAYALIM"

Öncelikle iyi yağların ve kötü yağların etkilerinin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Kolukırık, "Zeytinyağı, fındık yağı, mısırözü yağı, balık, cevizde bulunan doymamış yağlar 'iyi' yağların kaynaklarıdır. Hayvansal yağlar ve trans yağlar ise kalbe iyi gelmeyen kolesterolü yükselten yağlardır. Yemek yaparken ve hazırlarken sağlıklı yağlar kullanın. İlk tercihimiz zeytinyağı, fındık yağı, kanola yağı olmalıdır. 2. tercihimiz ayçiçek yağı, mısırözü yağ, trans yağ içermeyen yumuşak margarinler olmalıdır. Tereyağ, katı yağ, sert margarinler yanlış seçimlerdir, uzak durulmalıdır. Yemek yaparken bir ölçü zeytinyağı, bir ölçü ayçiçek yağı gibi karıştırarak da kullanabilirsiniz. Yağ çeşidinden çok miktarı da önemlidir. Fazla yağ tüketimi, zeytinyağı da dahil kalp ve damar sağlığına zarar verir, kilo alımına yol açar" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ET Mİ BEYAZ ET Mİ?"

Diyetisyen Kolukırık, kırmızı et yerine balık, tavuk ve hindi eti tercih edilmesini önererek, "Çünkü kırmızı et doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksektir. Beyaz etin kırmızı ete oranla protein içeriği daha yüksek olup kolesterol içeriği düşüktür. Kırmızı et tüketimi haftada 2'yi geçmemelidir. Yumurtanın beyazında kolesterol yoktur. Yumurta beyazı yüzde 100 proteindir. Ancak yumurta sarısı kolesterolden zengindir. Kalp ve damar hastalığı olanlar için haftada 2-3 kez tüketilebilir. Kahvaltılarda haşlanmış olarak tercih edilmelidir. Bitkisel protein kaynağıdır. Mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya gibi kurubaklagiller demir, çinko, magnezyum minerallerinden zengindir. Bu mineraller kalbin daha iyi çalışmasına, kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Özellikle kışları sofralarımızda zeytinyağlı yemek veya çorba olarak sıkça tercih edilebilir. Kurubaklagil yemeği etli yapılacaksa da mümkün olduğunca etin az konulması ve az yağ eklenmesi, hatta yemeğe yağ eklenmeden etin kendi yağıyla pişirilmesi kalp sağlığı için en doğru seçimdir" şeklinde konuştu.

"SÜT VE ÜRÜNLERİNDE AKILLICA SEÇİMLER YAPILMALIDIR"

Doğru tüketmeyen süt ve süt ürünlerinin yararlarından çok zararlarının olduğunun altını çizen Kolukırık, "Süt, yoğurt, ayran kalsiyum ve protein kaynağıdır. Kemik, diş ve kalp sağlığı için özellikle günde en az 2-3 porsiyon süt ve ürünlerini öneriyoruz. Ancak süt ve ürünlerini tam yağlı kullanmak kanda kolesterol ve kötü kolesterolü yükseltir. Kalp sağlığını olumsuz etkiler. Süt ve ürünlerini mutlaka yağsız , az yağlı tüketin. Light süt demek normal süte göre yağı azaltılmış süt demektir. Aynı şey yoğurt için de geçerlidir. Kalsiyum değeri aynıdır. İçeriğindeki protein sayesinde tok tutucu özelliği vardır. Yani light süt ve süt ürünleri zararlı değildir. Özellikle şeker hastalarının beslenmelerinde mutlaka light süt ve yoğurt bulundurmaları gerekir. Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Türk Gıda Tebliğine göre light süt ve yoğurt tatlandırıcı ve katkı maddeleri içermez" dedi.

