29 May 2014

İlkokula başlama yaşı ve kayıt esasları

İlkokula kayıtlar Haziran ayının ilk haftası başlayacak. 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılabilir.

İlköğretim kurumları yönetmeliğinin kayıt ile ilgili maddeleri şöyle:
Kayıt Zamanı
MADDE 14 - (Değişik:RG-24/12/2008-27090)
İlköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar.
Okula Kayıt Yaşı
Madde 15 - (Değişik:RG-21/7/2012-28360)
İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-14/8/2013-28735) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir."
Şeklindedir.
Bu mevzuatı çizelgeye dökecek olursak;

Peki okullar hazır mı? Veliler ne yapmalılar?
Okulların bir kısmı hazır olmakla beraber bazı okulların (İlkokul-Ortaokul) dönüşümleri tamamlanmadığından henüz hazır değil.
- Bu noktada valiliklerin bir an önce dönüşümleri ve açılacak şube sayılarını belirlemeleri gerekiyor.
- Bu süreçten sonra mahalleler, sokaklar okullarla ilişkilendirilecek.
- Bu ilişkilendirme sonucunda çocuklar gidecekleri okullarla ilişkilendirilmiş olacak.
- Velinin bu aşamalarda yapacağı tek şey adres (MERNİS'te kayıt) durumunu güncel hale getirmek. Sonrasında tamamen sistemle ilgili süreç işleyecek.
- Bakanlık bir takvim belirleyecek ve öğrencilerin hangi okula yerleştiklerine ilişkin açıklamayı yapacak.
- Okullar e-okul'dan yani internetten sorgulanabilecek.
Bu tarih tabii ki 1 Haziran olmayacaktır fakat velilerin tatil dönemini rahat geçirebilmeleri için bir an önce takvimin belirlenmesi ve sürecin tamamlanması doğru olacaktır.

Ortaokul Kayıtları:
Yaşanacak bir başka sorun ise ilkokul'u tamamlayan yani 5.sınıfa geçecek öğrenciler. Onların okulu da yine adrese dayalı olarak merkezi sistemle belirleneceğinden velilerin dikkatli olması gerekir.
Veli bakanlığın belirleyeceği takvime göre çocuğunun yerleştiği Ortaokulu öğrenecek.
İmam Hatip Ortaokullarına kaydolmak isteyenler ise bu okullara başvurabilecekler.
Geçmiş yıllarda yaşanan bir sorunu tekrar ele alalım.
Okul 8 yıllık İlköğretim iken kademeli olarak Ortaokula dönüştürülmektedir. Yani okul 1.sınıfa öğrenci almazken ilkokul sınıflarını azaltmakta ortaokul sınıfları ise artarak devam etmektedir. İşte böyle bir okulda okuyan öğrenci 4 yıl boyunca okuduğu okulda 5.sınıf açılmasına rağmen bu okula kaydolamayabiliyor. Çünkü öğrencinin adresi tutmayabiliyor.
İşte bu durum çokça sorun yaratabiliyor. Öğrenci 4 yıldır devam ettiği okuldan ayrılmak istemezken sistem bu öğrencinin kaydına izin vermiyor ve veli ile okul idaresi karşı karşıya gelebiliyor.
Daha açık ifade edecek olursak;

Şu anda 4.sınfıta okuyor ve 5.sınıfa geçecekseniz gelecek yıl ortaokula kaydınız yapılacak. Bu kayıt yapılırken adresinize bakılacak. Mevcut okulunuzda Ortaokul (5.sınıf) varsa ve eğer adresiniz bu okulun adres bölgesinde ise bu okulda kalacaksınız. Hayır başka bir okulun adres bölgesinde iseniz 4 yıl okuduğunuz okulda değil başka okulda kayıtlı olacaksınız.
Maksut BALMUK
Öğretmen

Kaynak: www.memurlar.net

28 May 2014

EKPSS'nin kura başvurularında bugün son

15 Mayıs 2014 tarihinde başlayan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kura başvuruları 28 Mayıs 2014 tarihinde sona erecek.


