26 May 2013

Depremde Engellilerin Yapması Gerekenler

 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engellilik konusunu ele alırken, engelli bireylerin deprem anında ve sonrasında neler yapması gerektiğinin altını çizmek istedik. Bu yazının yanı sıra AHDER’in Deprem Dede ve Engelliler adı yayınından da faydalanabilirsiniz.

Bu bilgilerin amacına ulaşabilmesi için, engelli yakınları tarafından da okunmasına ihtiyaç var.

Deprem anına engelli ya da engelsiz hepimiz hazırlıklı olmalı ve o anda kendimizi korumak için neler yapmamız gerektiği bilgisine sahip olmalıyız. Engelli bireyler için, kendilerinin nasıl davranması gerektiğinin yanı sıra çevrelerindeki bireylerin kendilerine nasıl yardımcı olabileceğini önceden bilmesi de çok önemlidir. Bu yazıyı engelli bireylerin yanı sıra yakınlarının da dikkatine sunuyoruz.

Deprem sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar, farklı engelli gruplarına göre değişiklik gösterebilir:

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Bedensel engelliler

-Bedensel engelli kişinin kendini koruyup koruyamayacağına dair önceden bir plan hazırlaması ve bu konu üzerine en azından zihinsel bir tatbikat yapmış olması gerekir.

-Eğer bu kişi deprem anında tek başınaysa, önceden hazırladığı plana uygun şekilde kendini korumalıdır.

-Deprem anında bulunduğu yerin fiziksel özelliklerine ve kendi engellilik durumuna göre bir pozisyon alarak vücudunu korumalıdır.

-Burada en önemli konu, kişinin paniğe kapılmamasıdır.

-Eğer engelli kişi bir yaşam destek ünitesine bağlıysa ve hareket edemiyorsa çevresindeki kişilerin yardımına ihtiyaç duyacaktır. Bu durumdaki bir kişinin, deprem anını en az zararla geçirebilmesi için yaşam destek cihazlarının önceden sabitlenmiş olması gerekmektedir.

Uygulanması gereken davranışlar şöyle özetlenebilir:

• Tekerlekli sandalyedeyseniz, kendinizi sandalyeden yere atmayın.
• Tekerlek frenini devreye sokun, tutunun. Başınızı korumaya çalışın
• Oturuyorsanız yerinizde kalın ve mümkünse kafanızı koruyun.
• Ayaktaysanız oturun veya düşmeyi engellemek için vücudunuza destek verin ve başınızı koruyun.
• Gece yatarken protez gibi özel cihazlarınızı yakınınızda ve kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

Zihinsel Engelliler
Zihinsel engelli kişilerin deprem sırasında kendilerini koruyabilme yetisi durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Kendini koruyabilecek konumda olanlar, sarsıntının başlamasıyla birlikte hedef küçültmeli ve Çök-Kapan-Tutun hareketini yapmalıdır. Bu davranışın öğrenilebilmesi için basit komutlarla ve sık aralıklarla tatbikat yapılması önemlidir.

Kendilerini koruyamayacak durumda olan veya istem dışı olarak, bulunduğu yerde hareketli veya hareketsiz şekilde kalma ihtimali olan engellilerin deprem anında etraflarındakilerin yardımına ihtiyaçları vardır. Depremden en az zararla kurtulabilmek için bu kişilerin mutlaka
önceden hazırlanmış planlarının olması gerekmektedir. Bu engel grubundaki kişilerin, kol veya boyunda taşınabilecek bir künyeye sahip olmaları gereklidir.

