27 Haz 2014

Temmuz maaş kalemlerinde artış olacak mı?

Her Temmuz ayı memur ve işçi maaş artışlarının dört gözle beklendiği ay olarak bilinir. Ancak, bu yıl diğer yıllardan biraz farklı olarak bazı memurların maaşlarına artış sağlanırken büyük bir memur kitlesinin maaşlarında artış olmayacak. Memurların aksine özellikle asgari ücretle çalışan işçilerin maaşlarında ise artış olacak.

Temmuz ayında hangi memurların maaşlarında artış olacak?

2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme'de; 'Öğretmen kadrolarında bulunan devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli (III) sayılı cetvelde dereceleri itibarıyla '100', '95' ve '85' olarak belirlenmiş olan eğitim öğretim tazminatı oranları; sırasıyla 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere '110,28', '105,28' ve '95,28' olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere '120,56', '115,56' ve '105,56' olarak uygulanacaktır.' ifadesine yer verilmiştir.

Bu düzenleme gereğince öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatı oranlarına, toplu sözleşme hükümlerine istinaden 15 Ocak 2014 tarihinden geçerli olarak '10,28' rakamı ilave edilmiş yine bu tazminata 15 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olarak da '10,28' rakamı ilave edilecektir. Dolayısıyla toplu sözleşmenin diğer maddelerinde öğretmenler dışında kalan memurlar açısından Temmuz ayında herhangi bir iyileştirme söz konusu olmayacaktır.

Yani toplu sözleşmede yer alan;1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere; memur maaş hesabının temelini oluşturan aylık katsayısı (0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,205274), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,024416) olarak belirlenmiştir. Temmuz ayında bu katsayılar sabit kalacağından öğretmenler dışındaki memurların maaşlarında artış olmayacaktır.

Öğretmenlerin maaşlarında ise en yüksek 75 TL, en düşük ise 65 TL tutarında artış olacaktır. Farklılığın sebebi ise 5510 sayılı Kanun'a tabi öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatından % 14 oranındaki sigorta primi kesintidir. Öğretmen maaşlarındaki artış 15 Temmuzdan geçerli olacağı için fark ödemesi yapılmayacaktır.

Asgari ücret artışının memur maaşına etkisi olacak mı?

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, memurun kendisinin veya ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıyla hesaplanmaktadır. Gerçek rakamlardan uzak olmakla birlikte ele geçen maaşa etkisi bulunmaktadır ve asgari ücrettin ilk dönemindeki artış memur maaşını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla Temmuz ayındaki asgari ücretin brüt 1071 TL'den 1.134 TL'ye yükselmesinin asgari geçim indirimine etki olmayacağı için memur maaşı da etkilenmeyecektir.

Daha önce de açıkladığımız üzere, asgari geçim indirimi 01.01.2014 - 30.06.2014 (Ocak) için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1'inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar da ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla 01.01.2014 - 30.06.2014 (Ocak) için belirlenen asgari ücret çalışanlar açısından önem arz etmekte iken Temmuz asgari ücret artışının memur maaşına etkisi olmayacaktır.

Temmuz ayında memur emekli maaşlarında artış olacak mı?

Memurların emekli maaşları maaş katsayılarıyla doğrudan ilgili olduğu için Temmuz ayında da maaş katsayıları sabit kalacağından dolayı memurların emekli maaşları artmayacaktır.

Ancak, 5510 sayılı Kanun'a göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılmaktadır. Dolayısıyla emekli maaşlarını 5510 sayılı Kanun'a göre alanların emekli maaşlarında artış olacak, 5434 sayılı Kanun'a göre emekli aylığı bağlananların ise emekli maaşlarında artış olmayacaktır.

Garip ama Temmuz ayında öğretmenlerin görev maaşları artarken emekli maaşları artmayacaktır.