Belirtilen Yönetmelik uyarınca Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır (Adayların tercihlerin son günü itibarıyla mezun durumda olmaları gerekmektedir.). Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

Bir ortaöğretim kurumundan (*), yükseköğretim ön lisans veya lisans programından mezun olan veya olacak durumda olan engelli adayların 24 Şubat-7 Mart 2014 tarihlerinde 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) başvuruları alınmış olduğundan 7 Mart 2014 tarihi itibarıyla bir ortaöğretim kurumundan (*) diploma almaya hak kazanan adaylar ile 2014-EKPSS'ye ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde başvuran adaylar kuraya başvuramazlar. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, kuraya alınmış olsalar bile kura sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

* Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu, Mesleki Eğitim Merkezi, İş Okulu, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi mezunları, 2014-EKPSS'ye ortaöğretim düzeyinde girmek amacıyla başvurularını yapmış olduğundan, 2014-Kura'ya başvuramayacaklardır. Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar 2014-Kura'ya başvurabileceklerdir.

Adaylar başvurularını İnternet aracılığıyla bireysel olarak veya herhangi bir Başvuru Merkezi aracılığıyla yapılabilecektir. Başvurusunu bir Başvuru Merkezi aracılığıyla yapacak adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, kendileri için yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yanında bulunmayan adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları alınmayacaktır. Ortaöğretim Kurumu (Lise) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru Merkezi aracılığı ile başvuru yapan adaylar, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinde yer alan başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek amacı ile görevli tarafından kendilerine verilen çıktıyı kontrol ettikten sonra çıktı üzerinde yer alan ONAY KODUNU görevliye bildirecekler ve görevli onay kodunu sisteme girdikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvuruda; 3,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti adaylar tarafından ödenecektir.

Kura için başvuru süresi bittikten sonra kura için ayrıca başvuru alınmayacaktır.

Adaylar; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden başvuru ücretini (10,00 TL) yatıracaklardır. Başvuru ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Adayların başvuru yapmadan önce başvuru ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir.

Kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Kuraya başvuracaklar için ayrı bir kılavuz bulunmamaktadır. Kuraya başvuracak adayların 2014-EKPSS Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2014-EKPSS Kılavuzuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişilebilmektedir.

27 May 2014

Engelli memur adayları engelleniyor

ENGELLİ MEMUR ADAYLARI ENGELLENİYOR

Bilindiği üzere engelli bireylerin kamu kurumlarında veya işkur aracılığı ile görev alması Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ye bağlı olup bu sınav 27.04.2014 tarihinde tüm Türkiye genelinde yapılmış 2014 EKPSS sonuçları 09.05.2014 tarihinde açıklanmıştır.

Şimdi ise engelli bireyler merakla tercih kılavuzunu beklemektedirler. Fakat bu kılavuzun yayınlanmasından önce bilinmesi veya biz atanmayı bekleyen engelli bireyler tarafından hatırlatılması gerekilen bir kaç önemli noktaya değinmek istiyoruz. Öncelikle Devlet Personel Başkanlığının Şubat / 2014 verilerine dayanarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilen Engelli Memurlara İlişkin Genel Dağılım cetvelinde kamuda çalışan engelli memurların sayısı 32.877 olarak gözükmekte olup aynı verilere dayanarak açık olan engelli kontenjan sayısı ise 25.872'dir. Bu verilerin önderliğinde açık olan engelli kontenjan sayısı azımsanmayacak kadar fazla olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır.

2012 / ÖMSS SAYISAL VERİLER VE YERLEŞTİRME

Gelin birde 2012 senesinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen o zaman ki adı Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) olan sınava ve devam eden sürece ilişkin sayısal verilere bir göz atalım. 2012 yılında kısa adı ÖMSS olarak yapılan sınav 29.04.2012 yılında tüm Türkiye'de 81 il merkezinde 968 sınav binasında ve 12.128 sınav salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu sınava (2012 / ÖMSS) toplam 60.375 aday başvurmuş olup, 9.960 aday görme özürlü, 7.497 aday işitme özürlü, 3.015 aday zihinsel özürlü, 39.903 aday ise genel özürlü grubunda yer almıştır. Sınava başvuran 48.156'sı ortaöğretim, 7.074'ü ön lisans ve 5.145'i ise lisans öğrenim düzende olmuştur.