Görme Engelliler

Görme engelli kişi deprem anında, bilmediği bir ortamdaysa ve yanında bir refakatçisi yoksa çevresindekilerden yardım istemelidir. Bu kişi, hedef küçülterek vücudunu korurken aynı zamanda refakatçisi veya kendisine yardımcı olabilecek herhangi bir kişi aracılığıyla , çevreden gelebilecek tehlikelere karşı da kendini koruyabilir. Yanında kendisine yardımcı olabilecek bir kişi olsun veya olmasın görme engelli bir kişinin deprem anında kendini koruması için en büyük silahı duyma yeteneğiidir; zira sarsıntı nedeniyle etrafında yıkılabilecek, üzerine düşebilecek veya başka herhangi bir yolla kendisine zarar verebilecek tehlikeleri her ne kadar göremese de olası tehlikelerden bazılarının habercisi olan sesleri duyabilir.

Görme engelli kişi çocuksa, etrafındaki kişilerin yardımına daha çok ihtiyaç duyacaktır. Deprem anında okulda olması halinde kendini korumak üzere Çök-Kapan-Tutun pozisyonunu almalıdır.

Bunun yanı sıra öğretmenlerinin veya diğer okul görevlilerinin komutlarını dinlemesi gerekmektedir. Durumu veya yaşı ne olursa olsun, görme engelli kişinin deprem anında paniğe kapılmaması önemlidir. Bunun için de deprem anında hangi ortamda nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda tatbikatlar yapmış olmalıdır.

İşitme Engelliler

İşitme engelli bir kişi deprem anında kendini korumak üzere hedef küçülterek Çök-Kapan-Tutun hareketini yapmalıdır. Diğer kişilerden farklı olarak işitme engelli kişilerin en çok dikkat etmesi gereken konu, bir yandan hedef küçültüp vücutlarını korurken, diğer yandan gözleriyle dışardan gelebilecek tehlikelere karşı sürekli alarmda olmaktır. Üzerlerine düşebilecek cisimler ile yıkılabilecek yapısal olmayan elemanlar, bu kişiler için en büyük sorunu teşkil etmektedir.

İşitme engelli kişi çocuksa ve deprem sırasında okulda bulunuyorsa, öğretmenlerinin ve diğer okul görevlilerinin yönlendirmelerine harfiyen uymalıdır. İşitme engelli kişinin, afet anında varlığını başkalarına duyurabilmek için kullanmak üzere düdük veya benzer bir aleti üzerinde veya yakın bir yerde bulundurması yararlı olacaktır.

Afet anında evde bulunulması halinde dışarıya karşı uyarıcı olmak üzere, görünür bir yere ev içerisinde işitme engelli birinin olduğunu belirten ışıklı bir levhanın yerleştirilmesi uygun olur.

DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Tahliye

Engelli kişilerin sarsıntı bittikten sonra içinde bulundukları yapıdan tahliye olması gerekir. Eğer engelli kişi bulunduğu yapıyı tek başına terk edemiyorsa tahliye işlemi diğer kişilerin yardımıyla yapılmalıdır. Farklı engelli gruplarına göre bu süreç farklı şekillerde gelişebilmektedir.

Deprem sonrasında evinizi tahliye etmeniz gerekirse aşağıdakilere dikkat edin:

• Acil durum çantanızı yanınıza alın.

• Destek ağınızdaki kişilerle iletişime geçin.

• Yetkililerin hoparlör, radyo gibi çeşitli iletişim araçlarından yapacağı uyarılar doğrultusunda hareket edin (İstanbul Valiliği Afet Radyosu 103.0 MHZ).

• Koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giyin.

• İlaç, kimlik gibi kişisel eşyalarınızı yanınıza alın.

• Evinizi kilitleyin.

• Yetkililerin belirlediği tahliye yollarını kullanın.

Deprem sonrası binada yapısal bir hasar yoksa içeride kalmak güvenlidir.

Eğer tahliye anında vaktiniz varsa şunları yapın:

• Elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatın.

• Tanıdıklarınıza nereye gittiğinizi haber verin.

• Evcil hayvanlarınız için önlem alın.

• Tehlikenin geçtiği bilgisi gelene kadar binaya tekrar hiçbir nedenle girmeyin.