Asgari ücret artışı kıdem tazminatı tavanını arttırır mı?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarı'na yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Emekli ikramiyesini etkileyen en önemli unsur ise maaş katsayılarındaki artıştır. Temmuz ayında maaş katsayıları sabit kalacağı için emekli maaşı ve ikramiyesi sabit kalacaktır. Buna göre 2014 yılında kıdem tazminatı tavanı 3.438,21 TL olup, asgari ücret artışının buna herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Temmuz ayında doğum ve ölüm yardımları artacak mı?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine; 2014 yılında 415 TL cenaze ödeneği verilecek olup, Temmuz ayında herhangi bir artış olmayacaktır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanun kapsamında olan emekliler için ödenecek ölüm yardımı tutarı ise 5434 sayılı Kanun'un ek 4'üncü maddesi gereğince emeklinin bir aylık tutarı kadar olup, maaş katsayılarında artış olmadığı için bu ödemede de değişiklik olmayacaktır.

Doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı tutarları artacak mı?

Temmuz ayında doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımı ödemelerinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Yani 2014 Ocak ayında memurlardan: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere 9500 x 0,076998 = 731,48 TL, memurun ölümü halinde ise 731,48 x 2 = 1.462,96 TL ölüm yardımı ödeneği verilecektir.

Çocuğu dünyaya gelen memurlara 2500 x 0,076998= 192,5 TL doğum yardımı ödeneği verilecektir.

Eş için: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için 2.134 x 0,076998 = 164,31 TL aile yardımı ödenecektir.

72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için; 500 x 0,076998= 38,5 TL, ödeneğe müstehak diğer çocuklar için; 250 x 0,076998= 19,25 TL, çocuk yardımı ödenecektir.

Kaynak: www.memurlar.net

25 Haz 2014

KPSS sınava giriş yerleri açıklandı

5 ve 6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacak KPSS'nin giriş yerleri açıklandı.

Adaylar sınav giriş yerlerine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilir.

Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidir. Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.


Kaynak: www.memurlar.net

EKPSS tercihleri neden gecikiyor, DPB Başkanı cevapladı

DPB Başkanı Kumbuzoğlu bu sabah TRT Haberin konuğuydu. Çeşitli açıklamalarda bulundu


Devlet Personel Başkanı Kumbuzoğlu bu sabah TRT Haberin konuğuydu. KPSS, EKPSS ve birçok konuda açıklamalarda bulundu. EKPSS tercihleriyle ilgili gelen soruya şu cevabı verdi:

"EKPSS 27 Nisan'da yapıldı, bu sınav 2 yıl geçerli, bir sonraki sınav Nisan 2016'da yapılacak. İlk yerleştirmeyi biz Milli Eğitim Bakanlığı'na Şubat ayında yaptık, bin 620 kişi. ikinci yerleştirme çalışmaları devam ediyor. 3 bin rakamı söz konusu idi. Bunu daha da artırma noktasında kamu kurumları ile istişare ediyoruz şu anda, bu sayıyı artırma noktasında gayretlerimiz devam ediyor.

Şöyle bir sıkıntı var: Şu anda 23 bin kişilik açık var, Toplam 35 bin kişi kamuda çalışıyor şu anda. Bu 23 bin açığın yüzde 90'ına yakını Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Ama engelli kardeşlerimizden bu havuzda olan yok, doktor yok, ebe yok, hemşire yok, öğretmen yok, zabıt katibi yok, din görevlisi yok. Bu noktada bu boşlukları yaşıyoruz. Soruyorlar; "Bu 23 bin kişiyi niye yerleştir miyorsunuz?" sebep işte bu. Havuzda bu kadrolara uygun kişiler yok. Engelliler kendilerini geliştirmeli, saydığımız bu kurumlarda biz zaman zaman elimizden geldiğince kadroları genel idareyle değiştirme noktasında yardımcı oluyoruz. Ama bunu yaparkende kurumların orgnik yapısını bozmamaya çalışıyoruz.

Kaynak: engellilersitesi.com

19 Haz 2014

Engellilerin Otomatik Vitesli Araç alımlarında ÖTV İstisnası


Engellilerin Otomatik Vitesli Araçlarda ÖTV İstisnası nasıl oluyor?

