27 Şub 2014

EKPS'ye İş okulu mezunlarıda girebilecek

Engelli adayların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri amacıyla 27 Nisan 2014 tarihinde yapılması planlanan EKPSS/Kuraya başvuru işlemlerine ilişkin "2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (Ekpss) Kılavuzu" ÖSYM Başkanlığınca yayımlanmış olup, bu Kılavuzda belirtilen şartlara göre başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) mezunu” adaylar ile daha önceki yıllarda "İş Okulu Eğitim Programları"ndan mezun adayların EKPSS’ye mi, kuraya mı başvuracakları konusunda engelli adaylarca Başkanlığımıza talepte bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; "...d) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavı,......e) Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi, ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği uygulamasında 2012 yılında değişiklik yapılmadan önce İş Okulu Eğitim Programı mezunları bulunmakta idi. Milli Eğitim Bakanlığının bahse konu Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 27.7.2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik "Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(Okulu)" başlıklı 45 inci maddesinde "....m) Dönem sonlarında bireylere karne verilir. Programı tamamlayan bireylere EK‐7'de yer alan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Bu belge yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz, ancak bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar." hükmü, aynı Yönetmeliğin değişik "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi(Okulu)" başlıklı 46 ncı maddesinde ise; "....ğ) Özel eğitim iş uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireylere EK‐8'de yer alan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Ancak, bu belge mesleki eğitim merkezlerince verilen belgeye denk değildir." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 03.09.2012 tarihli ve 148 sayılı Kararında ise "İş Okulu Eğitim Programı"nın adının "Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- 2012 yılında “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde” yapılan değişiklik sonrasında oluşturulan “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip adaylar EKPSS’ye,

2- Talim Terbiye Kurulu Kararıyla "Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı"na dönüştürülen "İş Okulu Eğitim Programı" mezunu adaylar EKPSS’ye,

3- 2012 yılında “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde” yapılan değişiklik sonrasında oluşturulan "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olan adaylar ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak kuraya,

başvurabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Devlet Personel Başkanlığı

25 Şub 2014

EKPSS’ye Başvuru Nasıl Yapılır?

Kıpır kıpır içim gökyüzü kadar berrağım hüzünler yıldız misali küçük bir nokta kalbimde ben yarınım için bugün yollardayım umutlar ekiyorum bir sayfanın mürekkep bulaşmış satırlarına ben yarınım için bugün bir sınavdayım daha iyisini yaşamayı umduğum yarınlar için bugünlere katlanmak zorunda kaldığım bir sınavda…
Erol ÖZTAMUR

Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz bu süre içerisinde ben bir çok şey öğrendim hayata dair hayatımın en güzel gelişmelerinden birisi olan YGA ya ilk adımımı attım bilen arkadaşlar ne demek istediğimi anlamışlardır hayatta her an bir sınav attığımız her adım söylediğimiz her söz düşündüğümüz her olay yada olgu bu sınava cevaplarımızdır ve bu sınavların ete kemiğe bürünmüş hali hayatımızın belki de geri kalanının şekillendirici kalıbı hayallerin önündeki son kapı 2014 EKPSS (ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) ile karşı karşıyayız hayırlı olsun her birimiz adına size bir iki yenilikten bahsedip hemen sınava geçiyorum

-ÖSYM bu sene bence yapması gerekeni yaptı bu sizin işinize gelmeyebilir sevgili aday arkadaşlarım ama bu sınavda KİŞİ EĞER OKULUNDAN MEZUN OLMAMIŞSA ve şayet yapılırsa 2016 YILINA KADAR MEZUN OLACAKSA BUNUDA BELGELENDİRİRSE SINAVA GİREBİLİR burada liseli 2.3 sınıfta okuyan arkadaşlar pek rahat olamayabilirler yaş sınırı malumunuz

- 2012-ÖMSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuran özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olanlar 2014-EKPSS’ye katılamayacaklarından (Yönetmelik gereği kura işlemine alınacaklardır.), bu adaylar, 2014-EKPSS başvuru süresi içinde başvurularını yapamayacaklar, kura için başvuruların başladığı tarihte başvuru yapabileceklerdir.(KAYNAK: EKPSS rehberi)