Tahliye anında farklı engelli gruplarına göre aşağıdaki

konulara dikkat edilmelidir:

Bedensel Engelliler

Bazı bedensel engelliler bulundukları yapıyı kendi kendilerine terk edebilirler. Bu kişiler, çıkış yolu üzerinde kendileri için tehlike oluşturacak unsurların olup olmadığına dikkat etmelidirler. Gerektiği durumlarda önceden belirlenen alternatif tahliye yolları kullanılabilir.

Eğer kişi taşıyabiliyorsa tahliye sırasında acil yardım çantasını da yanına almalıdır.

Eğer bu kişi kendi kendine tahliye olamıyorsa birilerinin yardımına ihtiyaç duyacaktır. Engelli kişinin tahliyesi, engellilik durumuna, yardımcı olacak kişilerin durumuna ve içinde bulunulan yapının hasarına göre farklı yöntemlerle yapılabilir. Tahliye planı, tüm olasılıklar önceden düşünülerek yapılmalıdır. Örneğin tekerlekli sandalyedeki birinin, sandalyesi bırakılarak taşınmak suretiyle tahliye edilmesi gerekebilir. Ayrıca yaşam destek ünitelerine bağlı kişilerin tahliye sırasında bu ünitelere ihtiyaç duyacağı unutulmamalıdır. Solunum güçlüğü çeken bazı kişilerin göreceli olarak kolay bir taşıma yöntemi sayılan itfaiyeci yöntemiyle taşınmaması, dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.

Zihinsel Engelliler

Zihinsel engelli kişilerin tahliyesi önemli oranda diğer kişilere bağlıdır. Bu nedenle, destek ağındaki kişilerin yardımı bu engelli grubu için çok önemlidir. Zihinsel engelliler deprem anında kendini korumakta güçlük çekebilir ve/veya büyük panik yaşayabilir; dolayısıyla bu durum tahliye sırasında güçlükler çıkarabilir. Tüm bu olasılıklar göz önünde bulundurularak önceden tahliye tatbikatları yapılmış olmalıdır. Tahliyede bu kişilere yardımcı olan kişilerin kendilerine de çok dikkat etmesi gerekir.

Zihinsel engelli kişi öğrenciyse ve deprem anında okulda bulunuyorsa, tahliyesi için öğretmenlerinin ve diğercgörevlilerin yardımına ihtiyaç duyacaktır. Eğer öğrenciler bir zincir halinde el ele tutuşup tahliye oluyorsa zihinsel engelli öğrenciler bu zincirin farklı yerlerine dağıtılarak tahliye edilebilir.

Görme Engelliler

Görme engelli kişi deprem anında tek başına veya başka kişilerle birlikte bir bina içinde veya dışarıda da olabilir. Bu kişinin deprem anındaki durumuna göre tahliye sırasındaki hareket tarzı da farklı olabilir. Bu farklı durumların her birinin farkında olunmalı ve her biri için önceden geliştirilmiş tahliye planına göre hareket edilmelidir.

Görme engelli kişi deprem anında bir bina içinde ve kendisi gibi görme engelli diğer kişilerle birlikte (örneğin okulda) ise, bir zincir oluşturularak tahliye olma yöntemi kullanılabilir. Buna göre en tecrübeli ve/veya görme yeteneği diğerlerine göre en iyi olan görme engelli kişiler en önde, ortada ve en arkada olmak üzere, tüm görme engelliler el ele tutuşur. Bu sistemde mümkünse hiç görmeyenleri aralara dağıtmak uygun olacaktır.

Unutulmaması gereken diğer bir konu ise, görme engellilerin işitme duyularının genellikle çok gelişmiş olduğudur. Bu nedenle, tahliyede bir kişinin sesli komut vermesi görme engellilerin yönlendirilmesi için çok iyi bir araç olacaktır. Bu komutun aynı anda birden fazla kaynak yerine tek bir kaynaktan gelmesi, kargaşayı önlemek adına uygun olacaktır.

