18 Mar 2014

Bölümlerinden alım olmayan KPSS adayları ne yapmalı

KPSS sınavları yaklaşıyor. Adaylar sınava hazırlanıyorlar ancak bölümünden alım olmayanlar ya da az alım olan adaylar emeklerinin boşa gitmesinden kaygılılar.

2014 KPSS sınavı B grubu için de yapılacak. Temmuz ayında yapılacak olan KPSS sınavları lisans(4 yıllık)için, Eylül ayında yapılacak olan sınavlar önlisans(2 yıllık) ve lise mezunları için yapılacak. Ayrıca lisans başvuruları Mayıs'ta, önlisans ve lise başvuruları ise Temmuz'da alınacak.

KPSS'ye her giren kamuya atanabilir mi?

Maalesef. Sınava girmek ve puan almak atanmak için yeterli değildir. Çünkü aday sayısından çok daha az personel alımı olduğu için sınav yapılmaktadır. İşe girme talebi kadar personel alımı olsaydı zaten sınava ihtiyaç duyulmazdı. Bu yüzden alanlarında en yüksek puanları alan adaylar atanabilmektedir.

Kamu kurumları neye göre personel alıyor?

Kamuya bir yıl içinde alınacak personel sayısı istisnai durumlar haricinde az çok bellidir. Ve hangi unvanlara hangi bölümlerden alınacağı da bellidir. Kurumlar görev alanlarına göre kadro ve unvan oluştururlar ve bunlara ihtiyaçları göz önünde bulundurarak en uygun bölümlerden(her ne kadar bazı durumlarda başka kriterler göz önüne alınsa da) alım yaparlar.

Bazı bölümlerden neden alım yapılmıyor?

Kamunun görev alanına bakıldığında hangi bölümlerin kamuda daha çok istihdam edileceği hemen hemen ayırt edilmektedir. Gelişen teknoloji, ekonomik ve siyasi gelişmeler ve yeni hizmetlerin oluşması alınan personel yapısını etkilemektedir. Örneğin, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında son yıllarda inşaat ve harita mühendisi alımı yükselmiştir. Yine 4+4+4 sistemiyle sınıf öğretmenliği alımı düşmüştür. Bu durum ihtiyaçlar nedeniyle oluşmaktadır.

Alım yoksa neden bu kadar farklı bölüm var?

Bu, tamamen plansız ve kısa vadeli yaklaşımların sonucudur. Özellikle vakıf üniversiteleri diğer ana bölümlerde denk olup olmayacağını dikkate almaksızın çeşitli isimler üretmektedir. Kurumların bile haberinin olmadığı bu bölümlerden alım yapılmayınca da bu bölüm mezunu adaylar mağdur olmaktadır.

Bölümünden alım olmayanların alternatifleri

Bazı bölümlerden KPSS alımlarında az alım yapılırken bazılarından ise hiç alım yapılmamaktadır. Ancak adaylarımızın burada KPSS yerleştirmeleri ile kamuya girme hakkı yok denilemez. Çünkü KPSS tercihlerinde her öğrenim düzeyinde ve her bölümden adayın tercih edebileceği özel kodlar bulunmaktadır. Bu kodların yer aldığı kontenjanları o öğrenim düzeyinde sınava girenler, bölümleri ne olursa olsun tercih edebilmektedir. Bu öğrenim kodları şunlardır:
lise adayları için2001
önlisans (2 yıllık) adayları için3001
lisans (4 yıllık) adayları için4001
Bu kontenjanlar yüksek kapatıyor

Tercih kılavuzlarında yer alan 2001, 3001 ve 4001 kodlarının bulunduğu kontenjanlar genel olarak en yüksek kapatan yerlerdir. Çünkü bu kontenjana tüm adaylar tercih edebilmektedir ve bölüm ayrımı olmaksızın en yüksek puana sahip olanlar bu kontenjanlara yerleşmektedir.

Bu adaylar daha sıkı çalışmalı

Yukarıda verdiğimiz bilgiler neticesinde açıktır ki; bölümünden alım olmayan veya az alınan adaylar kamuya girebilmek için daha sıkı çalışmalıdır.

Alternatif alanlara da yönelinebilir

Kamuya girişte tek yol KPSS alımları değildir. Ayrıca kurumsal olarak yapılan alımlara da adaylar yönelebilirler. Örneğin, zabıt katipliği gibi Adalet Bakanlığı alımları, TSK alımları, emniyet alımları, gümrük alımlarını da değerlendirebilirler.

Ayrıca adalet bölümü mezunları icra müdürlüğü sınavlarına, İİBF mezunları a grubu alımlar ve idari hakimliğe de yönelebilirler.

Kutay Seymen ARIKAN
Kutay@memurlar.net
Kaynak: www.memurlar.net

15 Mar 2014

EKPSS Sınava Giriş Belgeleri ne zaman yayınlanacak

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) nerede gireceğim, sınava giriş belgeleri ne zaman açıklanacak şeklinde soruların cevabı ÖSYM sınav işlem takvimindeki tabloda açıklık getirilmiş.