2012 / ÖMSS 1. YERLEŞTİRME VERİLERİ

Sınav süreci boyunca (2 yıl) 2012 yılı için; 29.06.2012 tarihinde Basın Duyurusu adı altında ÖSYM Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılmış olup, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında 2012 / ÖMSS - 1 ile ilk yerleştirme işlemleri başlamıştır. 09.08.2012 tarihinde yapılan ilk yerleştirme sonuçlarıda açıklanmış olup 2012/ ÖMSS - 1 verileri aşağıda yer almaktadır.
Yerleştirme TürüTercih Yapan Aday SayısıKontenjan SayısıYerleşen Aday SayısıBoş Kalan Kontenjan Sayısı
ORTAÖĞRETİM41.65230522174878
ÖN LİSANS609915741093481
LİSANS382821329991133

2012 / ÖMSS 1. Yerleştirme işleminden (tercihlerin alınması 11 - 20 Temmuz 2012, yerleştirme açıklanma tarihi 09.08.2012) yaklaşık 6 ay sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından 18.02.2013 tarihinde bir açıklama daha yapılmış ve 2. yerleştirme için 28 Şubat - 08 Mart 2013 tarihleri arasında 2012 / ÖMSS 2 ile 2. tercih alma işlemleri başlamıştır. 14.03.2013 tarihinde yapılan ikinci yerleştirme sonuçları açıklanmış olup 2012/ ÖMSS - 2 verileri aşağıda yer almaktadır.
Yerleştirme TürüTercih Yapan Aday SayısıKontenjan SayısıYerleşen Aday SayısıBoş Kalan Kontenjan Sayısı
ORTAÖĞRETİM38.560337933781
ÖN LİSANS48671442134399
LİSANS255570961495
2012 / ÖMSS 3.YERLEŞTİRME VERİLERİ

2012/ ÖMSS adı altında yapılan sınavın 3. ve son yerleştirme işlemleri için ÖSYM Başlanlığından 16.01.2014 tarihinde Duyuru başlığı altında bir açıklama yapılarak, yapılan sınav doğrultusunda 27.01.2014 - 03.02.2014 tarihleri arasında tercih alınmış (2. tercihlerden yaklaşık 11 ay sonra) 04.02.2014 tarihinde yapılan üçüncü yerleştirme sonuçları açıklanmış olup 2012 / ÖMSS - 3 verileri aşağıda yer almaktadır.
Yerleştirme TürüTercih Yapan Aday SayısıKontenjan SayısıYerleşen Aday SayısıBoş Kalan Kontenjan Sayısı
ORTAÖĞRETİM21.9294264260
ÖN LİSANS25473843840
LİSANS11588108064
2012 - 2013 / ÖMSS BAŞVURU VE YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

Peki ya 2012 ÖMSS kurasına başvuran sayısı ne kadardı ? İşte hafızalarımızı ve arşivlerimizi biraz karıştırdıktan sonra 2012 ve 2013 yıllarında sadece KURA ile başvuran adayların başvuru ve yerleştirme sayısal verileri aşağıdaki tabloda da yer almaktadır.