 Görme engelli kişinin, deprem sırasında bilmediği bir yerde, açık alanda olması halinde, bulunduğu yerde kalması daha uygun olacaktır. Bulunduğu yerden başka bir yere gitmeye

çalışması zor olabilir. Böyle bir durumda destek ağındaki kişilerden veya en yakındaki profesyonel müdahalecilerden ve devlet kuruluşlarından (polis, muhtarlık, belediye, askeriye, vb.) yardım isteyebilir.

İşitme Engelliler

İşitme engelliler pek çok durumda tahliyeyi kendi kendilerine yapabilirler. Tahliyeyi tek başlarına yapmak durumunda olmaları halinde kendileri için tehlike oluşturabilecek cisimlere çok dikkat etmelidirler. Eğer işitme engelli kişi çocuksa ve deprem anında okuldaysa, tahliye sırasında öğretmenlerinin ve diğer okul görevlilerinin talimatlarına uymalıdır. Engelli kişi, tahliyeden sonraki ilk saatlerden itibaren çeşitli konularda yardım ve desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu yardım ve destek, kişinin destek ağındaki kişilerden gelebileceği gibi, diğer engelli gruplarından veya resmi ve gönüllü müdahale kuruluşlarından da gelebilir.

Engelli kişinin (varsa) üye olduğu bir engelli derneği veya benzer kuruluşlarla irtibata geçmeye çalışmalıdır. Bu, depremden etkilenen engelli kişinin karşılaşabileceği sorunlara çözüm bulabilmek adına önemli bir adım olacaktır.

Bazı engelli kişiler, diğer kişilerle irtibata geçmek için bir tercümana veya bir cihaza ihtiyaç duyabilirler. Mümkünse kriz masalarından bu ve benzeri konularda yardım istenebilir. Eğer mümkün değilse durumlarını mutlaka resmi görevlilere iletmelidirler. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bu konuda yardıma hazır kuruluşlardan biridir. Depremden sonra kurtarma veya sağlık gibi hizmetleri veren kişiler ise çalışmaları sırasında her zaman engelli kişilerin durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Kaynak-1: guvenliyasam.org
Kaynak-2 Ahder

25 May 2013

Aslında Yazmak İstemiyorum - Erol Öztamur

Bu ayki yazımı 13.05.2013 00:57 de kaleme almaya başlıyorum.
O kadar çok demek istediğim şey var ki esasında ama toplumda statün belliyse ve ne olduğuna ne olabileceğine sen değil toplum karar veriyorsa söylediklerin etkisiz kalır çoğu zaman.

Ne siyasi ne de birilerini yaralayacak laf edeceğim sadece Reyhanlı da ölenlere ve bu akşam ismen spor olarak kabul edilen ama insan sağlığına yararı olmayan derbiden sonra öldürülen taraftara Allah rahmet eylesin.

Sizlere bu ay dünkü gittiğim İNÖNÜ nün jübile maçını kelebeler ve insanlar kitabını özrün insan hatasından kaynaklı bir şey olduğunu farkeden büyüklerimizin özürlü ifadesini kaldırıp engeli ifadesini koyduklarından bahsedip onlara teşekkür edecektim ama bu zamanda bunlardan bahsetmek sadece kendi durumuzdan haberdar olduğumu gösterir düşüncesiyle yazmak istemiyorum.

ENGELLİ OLSANDA FARKINDALIK İSTERKEN FARKINDA OLMAYIDA UNUTMA..
ASLA YALNIZ DEĞİLSİN AMA YALNIZ SEN DE DEĞİLSİN..
Yazar: Erol Öztamur

8 May 2013

2. Engelliler Konulu Şiir Yarışması

Engelsiz Dünyam - Engelliler Platformunun düzenlediği 2.Engelliler Konulu Şiir Yarışması şartları aşağıdaki gibidir.

