28 Oca 2011

Emekli,Malullük,Vazife Malullüğü, Dul-Yetim Aylığı Alan Kişilere 01 Ocak 2011'den gerçerli maaş farklarının verilmesi hakkında SGK açıklaması

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2010 tarih ve 27802 (1. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 05 Ocak 2011 tarihli ve 27806
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/01/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek
gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,061954) memuriyet
taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,82656) olarak yeniden belirlenmiştir.
 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga hükümlerine göre emekli, adi
malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1.868.668 kişinin 01 Ocak 2011
tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka
ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2011 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacaktır.
 

Buna göre,
A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
2. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat ayı olmak üzere 2 aylık tutarında,
3. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayı olmak üzere 3 aylık tutarında,
B- Aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

22 Oca 2011

Kök hücreden Kas Üreten Türk Doktorların başarı videosu,Sağlık Haberleri

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Günhan Gürman, Prof. Dr. Alp Can ve ekibi Doç. Dr. Çetin Kocaefe, Vatan'ın haberine göre,doktora öğrencileri Deniz Balcı ve Burcu Balcı Hayta’nın kök hücreden kas ürettiklerini açıkladı. 
Konuya ilişkin videoyu izleyebilirsiniz.

Kas hastalarına kök hücre umudu kanalturk haber videosu
Yükleyen Lodos_Denizcisi. - Yepyeni haber videoları

20 Oca 2011

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı raporları hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı son günlerde yaşanan sağlık kurulu raporları geçerliliği konusuna ilişkin bilgilendirme duyurusu yaptı.Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin duyurusu aşağıdadır.

"Sağlık Bakanlığı özürlü personel alımı sağlık kurulu raporları hakkında duyuru
Bakanlığımızın T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan “Özürlü Personel Alımı Sınavı Kesin Sonuçları ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru” ile ataması yapılacak adaylardan talep edilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporları hakkında adaylarda tereddütlerin oluştuğu tespit edildiğinden aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- 16.12.2010 tarihinden önce alınmış olup süresiz olan raporlar ile geçerlilik süresi Mart 2011 sonuna kadar bitmeyecek olan raporlar, raporun alındığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun alınmış olmaları kaydıyla kabul edilecektir. Geçerlilik süresi Mart 2011 sonuna kadar bitecek olan raporlar kabul edilmeyecektir.

2- 16.12.2010 tarihinden itibaren alınan raporlar, 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’teki usul ve esaslar ile EK I’inde bulunan forma uygun düzenlenmesi ve EK II’sinde belirtilen özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kuruluşlardan alınması kaydıyla kabul edilecektir.

Yukarıda belirtilen kurallara uygun raporlar, istenen diğer belgelerle birlikte 28.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar, Bakanlığımızın T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan Özürlü Personel Alımı Sınavı Kesin Sonuçları ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru’da belirtilen yerlere teslim edilecek veya edilmesi sağlanacaktır."


İLGİLİLERE DUYURULUR

18 Oca 2011

Raporunda Memur Olabilir ibaresi Özürlüleri Sağlık Bakanlığı'na işe yerleşmede sıkıntı yaratacak

Sağlık Bakanlığı Özürlü Sınavında raporlarda "Memur Olabilir" ibaresi isteniyor

Bilindiği üzere 15 Kasım 2011 Tarihinde Sağlık Bakanlığı Özürlü Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıklamış bir yere yerleştirilenler sevinmiş, atanamayanlar üzülmüştü. Şimdi ise kazandım yerleştim diye sevinenlerin sevinci kursağında kaldı. Edinilen bilgiye göre atama için başvuruda bulunacakların raporunda "memur olabilir" ibaresi bulunması gerekiyormuş. Bu uygulama ile bir çok engelli vatandaşımız mağdur duruma düşecek, kimileri yeniden rapor alamayacak veya hastanelerde raporuna memur olabilir ibaresi yazdırmak için uğraşıp duracaklar.

Bu duruma istinaden Sağlık Bakanlığı Atama Klavuzunu inceledim. Kılavuzda aynen şu maddeler var.
I-Genel Şartlar


1- Genel Başvuru Şartları
1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik
40'ıncı maddesinde belirtilen yaşta olmak,
3- Aynı Kanunun değişik 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, Millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak.
6- "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarınca verilecek
resmi sağlık kurulu raporu bulunmak.
Görüldüğü üzere 6. maddede ayrıntıya girilmemiş ve sadece "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarınca verilecek
resmi sağlık kurulu raporu bulunmak yazmaktadır.