2012 / ÖMSS KURA BAŞVURU VE YERLEŞTİRME SAYISAL VERİLERİ
Eğitim DurumuBaşvuruKadroYerleştirilenBoş Kalan
İLKÖĞRETİM65.800988988-
2013 / ÖMSS KURA BAŞVURU VE YERLEŞTİRME SAYISAL VERİLERİ
Eğitim DurumuBaşvuruKadroYerleştirilenBoş Kalan
İLKÖĞRETİM65.800591591-
Yukarıdaki bilgiler 2012 senesinde Türkiye'de yapılan ve ilk kez düzenlenen ÖMSS'ye ait bilgilerdi, sayısal verilere dayandırılarak açıkça yazdığımız kadarı ile 2012 ÖMSS ile;

· 6857 ORTAÖĞRETİM

· 3400 ÖN LİSANS

· 3651 LİSANS

öğrenim durumları için kadro açılmış olup bu kadrolara yerleşen adayların sayısı ise;

* 5978 ORTAÖĞRETİM

* 2820 ÖN LİSANS

* 2419 LİSANS

olarak tespit edilmiştir. Toplam olarak baz alınır ise 2012 ÖMSS ile yapılan sınavda 13.908 kişilik kadro açılmış olup toplam 11.217 kişi atanmıştır.

DPB BAŞKANI KUMBUZOĞLUNDAN TALİHSİZ AÇIKLAMA

Yukarıda sayısal verilere dayandırılarak açıklamaya çalıştığımız istatistiki bilgiler tüm engelli memur adayları ve ilgili bakanlıklar tarafından da bilinir iken ve Şubat 2014 yılı için açık engelli kontenjan sayısı 26.000 lere ulaşmış iken, geçtiğimiz günlerde engelli istihdamı için çalışmalar yaptıklarını ifade Devlet Personel Başkanı Mehmet KUMBUZOĞLU'nun Temmuz ayında kamuya 3.000 engelli alımı yapacağız açıklaması memur olarak atanmayı bekleyen tüm engelliler, engelli konfederasyonları odaları ve engelli dernekleri tarafından şaşkınlıkla ve üzüntü ile karşılanmış olup, mevcut sayı belli iken, 2012 sayısal veriler tespit edilmiş iken böyle bir sayının kabul edilemez bir gerçek olduğu kanısına varılmıştır. Engelli bireyleri topluma kazandırma çabası olunması konusunda hemfikir olunan KUMBUZOĞLU 'nun kendisi ile çelişen bu rakam tüm engelliler tarafından kesinlikle yetersiz bulunmakta olup, sayıların mevcut rakamlar ve geçmiş yılda yapılan sınav doğrultusunda daha da yükseltilmesi tüm engelli memur adaylarının haklı bir beklentisidir.

AİLE BAKANLIĞI'NIN 30.000 ENGELLİ SÖZÜ UNUTULMADI

Engelli memur adayları devlet büyükleri tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesini merakla beklerken bu sözlerden birisi de hiç şüphesiz ki Aile Bakanlığının 6 Kasım 2013 tarihinde resmi twitter hesabından attığı "2014 yılı bütçesiyle en az 30.000 engelli işçi ve memur istihdamı hedeflenmektedir." mesajı ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan 2014 Yılı Mali Bütçe Tasarısı & Engelli İstihdamı konusudur. Bu sözlerin yerine getirileceğini umut eden ve kamuda görev almak için ümitlenen engelli bireylerin ümitleri ile oynanılmamalı ve verilen sözleroranında kadrolar arttırılmalıdır.

DAHA FAZLA ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN ÖNCE ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Gerek Bakanlıklarımızın gerek ise çeşitli Bakanlarımızın engelli istihdamı ile ilgili sözlerinde hep şu sözleri duymaktayız; " Bizler yıl içerisinde en fazla engelli istihdamı yapma amacındayız.." Ancak ne var ki engelli istihdamının önünün açılabilmesi ve fazla sayıda engelli atamasının olabilmesinin engelli öğretmen adaylarının atamalarına bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanı başta olmak üzere tüm Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bakanı tarafından unutulduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bilinen bir gerçekte var ki Engelli öğretmen atamaları ne kadar geç ve az olur ise bu konumda olan, atanmayı bekleyen engelli öğretmen adayları atamalarının olmadığı ve kendileri için yeterli kadrolarının açılmadığı için düz memurluk kadrolarına talep edecek olup bunun sonucunda da sevmedikleri hatta ve hatta istemedikleri bir görevi yapma mecburiyetinde olacaklardır. Dolayısı ile şu gerçek bilinmelidir ki dönemler arasında fazla sayıda engelli memur istihdamının olması ancak ve ancak engelli öğretmen kadrolarının açılmasına ve bu kadrolarının arttırılmasına bağlıdır.