Ve bu yazıyı okuyan sizlerin en merak ettiği bölüme geldik EKPSS başvuruları 24 şubat itibariyle başladı ve 7 mart tarihine kadar devam edecek biliyorum ki bir çoğunuz bu başvuru aşamalarını hatmettiniz ve belki benden daha fazla ayrıntılı bilgiye sahipsiniz ; ancak ben bilmeyen yahut tam olarak kavrayamayan arkadaşlar için bir kez daha bahsedeceğim belki atlayabileceğiniz bir aşama olur diye sizin içinde tekrarlıyorum

-Öncelikle 2012 de giren arkadaşlar eğer tüm bilgileri aynı ise internet üzerinden kolayca ödemeyide yapıp başvuruyu tamamlayabilirler yada direk başvuru merkezine başvurabilirler

-Öğrenim bilgileri değişen adaylar başvuru merkezlerine gitmek zorundalar

-Engel bilgileri değişen adayla bu değişimi belgeler rapor yada benzeri belge ile A.S.P.B il müdürlüklerine gidip tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi alarak başvuru merkezine gidecekler

HİÇ SINAVA GİRMEYEN ADAYLAR İÇİN
- linkini aşağıda vereceğim aday başvuru formunun çıktısını alın ve üzerinde gerekli alanları doldurun ve eğer e posta hesabınız yoksa mutlaka edinin hem ÖSYM istiyor hemde devlet memurluğuna girdiğinizde sürekli olarak kullanıyorsunuz

Bunun yanında ister ÖSYM sitesindeki ÖDEMELER kısmından isterseniz de banka aracılığıyla ödeyeceğiniz 25 TL yi yatırın (para yatırma işini eğer başvurunuzun kabul edileceğinden eminseniz bu aşamada yapın eğer sorun teşkil edebileceğini düşündüğünüz bir durum olursa ön kabul belgelerini aldıktan sonra yatırabilirsiniz)
-Engellilik bilgilerinizin olduğu en az %40 ve üstü orana sahip SAĞLIK KURULU RAPORU
-ADAY Başvuru formu
-Diploma aslınızı (aslı gibidir onaylı fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi de olabilir) ya da SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇERİSİNDE mezun olabileceğinize dair bir belgeyi… (bu belgeyi müdür mevcut koşullarda okuldan şu tarihlerde mezun olabilir yazarak imzalasın yeterli
-nüfus kağıt yada geçerliliğini yitirmemiş pasaport
- eğer işitme engelliyseniz engelinizin ilk öğretime başlama yaşından önce olup olmadığını gösteren bir belge
-eğer zihinsel engelli iseniz ve 2006 yılından sonra mezun olmuşsanız ilinizdeki rehberlik araştırma merkezlerinde düzenlenmiş raporunuz gerekir eğer elinizde yoksa okulunuzdan yada RAM merkezlerinden talepte bulunabilirsiniz
Tüm bu belgeleriniz tamamlandığı takdirde yanınıza eğer varsa kolaylık olması için bir refakatçide alıp doğru A.S.B.P. il müdürlüğünün yolunu tutun

Burada görevliler zaten doldurma işlemini yapacaklardır bazen görevliler şöyle bir süzebilir olmadığınız birisi gibi davranmayın
Buradan size üç nühsa Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi düzenleyecek ve birisini kendilerine alacaklar
Aldığınız bu belgelerle birlikte diğer belgelerinizde yanınızda olacak şekilde başvuru merkezine gidiyorsunuz burada zaten bilgileriniz ortama girecek ve eğer 2 yıldır sınava girmemişseniz fotoğrafınız çekilip sizden 3 TL ve Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinin bir örneği raporunuzun fotokopisi engelli bilgi formu ve eğer insülin iğnesi kullanıyorsanız onun raporunu da alıp sizi uğurlayacaklar

Başvuru serüveniniz bundan itibaren arkadaşlar
Ve sınav gününü beklemeye başlayacaksınız sizlere tavsiyem bu sınavın bir son olmadığı belki hayatınızda yeni başlangıçların start noktası belki de akıp giden ömrün kısa bir durak noktası olduğunu unutmayın biliyorum ki her biriniz bu sınava büyük umutlarla bakıyorsunuz ancak şunu unutmayın herkes maalesef ki atanamayacak bunlardan birisi temennim siz olmayın fakat olursanız da bunu bir son olarak algılamayın . siz kendinize inanın ve üstünüze düşen azmi gösterin gerisi tevekküldür

Her birinize sınavda ve en önemlisi hayatta başarılar dilerim.
NOT: Kura ile alakalı başvuru yollarını ileriki zamanlarda paylaşacağım.