Bu sınava başvuran adayların raporlarında zaten hangi işlere uygun ise o işlere atanmak zorundalar. Yürüme özürlü birine 6.kattan zemin katta evrak götüreceksin denmez. Bu minhal üzere Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uygulama kabul edilemez niteliktedir. Daha yeni yapılan MEB sınavında böyle bir uygulama yapılmamış ve sınavı kazanıp ataması yapılanlar işe başlamıştır.
Yapılan itirazlar neticesinde bu uygulamanın esnetilmesi veya kaldırılması gerekmektedir.

Konuyla İlgili Tartışmalara Katılmak ve yorumları görmek için TIKLAYIN

17 Oca 2011

Biz Engelliyiz - Engelli Şiirleri

Sizlere bu postumuzda yazıları ve şiirleriyle gönülleri fetheden Eshat kardeşimizin engellilere hitap eden duygu yüklü şiirini paylaşmaktan mutluluk duyacağım.Kendisine bu şiiri yazdığı ve engellilerin hislerine tercüman olduğu için sonsuz teşekkürler.

Biz Engelliyiz - Engelli Şiirleri

Sizlere bu postumuzda yazıları ve şiirleriyle gönülleri fetheden Eshat kardeşimizin engellilere hitap eden duygu yüklü şiirini paylaşmaktan mutluluk duyacağım.Kendisine bu şiiri yazdığı ve engellilerin hislerine tercüman olduğu için sonsuz teşekkürler.

16 Oca 2011

Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Atama İşlemleri Hakkında Genelge 2011

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.PER.0.00.00.00/
Konu : Özürlü Personel Alım Sınavı
Sonuçları ve Atama İşlemleri

…………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan çeşitli unvanlardaki kadrolara, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sınavla açıktan ilk defa Devlet memuru olarak atanmak üzere özürlü personel alımı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nca 13.11.2010 tarihinde yapılan sınavın itirazlar sonucu MEB’ce kesinleştirilen sınav sonuç listeleri, 14.01.2011 Cuma günü Bakanlığımız T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilmiştir.

Sınava katılanlar bu tarih itibariyle belirtilen internet adresinden sınav puanları ile sınav öncesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresimizde ilan edilen kadrolara atanmak üzere yerleşip, yerleşemedikleri ve yerleşen adaylardan talep edilecek atamaya esas belgelere ilişkin bilgiye aynı internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İlan edilen sınav sonuç listelerindeki aday ad ve soyadlarının karşısında “YERLEŞTİ” ve “ATANMAYA HAK KAZANAN ADAY 22. MADDEYE GÖRE BELİRLENECEK” ifadesi yer alan adaylar atama işlemlerine esas alınmak üzere;

1- Bakanlığımız T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde bulunan Atanma Talep Dilekçesi,

2- Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği en az % 40 oranında çalışma gücü kaybı olduğunu ve atanacağı kadro unvanındaki görevi yapabileceğini belirten Bakanlığımızın T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Sınav Kılavuzunun ekinde belirtilen sağlık kuruluşlarından alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan (adayların süreli raporlarının süresi sona ermiş ise yeni tarihli rapor istenecektir.) Resmi Sağlık Kurulu Raporunun aslı,

3- Öğrenim durumuna ilişkin diploma aslı veya noter onaylı sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen belgenin (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma aslı veya noter onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulundan alınan belgenin) aslı veya noter onaylı sureti,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince gereken adaylar için 14.01.2011 tarihi itibariyle kazai rüşt kararının aslı veya noter onaylı sureti,

5- Son 6 (altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Adli Sicil ve Arşiv Kaydı bulunmadığına dair.)’nin aslı,

6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

7- Mal Bildirim Beyannamesi (kırtasiyecilerden temin edilebilir),

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair),

9- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 ebadında),

10- İkametgâh İlmühaberi,

belgelerini, adayın imzalı atanma talebi dilekçesi ekinde 28.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar;

- Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhıye/ANKARA adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı D-Blok‘ta bulunan Genel Evrak Şubesinde evrak kayıt işlemini yaptırdıktan sonra C-Blok Giriş katta bulunan Personel Genel Müdürlüğü Evrak Şube Müdürlüğünde yapılacak kayıt işlemini takiben;

- Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarındaki Memur, Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Hizmetli kadrolarına atanacaklar, Personel Genel Müdürlüğü beşinci kattaki Genel İdare Hizmetleri ve Yüksek Öğrenimli Personel Atama Şube Müdürlüğüne,

- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki kadrolara atanacaklar ise, Personel Genel Müdürlüğü birinci kattaki Yardımcı Sağlık Personeli Atama Şube Müdürlüğüne
elden teslim edecek veya edilmesini sağlayacaklardır.