Engelli Öğretmen Atamaları, 2014 EKPSS tercih kadrolarının açıklanmasından ve tercihlerin alınmasından önce olması mesleklerini yerine getirmek isteyen tüm engelli öğretmen adayları ve engelli memur adaylarının ortak ve tek isteğidir. Bu konunun gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ele alınması ve Engelli istihdamlarında bu durumun öncelik olarak algılanması da mutlak bir gerçektir.

ENGELLİYE NİTELİKLİ KADROLAR OLMAZSA OLMAZ!

Engelli memur adaylarının en büyük sorun ve sıkıntılının başında maalesef "NİTELİKLİ KADRO AÇILMAMASI" konusu gelmektedir. Bütün engelli memur adaylarının yıllarca okuyup dirsek çürüttüğü ve sonunda kendi mesleklerini yapma umudu ile azimle savaş verdikleri branşlarına ait kadroların açılmaması veyahut az açılması bu kişilerin kendi mesleklerini icra edememesine ve emeklerinin karşılığını alamamasına neden olmaktadır. Engelli memurlara yeterli sayıda NİTELİKLİ KADRO AÇILMAMASININ doğurdu sonuçları gelin hep beraber değerlendirelim;

Engellilere NİTELİKLİ KADROLARIN VERİLMEMESİ vasıflı ve vasıfsız tüm engelli memur adaylarının düz memurluk kadrolarına talebi yoğunlaştıracak ve öğrenim süresi boyunca emek verilen asli görevlerini yapmak için okuyan tüm engelli memur adaylarının mesleklerini icra etmesinin önüne geçilecektir.

Örneğinbir makine mühendisliği veyahut ziraat teknikerliği, yada su ürünleri, radyo ve televizyon bölümünü okuyan ve bu mesleği yapmak için can atan engelli memur adaylarının unvanları ile ilgili herhangi bir kadronun açılmaması sadece kendilerine zarar vermeyecek olup düz bölümlerde okuyan kişilerin de haklarını elinden alır izlenimi yaratarak düz memurluk kadrolarına tercih yapacaklardır. Böylelikle hem kendileri mutsuz olacak hem de atanmayı ve engelli memur olmayı bekleyen binlerce engellinin önünü kesecektir. Bunun için engelli memur adaylarının kendi mesleklerini yapabilmeleri, emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve insanca yaşam sürdürebilmeleri adına ENGELLİLERE NİTELİKLİ KADRO AÇILMASI vazgeçilmez bir gerçektir.

KPSS'DE TERCİH HAKKI 30, EKPSS'DE TERCİH HAKKI 15 !

Engelli memur adaylarının sıkıntıları sadece kadro sayısı ile şekillendirilmemiş olup bu sıkıntılarından birisi de tercih hakkındaki sınırlamadır. Daha önce 2012 /1 KPSS ile ilk kez 30'a yükseltilen tercih sayıları EKPSS'de hala 15 tercih sayısı olarak verilmekte, böylelikle daha çok engelli memur adayının memur olarak atanmasının önüne geçilmektedir. Halbuki KPSS ve EKPSS ÖSYM tarafından yapılmakta olup, sınav yapısı bakımından da herhangi bir değişiklik göstermemektedir. Bu doğrultuda daha önce de 15 olan KPSS tercih sayısının 2012/1 KPSS ile 30'a çıkarılması ÖSYM tarafından uygun bulunmuş ise EKPSS'nin de tercih sayılarının daha fazla engelli memur istihdamı açısından 15 rakamından 30 rakamına yükseltilmesi kaçınılmaz ve yadsınılamaz bir gerçektir.

