27 Şub 2012

Şevket Çavdar daima kalbimizde yaşayacak

Oysaki ne kadar ümitlenmiştik..
Kolu,bacağı,eli olmayan engelli kardeşlerimize umut olmuştun değerli insan.
 Ne hayallerle o ameliyat masasına yatmıştın, herkes gibi sende koşup,yürüyecektin hatta sana bu elleri veren doktorlarını tebrik etmek için ellerini bile sıkabilecektin ama olmadı be büyük insan.
 Sen kendini insanlık için feda ettin be yüreği kocaman kardeşim.
 İnan bu filmin sonu sana hiç yakışmadı be kardeşim.
 Şunu unutmaki senin bu insanlık için yaptığın fedakarlığı hiç bir zaman unutmayacağız, unuturmayacağız.
Allah'tan rahmet diler, Acılı ailene sabır dilerim.

2012 ÖMSS'ye başvuru sayısı hakkında bilgi


İlk defa yapılacak olması nedeniyle Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)'ye başvuru sayısı ne kadar olacağı merak konusu olmuştur.
Türkiye genelinde %40 ve üzeri rapora sahip tüm özürlüleri kapsaması,yaş sınırı olmaması, ilkokul,ortaokul mezunlarınında kurayla olsada ÖMSS'ye başvuracak olması katılımın ne kadar çok olacağının göstergesi olarak görülüyor. 
24 Şubat 2012 tarihgi itibariyle ÖSYM başkanı Prof.Dr.Ali Demir ÖMSS'ye başvuru sayısı konusunda açıklama yapmıştır.

 Bu açıklamaya göre; 
-Genel engelliler: 6 bin 968,
-Görme engellilerde:Bin 829,
-İşitme engelliler:Bin 306,
-Zihinsel engelliler: 596
olmak üzere toplam 10 bin 699 adayın başvuruda bulunduğunu bildirdi.

ÖMSS'ye sınavla katılacakların son başvuru tarihi olan 02 Mart 2012'ye kadar benim kişisel tahminim sadece sınava gireceklerin 40 bini bulacağı hatta üzerine çıkacağıdır.14 Mayıs 2012 itibariyle kuraya katılacaklarında yaklaşık 15 bin kişi olacağını düşünürsek toplamda 55 bin kişilik bir katılım olacağını tahmin ediyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda tahminlerimizin doğruluğunu hep birlikte göreceğiz.

Sınava girecek tüm engelli kardeşlerime başarılar dilerim.

25 Şub 2012

ÖMSS internet şifresi nasıl alınır, nerelerde kullanılır?


ÖMSS'ye Başvuru işlemi sonrası adayları verilen şifrenin hangi amaçla kullanıldığında dair bilgiler şöyledir;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak
şifre verilmektedir. Şifre bu yolla sadece bir kez edinilebilir. Bu şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu
olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi
mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Bu
şifre ile adaylar, ÖSYM’nin  http://ais.osym.gov.tr  ve http://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi
edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın
bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı
bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle
paylaşılmamalıdır.

 İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için  İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2.00 TL hizmet ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

Tutukluluk ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmî yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez. Adayların, ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan  Aday İşlemleri Sisteminde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapabileceği başlıca işlemler şunlardır: 
a) Başvurma işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
b) Sınava Giriş Belgesi edinme
c) Sınav ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme
d)   Tercih yapma
e) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra;
• Kimlik bilgilerini güncelleme
• İletişim bilgilerinde değişiklik yapma

24 Şub 2012

Engelliler ÖMSS başvurularını haftasonu yapabilecek

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Buyankara ÖMSS başvurularının yoğunluktan dolayı 25 Şubat 2012 (cumartesi) -26 Şubat 2012 (Pazar) günleride alınacağını söylemiş. Bu haber sadece Bingöl için mi yoksa Türkiye geneli için mi geçerli bunun hakkında detaylı bir açıklama yok

22 Şub 2012

ÖMSS yönetmeliğinde değişiklik yapıldı


Engellilerin memur alım sınavında düzenleyen ÖMSS yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliği içeren resmi gazeteyi aşağıda inceleyebilirsiniz.

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28212

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2012/2777

Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/2/2012 tarihli ve 2920 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 ‒ 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “mezun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda”, (c) bendine “mezun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mezun olabilecek durumda” ibareleri ile fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranır.”