28.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen atamaya esas evrakı teslim edilmeyenler atanma haklarını kaybedeceklerdir.

Atama işlemleri adayların atamaya esas belgelerinin Bakanlığımızca incelenmesi neticesinde en kısa sürede sonuçlandırılarak atama onayları İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek ve İl Sağlık Müdürlüklerince Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre adayların nüfusa dayalı adres tespitinde TÜİK’e bildirdikleri adrese atanma tebligatı yapılacaktır.
657 sayılı Kanun’un 62 nci maddesi gereğince adaylar; tebligat adresi ile atandığı ilin aynı olması halinde tebliği izleyen iş günü içinde, tebligat adresi ile atandığı ilin farklı olması halinde ise tebliği izleyen 15 gün içerisinde görevlerine başlayacaklardır.

Belirtilen sürelerde herhangi bir yasal gerekçesi olmaksızın göreve başlamayanlar ile göreve başlamama gerekçelerine ilişkin belgelerini, mazeretlerinin bitim tarihinden itibaren (göreve başlaması gerektiği tarihten itibaren azami iki aylık süreyi geçmemek üzere) en geç 10 gün içerisinde atandıkları İl Sağlık Müdürlüklerine intikal ettirmeyenlerin atamaları aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince iptal edilecek olup ataması iptal edilen adayın yerine sınav sonuç listesindeki sınav puanı en yüksek olan birinci adayın, adayların sınav puanı eşit olması halinde ise Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince;

1- Öğrenim düzeyi itibariyle bir üst öğrenimi bitirenler,
2- Öğrenim düzeyinin aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olanlar,
3- Mezuniyet tarihlerinin eşit olması halinde yaşı büyük olan,

Adayların ataması yapılacaktır.
Bakanlığımız kadro kayıtları ve insan gücü planlaması çalışmalarının etkin ve verimli olarak yürütülmesini teminen göreve başlayan ve başlamayanlarla ilgili bilgilerin İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza en kısa sürede bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili personeliniz ile bilgi almak amacıyla Müdürlüğünüze müracaat edenlerin bilgilendirilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Doç.Dr.Turan BUZGAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

15 Oca 2011

Sağlık Bakanlığı Özürlü-Engelli Personel Sınavı Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı.15.01.2011

Merakla beklenen 13.11.2010 tarihinde yapılan Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Alım Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı.Branşınızla ilgili başlığa tıklayarak açılan sayfada listede isminize bakabilirsiniz.
Özürlü Personel Alım Sınavı Sonuçları Ve Atama İşlemleri Hakkında Genelge

Sağlık Teknikeri

Sağlık Memuru

Psikolog

Mühendis

Memur

Hizmetli

Hemşire

Fizyoterapist

Ebe

Diyetisyen

Çocuk Gelişimcisi

Biyolog

Atanma Talep Dilekçesi

Özürlü Personel Alımı Kesin Sınav Sonuçları Ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

Sosyal Çalışmacı

Sınav sonuçlarında 22.Madde ile ilgili ibare bulunan arkadaşlarım. Şu bilgiyi okusunlar.
Madde 22 - (Değişik madde: 2006/10129-13/02/2006 S.B.K. Yön/11.mad) 20 nci maddede belirtilen süreler içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim grubunda ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınır. Söz konusu atamalar tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan iki yıl içerisinde istifa, ölüm, memuriyetten çekilme ve benzeri bir sebeple boşalma olması halinde veya kontenjan açığı bulunduğu sürece, başarı sıralaması takip edilmek şartıyla yedeklerden atama yapılabilir.

Tartışmalara katılmak için Tıklayın

12 Oca 2011

Engel Sen - Engelli Şiirleri

Sevgili Duru'muz bizim için yine yüreklere hitap eden engellilere özel bir şiir yazmış.Kendisine bu güzel şiir için çok teşekkür ederim.

Özürlü memur alımında merkezi sınav kesinleşti

Torba yasanın, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde önemli bir madde daha kabul edildi.

Buna göre, 657'de yapılacak değişiklikle Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları, merkezi olarak yapılacak. 