Otomatik vitesli araçlar, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olanlar bakımından hariç, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre, esas itibariyle, otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda engelliliğe uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki engellilik nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.

Öte yandan, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılmaktadır. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede engelliliği bulunan malul ve engellilerin “H” sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, engellilik derecesi % 90’ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede engelliliği bulunan malul ve engellilerde, aracın engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair “uygunluk belgesi” nin aslı veya noter onaylı örneği aranmaktadır. 

Engellilerin, Yurtdışından Özel Tertibatlı Araç İthalinde istenenler

Engellilerin Yurtdışından Özel Tertibatlı Araç İthalinde istenen Belgeler

a. “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik”e uygun Sağlık Kurulu Raporunun aslı, (Yönetmelik kapsamında “Engellilere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları” Ek Tablo-9’da bulunmaktadır. Bu raporda; ilgilinin engelliliği ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir.Şayet ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun 2918 sayılı Karayolları Trafi k Kanununun “Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar”ı içeren 41 inci maddesine uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir)

b. Aracı kendisi kullanacak engelli kişi için, Trafi k dairesince düzenlenen ve ilgili şahsın engellilik durumu itibariyle, taşıt kullanabileceğini gösteren (H) sınıfı sürücü belgesi,

c. Yurt dışında ikamet eden engelliler için; Yurda kesin döndüğünü gösteren Konsoloslukça onaylı belge ile yurda kesin dönüşünden önce satın alınan taşıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösterir
mülkiyet belgesi ile yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarını gösterir pasaport vb. doküman,

d. Türkiye’de ikamet eden engelli kişiye bağış yapılması halinde; taşıtın bağışlayana ait olduğunu gösterir mülkiyet belgesi ile noter veya Konsoloslukça düzenlenmiş bağış belgesinin aslı,

e. Taşıtın bir bedel karşılığı; Tüzel kişiden alınması halinde, ithal edilmek istenilen taşıtın
cins, marka ve özellikleri ile fi yatını gösteren proforma fatura ve ithal sırasında fatura aslı,
Gerçek kişiden alınması halinde, tarafl ar arasında düzenlenen satış sözleşmesi.

f. Nüfus cüzdan örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

g. Taahhütname;
İthal olunacak motosiklet veya binek otomobilinin engelli kişinin
kendisi tarafından kullanılacağına başkasının kullanımına
veya istifadesine izin vermeyeceğine,
İthal olunacak bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan
aracın el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişinin
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü
veya engelli kişi tarafından iş sözleşmesine bağlı olarak istihdam
edilen bir sürücü tarafından kullanılacağına, başkasının
kullanımına veya istifadesine izin vermeyeceğine,
Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünün izni olmadan anılan taşıtların
başkasına devredilmeyeceğine ve satılmayacağına,
kiralanmayacağına, ödünç verilmeyeceğine, ithal olunan taşıt
üzerindeki özel tertibata da hiç bir değişiklik yapılmayacağına,
ikametgah adresinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği
Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüne bildireceğine dair
taahhütname, (taahhütname örnekleri ilgili Gümrük Müdürlüğünde
doldurulup imzalanabilir.)

h. Özel tertibata ilişkin fatura.

5. Özel Tertibatlı Araç İthalinde Müracaat Edilecek Yer
Özel tertibatlı otomobil ile bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan
araç için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce engelli kişiler veya
bunlar hesabına bu kişinin vekil tayin ettiği ve Türkiye Gümrük bölgesinde
yerleşik kişiler tarafından Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüne,
aşağıda belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte
müracaat edilir.

· Engellilik durumunu gösteren sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
sağlık kurumlarından alınmış heyet raporunun aslı (ve bir örneği),

· Bizzat engelli kişi tarafından kullanılacak araç için H sınıfı sürücü
belgesi (aslı ve bir örneği),

· Nüfus cüzdanı örneği,

· Adına ithalat yapılacak engelli kişinin hukuki tasarruf ehliyetinin
bulunmaması halinde vasilik belgesi.