Bu konu ile alakalı her türlü isteklerinizi internet sitesi aracılığı ile yada sayfa üzerinden aktarabilirsiniz..
Yeni bir hafta yeni bir konu ile görüşmek üzere...
Soru ve görüşleriniz için iletişim adresi:
eroloztamur@gmail.com
https://twitter.com/eroloztamur

UYARI:Yazının telif hakları Erol Öztamur'a ve yayın hakları engellilerdunyasi.com'a aittir. "www.engellilerdunyasi.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©23 Şub 2014

2014 EKPSS başvuru kılavuzu yayınlandı

ÖSYM, 27 Nisan 2014 Tarihinde yapılacak ekpss sınav başvuru kılavuzunu yayımladı

 DUYURU
(23 Şubat 2014)
2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS): Başvurular
2014 EKPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Merkezimiz tarafından 27 Nisan 2014 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Sınava girmesi gerekenbu adaylariçin başvuru süresi 24 Şubat 2014 tarihinde başlayacak, 7 Mart 2014 tarihinde sona erecektir.

Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak, 23 Mayıs 2014 tarihinde sona erecektir.

Adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, kendileri için yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları alınmayacaktır.

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri EKPSS’de ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. 

2014-EKPSS Kılavuzu, ÖSYM'nin ÖSYM:::T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İnternet adresinden başvuru tarihinde yayımlanacaktır. Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. EKPSS’ye ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuz TIKLAYIN
Aday Başvuru Formu TIKLAYIN
Başvuru İşleminde Adayların İzleneceği Yol Başvuru Merkezleri TIKLAYIN
Meslek Yüksek Okulları TIKLAYIN
Orta Öğretim Kurumları Kitapçığı TIKLAYIN


2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU
2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların başvurularını, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden veya ÖSYM'nin başvuru merkezinden kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir. Başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlamayan adaylar, 2014-EKPSS/kuraya alınmazlar.

Sınav veya kuraya başvuru ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, EKPSS/Kuraya başvuru için yeterli değildir. EKPSS/Kuraya başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

EKPSS/Kuraya başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.
Bu Kılavuz, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak ilgili kurumlarla yapılan "Protokol" hükümleri uyarınca; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından hazırlanmıştır. Sınava/kuraya başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/kura ile ilgili her türlü açıklama ve duyurular, başvuru sınav/yerleştirme sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın İnternet sayfasında yapılır. İnternetsayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

EKPSS İÇİN BAŞVURU SÜRESİ : 24 ŞUBAT-7 MART 2014
SADECE KURAYA KATILACAKLAR
İÇİN BAŞVURU SÜRESİ : 12-23 MAYIS 2014
EKPSS SINAV TARİHİ : 27 NİSAN 2014
EKPSS SINAV SAATİ : 10.00
EKPSS SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL (SINAV ÜCRETİ SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN
100,00 TL'DİR. 25,00 TL ADAY TARAFINDAN 24 ŞUBAT-7 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA İLGİLİ BANKALARA YATIRILACAKTIR 75,00 TL İSE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN ÖSYM HESABINA YATIRILACAKTIR.)
SADECE KURAYA KATILACAK
ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 10,00 TL (BU ÜCRET ADAY TARAFINDAN 12-23 MAYIS 2014 TARİHLERİ
ARASINDA YATIRILACAKTIR.)
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL

DİKKAT: Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM'nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM'nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kılavuzu, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanmıştır. Bu kılavuz, EKPSS ve kuraya başvurma, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

1.2 Sözkonusu Yönetmelik gereği ÖSYM; engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav oluşturulacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir Bilim Kurulu oluşturmuştur. Bilim Kurulu; bilimsel bulguları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanların görüşlerini alarak ayrıca, engellilerin temsilcileri ile çalışmalar yaparak sınav ile ilgili bir rapor oluşturmuştur. Bilim Kurulunca; Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kurumlarında engellilere yönelik eğitim programlarının ve içeriklerinin, görme, işitme, dil ve konuşma ile genel engelli grupları için aynı olduğuna yönelik görüşü de dikkate alınarak, sınavda sorulacak soruların içerik olarak aynı olmasının sınava girenler arasında bir haksızlık oluşturmayacağı, sınav uygulamasının; Kurulun adayların engel durumlarına uygun görüş ve önerileri göz önünde bulundurularak yapılabileceği görüşüne varılmıştır.

Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,
İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,
İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak, görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3'ü kadar ek süre verilmesine,

Genel engellilerden ortopedik engellilerin ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ancak, bunun için ek süre verilmemesine,
Genel engellilerden CP hastalarının el ve baş hareketlerini sabit tutamamalarından dolayı kendilerinin talep etmesi durumunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ve bunlara da görme engelliler gibi ek süre verilmesine,

Genel engelli olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ise engel dezavantajını önlemek için sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,
İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanların aynı müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorular ile hazırlanmış testlerde diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı sorulara cevap verebileceklerine ancak, algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,

İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,
Dil ve konuşma engelli adaylara işitme engelli adaylar gibi aynı testin verilebileceğine ancak, algılamada ve öğrenmede zorluk çektikleri için 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,
Zihinsel engellilere engel durumlarını dikkate alarak ayrı bir test oluşturulmasına ve sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine, okuyucu ve işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan zihinsel engellilere ise sınav süresinin 2/3'ü kadar ek süre verilmesine.

1.3 EKPSS, 27 Nisan 2014 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
1.4 Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.
1.5 Bu sınavın sonuçları;
A) Memur statüsünde personel istihdam eden;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,
B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.
C) Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.
1.6 Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.
1.7 Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez.
1.8 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı veya evrak üzerinde sahtecilik yaptığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava veya kuraya katılma hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak veya kurada kazanmak göreve memur olarak atanma hakkı doğurmaz. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, EKPSS/kuraya alınmış olsalar bile bu sınav/kura sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
1.9 Sınav ve kura sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavı/yerleştirme sonucu geçersiz sayılacaktır. Sınavdan/yerleştirmeden sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan tüm hakları iptal edilecektir.
1.10 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanmaları gerekmektedir. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak
Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, İnternet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.
1.11 Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
1.12 6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

2. B A Ş V U R U
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.
EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.
İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli:Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.
EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmak zorundadır.
Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle ilgili eğitim kurumlarından mezun olmaları şarttır.
Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınacaktır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabileceklerdir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.
EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.

2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
EKPSS ve kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süreleri içinde (EKPSS için 24 Şubat-7 Mart 2014, kura için 12-23 Mayıs 2014) ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR
2012-ÖMSS/kuraya başvuran adaylardan eğitim bilgileri ile engel grubu bilgisinde değişiklik
bulunmayanlar, başvurularını ÖSYM'nin http://www.ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.
Bu adaylardan eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar ve değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini dilekçe ekinde başvuru merkezi görevlisine teslim edeceklerdir.
2012-ÖMSS/kuraya başvuran adaylardan engel grubu bilgisinde değişiklik bulunanlar, başvurularını ÖSYM'nin http://www.ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak 2012 yılı engel bilgileri ile yapabilecekler ancak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden yeni durumlarını gösterir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alacaklar ve bu belge ile birlikte engelli sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini 14 Mart 2014 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan belgeler işleme alınmayacaktır. Bu adayların yeni durumlarını gösterir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi ÖSYM sağlık komisyonlarınca incelenecek, sağlık komisyonlarınca uygun görülenler işleme alınacaktır.
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için başvuru ekranında; "2012 yılında beyan ettiğim Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini 2014-EKPSS için de aynen kabul ediyorum" ifadesi yer alacaktır. Bu ifadeyi onaylayan adaylar 2014-EKPSS için bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapan adaylar, başvurunun tamamlanması için "Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı." açıklamasını mutlaka görmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
2012-ÖMSS'ye ortaöğretim düzeyinde başvuarn özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu
2014-EKPSS'ye katılmayacağından (Yönetmelik gereği kura işlemine alınacaklardır.) bu adaylar 2014- EKPSS başvuru süresi içinde başvurularını yapamayacaklar, kuara için başvuruların başladığı tarihte başvuru yapabileceklerdir.
Bunun dışındaki tüm adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapmak zorundadır.
EKPSS'ye ve kuraya başvuracak adaylar öncelikle, kendileri için belirtilen tarihlerde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alan Aday Başvuru Formunun bir çıktısını edinerek dolduracaklar ve aşağıdaki belgelerle birlikte kendi adres ilinde bulunan (varsa ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak ilgili görevliler ile görüşeceklerdir. Adres ili KKTC veya yurt dışı olanlar istedikleri bir ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuracaklardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerinin adresleri Bakanlığın http://www.eyh.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Bu görüşmede öncelikle adayın engelli sağlık kurulu raporundaki tanı esas alınarak, adayın ve görevlinin de görüşleri doğrultusunda adayın engel grubu ve buna bağlı olarak diğer engel durumu bilgileri tespit edilecektir. Sınava gireceği engel grubu ile diğer engelli bilgileri alanları yazılı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.). Adaylar ÖSYM Başvuru Merkezine gitmeden önce aday ve görevli tarafından imzalanmış Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmek zorundadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmeyen adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları kesinlikle alınmayacaktır. 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacak, bir nüshası da ÖSYM Başvuru Merkezine aday tarafından teslim edilecektir.
Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.
Adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne giderken aşağıda belirtilen evrakı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