Bu düzenleme Genel Kurulda da kabul edilip, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.Kaynak

2 Oca 2011

Engellilerin Asgari Ücretten Maaş hesabı-01.01.2011-30.06.2011

2011 yılının birinci yarısında engellilerin eline asgari ücretten geçecek rakamları sakatlık derecelerine göre aşağıdaki tabloda hesapladım.Umarım faydalı olur.

2012 hesaplaması için tıklayın

1 Oca 2011

Yeni yılda 26 bin 625 engelli kadrosu dolacak

Özürlüler İdaresi Başkanı Bekir Köksal, yeni yılda boş bulunan 26 bin 625 engelli memur kadrosunun doldurulacağını bildirdi.
Köksal, engellilerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve tüketen bireyler yerine üreten olabilmelerinin engelliler için önemli olduğunu belirterek, ''Engelli olmanın çalışmaya ve üretmeye engel olmadığını'' ifade etti.

Çalışan engellilerin yaşama daha sıkı bağlanabildiklerine, kendilerini daha rahat ifade edebildiklerine ve özgüvenlerinin geliştiğine dikkati çeken Köksal, engellilik alanında daha hızlı yol almak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için her kuruluşun işbirliği içinde katkısına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
Engellilerin istihdama katılımlarını artırmak için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Köksal, engelli istihdamının artırılabilmesi için işverenleri teşvik uygulamasının da sisteme dahil edilmesi gerektiğinden yola çıkılarak, İş Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsattı.
Köksal, bu düzenlemeyle kontenjan kapsamında çalıştırılan engellilerle, korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin, sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli için sigorta primine ait işveren hisselerinin de yüzde 50'sinin Hazinece karşılanmasının sağlandığını anlattı.
Kurumların boş memur kadrolarına engelliler için yılda 3 kez sınav açabildiklerini belirten Köksal, kamuda ilk defa işe alınacak engellilerle ilgili düzenlemeyle kamudaki engelli istihdamı ve kadro sınırlamasının yeniden düzenlendiğini söyledi. Dolu kadro sayılarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda bulunan, ancak bu yükümlülüklerini kadro sınırlaması ve diğer nedenlerle yerine getiremeyen kamu kurum ve kuruluşların bu sınırlandırmasının kalktığını anımsatan Köksal, engelli istihdamının, kamuya tahsis edilen kadroların dışında değerlendirileceğini belirtti.
-ENGELLİ MEMUR SAYISI 21 BİN 875 OLDU-
Köksal, Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 2002 yılında kamu kurumlarında istihdam edilen engelli memur sayısının 6 bin 103 iken, geçen yıl sonu itibariyle 21 bin 875'e yükseldiğini belirterek, son yıllarda engellilerin istihdamına ilişkin pek çok düzenlemeyle bu alandaki iyileştirmeyi sağlamaya çalıştıklarını anlattı.
Özürlüler Kanununda engellilerin istihdam edilebilmeleri için tedbirler alındığını anımsatan Köksal, ayrıca kanunla işe alınma ve iş hayatı süreci içinde engelli çalışanların aleyhindeki ayrımcı uygulamaların önüne geçmeye çalışıldığını dile getirdi. Köksal, kanunla engellilerin çalıştıkları yerlerde işini yapabilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve fiziki çevre düzenlemelerinin yapılmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.
-EN FAZLA AÇIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA-
Engelli istihdamının önündeki en büyük engellin zihinlerde oluştuğunu ifade eden Özürlüler İdaresi Başkanı Köksal, engellilerin istihdamına ilişkin sorunların çözümü için kamu kurum ve kuruluşlarının, işverenlerin farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı. Halen ''kurumları bünyesinde engelli personelin çalışamayacağını'' söyleyen kamu kurumları bulunduğunu ifade eden Köksal, açık bulunan 26 bin 625 kadronun, yaklaşık 10 bininin Milli Eğitim Bakanlığında, 6 bin 900'ünün Emniyet Genel Müdürlüğünde, 2 bin 800'ünün Sağlık Bakanlığı'nda, bin 600'ünün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, bin 600'ünün Adalet Bakanlığında ve 800'ü Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, geri kalanının da diğer kurumlarda bulunduğunu bildirdi.
Bekir Köksal, yeni yılda boş bulunan engelli kadroları için kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime girilerek kadroların doldurulması yönünde ortak çalışmalar yapılacağını, ayrıca bu kapsamda işverenlerin engellilere bakış açısındaki zihin değişikliğini sağlamak için de projeler üreteceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak