25 Şub 2011

Torba yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı - Yeni -

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 6111 sayılı yasa, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.

Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

-MATRAH ARTIRIMI-

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

13 Şub 2011

Mevlid kandilimiz Kutlu Olsun.Kandil Ekartlari-Resimli Kutlama Mesajlari

2011 Şubat Ayının 14. günü 15'ine bağlayan Gece Mevlid Kandilidir.
Mevlid kelimesi doğum anlamına gelir. Son peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) 'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayının on birinci gününü on ikinci güne bağlayan geceye 'Mevlid Kandili' denilmektedir. Bu mübarek gece bütün Müslümanlar için bayram hükmündedir. Çünkü Allah'ın sevgilisi (Habibullah) olan Resul-i Ekrem bu şerefli zaman içerisinde dünyamızı teşrif etmiştir.
Bu vesileyle tüm İslam Alemin mübarek Mevlid Kandilini kutlarım.11 Şub 2011

KPSS-2010/2 Yerleştirme Sonuçları açıklandı

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme işlemine, ortaöğretim düzeyinde 778.579 aday başvurmuş, 529 aday yerleşmiş; önlisans düzeyinde 327.793 aday başvurmuş, 1.696 aday yerleşmiş; lisans düzeyinde ise 229.552 aday başvurmuş, 4.222 aday yerleşmiştir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Güncel tartışmalara katılmak için Tıklayın

10 Şub 2011

İnadına Yaşam - Engelli Şiirleri

İNADINA YAŞAM

Acı bir çığlıktı yazın zift sızan asfaltlarına sızan
Kan karışımı zift kokuları tekerleğin izlerinde
Bir umudun bir hayatın nokta konulduğu an

Oysa her şey ne güzel başlamıştı
Sıradan bir güne uyanmış
Sıradan bir solunum terennüm etmişti bedeni

Veda ile ayrılıp merhaba ile başlanacak bir güne
Ömür takviminden sayfaları çevirmeye
Akşam olmayı beklemeye

Ve belediye otobüsünde her sabahın verdiği
Sabah telaşesinde kıvranıp durmuş
Güne yapacağı işleri sığdırmaya çalışmıştı

Çiçeği burnunda yeni bir damattı
Severek evlenmişlerdi,mutlulardı
Kim takardı ayakta işe gitmeyi ki

Güpegündüz bir anda nasıl da görememişti şoför
Görülmez miydi o büyük nesne
Kaderin kör noktası mıydı yoksa dikiz aynalarına takılan

Bir hastane odasında açmıştı gözlerini
Yine günler sonra sıradan bir güne uyanmıştı gözleri
Her şeyden habersiz,biçare…

Baş ucunda gözyaşlarını akıtan taze gelinin
Mutluluk yaşlarıydı ellerine süzülen
Sevgiyi harmanlamış,sıcacık

Kem haberin çıkacağı cesur bir dil aranıyordu
Hastane koridorları sanki üstüne üstüne geliyor
Bir dev olup,altında kalıyordu kadıncağız

İki tekerlekli bir sandalyeye mahkum etmişti
Kader ona oyun oynamış,
Çetin bir savaşa başlatmıştı

Oysa bu savaşın kaybedeni olan değil
Kazanmayı hedefleyen olacaktı yeni damat
Ömrün tükeneceği bir sandalyeye sarılıp
Ben de varım diyecekti hayata
İnadına inadına…
Yazarı:DURU


Sevgili Duru'ya bu güzel şiiri yazdığı için ne kadar teşekkür etsem azdır. Yüreğine sağlık sevgili Duru.