(*) Bir önceki alt başlıkta sayılan diğer belgeler, Ankara Gar
Gümrüğünden olumlu komisyon/heyet raporu alınması halinde ve
ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında aranacaktır.

12 Haz 2014

THY ulaşımda Engellilere indirim uyguluyor mu?

Soru: THY ulaşımda Engellilere indirim uyguluyor mu? Uyguluyorsa hangi şartlarda uyguluyor?

Cevap: Türk Hava Yolları, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda yüzde 25 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen % 40 ve üzeri oranda engelli kişilerin, engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya ''Engelli'' ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 'refakatçi ile seyahat etmelidir' ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde, engelli yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç ve dış hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlanmaktadır. (eyh.gov.tr)


10 Haz 2014

Kök hücre bekleyenlere müjde

TÜRKÖK Projesi kapsamında, Kızılay'ın kan bağışçılarından elde edilecek 4,5 milyon donörlük veri tabanının, kök hücre bekleyenlere umut olması bekleniyor.

Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TÜRKÖK Projesi kapsamında, Kızılay'ın kan bağışçılarından elde edilecek 4,5 milyon donörlük veri tabanının,kök hücre bekleyenlere umut olması bekleniyor.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Türk Kızılayı'nın Türk milletinin merhamet eli olduğunu söyledi.

Kızılay'ın milletinden aldığı yardımı ihtiyacı olana ilettiğini vurgulayan Akar, tıpkı Soma'da olduğu gibi insanların kara günlerinde yanlarında olduklarını, hizmetlerini gerçekleştirirken de dil, din, cins, mezhep ve ırk ayrılığı gözetmediklerini bildirdi.

Türk Kızılayı'nın güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini açıklayan Akar, Sağlık Bakanlığı ile TÜRKÖK Projesi'ni imzaladıklarını söyledi.

Hastaların artık kök hücre için uzun süren aramalara girmeyeceğini vurgulayan Akar, "Ağustos ayında başlıyoruz Sağlık Bakanlığımızla. Lösemili olan çocuklar ilik nakli için sıra bekliyorlar, Avrupa'dan veri tabanlarına giriliyor, rica ediliyor. Bulunuyor, bulunamıyordu" dedi.

Kaynak: yenisafak.com.tr
Yazının tamamını okumak için Tıklayın

Güneş lekelerinden armutla kurtulun

Yaz aylarının korkulu rüyası olan güneş lekeleri için en doğal çözümün "armut" olduğunu ifade eden Güzellik ve Cilt Bakım Uzmanı Cemile Gülsüm Kayacı, bu meyvedeki alfa arbutin maddesinin cilt lekelerinin yok edilmesinde çok etkili olduğunu söyledi.

Güzellik ve Cilt Bakım Uzmanı Cemile Gülsüm Kayacı, güneş lekeleri için armudu önerdi. Armutta alfa arbutin maddesinin bulunduğunu belirten Kayacı, 'Arbutin aktif maddesi ayı üzümü (uva ursi), kış sümbülü, armut ve dut ağacı gibi bitkilerden elde edilen ve ciltte renk açıcı olarak kullanılan doğal bir aktif bitkidir. Cildi beyazlatmak ve ciltte oluşan renk değişikliğini ortadan kaldırmak için kullanılmasını önermekteyiz. Ciltteki fazla melanini inhibe ederek cildin renk ayrışmalarını kısa sürede (8-12 hafta) azaltır. Leke ya da hiperpigmentayon tedavisinde etkili aktiflerden biridir. Cilde uygulanmasından hemen sonra enzimlerle birleşerek fazla tyrosin oksidasyonunu engeller. UV ile oluşan pigmentasyonda da etkili olduğu klinik olarak ispatlanmıştır' diye konuştu.

NASIL KULLANILMALI ?

Alfa arbutin maddesi ile leke açılmasının 8-12 hafta sürebileceğini kaydeden Cemile Gülsüm Kayacı, bunu kullanırken mutlaka gündüzleri güneş koruyucu kullanılması gerektiğini ifade etti. Kayacı, armudun cilt lekelerini gidermede nasıl kullanılacağını da anlattı:

'Armudu dilimler halinde yüzümüzde 10-15 dakika tutabiliriz. Püre yapıp maske ya da peeling gibi de uygulayabiliriz. Ben daha çok püre halinde yüze yedirilerek yapılan uygulamaları tavsiye ediyorum. Gece uyumadan önce yapılması daha etkili olur. Çünkü cilt gece 23.00 ile sabah 04.00 arası yenilendiğinden gece yapılan uygulamalar daha etkili olmaktadır. Düzenli uyku, sağlıklı beslenmek , bol su içmek, spor yapmaya dikkat edersek sağlıklı bir yaşam sağlıklı güzel bir yüze sahip olabiliriz. Bu noktada yaz ayları geldi su içmeyi asla ihmal etmeyelim su cildin en temel ihtiyaçlarındandır. Sadece yaz aylarında değil yaz kış yeteri kadar su içmemiz gerekir.'

Kaynak: Yenisafak.com.tr
Yazının tamamını okumak için tıklayın

9 Haz 2014

ÖSYM, 2014 EKPSS Sınav Sorularının % 10 yayımladı

2012 KPSS puanlarının geçerliliği ne zaman sona eriyor?

KPSS Yönetmeliğine göre 'KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerli.' Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam ediyor.

2014 KPSS yaklaşıyor. 2012 KPSS puanlarının kimisi son günlerini kimisi ise son aylarını yaşıyor.
Yönetmelik hükmü
KPSS Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre "KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder."
Yani KPSS puanları 2 yıl sonra yapılacak yeni bir sınava kadar geçerlidir. Yeni bir sınavın yapıldığı gün önceki puan sona ermektedir.

2012 KPSS lisans (P3) puanı için
2012 yılında lisans düzeyinde KPSS'ye girenlerin puanları şuan hala geçerli. Ancak P3 puanının hesaplanmasını sağlayan 5 Temmuz'daki 2014 KPSS lisans Genel Kültür Yetenek sınavının yapılmasıyla 2012 P3 puanlarının geçerliliği sona erecek.
2012 KPSS önlisans (P93) puanları için
2012 KPSS P93 puanı olan adayların durumu biraz farklı olabilmektedir. Burada konuyu ikiye ayırmak gerekir:

2014 KPSS'ye yine önlisans (2 yıllık) olarak girecek olanlar; bu adayların 2012 P93 puanlarının geçerliliği 27 Eylül'de gerçekleştirilecek olan önlisans düzeyindeki KPSS ile birlikte sona erecek. 2014 KPSS'ye lisans (4 yıllık) olarak girecek olanlar; bir kişinin aynı anda ya da aynı ya da farklı düzeyde iki tane geçerli b grubu puanı olamaz. Bu yüzden 2012 KPSS P93 puanlarının geçerliliği yaklaşık 3 hafta sonra 6 temmuz'da 2014 KPSS lisans sınavının yapılmasıyla sona erecektir. (Görüldüğü üzere bu adayların puanı 2 yıl dolmadan sona ermektedir. Çünkü bu adaylar yeni bir b grubu puana sahip olacakladır.)