ÖSYM sitesinde yer alan açıklama şöyle:
2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı - GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ
Başlangıç Tarihi :17.04.2014 14:00
Bitiş Tarihi :27.04.2014 10:15

Yukarıdaki bilgiye göre EKPSS sınava giriş belgeleri 17 Nisan 2014 tarihi saat:14:00 da ÖSYM aday işlemleri sistemine düşecektir. Şifrenizle giriş yaparak sınava giriş belgenizi belirtilen tarihte alabilirsiniz. Bilindiği üzere sınava giriş belgeleri adrese postalanmıyor.

Kaynak: ekpss.biz

12 Mar 2014

ÖSYM, KPSS-2014/3 Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, KPSS-2014/3 Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı.Konuya ilişkin duyuru şöyle:

DUYURU
(12 Mart 2014)
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına
Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2014/3): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Yerleştirme sonuçları 12 Mart 2014 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekte verilmiştir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2014/3 Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
KPSS-2014/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler TIKLAYIN

5 Mar 2014

KPSS 2014/3 tercih kılavuzu yayında

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Başkanlığına ait kadrolara, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

1.2 KPSS-2014/3 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları, bunlar için
aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül
2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS
Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları
gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve
lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye İnternet’le gönderildiği son gün itibariyle, sınava
girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin
İnternet’le ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların,
yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme
işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli
olması zorunludur.

4 bin 522 Kadronun dağılımı için TIKLAYIN 

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 5-10 Mart 2014 tarihleri arasında İnternet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 10 Mart 2014 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre
kesinlikle uzatılmayacaktır.

3.2 Bu kılavuzda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu Başkanlığının atama yapacakları boş kadrolarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de
ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih
edebilecekleri kadrolar bulunmaktadır.

3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadroların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları”
sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son
derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi
mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

 Bir kadro için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması
yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen
“Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi
yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

 DİKKAT:
 Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz
halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve
diğer adayları mağdur etmemeniz için tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin
durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

KPSS 2014/3 tercih kılavuzunun tamamına ulaşmak için TIKLAYIN


KPSS 2014/03 kadro dağılımı açıklandı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait 4522 kadroya atama yapılacak.

Bilindiği üzere Başkanlığımızca Ocak ayında 2014 yılında yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerine ilişkin "Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlenerek ilan edilmiştir. "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" in 19 uncu maddesi Kapsamında Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığının acil personel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla haziran ayında yapılacak merkezi yerleştirme öncesinde bu kurumlara yerleştirme yapılmasına karar verilmiştir.

2014/3-KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Bu itibarla 05 Mart-10 Mart 2014 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına ait kadrolara yerleştirme yapılacaktır. Bu yerleştirme işlemine ait tercih kılavuzuna ÖSYM Başkanlığı resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

Yapılacak yerleştirme "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" kapsamında bir merkezi yerleştirme olup, diğer merkezi yerleştirme işlemleri için geçerli uygulama ve kurallar bu yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle bu yerleştirme işlemi ile yerleşen adaylar herhangi bir şekilde haziran ayında gerçekleşecek merkezi yerleştirmeye katılamayacakladır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

UNVAN BAZINDA DAĞILIM
SıraÜnvanHizmet SınıfıKadro Adedi
1AvukatAH20
2BiologSH40
3Çocuk GelişimcisiSH20
4Dil Ve Konuşma TerapistiSH5
5DiyetisyenSH65
6EbeSH400
7FizyoterapistSH80
8HemşireSH2305
9İstatistikçiTH10
10MemurGİH2
11MühendisTH75
12OdyologSH5
13PsikologSH80
14Sağlık MemuruSH285
15Sağlık TeknikeriSH1080
16Sosyal ÇalışmacıSH25
17SosyologTH5
18Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeniGİH20
TOPLAM:4522
KURUM BAZINDA DAĞILIM


3 Mar 2014

Engelli öğretmen atama başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mart engelli personel (öğretmen) alımına ilişkin başvuru işlemleri başladı.

2012 yılında yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı'na katılan adaylar arasından ömss puanı üstünlüğüne göre 200 engelli öğretmen alımı yapılacaktır.
Başvuru işlemleri için TIKLAYIN

Adaylar, başvurularını
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr 
adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 03-07 Mart 2014 tarihleri arasında yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenilen belgeler ile birlikte il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracaklardır.


Not: Başvuru İşlemlerini Internet Explorer kullanarak yapınız.

ÖSYM, 2014 EKPSS kılavuzunda değişiklik yaptı

ÖSYM, 2014 EKPSS kılavuzunda değişiklik yaptı.
2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kılavuzu TIKLAYIN

DUYURU
(3 Mart 2014)
2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS): Başvurular


“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca 27 Nisan 2014 tarihinde, uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) başvurular, 7 Mart 2014 tarihinde sona erecektir.