Katılım Şartları
1- Yarışmaya katılacağınız şiir kesinlikle SİZE AİT OLMALIDIR. İnternetten alıntı,kopyalama şiirlerle katılmak yasaktır.

2- Yarışmaya katılım gösterdikten sonra katılımınızı sildirmeniz veya şiiri değiştirmeniz yasaktır.

3- Yarışmaya katılım yapacağınız şiir daha önce başka platformlarda internet ortamında kesinlikle yayınlanmamış, derece almamış olması gerekmektedir.

4-Yarışmaya sadece 1 (bir) şiirle katılabilirsiniz.

5-Açtığınız şiir konusunun bir başlığı olmak zorundadır.

6-Gönderdiğiniz şiirler ilk etapta kimseye gösterilmeyecek sadece site adminin göreceği şekilde özel bir bölümde başvuru aşamasında ve şiir gönderme süresince kimsenin görmeyeceği şekilde muhafaza edilecektir.

7-Başka yerlerden alıntı olduğu veya aynı ip adresiyle gönderilen birden fazla şiirler onaylanmayacak,diskalifiye edilecektir.

8-Şiirlerin altına gerçek isim,soyad veya rumuz(nick) ekleme konusunu sizin isteğinize bırakıyoruz.

9- Bu yarışmaya katılmakla, www.engelsizdunyam.org sitesine göndermiş olduğunuz şiirleri site admini olarak sizin isminiz veya rumuzunuzla istediği yerde yayımlama hakkına sahip olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

10- Yarışmaya katılım ve şiir göndermek için www.engelsizdunyam.org sitesine üye olmanız şarttır. Bu şunun için önemlidir. Yarışmaya gölge düşerecek herhangi bir eyleme engel olmak için şiir gönderen kişinin kullandığı mail adresi ve ip adresini tespit etmek, bir kişinin birden fazla şiir göndermesini engellemek amaçlıdır.

Ödülller:
Ödüller sembolik olup Engelliler Haftasına girdiğimiz şu günlerde engelli bilincini insanlarımıza aşılamaya yönelik faaliyetleri teşvik etmektir.
Yarışma Birincisi: 30 TL (kontör)
Yarışma İkincisi: 20 TL (kontör)
Yarışma Üçüncüsü:10 TL (kontör)


Yarışmaya Katılım, Şiir gönderme başlangıc ve bitiş tarihleri :
Yarışmaya Katılım şekli ve Şiir gönderme başlangıç - bitiş tarihleri :
Yarışmaya katılım için http://www.engelsizdunyam.org/newthr...ewthread&f=176 linke tıkladıktan sonra öncelikle sitemize üye olacak sonra Yeni Konu aç sekmesine tıklayarak şiirinizi göndereceksiniz. Şiiriniz katılım süreci boyunca kimseye görünmeyecektir. Şiirler 08/05/2013 - 25/05/2013 tarihleri arasında gönderilecektir.

Değerlendirme:
26/05/2013 - 01/06/2013 Tarihleri arasında dereceye girenleri belirlemek için www.engelsizdunyam.org sitesinde şiirler herkesin görmesi, okuması için açılacaktır.Şiirlerin açıldığı günden başlayarak 6 gün süreyle şiirleri okunup, şiir konularının içerisinde üzerinde oy kullanmanız için anket açılacaktır. Ayrıca facebook sayfalarımız olan http://facebook.com/ozurlumemursecmesinavi ve http://facebook.com/engelsizdunyam oy kullanımı için anket açılacaktır.

02.06.2013 günü yapılacak oy sayımı sonrasında en çok oy alan ilk 3 (Üç) şiir aldığı oy oranına göre sıralanarak dereceleri belirlenecek ve ödül kazanmış olacaklardır.

-Yarışma ödüllerine www.engelsizdunyam.org site yönetimi sponsor olmuştur.

Yarışmaya şiir gönderdiğiniz anda yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

Kuralları okudum,kabul ediyorum ve şiir göndermek istiyorum. TIKLAYIN