kaynak:engellilersitesi.com

20 May 2014

Engelliler, Masa Tenisinde 10 madalya kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı Slovakya'da düzenlenen Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Slovakya'da 14-17 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen ve 36 ülkeden 285 sporcunun katıldığı şampiyonada ferdilerde Nesim Turan 4. klasmanda altın madalyanın sahibi oldu. Neslihan Kavas 9'uncu, Ümran Ertiş 10'uncu, Ali Öztürk 5'inci ve Nergiz Altıntaş 3'üncü klasmanda bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Takımlarda 5 madalya
Şampiyonada ayrıca, takımlar bazında Abdullah Öztürk-Ali Öztürk 5'inci klasta altın madalya kazandı. Nesim Turan-Süleyman Vural ve Neslihan Kavas-Thu Kompasov ikilisi ise 4'üncü klasta bronz madalyanın sahibi oldu. Ümran Ertiş- Merve Cansu Demir ile Hilal Türkkan-Ebru Can çiftleri de 10'uncu klasta bronz madalya kazandılar ve bu sonuçlarla Türkiye, şampiyonayı toplamda 10 madalya ile tamamladı. (gsb.gov.tr)

Memurluğa, sınavsız atanma hakkı olan personeller

Memurluğa, sınavsız atanma hakkı olan diğer kamu personeli kimlerdir?
Bilindiği üzere memur kadrolarına atanabilmek için KPSS'ye girmiş olmak gerekmektedir. KPSS'ye girmeden atanılabilecek sınırlı sayıdaki özel kadro ise istisnai kadro olarak adlandırılmaktadır. Bu istisnai kadrolar, 657'nin 59. maddesinde tek tek sayılmıştır. Tıklayınız.

Bu yazıda ise kamuda memur statüsünde değil de, diğer statülerde çalışanlardan memuriyete geçiş hakları olanlara yer vereceğiz.

MEMURLUĞA GEÇİŞ HAKKI OLAN STATÜLER

En az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla, memurluğa geçiş hakkı olan diğer kamu statüleri şu şekildedir:

1- Subay ve astsubaylar

2- Sözleşmeli subay ve astsubaylar

3- Uzman jandarmalar

4- Hakim ve savcılar (hakim ve savcı adayları hariç)

5- Profesör, doçent ve yardımcı doçent

6- Uzman erbaş

7- Öğretim görevlisi, okutman, çevirici, araştırma görevlisi ve 2547'e tabi uzman

ORTAK ŞART

Bunlardan memur kadrosuna atanmak isteyenlerin şu 2 ortak şartı taşıması gerekmektedir.

1- En az 2 yıl bu statülerde çalışmış olmaları gerekmektedir.

2- Kendi istekleriyle görevlerinden çekilmiş veya görev süreleri sona ermiş olmaları gerekmektedir. (Atılma kabul edilmemektedir)

BU DURUMDAKİLER KİM ATIYOR?

Bu durumda olan kamu personelini atayan merkezi bir kurum bulunmamaktadır. Bu şartları taşıyan birini, herhangi bir kamu kurumu atayabilir ama merkezi olarak bu işi yürüten bir kurum bulunmamaktadır.

BUNLAR İÇİN, BEKLEME SÜRELERİ UYGULANMIYOR

Normalde bir memurun istifa ettikten sonra başka bir memur kadrosuna atanabilmek için, istifa ediş şekline bağlı olarak, en az 6 ay geçmesi (beklenmesi) gerekmektedir. Ancak yukarıdaki yer verilen statülerden memur kadrolarına yapılacak geçişlerde, bu 6 aylık bekleme süreleri uygulanmamaktadır.

MEMURLUĞA GEÇİŞ HAKKI OLMAYAN DİĞER STATÜLER

KPSS ile atama yapılmış olun veya olmasın, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve taşeron işçilerinin, yukarıda yer verildiği şekliyle belirli bir süre çalıştıktan sonra memur kadrolarına atanma hakkı gibi bir hak bulunmamaktadır.

Kaynak: www.memurlar.net

14 May 2014

2014 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman çıkacak?

Soru: 27 Nisan 2014 tarihinde yapılan EKPSS sınav sonuçları 09.05.2014 tarihinde açıklandı. Bu sonuçlara esas 2014 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman çıkacaktır?