"TAM TAHILLAR LİF KAYNAĞI"

Kolukırık, "Kalp-damar hastaları ve şeker hastaları özellikle tam tahıl ürünleri kullanmalıdır. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, çavdar veya yulaf ekmeği alın. Tam tahıl ürünleri yüksek oranda lif içerir. Lifli gıdalar da kolesterolün düşmesini ve kan şekerin düzenlenmesini sağlar. Pirinç yerine bulgur tercih edilmelidir. Yemeklerin yanında pilav, makarna yerine tam buğday ekmeği, kepekli ekmek yemek hem daha az kalori almamızı sağlar, hem de zayıflamaya yardımcı olur" diye konuştu.

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneren Kolukırık, "Sebze ve meyveler; besin öğeleri açısından zengin, düşük kalorili ve yüksek liflidir. Sebze ve meyvelerden günlük gereksinim duyulan vitamin ve minerallerin birçoğunu alabilirsiniz. Gün içerisinde yeterli sebze-meyve tüketmek kan basıncının düşmesine yardımcı olur ve kalp krizi geçirme riskini azaltır. Ayrıca tok tutma dereceleri yüksek olduğu için zayıflamaya yardımcı olur. Yaşlanmayı önleyici antioksidantları bolca içeren sebzeler ve meyveler kalbe en iyi gelen besinlerdir. Yemeklerin yanına mutlaka salata hazırlayın. Sebze yemeklerini etli değil zeytinyağlı yapın. Meyveleri meyve suyu olarak değil kendisini tüketin" ifadelerini kullandı.

"ŞEKER VE TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT"

Şeker ve tuz tüketiminde de hastalara önemli bilgiler veren Kolukırık, "Günlük tuz sınırı 6 gram iken, Türkiye'de tüketilen günlük tuz miktarı 18 gramdır. Tuz tüketiminin zararları sayılamayacak kadar çoktur. Kalp için tehlikelidir, kan basıncını arttırır, çarpıntıya neden olur. Hipertansiyon hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada tuz kullanımı bırakılarak ve yaşam tarzı değişiklikleriyle tansiyonun normal seviyelere indiği gözlemlenmiştir. Sofranızdan tuzluğu kaldırın. Yemeklere tuz atma alışkanlığını bırakın. Tuz yerine soğan, sarımsak, baharatlar, limon, sirke, biber gibi doğal lezzetlendiricileri kullanın. Şekerin hiçbir besin değeri yoktur. Çikolata, kek, gofret gibi hazır sanayi gıdaları ve kola, ice tea meyve suyu içeceklerin içeriğindeki şeker ve glikoz şurubu çeşitleri kan şekerini hızla yükseltir. Bu da, kan damarlarının zedelenmesine, insülin direncine, kilo almaya neden olur. Özellikle şeker hastaları kan şekerini hızla yükselten sofra şekeri, bal, reçel, pekmez ve şerbetli tatlılardan uzak durmalıdır. Çay ve kahveye şeker atma alışkanlığı bırakılmalıdır" şeklinde konuştu.

engellilersitesi.com

Engellinin Vefatı Sonrası Araç Devri Nasıl Olur ?

Engellinin vefatı sonrası araç devri nasıl olur?

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.

Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez. Bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız (bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV aranır. Bu kapsamda, söz konusu taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın bu mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen kendi miras payına tekabül eden kısma ilişkin ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, Kanunun 15 inci maddesinde yer alan söz konusu düzenleme, esas itibariyle veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtının tüm mirasçılara intikaline ilişkin olup, taşıtın istisnadan yararlanamayan murisler arasında veya murisler tarafından istisnadan yararlanamayan üçüncü kişilere devrine ilişkin bir istisna sağlamadığından, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu işlem "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez. Örneğin, istisnadan faydalanılan taşıtın engellinin vefatı üzerine iki mirasçıya intikal etmesi ve mirasçılardan birinin taşıtı, diğerinin ise terekede taşıt dışındaki varlık olan beş adet cumhuriyet altınını alması ve bu hususta mirasçıların anlaşmaları durumunda, bahse konu cumhuriyet altınlarının toplam değeri taşıtın değeriyle mütenasip olmadığından, feragatname düzenlense dahi, terekede birden fazla mal ve/veya hak bulunması kapsamında ÖTV’siz işlem tesis edilmez.

Bu uygulamada, ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın “birden fazla mal ve hak” kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması gerekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler “birden fazla mal ve/veya hak” kapsamında değerlendirilmez. Banka hesabında/hesaplarındaki paranın, taşıt dışındaki mal ve/veya hakların toplam değerinin tespitinde dikkate alınabilmesi için, muris adına açılmış olan hesap/hesaplarda ölüm tarihi itibariyle mevcut olması gerekir. Ayrıca, murisin ölümünü müteakip, mirasçılarının tamamının ya da bir kısmının sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, ilgili kurum veya kuruluşlardan alacağı maaş birden fazla mal ve/veya hak kapsamında, terekeye dâhil değildir.

Söz konusu şartlar dahilinde, istisnadan yararlanılan taşıtın varislerden birine intikalinde ÖTV aranmadığı gibi, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçilen mirasçının buna karşılık taşıt haricinde terekede yer alan diğer mal ve/veya haklardaki miras hissesinden diğer mirasçılar lehine vazgeçmesi de aranmaz. Ayrıca, bu kapsamda işlem tesisi için muristen mirasçılara intikal etmiş olan söz konusu taşıtın dışındaki diğer mal ve/veya haklarla ilgili olarak da aynı mirasçı lehine feragat edilmiş olması aranmaz. Ancak, istisna kapsamında iktisap edilen taşıtın varislere kalan hisselerinin tek bir mirasçıya ivazlı olarak devredilmesi halinde, devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu satış işlemi "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez. Bu kapsamda, söz konusu taşıtın malul veya engelli tarafından ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın bu mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen kendi miras payına tekabül eden kısma ilişkin ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.

Taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi ve bu mirasçının Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasında aranan şartları ve nitelikleri haiz olması durumunda, terekenin birden fazla mal ve/veya haktan ibaret olup olmamasına bakılmaksızın, bu devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Bu durumda, malul veya engellinin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında maluliyet veya engellilik durumu nedeniyle ÖTV’siz olarak taşıt iktisap etmemiş olması veya iktisap tarihinden itibaren beş yıllık sürenin geçmiş olması gerektiği tabiidir.

Veraset yoluyla intikal kapsamında, kendisine taşıt veya taşıt üzerinde hisse intikal eden malul veya engelliler, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasından Tebliğin (II/C/1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yararlanabilir.

Diğer mirasçıların tek bir mirasçı lehine taşıtla ilgili mülkiyet haklarından feragatini gösterir belgenin noter onaylı olması yeterlidir.

ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikali sonrasında varisin de vefatı nedeniyle taşıtın ikinci kez veraset yoluyla intikalinde de yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir.

Bu uygulama kapsamında verginin beyanı ve ödenmesine ilişkin yükümlülükler, adına kayıt ve tescil yapılan/yapılanlar tarafından yerine getirilir.

engellilersitesi.com

Engelli Raporu Prim İndirimi Hakkı Sağlar mı ?

Engelli raporu olan biriyim ve çalışmaktayım. Aldığım maaştan vergi indirimi veya yatan sigorta priminden indirim sağlanabilir mi? Ne yapabilirim? Mehmet Gökhan

Vergi indirimi hakkı alırsanız, ücretinizden kesilen verginin hesabında engellilik oranınıza göre engelli indirimden yararlanırsınız ve ücretinizden daha az vergi kesilir. Ücretinizden kesilen sigorta primi için ise indirim uygulanmaz.

Vergi indirim belgesi için dilekçe, fotoğraf, nüfus cüzdan örneği ve çalıştığınız işyerinden alacağınız çalıştığınıza dair belge ile illerde defterdarlık gelir müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, diğer ilçelerde mal müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor.

Emzirme ödeneği kime hangi şartlarla verilir?
24 Aralık 2012’de doğum yaptım. Çalışmıyorum, eşimin üzerinden sağlık yardımı alıyorum. Bir seferlik cüzi bir miktar ödeme alındığını duymuştum ama bir türlü ilgilenemedim. Acaba böyle bir ödeme alabiliyor muyum? Nilay Kantar

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşi doğum yapan sigortalı erkeğe, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi bildirilmiş olması, 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı için ayrıca prim borcu bulunmaması halinde (2015 yılı için 112 TL) emzirme ödeneği verilir.

Emzirme ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl olup, emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, herhangi bir talep şartı aranmaksızın ödenir. Ancak, bilgilerin SGK sistemine düşmemesinden dolayı ödeneğin otomatik ödenememesi durumunda sigortalının bulunduğu yerdeki SGK il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekmektedir. Müracaat için gerekli belgeler ise talep dilekçesi ve doğum raporudur.

Eşim ne zaman emekli olabilir?
Eşim 3 sene evvel SGK'ya gittiğinde 4 senelik prim borcu bulunduğunu ve ödediği taktirde 55 yaşında emekli olacağını bildirdiler. Bu başvurudan sonra 2 sene çalışan olarak primi ödendi. Şimdi doğumu da borçlanmak istediğinde 3600 günden emekli olmayı düşünüyordu, tekrar SGK'ya başvurduğunda bu sefer de ancak 58 yaşında emekli olabileceğini söylediler. Kendisi 15 Haziran 1960 doğumlu. İşe giriş tarihi 12 Ocak 1982 (doğum sigorta başlangıcından sonradır). Doğumla beraber 3600 gün sayısı mevcuttur. Bu durumda eşim ne zaman emekli olabilir? Engin Yıldız

Eşinize üç yıl evvel, dört yıllık prim borcunu ödediği taktirde 55 yaşında emekli olabileceğini neye göre söylediler bilemiyorum. Verdiğiniz bilgilere göre bir değerlendirme yapabilmek mümkün değil. Zira eşinizin şu anda doğum borçlanmasıyla 3600 prim günü olduğunu belirtmişsiniz. 3600 günle Bağ-Kur statüsünden emekli olması mümkün değil. En az 5400 prim günü olması ve 56 yaşını doldurması gerekir.

Eşiniz, SSK statüsünden normal emeklilik için 40 yaş şartına tabi. Ancak ayrıca 5000 prim günü olması gerekiyor. 3600 günle yaştan emekliliği için ise 3600 prim gününü 23 Mayıs 2011 tarihinden sonra tamamladığından 58 yaş şartına tabi. 58 yaşını dolduracağı 15 Mayıs 2018 tarihinde emekli olmaya hak kazanır.

Sezgin ÖZCAN

engellilersitesi.com

26 Eki 2015

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuru kılavuzu

DUYURU

(26 Ekim 2015)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) Aralık Dönemi: Başvurular

2015-İSG Aralık Dönemi Sınavı, 5 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 27 Ekim 2015 tarihinde başlayacak, 5 Kasım 2015 tarihinde sona erecektir. Sınav ücreti ödeme işlemleri ise 27 Ekim 2015 başlayacak, 6 Kasım 2015 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

"SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR" bilgi metnine, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Sınava başvuru yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Sınava İlişkin Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Üniversiteler

Lisans Programları

Başvuru Merkezleri

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

Davutoğlu'ndan Engellilere Müjde!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'daki Engelliler Sarayı'nda bir araya geldiği engelli vatandaşlara hitap etti.
Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından önemli başlıklar;

"Bütün engelli ailelerini selamlıyorum. Korumacı bir yaklaşım yerine hak temelli bakış açısını esas aldık. Maaş ve sosyal haklarda önemli iyileştirmelere gittik. Görme engellilerin yanında kimse olmadan yürümesini sağlamak için projeler üretiyoruz. Engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal düzene aldık.

Engellilerimizin istihdamına yönelik önemli atılımlar sağladık. 2015'te 41'i aştı kamuda istihdam edilen engelli kardeşimiz. Bu tarihi bir rekordur. Bunun dünyada bir başka örneği yoktur."

Tek amacımız engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yüzlerinin daha fazla gülmesidir. Burada bütün engelli kardeşlerimin yüzlerini güler gördüm. Bu kardeşlerimiz herkesten daha çok mutlu olmayı hak ediyor. Biz de bunun için her zaman yanlarında olacağız."

Engellilere müjdeler

Ailelerin kısa süreli bakım sorunu hallediyoruz. Kimse bizim iktidarımız döneminde sahipsiz kalmayacak. Engelli kardeşlerimizin arkasında Türkiye Cumhuriyeti var. Her birini kendi ailemiz olarak görüyoruz. Engelsiz bir hayat için gerekeni yapıyoruz.

350 bin engelli vatandaşımızın bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını sağlayacağız.

Engellilerin gün içinde faaliyetlere imza atması için gençlik merkezleri kuracağız.

Bağcılar Engelliler Sarayı'ndaki eğitim faaliyetleri buranın okul gibi işlemesini sağlıyor. Yok yok, her alanda mesleki eğitim var. Vaktim olsa buradaki berberlere traş olur, burada yapılan pastaları yerdim."

engellilersitesi.com

Engelliden Engelliye Araç Satışı Nasıl Yapılır ?

Engelliler adına alınan ÖTV (özel tüketim vergisi) indirimli otomobilin satışını 3 ana başlık altında inceleyeceğiz.

1- Özel Tertibatlı engelli aracının başka bir engelliye satışı
2- Özel Donanımı olmayan bir aracın başka bir engelliye satışı
3- Özel donanımlı veya değil ÖTV indirimli alınan aracın engelsiz bir kişiye satışı
Sırasıyla yukarda yazılan 3 maddeyi ve araç alım satımında izlenecek yolları yazalım.

Özel tertibatlı engelli otomobilin başka bir engelliye satışı devri

Aracın ÖTV indirimli olarak alındığını varsayarak yazıyorum. Bilindiği üzere ÖTV indirimli alınan araçların 5 yılı dolmadan satışının yapılması halinde aracı alırken ödenmeyen ÖTV indirimi aracın 5 yıldan önce satılması halinde ödenmeyen ÖTV’nin ödenmesi gerekmektedir. Bunun tek istisnası “alınan ÖTV indirimli arabanın ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkına sahip başka bir engelliye satışıdır.”

Önemli uyarı örnek açıklama: 2014 Yılında alınan ötv indirimli ve özel donanımlı bir aracın başka bir engelliye satışında aracı satan kişi aracı alırken ödemediği ötv yi ödemez ancak yeni bir vergi istisnasız otomobil alabilmesi için 5 yılı beklemesi gerekmektedir.

Özel tertibatlı aracın satışında gereken belgeler ise şu şekilde sıralanabilir

1- Aracı alacak engelli kişinin H sınıfı ehliyet alır özel tertibatlı araç kullanır ibareli sağlık kurulu raporu olması gerekmekte.

2- Eğer aracı alacak engelli kişinin engeli daha doğrusu aracı hareket ettirmek için gereken özel donanım ihtiyacı farklı ise ilk önce farklı olan donanım sökülüp yeni donanım takılacak.

Özürlüye ait özel tertibatlı bir aracın yine özürlü kişiye satışı ve tescili

• Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,

• Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,

• Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek,

• Araçta özürlünün özür durumuna göre tadilat yapılması gerekebileceğinden, gerekli olmasıhalinde tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikametinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecek, araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır.

Özel Donanımı olmayan bir aracın başka bir engelliye satışı

Araçta herhangi bir tertibat yoksa örneğin araç %90 engelli kişini adına alınmış ise yine aracı alacak kişinin tertibata ihtiyaç duymaması örneğin %90 ve üzeri engelli olması ve ÖTV indirimden yararlanma hakkı olması halinde satış ÖTV ödenmeden gerçekleşir. Araç satışı normal araç satışından pek farkı değildir. Aracı satın alacak kişi sağlık kurulu raporu ile birlikte vergi dairesinden ve emniyet tescilden işlem yapması gerekmektedir. Tekrar hatırlatıyorum. Bu tür satışta da aracın satan kişi 5 yıl dolmadan başka bir ÖTV indirimli araç alamaz.

ÖTV İndirimli alınan aracın engelsiz bir kişiye satılması?

Burada iki keskin kural vardır.

1- 5 Yıl dolmadan satış
2- 5 Yıl dolduktan sonra satış.
Eğer ÖTV indirimli alınan araç 5 yıl dolmadan engelsiz birine satılırsa bu sefer araç alınırken ödenmeyen ötv ödenir. Yok eğer satış işlemi 5 yıl dolduktan sonra yapılırsa hiçbir şekilde ÖTV ödenmez.

5 Yılı dolan engelli aracının satış işlemlerinde yapılması gerekenler.

Aracı satın alacak kişiyle aracın satan kişi notere gidip satış yapacak. Araçta özel tertibat varsa herhangi bir araç tamir ustasına gidip tertibatı söktürünüz. Tertibat söküldüğünde “özel donanım söküm işlemi” adı altında fatura alınız daha sonra bu alınan faturayı bulunduğunuz ildeki mühendislik odasına ibraz edeceksiniz. Mühendislik odasında yapılacak birkaç işlemden sonra 1-2 gün içinde size evrakları teslim ederler. Eğer araçta tertibat yoksa noter satışıyla işlem biter. Bazı arkadaşlar tertibat sız araçların satışında emniyeten ruhsattaki şerhin kaldırılması gibi işlemlerle uğraşıyor ama işini bilen bir notere gidilirse hiç bunlara gerek kalmadan satış gerçekleşebilir.

engellilersitesi.com

Hangi memurların yabancı dil kursu ücreti karşılanır?

Hangi memurların yabancı dil ücreti kursu giderlerinin karşılanacağı Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir.
2016 yılında, diğer bütçe kanunlarında yer aldığı gibi bazı memurların yabancı dil kursu ücretlerinin ödenmesi kararlaştırıldı.

Bütçe Kanunda yer alan hükme göre,
1- Üst yöneticilerin,
2- KPSS-A kadrosunda bulunanların,
3- iç denetçilerin

yabancı dil kursu ücretleri karşılanmaktadır.

Ancak hangi personelin yabancı dil kursu ücretinin karşılanacağı bakan onayı ile belirlenecektir. Aylık 500 liralık maktu bir ödeme yapılacaktır. 9 ay boyunca ödeme yapılacak.

İşte 2016 yılı Bütçe Kanununda yer alan düzenleme

a) Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

b) Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

c)Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek dillerde, 120 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ödenecek ders ücretlerinin,

yüzde 60'ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 500 TL'yi geçmemek üzere ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.

www.memurlar.net

İş Kazası Durumunda Haklarımız ve Yapılması Gerekenler !

İş Kazası Nedir?

İş kazası işçinin, işyeri alanı içerisinde, işyeri dışında veya işverenin işyeri dışındaki bir işinde meydana gelen ve işçiye zarar veren olaydır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için işçinin bedenen zarara uğraması mı gerekir?

Hayır, işçinin iş kazasından bedenen zarar görmesi gerekmez. İş kazasına bağlı ruhsal rahatsızlıklar da iş kazası kapsamına girer.

İşçinin kendi işi dışında bir işten dolayı işyeri dışındayken başına bir kaza gelirse iş kazasından sayılır mı?

Evet. Eğer patron işçiyi herhangi bir iş için işyeri dışına göndermiş ve kaza o işin yapılması sırasında meydana gelmişse bu olay iş kazası olarak değerlendirilebilir.

İş kazası sadece çalışırken meydana gelen kazaları mı kapsar?

Hayır. İşçiler patronun tuttuğu bir araç ile işlerine gider gelirken veya bir işyerinden patronun emri doğrultusunda işyeri dışındaki başka bir işe giderken yolda başlarına gelen herhangi bir kaza da iş kazası olarak değerlendirilir.

Bir iş kazası olduğunda işçi bundan hemen zarar görmeyip sonradan rahatsızlık ortaya çıkarsa ne yapılabilir?

Bir olayın iş kazası olarak sayılması için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması şart değildir. Kaza anında bir belirti görülmeyebilir. Ancak sonradan ortaya çıkan bedeni ve ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu doktor raporu ile tespit edilirse, üzerinden yıllar geçse bile, bu kaza da iş kazası olarak değerlendirilir.

İş kazasına uğrayan işçinin sigortalı olup olmaması önemli midir?

Hayır. İş kazası geçiren işçi sigortasız bile olsa bağlı bulundukları SSK’ya yapılan bir başvuru ile sigortalı işçilerin yararlandıkları bütün haklardan faydalanabilirler.

İş kazası olduğunda ilk ne yapılır?

İş kazası olduğunda işveren hemen bölgedeki zabıtaya (savcılık, jandarma veya karakol) bilgi vermek zorundadır. Eğer patron bu görevini yapmıyorsa işçiler de bu bildirimi yapabilir.

Daha sonra ne yapılır?

Zabıtadan sonra kaza hemen, bir dilekçe ile, SSK Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir.

Olayın iş kazası olup olmadığına kim karar verir?

SSK Bölge Müdürlüğü’ne başvurulduktan sonra SSK hemen olay yerine müfettişlerini göndermek zorundadır. Müfettişlerin tuttuğu rapora göre olayın iş kazası olup olmadığına karar verilir.

Eğer olay iş kazası ise ne olur?

Olay iş kazası ise, işçinin tedavisi yapılır. Tedavisi süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Maluliyet durumu varsa tespit edilir. Ve maluliyet durumunun %10’un üzerine çıkması ile maluliyet aylığı bağlanır.

İş kazası nedeniyle başka nerelere başvurulmalıdır?

SSK Müdürlüğü’nün yanı sıra Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne de başvurmak gerekir. Bölge Çalışma Müdürlüğü kendi müfettişlerini göndererek iş kazasını ve tarafların kusur oranlarını tespit eder.

Müfettişlerin incelemesi esnasında işçiler nelere dikkat etmelidir?

Müfettişlerin kaza yeri incelemelerinde kazaya uğrayan işçi eğer orada olabilecek durumda ise mutlaka bulunmalıdır. Eğer kazazede işçi bulunamıyorsa olayı gören işçi arkadaşları mutlaka müfettişlere bilgi vermelidirler. Ayrıca müfettiş raporlarına kazayı gören işçiler tanık olarak isimlerini yazdırmalıdır.

İşçiler başka nelere dikkat etmelidirler?

Patronlar genellikle iş kazası sonrasında, kazaya uğrayan işçi sigortasızsa, kazayı gizlemek için, kazazede işçiyi SSK’ya ait olmayan bir hastaneye götürmektedir. Çoğunlukla da özel hastane ve devlet hastanesi tercih edilmektedir.

Bunun ne sakıncası var, özel hastane daha iyi değil mi?

Hayır. Eğer kaza ciddiyse ve uzun süreli tedavi gerekiyorsa ilk olarak özel hastaneye getirilmiş bir kazazede işçinin tedavi masraflarını SSK derhal ve tamamen ödemeyebiliyor. Patronun da ortada bırakması durumunda hastane, tedavi masraflarını işçinin ödemesini talep ediyor. Bu açıdan en doğrusu kaza sonrasında derhal en yakın SSK Hastanesine başvurulmalıdır.

Kaza sonrası, kazazede işçinin dinlenme süresi ne kadardır?

Kaza sonrasında işçinin ne kadar istirahat edeceğine SSK Hastaneleri karar verir. SSK tarafından verilen istirahat süresince işçinin işten atılması mümkün değildir. İstirahat süresinin işçinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi durumunda ise işveren işçiyi ancak tazminatlarını vererek işten çıkartabilir.

İş kazası sonrasında işçi işverene karşı ne yapabilir?

İşçinin iş mahkemelerine başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açması en uygun yoldur.

engellilersitesi.com

25 Eki 2015

Vergi İndirimi Engelli Maaşına Nasıl Yansır ?

 

Vergi İndiriminin Engelli Maaşına Yansıması Nasıl Hesaplanır?

Resmi adıyla gelir vergisi halk arasındaki adıyla sakatlık veya vergi indirimi diye adlandırılan gelir vergisi faal olarak çalışan engellilerin yararlandığı ve her ay maaş yansıtılan tutardır. Her yıl maliye bakanlığı tarafından gelir vergisi oranları açıklanır.

Açıklanan rakamların maaşa yansımasının belli bir hesaplama sistematiği var ve o hesaplamaya göre maaşa yansıma sağlar. Bu hesaplamanın nasıl yapıldığını maaşa yansı yansıtıldığını detaylı şekilde inceleyelim. Ön bilgi olması adına 2015 yılı vergi indirimi tutarlarını ve alınan maaşa yansımasını yazıp hemen akabinde hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklayalım.

2015 Vergi İndirim Tutarları

•Birinci derece engelliler için 880 TL

•İkinci derece engelliler için 440 TL

•Üçüncü derece engelliler için 200 TL

Sakatlık Oranına Göre Maaşa Yansıması (dikkat bu oranlar 2015 yılı için geçerlidir.)

•Birinci derece engelliler için (sakatlık oranı %80 ve üzeri olanlar) 132,00 TL

•İkinci derece engelliler için (sakatlık oranı %60 – 79 arası olanlar) 66,00 TL

•üçüncü derece engelliler için (sakatlık oranı %40 – 59 arası olanlar) 30,00 TL

Yukarda yazılan ücretler sakatlık indirimi almanız halinde her ay maaşınıza yansıyacaktır. Yani vergi indirimi tutarı 880 tl ise sizin maaşınıza 880 tl yansıyacağı anlamına gelmez. Size 880 tl’nin size yansıması 132 tl olacaktır. Gelelim bu hesaplamanın nasıl ve neye göre yapıldığına.

Sakatlık İndiriminin Maaşa Yansıması Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama çok basit. Açıklanan vergi indirimi tutarını %15 ile çarpacaksınız çıkan sonuç sizin alacağınız vergi indirimi tutarıdır.

Örnek: 880 x 0.15 = 132 tl. Aynı şekilde diğer derecelere ait vergi indirimi tutarlarını da hesaplayabilirsiniz.

Aslında tüm maaşlı çalışanlar için %15 rakamı baz alınmaz. Daha doğrusu şöyle aylık vergi matrahı 12.00 tl ye kadar olan özürlü çalışan için %15 tir. Tam olarak rakamlar şu şekildedir.

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.000 TL'ye kadar % 15

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20

66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin

% 27

29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası

66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde

% 35

106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası

Vergi indirimiyle ilgili sıkça sorulan sorular

Emekli olan engelli vergi indirimi alır mı?

Vergi indirimi sadece faal çalışma yaşamı içinde olan engelliler için verilmiş bir haktır. Emeklilik durumunda vergi indirimi alınamaz.

Hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olanlar engelliler vergi indirimi alır?

Ssk, bağ kur emekli sandığı (memur) gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışan engelliler vergi indirimi alır.

Not: Yukarda yaptığımız hesaplama ve hesaplama formülü genel geçer bir hesaplama türüdür. Vergi indirimi ücret yansıması hesaplaması yapılırken asgari geçin indirimi çalışanın evli olup olmadığı çocuk sayısı eşi çalışan eşi çalışmayan gibi etkenlerde hesaplamaya dahil edilir.

engellilersitesi.com