MADDE 2 ‒ Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ayrı ayrı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Devamı

Mezun olacak engellilerde ÖMSS'ye girebilecek


Mezun olacak engellilerde ÖMSS'ye girebilecek

"Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik''te yapılan değişiklikle, 29 Nisan'da yapılacak ÖMSS'ye, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olanların yanı sıra ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan özürlülerin de katılmasına imkan verildi.
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe konulmasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13 Şubat 2012 tarihli ve 2920 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15 Şubat 2012 tarihinde kararlaştırıldığı belirtildi.

Yönetmeliğin ''özürlü alımına ilişkin temel ilkeler'' başlıklı maddesinin (b) bendi, ''ÖMSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan özürlüler için eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla sınav sorusu hazırlanması, değerlendirilmesi ile özürlülerin bu sınavlarda ulaşabilirlik şartları oluşturularak yapılır'' şeklinde yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğin aynı maddesinin (c) bendi de, ''Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41'inci maddesine göre devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun veya mezun olabilecek durumda olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir'' olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin söz konusu maddesine, adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranacağına ilişkin bir fıkra da eklendi.Böylece, 29 Nisan'da yapılacak ÖMSS'ye, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olanların yanı sıra ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan özürlülerin de katılmasına imkan verildi.

Öte yandan, yönetmeliğin ''sınav sorularının, özür grupları itibarıyla özürlülerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde; işitme, dil ve konuşmayla zihinsel özürlüler için ayrıca öğrenme ve algılama düzeyleriyle dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle ayrı ayrı hazırlanacağına'' ilişkin fıkradaki ''ayrı ayrı'' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak

17 Şub 2012

ÖMSS'de kaç soru sorulacak,dağılımı nasıl olacak

ÖMSS'de toplamda 60 soru sorulacak soru dağılımı yukarıda resimde görüldüğü gibi olacak.
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı 
1) Türkçe 15 
2) Matematik 15 

Genel Kültür Testi Soru Sayısı 
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5 
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve 
Güncel Sosyoekonomik Konular 6

ÖMSS başvuru klavuzu yayınlandı

Özürlü memur adaylarının merakla beklediği ömss başvuru klavuzu yayınlandı. ÖMSS'ye başvurular 20 Şubat 2012'de başlayıp 02 Mart 2012'de bitecektir. Özürlü Memur Seçme Sınavı' (ÖMSS)na başvurular 20 şubat 2012'de başlayacak 02 Mart 2012'de sona erecektir. Başvurular ilk etapta Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı İl müdürlüklerinden alınacak form doldurulup, başvuru ücreti 25 TL yatırılıp, ÖSYM merkezine teslim edilecektir. Aşağıdaki linklerden ÖMSS'ye başvuruyla ilgili  ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
2012-ÖMSS

 Başvuru Kılavuzu
 Başvuruda Adayların İzleyeceği Yol
 ÖMSS/Kuraya Katılacak Adayların Dikkatine
 Aday Başvuru Formu
 Başvuru Merkezleri
 Orta Öğretim Kurumları Kitapçığı

Forum tartışma konusu için tıklayın

16 Şub 2012

ÖMSS başvuruları 22 Şubat 2012'ye ertelendi

Ömss başvurularu 22 Şubat 2012 Tarihinde başlatılacağına dair açıklama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı.

Yapılan açıklama şöyle: Bilindiği üzere Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır. Söz konusu sınav için ÖMMS başvuru Kılavuzu yayınlanacak olup, sınav başvurulan 22.02.2012 tarihinde başlatılacaktır. AdaylarAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı II Müdürlükleri tarafından doldurulacak "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi" ile ÖSYM merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Söz konusu belgenin doldurulması ve ÖMSS başvuru süreçlerinin aktanlması amacı ile eğitim programı hazırlanmıştır. Ilgİ yazımızla söz konusu eğitime kaulacak personelin iletişim bilgileri talep edilmişti. Müdürlüğünüzce tarafımıza isim ve iletişim bilgileri iletilen meslek elemanlarından İki kişinin yol, gündelik, şehir içi ulaşım, konaklama giderlerinin kendi kuruluşları veya D Müdürlükleri tarafından karşılanarak 14.02.2012 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek eğitime katılımlarının sağlanması hususunda.

Gereğini bilgilerinize rica ederim ederim,
Kenan Bozgeyik
Kaynak

13 Şub 2012

ÖMSS'ye kayıt başvuruları nasıl yapılacak?