1) EKPSS Aday Başvuru Formu
2) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilen engelli sağlık kurulu raporları
3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava/kuraya başvurduğu öğrenim düzeyinden EKPSS'nin geçerlik süresi süresi içinde mezun olabileceğini gösterir resmi belge)
4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumunu gösterir resmi belge/belgeleri
(Sınava girecek ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumlarını; ilköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme engelliler okulunda okuduklarını gösterir diploma veya ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu raporu veya ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olan işitme engellilerden kaynaştırma okuluna gidenlerin işitme engelli olarak okumuş olduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi veya ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olduğunu gösterir diğer vb. resmi belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylardan ilköğretim çağı öncesinde işitme engelli olduğunu belgeleyemeyenler, ilköğretim çağı öncesi işitme engelli olmuş kabul edilmeyecektir. Sadece kuraya başvuracak adayların bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmez.)
6) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya EKPSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan zihinsel engelli adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları, mezun olacakları/oldukları zihinsel engellilere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir resmi belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)
Birden fazla engeli olan adaylar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi ve adayın ortak kararı ile sadece bir engel grubunda EKPSS'ye başvurabilirler.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alan adaylar kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya İnternet aracılığıyla sınav/başvuru ücretini yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
EKPSS için 24 Şubat-7 Mart 2014, kura için 12-23 Mayıs 2014 tarihlerinde sınav/başvuru ücreti yatırılacaktır.
Ücreti yatıran adaylar başvuru merkezlerinin birinden başvurularını şahsen yapacaklardır. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri EKPSS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır.
Başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.

Adayların başvuru merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi
2) Doldurulmuş EKPSS Aday Başvuru Formu
3) Engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi (Fotokopi başvuru merkezine teslim edilecektir.)
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları
5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmi belge)
6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
Başvuru merkezi görevlisi tarafından, adayın tüm belgeleri kontrol edilecek, adayın Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler ve Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektir.).

* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış imzalı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi olmayan veya belgede imzası bulunmayan adayların Aday Başvuru Formları kesinlikle işleme alınmayacaktır.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki engel durumu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydedilmesinde sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde de belirtilmiştir. Bilgilerinde tutarsızlık olan, engel grubu ile diğer engelli bilgilerinde uyumsuzluk ve aynı bilgi alanlarında aynı türde birden fazla farklı bilgi bulunan adayların Başvuru Merkezince başvuruları yapılmayacaktır.
Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki engel grubu bilgisi sisteme kaydedilecek, diğer engel durumu bilgi alanları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından boş bırakılacaktır.

Başvuru yapıldıktan sonra başvuru merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek 2 nüsha Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Aday bilgilerinin doğruluğundan emin olmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa hemen başvuru merkezi görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmak, yanlış bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belgenin bir örneği görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Sisteme ilk kez dahil olan adayların, kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan şifreyi de saklamaları gerekmektedir.
Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.

Başvurusunu tamamlayan adaylar aşağıdaki belgeleri birbirine iliştirilmiş bir şekilde başvuru merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. Bu belgeler başvuru merkezlerince elden veya kargo ile kıymetli evrak olarak 11 Mart 2014 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaştırılacaktır.
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış imzalı ve mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinin aslı (imzalı ve mühürlü)
2- Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu
3- Engelli Sağlık Kurulu Raporunun fotokopisi
2012-ÖMSS/kuraya başvuran adaylardan eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Bu adaylar değişikliğe esas belgelerini veya belgenin onaylı bir örneğini başvuru esnasında yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgesi yanında olmayanların bilgilerinde değişiklik yapılmaz. 2012 yılında bildirilen öğrenim durumu "mezun durumdayım" ise bu bilgi aynı öğrenim düzeyinde "öğrenim görüyor/mezun değilim" olarak değiştirilemez.

2.3. ADAY BAŞVURU FORMU
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI
Bu alana 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
11. YAZIŞMA ADRESİ

KKTC dahil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dahil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

12. TELEFON NO
Bu alana, adaya hemen ulaşılabilecek telefon numarası yazılacaktır. Adayın telefonu yoksa veya yurt dışında yaşıyorsa, adaya ulaşabilecek bir yakınının telefonu yazılacaktır.

13. E-POSTA ADRESİ
11. , 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

14. ORTAÖĞRETİM (LİSE) EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları lise ve dengi okulun adını ve kodunu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında EKPSS Başvuru Bilgileri içinde yer alan "Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı"ndan bularak ilgili alana yazacaklardır.
Mezun olacakları/oldukları lise ve dengi okulun türünü ve kodunu Tablo-1'den, alan adı ve kodunu Tablo-2'den, KPSS yerleştirmelerine esas ortaöğretim alan adı ve kodunu Tablo-3'ten bularaklar ilgili alanlara yazacaklardır.
Adaylar MEZUNİYET TARİHİ alanına sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun oldukları tarihi yazacaklardır. Başvuru tarihinde sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun olamayan adaylar boş bırakacaklardır.

15. ÖN LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-6'dan, ön lisans programının adını ve kodunu Tablo-4'ten bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır.
Mezun olacakları/oldukları Meslek Yüksekokulunun adını ve kodunu ise ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında EKPSS Başvuru Bilgileri içinde yer alan "Meslek Yüksekokulları" listesinden bularak ilgili alana yazacaklardır.
Adaylar MEZUNİYET TARİHİ alanına sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun oldukları tarihi yazacaklardır. Başvuru tarihinde sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun olamayan adaylar boş bırakacaklardır.

16. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-6'dan, lisans programının adını ve kodunu Tablo-5'ten bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır.
Adaylar MEZUNİYET TARİHİ alanına sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun oldukları tarihi yazacaklardır. Başvuru tarihinde sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun olamayan adaylar boş bırakacaklardır.

17. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Adaylar, sınav merkezi tercihi olarak adres ilini yazacaklardır. Adres ili KKTC veya yurt dışı olanlar Ankara sınav merkezlerinden birini seçeceklerdir. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hallerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir.

21 Şub 2014

EKPSS Başvuru Süreci 24 Şubat’ta Başlıyor

2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2014-EKPSS) 27 Nisan 2014 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilecek olup, sınav başvuruları 24 Şubat-7 Mart 2014 tarihleri arasında alınacaktır.

EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim, önlisans veya lisans mezunu programlarından herhangi birisinden mezun veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS'ye başvuruda mevcut engelli sağlık kurulu raporlarının % 40 ve üzerinde olması yeterli olacaktır.

İLK DEFA ENGELLİ MEMUR SEÇME SINAVINA BAŞVURACAK ADAYLAR bulundukları adres illerindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sınava gireceği engel grubu ile diğer engelli bilgilerini belirten yazılı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini alarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurularını yapacaklardır.

2012-ÖMSS’ye başvuran adaylardan EĞİTİM BİLGİLERİ İLE ENGEL GRUBU BİLGİSİNDE DEĞİŞİKLİK BULUNMAYANLAR, başvurularını ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

2012-ÖMSS’ye başvuran adaylardan EĞİTİM BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR başvurularını bir ÖSYM başvuru merkezinden yapacaklar ve değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini dilekçe ekinde başvuru merkezi görevlisine teslim edeceklerdir.

2012-ÖMSS’ye başvuran adaylardan ENGEL GRUBU BİLGİSİNDE DEĞİŞİKLİK BULUNANLAR, başvurularını ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak, 2012 yılı engel bilgileri ile yapabilecekler ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden yeni durumlarını gösterir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alarak ve bu belge ile birlikte Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM’ye ulaştıracaklardır.