2012 KPSS lise (P94) puanları için
2012 KPSS P94 puanı olan adayların durumu da biraz farklı olabilmektedir. Burada konuyu üçe ayırmak gerekir: 2014 KPSS'ye yine lise olarak girecek olanlar; bu adayların 2012 P94 puanlarının geçerliliği 28 Eylül'de gerçekleştirilecek olan lise düzeyindeki KPSS ile birlikte sona erecek. 2014 KPSS'ye önlisans (2 yıllık) olarak girecek olanlar; bu adayların 2012 P94 puanlarının geçerliliği 27 Eylül'de gerçekleştirilecek olan önlisans düzeyindeki KPSS ile birlikte sona erecek. Ve artık bu adayların P93 puanı olacaktır.
2014 KPSS'ye lisans (4 yıllık) olarak girecek olanlar; bir kişinin aynı anda ya da aynı ya da farklı düzeyde iki tane geçerli b grubu puanı olamaz. Bu yüzden 2012 KPSS P94 puanlarının geçerliliği yaklaşık 3 hafta sonra 6 temmuz'da 2014 KPSS lisans sınavının yapılmasıyla sona erecektir. (Görüldüğü üzere bu adayların puanı 2 yıl dolmadan sona ermektedir. Çünkü bu adaylar yeni bir b grubu puana sahip olacakladır.)
Kutay Seymen ARIKAN
Kutay@memurlar.net
kaynak: www.memurlar.net

6 Haz 2014

2022 maaşı haziran ayı ödeme tutarları ve günleri

2014 yılı haziran 2022 maaşları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yaşlı Aylığı: 424,69 TL (1 aylık miktar: 141,56 TL)

Engeli (% 40-69) Aylığı: 849,39 TL (1 aylık miktar: 283,13 TL)

Bakıma Muhtaç Özürlü (% 70 ve üstü) Aylığı: 1.274,08 TL (1 aylık miktar: 424,69 TL)

18 Yaş altı Özürlü Yakını Aylığı: 849,39 TL (1 aylık miktar: 283,13 TL)

2014 ilk altı ay için muhtaçlık sınırı: 255,22 Lira
2014 ikinci altı ay için muhtaçlık sınırı ise: 270,23 Lira

Doğum Tarihine göre 2022 Maaşı ödeme günleri:
Doğum Tarihinin Son Rakamı 0 veya 5 olanlar: 05 Haziran 2014 Perşembe,
Doğum Tarihinin Son Rakamı 1 veya 6 olanlar: 06 Haziran 2014 Cuma,
Doğum Tarihinin Son Rakamı 2 veya 7 olanlar: 09 Haziran 2014 Pazartesi,
Doğum Tarihinin Son Rakamı 3 veya 8 olanlar: 10 Haziran 2014 Salı,
Doğum Tarihinin Son Rakamı 4 veya 9 olanlar: 11 Haziran 2014 Çarşamba

4 Haz 2014

LYS Sınava Giriş Yerleri Açıklandı - Tıkla - Öğren

DUYURU

(4 Haziran 2014)

2014 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS): Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

14-15-21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak 2014 Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini başvuru yaptıkları her LYS için ayrı ayrı, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 4 Haziran 2014 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edineceklerdir. Başvuru yapılmayan LYS için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidir. Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını ilgili LYS'de yanlarında bulundurmak zorundadır. İlgili LYS'ye ait Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava Giriş Belgesi sadece üzerinde belirtilen LYS için geçerli olacaktır. Bir LYS için düzenlenen belge diğer LYS'ler için kullanılamayacaktır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmi belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

1 Haz 2014

Ekpss KURA başvuru bilgileri güncelleme süresi uzatıldı

Ekpss KURA başvuru bilgileri güncelleme süresi uzatılmış

ÖSYM sitesinde aday işlemleri bölümüne girdiğimizde
2014 Engelli Kamu Personeli Kura Usulü Yerleştirme - BAŞVURU BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME
Başlangıç Tarihi :15.05.2014 10:00
Bitiş Tarihi :04.06.2014 23:59
şeklinde ekran açılıyor.

Bunun anlamı başvuru bilgilerinde eksiklik olanlar güncelleyebilir demektir. Eğer EKPSS kura başvuru bilgilerinize baktığınızda eksik yada yanlış bir bilgi mevcutsa buradan müdahale ederek düzeltmeniz istenmektedir. Bu işlemde soın güncelleme tarihi 04.06.2014 olarak belirlenmiştir. Buna göre bir an önce bilgilerinizi kontrol ediniz.

Ekpss kura Başvuru Bilgilerini Güncellemek için tıklayınız