ÖMSS'ye nasıl kayıt olacağız,nasıl başvuracağız şeklinde birbirinin benzeri bir çok soru gelmektedir.
ÖMSS başvurusu için öncelikle ilk ön kayıtların alınacağı 20.02.2012 tarihini beklemek gerekmektedir. Bu tarihte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının il müdürlüklerine aşağıda listesi sunulan evraklarla birlikte gidilecek ve burada yetkililer tarafından doldurulacak “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi” alarak ÖSYM'nin açacağı başvuru merkezlerine evrak teslim edilecektir.Adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne  giderken aşağıda belirtilen evrakı 
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:  
1) ÖMSS Aday Başvuru Formu   
  2) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük 
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen özürlü sağlık kurulu raporları 5
  3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim 
düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)  
  4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, 
pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) 
  5) İlköğretime başlama yaşı öncesi  işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî 
belge/belgeleri 


Adayların ÖSYM Başvuru Merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında 
bulundurmaları zorunludur: 
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli 
tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi  
2) Doldurulmuş ÖMSS Aday Başvuru Formu  
3) Özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim 
edilecektir.) 
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası 
olduğunu belirtir raporları 
5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu 
öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)  6
6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C.  Kimlik Numarası 
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) 
7) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontuNot:Bu bilgiler ÖMSS klavuzu çıktıktan sonra güncellenmiştir.


10 Şub 2012

ÖMSS başvuru tarihi 20 Şubat 2012 olarak açıklandı

Binlerce engelli memur adayının merakla beklediği Özürlü memur seçme sınavına (ÖMSS) başvuru tarihi açıklandı. ÖMSS başvurular 20.02.2012 tarihinden itibaren başlayacak.

Konuya ilişkin bakanlığın genelgesi şöyle:

 T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.170ÖYH0100000-107.99- 10/02/2011
Konu : Özürlü Memur Seçme Sınavı hk.……………. VALİLİĞİNE
(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne)
İlgi: 04.01.2012 tarihli ve B.170ÖYH0100000-107.99-5/0002 sayılı yazımız.Bilindiği üzere Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sınavı 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır. Söz konusu sınav için ÖMMS başvuru Kılavuzu yayınlanacak olup, sınav başvuruları 20.02.2012 tarihinde başlatılacaktır. Adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından doldurulacak “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi” ile ÖSYM merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Söz konusu belgenin doldurulması ve ÖMSS başvuru süreçlerinin aktarılması amacı ile eğitim programı hazırlanmıştır. İlgi yazımızla söz konusu eğitime katılacak personelin iletişim bilgileri talep edilmişti. Müdürlüğünüzce tarafımıza isim ve iletişim bilgileri iletilen meslek elemanlarının yol, gündelik, şehir içi ulaşım, konaklama giderlerinin İl Müdürlüğünüzce karşılanarak 14.02.2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek eğitime katılımlarının sağlanması hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Kenan BOZGEYİK
Müsteşar

Kaynak

9 Şub 2012

Bu kez Bakan ÖMSS 2012 Nisan'da olacak dedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin en sonunda Ömss tarihi konusunda kesin bir açıklama yaparak OSYM sitesinde yer alan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)'nin tarihini 29.04.2012'de yapılacağını belirtti.

 İşte o açıklama; ''Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. ÖSYM de takvimini açıkladı. Nisan ayı içerisinde bu sınavı yapıp, Haziran ayı içerisinde de boş olan tüm kadroları ilkokul mezunu olanlar kura çekimi ile diğerlerini de sınav sonuçlarına göre önemsiyoruz''
şeklindeki ifadesiyle ÖMSS tarihinin 29.04.2012 olacağını belirtmiş oldu.

8 Şub 2012

Engelliler ÖMSS'ye Halk Eğitim Merkezlerinde hazırlanacak

Engelliler, 20 bin engellinin alınacağı memurluk sınavlarına halk eğitim merkezlerinde hazırlanacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Nisan'da yapılacak Özürlü Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) hazırlanan engellilere yönelik düzenlediği kurslardan biri de İstanbul Bağcılar'da yapılacak. Bağcılar Belediyesi'nin başlattığı kursa kayıtlar başladı. Kursa gelen engelliler, evlerinden servisle alınıp kurstan sonra yine evlerine servisle bırakılacak.
Engelliler Sarayı'nda verilecek kurslarla engelliler memurluk sınavı için ter dökecek. Sınav tarihine kadar düzenlenecek kurslara, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar katılabiliyor. 11 Şubat'ta başlayacak eğitimle birlikte engelliler, ÖMSS başvuru ve detayları ÖSYM web sitesinden (http://www.osym.gov.tr/) takip edilebiliyor. ÖMSS kurslarına başvurmak için özürlü vatandaşların ikamet ettikleri il ya da ilçelerindeki en yakın halk eğitim merkezine başvurması gerekiyor.
ZEYNEP HAŞLAK İSTANBUL

kaynak