2014 Kura başvuruları ise 12-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında alınacaktır. (eyh.gov.tr)

18 Şub 2014

Engelli memur adaylarına "çalışabilir" şoku

Engelli adaya 'çalışabilir' şoku
7 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan engelli tanımında önemli bir değişiklik yapıldı.

7 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede, engelli tanımı şu şekilde yapılmıştır:

"Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,"

Yukarıdaki tanımda yer alan "ve çalışabilir durumda" ifadesi önceki yönetmelikte yer almamaktadır. Bu yeni ifadeden dolayı, sağlık raporlarında İSTİHDAM bölümü boş olan engelliler tekrar engelli raporu almak zorunda kalacaktır.

Aşağıda memurlar.net'in engelli üyelerinin tespiti vetalebi yer almaktadır:

ENGELLİ RAPORUNDA "İSTİHDAM" BELİRSİZLİĞİ

Engellilerin Kamu Kurumlarına atanmasını ön gören ve son olarak 07.02.2014 tarihinde 28906 sayılı Resmi Gazetede 2014/5780 Karar Sayısı ile yayınlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından engelli raporlarındaki "rapor" belirsizliği soru işaretleri ve çeşitli yorumlara neden olmaya başladı.

27.04.2014 tarihinde tüm Türkiye genelinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'na başvurmak için yönetmeliğim 4.maddesinin (ç) bendinde engelli bireyi "doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri" ifade etmektedir. Bu ifadelere göre bireyin engelli statüsünde sayılabilmesi için %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık raporu belirleyecektir denilmektedir. Fakat asıl sorun işte burada başlamaktadır. Kimi mevcut ve yeni alınan engelli raporlarında yer alan "İSTİHDAM" bölümünün "BOŞ BIRAKILMASI" veya "DEĞERLENDİRİLMEDİ" ifadesinin yer alması, sınava hazırlanan binlerce engelli adayının sınava giremeyecek düşüncesi yaratmakta ve bu sınav için ders çalışma politikalarında huzursuzluklara, çeşitli kaygılara düşmektedir. Ayrıca sınav öncesi engelli bireylerin mağdur olmaması için alınmış veya alınacak olan engelli raporlarında hangi durumda geçerli olacağının da bildirilmesi gerekmektedir.

Yaklaşan EKPSS öncesinde yaşanılan bu belirsizlikler ve ikilemlerin ÖSYM yetkilileri tarafından bir an önce açıklık getirilmesi ve kamuoyu ile paylaşması engelli memur adaylarının sınav öncesi tek dileğidir.

Kaynak: www.memurlar.net

15 Şub 2014

Yeni EKPSS Yönetmeliği yayınlandı

EKPSS-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin 07.02.2014 tarihli,28906 sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi


Engelli memur adaylarına yönelik Yeni EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) yönetmeliği yayınlandı (07.02.2014)

7 Şubat 2014 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 28906

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/5780

Ekli "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17/12/2013 tarihli ve 25290 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET

MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

c) Dönem: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura sonucuna göre yapılan yerleştirme ve atamaları kapsayan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresini,

ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

d) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavı,

e) Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi,

f) Merkez: Başkanlık dışında Başkanlık adına merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,

g) Nitelik-Kod Kılavuzu: Başkanlıkça hazırlanan ve atama yapılacak kadrolar için eğitim durumu ve özel koşullar itibarıyla belirlenebilecek farklı alan, dal veya programlar ile sertifika, bonservis, cinsiyet, sürücü belgesi, yabancı dil bilgi seviyesi gibi niteliklerin yer aldığı kılavuzu,

ğ) Yerleştirme: EKPSS sonuçları veya kura usulüne göre engellilerin tercihleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilmesi işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EKPSS ve Kura

EKPSS

MADDE 5- (1) EKPSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar gözönünde bulundurularak Başkanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

(2) EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılan engelli işçi alımlarında da kullanılır.

Kura

MADDE 6- (1) Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gözönünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.

EKPSS ve kura duyurusu

MADDE 7- (1) Başkanlık tarafından, Merkezin de görüşü alınmak suretiyle her yıl Ocak ayında sınav ve/veya yerleştirme takvimi belirlenerek duyurulur.