7 Şubat 2014  tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinde “Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi” hükmü, 6. maddesinde “Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin …” hükmü, 13. maddesinde ise “İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılır.” hükmü bulunmaktadır.


21 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan duyuruda, kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu/mezun olabilecek durumda olan engelli adayların başvurabileceği belirtilmiş, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2014-EKPSS Kılavuzu da, 23 Şubat 2014 tarihinde ÖSYM’nin İnternet sayfasından yayımlanmıştır.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;

“Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde 2014-EKPSS’ye başvurabileceklerdir. Adaylar başvuruda aşağıdaki okul bilgilerini kullanacaklardır:


Okul Kodu ve Adı        :   920001        ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)

Okul Tür Kodu ve Adı :   91013          ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)

Alan Kodu ve Adı        :   5048            ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)


Okul Kodu ve Adı        :   920002       ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) EĞİTİM PROGRAMI

Okul Tür Kodu ve Adı :   91021          ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)EĞİTİM PROGRAMI

Alan Kodu ve Adı        :   5054            ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) EĞİTİM PROGRAMI


Okul Kodu ve Adı        :   920003        İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

Okul Tür Kodu ve Adı :   91038          İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

Alan Kodu ve Adı        :   5069            İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI


“Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar ise 2014-Kura’ya başvurabileceklerdir.


2014-EKPSS Kılavuzu bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ekte adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. 2014-EKPSS ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.


ÖSYM BAŞKANLIĞI


2 Mar 2014

Emekli Engelli Memur, EKPSS'yle tekrar atanarak çalışabilir mi?

 Devlet Personel Başkanlığına engelli memur atamaları özellikle EKPSS(ÖMSS) ile ilgili çok soru gelmektedir. Bunlardan biride Emekli olmuş engelli memur tekrar ÖMSS ile atanıp çalışabilirmi sorusudur.
İşte soru ve konuya verilen cevap şöyledir:

Soru:Geçirdiğiniz kalp rahatsızlığı sonucu … Kuvvetlerinden kendi isteğinizle emekli olduğunuz ve çok az maaş aldığınız için herhangi bir kamu kurumunda tekrar çalışmak istediğinizden bahisle, 29/04/2012 tarihinde yapılacak olan ÖMSS sınavına üst yaş sınırı olmadığından katılma hakkınızın olup olmadığı ve yerleştirmeye yeter puan aldığınızda devlet kurumlarına yerleştirilip yerleştirilmeyeceğiniz, ayrıca ilgi yazı ekindeki rapora göre özürlü grubunuzun hangisi olduğu ve sözkonusu sağlık kurulu raporunun sınav ve yerleştirme için yeterli olup olmadığı, yeni bir sağlık raporunun çıkarılmasının gerekliliği ve tüm bu işlemlerin sınav öncesi ya da sonrasında mı olacağına dair.    (01/03/2012-2448)

Cevap:Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmüne, 92 nci maddesinde; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”  hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinde üst yaş sınırı aranmamaktadır. Ayrıca, bahsi geçen Yönetmeliğe göre yapılacak ÖMSS veya kuraya katılabilmek ve bunların sonuçlarına göre herhangi kamu kurum ve kuruluşunda özürlü olarak istihdam edilebilmek için öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve “14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında özürlü olduğunuzu gösterir sağlık kurulu raporunuzun bulunması gerekmektedir.
19/10/2011 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü personel istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeleri amacıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulü ile bunların sonuçlarına göre özürlü personel yerleştirme işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.

Bu çerçevede, 29 Nisan 2012 tarihinde Özürlü Memur Seçme Sınavı(ÖMSS) yapılacaktır. Bu sınava ilişkin “2012-ÖMSS KILAVUZU” ise ÖSYM Başkanlığına ait http://www.osym.gov.tr. internet adresinde yayımlanmış olup, bahsi geçen Kılavuzda başvuruların öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine şahsen yapılacağı ve adayların buralardaki ilgili görevliler ile yapacakları görüşmelerde adayın özürlü sağlık kurulu raporundaki tanı esas alınarak, adayın ve görevlinin de görüşleri doğrultusunda adayın özür grubu ve buna bağlı olarak diğer özür durumu bilgileri tespit edilecek ve sınava gireceği özür grubu ile diğer özürlü bilgileri alanlarını da gösteren Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi tanzim edileceği belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, ÖMSS sınavına üst yaş sınırı olmadığı için katılma hakkınızın olduğu, ÖMSS için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapacağınız başvuru sırasında, ilgi yazı ekindeki raporunuzun Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının, uygun ise sınava gireceğiniz özür grubunun hangisi olduğunun Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi tanzim edilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği, yapılacak sınav sonucunda aldığınız puan ile fonlara, belediyelere, il özel idarelerine, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerine ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait kadrolar için yapacağınız tercihlerden herhangi birisine yerleştirilmeniz ve emekli aylığınızın kesilmesi halinde, bu kurumlara ait kadrolara atanabileceğiniz, sayılanların dışındaki diğer kurum ve kuruluşlara ise atanamayacağınız değerlendirilmektedir.