Emeklilik konusunda gün içinde çok telefon almaktayım. Emekliliğin birçok çeşidi vardır.

Normal emeklilik, yaştan emeklilik, engelli emekliliği, malulen emeklilik, hak sahiplerinin yararlandığı ölüm halinde emeklilik gibi, hepsinin de şartları farklıdır ayrıca kadın ve erkeklerin yararlanmasına göre de farklılıklar gösterebiliyorlar.

Engelli emekliliğinde kadın erkek ayrımı yoktur!

Emekli olacak kişiler için şartlar aynıdır fakat burada da emeklilik özür derecelerine göre 3 guruba ayrılmıştır.

Engellilere (özürlülere) tanınan erken emeklilik hakkından yararlananların yaş şartı bulunmamaktadır.

Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar işe giriş tarihlerine ve özür oranlarına göre değişen sigortalılık süresi ve gün sayısını doldurmak suretiyle emekli olabilmektedir.

Engelli (özürlü) işçilerin emekliliği


5510 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesine göre;

*01.10.2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53. maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar,
-Yaşları ne olursa olsun en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacaklar.

*01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, aşağıdaki tabloya göre işlem yapılır.

5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerli olacaktır.

SSK’lı özürlüler için bağlanacak aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır.

Sorun cevaplayalım


Özgür ERDURSUN & KENTGAZETESİ