(2) EKPSS'nin yapılacağı yer ve zamana, EKPSS'de eğitim durumları ve engel grupları itibarıyla yer alacak konular ile testlere ve bunların ağırlıklarına, puan türleri ve hesaplama yöntemine, engel grupları itibarıyla öngörülecek sınav süreleri ile dezavantajlı durumların giderilebilmesi için alınacak diğer tedbirlere, adayların; EKPSS ve kuraya başvuru şartlarına, tercih sayılarına, tercihleri doğrultusunda EKPSS'de alınan puan veya kura sonucuna göre yerleştirilmelerine, yerleştirme sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar usuller Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlıkça, EKPSS, kura ve yerleştirmenin Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık ve Merkezce müştereken belirlenir.

(3) EKPSS, kura ve yerleştirmeye ilişkin duyurular Başkanlığın ve Merkezin internet sitesinde ilan edilir.

(4) EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzu Başkanlıkça, EKPSS ve kuranın Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.

(5) EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve engel grupları itibarıyla sınav konuları, sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır.

EKPSS'nin yapılması ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 8- (1) EKPSS, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotası açığı bulunduğu sürece diğer merkezi kamu personel alım sınavlarından ayrı olarak yapılır.

(2) Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanır.

(3) EKPSS adayların, engel grupları ve ulaşabilirlikleri gözönüne alınarak uygun ortamlarda yapılır.

(4) EKPSS'de istekleri halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya işaretleyici olmak üzere sınav görevlisi temin edilir.

(5) EKPSS sonuçları, EKPSS'yi yapan kurumun internet sitesinden ilan edilir. EKPSS'nin, Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise EKPSS sonuçları ile engelli istihdamına ilişkin olarak yürütülecek çalışmalarda kullanılabilecek diğer bilgiler Başkanlığa bildirilir.

EKPSS'nin geçerlik süresi

MADDE 9- (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerleştirme Süreci ve Atama İşlemleri

Kadroların tahsisi

MADDE 10- (1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamaları esastır.

(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir.

Kadroların bildirilmesi

MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik-Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirme için Nitelik-Kod Kılavuzunda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

(4)Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde, Başkanlık bu bildirimleri, öngörülen koşullara ve Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek sonucu elektronik ortamda Merkeze bildirir.

Tercih Kılavuzunun hazırlanması

MADDE 12- (1) Yerleştirme işlemi için Başkanlıkça bir Tercih Kılavuzu hazırlanır. Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise bu Kılavuz Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.

(2) Yerleştirmeye ilişkin bilgiler, Tercih Kılavuzunda yer alır.

7 Şub 2014

Yeni ekpss yönetmeliğiyle neler değişti?

EKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) yönetmeliğinde yapılan değişiklikler...

 7 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan EKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) yönetmeliği için tıklayınız.

EKPSS yönetmeliğinde dikkat çeken 6 değişiklik...

1- EKPSS sonuçları işçi alımlarında da kullanılacak

2- Her yıl Ocak ayında yerleştirme takvimi açıklanacak.

3- EKPSS, ÖMSS de olduğu gibi 2 yıl boyunca geçerli olacak.

4- Halen memur olarak çalışanlar, mezuniyetiyle uyumlu unvan hariç olmak üzere, yerleştirmeler sırasındaki kadrolara başvuramayacak.

5- EKPSS ile yerleşen ancak kılavuzda aranan belgelere ve şartlara haiz olmayanlar, aynı EKPSS puanıyla sonraki tercih işlemlerine başvuramayacak.

6- Engelli öğretmen alımında EKPSS sonuçları kullanılacak.

Kaynak: www.memurlar.net

4 Şub 2014

2014 ÖMSS yerleştirme sonuçları açıklandı (1620 Kişi)

2014 ÖMSS yerleştirme sonuçları açıklandı (1620 Kişi)
DUYURU
(4 Şubat 2014)2014-ÖMSS İle Engelli Memur Yerleştirme: Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
2014-ÖMSS İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2012 yılında yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları, bugün saat 11.45’tenitibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yerleştirilen adaylar, atamaya ilişkin ayrıntılı bilgiyi yerleştikleri kurumdan edinmelidir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

3 Şub 2014

2014 ÖMSS tercih bildirme süresi bugün sonlanıyor

27 Ocak 2014'te başlayan 1620 adet engelli memur kadrosuna ilişkin tercih bildirme süresi 3 Şubat 2014 tarihinde son buluyor.

ÖSYM, 2014 ÖMSS tercih kılavuzu:
4.1 Adaylar tercihlerini 27 Ocak-3 Şubat 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Şubat 2014 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.