Cevap: 2014 EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmamıştır. 15 Mayıs itibariyle EKPSS'ye kura ile başvuru yapacakların kayıt başvuruları alınmıştır.

15 Mayıs 2014'te başlayan kura başvuruları 28 Mayıs 2014 tarihinde son bulmuştur. Ayrica şu dönemde LYS sinavlarının olmasi ve normal KPSS tercihlerinin 23 haziranda başlamasi nedeniyle kpss tercihleri bittikten sonra EKPSS tercih kılavuzu yayınlanacağını düşünerek 2014 Temmuz ayi ortalarina doğru EKPSS Tercih kilavuzunun yayınlanacağını tahmin etmekteyiz.

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandığında sitemizde duyurusu yapılacaktır.


Bu konu 16.07.2014 saat: 19:10'da güncellendi 
Güncel Haber:  EKPSS tercih kılavuzu ve tercihler ne zaman  TIKLA-ÖĞREN

9 May 2014

2014 EKPSS'ye başvuran kişi sayısı belli oldu

2014 EKPSS eğitim düzeylerine göre başvuru sayıları ÖSYM’nin ekpss sınav sonuçlarını 09 mayıs 2014 itibariyle açıklamasından sonra netlik kazandı.

Buna göre eğitim düzeylerine göre başvuru sayıları:

Lisans Düzeyi Başvuru sayısı: 6 bin 81 kişi

Lisans Düzeyi Başvuru sayısı: 7 Bin 941 kişi

Lise (ortaöğretim) Düzeyi Başvuru sayısı: 49 Bin 527 Kişi

Toplam sınava başvuran kişi sayısı 63 bin 549 olarak ortaya çıkmıştır.

Kura başvuruları henüz başlamadığından sayılar belli değildir.

2014 Ekpss Sınav Sonucları Açıklandı

27 Nisan 2014 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav sonuçları açıklandı.

DUYURU
(9 Mayıs 2014)
2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS): Sınav Sonuçlarının Açıklanması
27 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2014-EKPSS’nin değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları 9 Mayıs 2014 günü saat 17.45’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylara duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7 May 2014

EKPSS Kura başvuruları 12 Mayıs'ta başlıyor


DUYURU
 (7 Mayıs 2014)
2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS):
Kura Usulüyle yapılacak Yerleştirmeler için Başvuruların Alınması


7 Şubat 2014  tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır.

Belirtilen Yönetmelik uyarınca Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır. Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak, 23 Mayıs 2014 tarihinde sona erecektir.

Bir ortaöğretim kurumundan (*), yükseköğretim ön lisans veya lisans programından mezun olan veya olacak durumda olan engelli adayların 24 Şubat-7 Mart 2014 tarihlerinde 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) başvuruları alınmış olduğundan 7 Mart 2014 tarihi itibarıyla bir ortaöğretim kurumundan (*) diploma almaya hak kazanan adaylar ile 2014-EKPSS’ye ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde başvuran adaylar kuraya başvuramazlar. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, kuraya alınmış olsalar bile kura sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

* Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu, Mesleki Eğitim Merkezi, İş Okulu, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi mezunları, 2014-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde girmek amacıyla başvurularını yapmış olduğundan, 2014-Kura’ya başvuramayacaklardır. Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar 2014-Kura’ya başvurabileceklerdir.

Adaylar başvurularını İnternet aracılığıyla bireysel olarak veya herhangi bir Başvuru Merkezi aracılığıyla yapılabilecektir. Başvurusunu bir Başvuru Merkezi aracılığıyla yapacak adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, kendileri için yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yanında bulunmayan adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları alınmayacaktır. Ortaöğretim Kurumu (Lise) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru Merkezi aracılığı ile başvuru yapan adaylar, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinde yer alan başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek amacı ile görevli tarafından kendilerine verilen çıktıyı kontrol ettikten sonra çıktı üzerinde yer alan ONAY KODUNU görevliye bildirecekler ve görevli onay kodunu sisteme girdikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvuruda; 3,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti adaylar tarafından ödenecektir.

Kura için başvuru süresi 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak, 23 Mayıs 2014 tarihinde sona erecektir. Bu süre bittikten sonra kura için ayrıca başvuru alınmayacaktır.

Adaylar; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden başvuru ücretini (10,00 TL) yatıracaklardır. Başvuru ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Adayların başvuru yapmadan önce başvuru ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir.
Kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Kuraya başvuracaklar için ayrı bir kılavuz bulunmamaktadır.   Kuraya başvuracak adayların 2014-EKPSS Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2014-EKPSS Kılavuzuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden erişilebilmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

4 May 2014

EKPSS'ye girenler normal KPSS'ye de girebilir mi?

Engelli vatandaşların kamuya girmeleri için yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 27 Nisan 2014 Pazar günü yapıldı. Engelli adaylardan 2014 KPSS?ye girip giremeyecekleri konusunda sorular geliyor.

Engelli KPSS'ye girenler normal KPSS'ye de girebilir mi?
engelli vatandaşların kamuya girmeleri için yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 27 Nisan 2014 Pazar günü yapıldı. Engelli adaylardan 2014 KPSS'ye girip giremeyecekleri konusunda sorular geliyor.

Kısa bilgi

Engellilere yönelik kamuya giriş sınavı 2012 yılında ÖMSS adıyla yapılmıştı. 2013 değişikliği ile sınavın adı EKPSS olarak değiştirildi ve bu ad altındaki ilk sınav geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi.

KPSS'ye giriş şartları

KPSS'ye girmek için vatandaşlık, adli sicil ve öğretim durumu gibi ilişkin şartlar aranmaktadır. Ancak bu şartlar arasında engelli olmamak gibi bir ifade bulunmamaktadır. Zaten 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da sağlığa ilişkin tek kriter "akıl hastası" olmamak şartıdır. Haliyle Kanunda böyle bir kısıtlama yokken kılavuza konulması imkansızdır.

Ayrıca yine başvuru kılavuzunda, EKPSS'ye girenlerin normal KPSS'ye girmelerini engelleyen bir ifade de yoktur.

Engelli adaylar normal KPSS'ye de girebilirler

1- Lisans düzeyindeki Engelli adaylar Temmuz ayında yapılacak olan normal KPSS'ye girebilirler. Önlisans veya lise düzeyindeki engelli adaylar ise Eylül sonunda yapılan KPSS'ye girebilirler.

2- 27 Nisan'daki EKPSS'ye giren engelli adaylarımız da 2014'teki normal KPSS'ye kendi öğrenim düzeylerinde başvurabilir.

3- EKPSS'ye ortaokul ve ilkokul düzeyinde giren adaylar ise maalesef 2014 KPSS'nın hiçbir düzeyine girememektedirler. Çünkü normal KPSS ilkokul ve ortaokul düzeyinde yapılmamaktadır.

Kutay Seymen ARIKAN
Kutay@memurlar.net

Kaynak: www.memurlar.net

3 May 2014

Açıköğretim Fakültesi ara dönem sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara dönem sınav sonuçları açıklandı

Sonuçlar için TIKLAYIN

19-20 Nisan tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Sınavı Sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'na TC Kimlilk No ile giriş yaparak öğrenebilecek.

2022 maaşında, muhtaçlık sınırı 2014'te ne kadar oldu?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün yayınladığı duyuruda muhtaçlık sınırı aşağıdaki şekillerde açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre brüt asgari ücret;
01 Ocak – 30 Haziran 2014 arasında 1.071,00TL,
1 Temmuz -31 Aralık 2014 arasında 1.134,00TL olarak belirlenmiştir.


Bu itibarla sosyal güvenlik kapsamındaki muhtaç vatandaşlarımızın tespitinde kullanılan muhtaçlık sınırı;
01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 arasında 255,22 TL
01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 arasında 270,23 TL'dir.
Tüm SYD vakıflarına duyurulur.